DPS için HTML makaleleri oluşturma

Doğru makaleyi mi görüntülüyorsunuz?

Bu makale Digital Publishing Suite ile ilgilidir. AEM Mobile makalesi için bkz. HTML makaleleri oluşturma.

Görüntüleyicide bir makale olarak görüntülenebilmesi için, bir folioya HTML tabanlı makaleler içe aktarabilirsiniz. HTML makalelerinin başka bir avantajı da haftalık yayınlar ve basit, metin ağırlıklı makaleler için daha uygun olan küçük dosya boyutuna sahip olmalarıdır. HTML makaleleri de Folio Overlays panelinde bulunmayan etkileşimli öğeler içerebilir.

Video Eğitimi

DPS için HTML oluşturma amacıyla Adobe Edge uygulamasını kullanma hakkında daha fazla bilgi için Raghu Thricovil’in hazırladığı Enhance your DPS Folios with HTML animations using Adobe Edge (Adobe Edge kullanarak HTML animasyonlar içeren DPS Foliolarını geliştirme) başlıklı makaleyi inceleyin.

 1. HTML dosyaları içeren bir klasör oluşturun.

  Klasöre yalnızca kullandığınız varlıkları eklediğinizden emin olun. Klasördeki tüm varlıklar, kullanılmıyor olsalar bile yüklenir.

 2. HTML makalesini tek yönlü bir klasöre içe aktarırken, .html dosyasına dizin_y.html şeklinde _y veya _d soneklerinden birini ekleyebilirsiniz.

  Bir sonek eklemediğinizde, makale iki yönlü makale olarak içe aktarılabilir. Tek yönlü folioyu önizlemek veya yayımlamak istediğinizde bir hata mesajı görüntülenir.

 3. Folio Builder panelinde, HTML makalesinin dahil edileceği folioyu açın.

 4. Folio Builder panelinin Makale görünümünde, panel menüsünden Makale İçe Aktar seçeneğini belirleyin.

 5. "Tek Bir Makaleyi İçe Aktar" seçeneğini belirleyin, Konum klasörü simgesini tıklatın ve HTML klasörünü belirleyin.

  Ayrıca, HTML makalelerini “Birden Çok Makaleyi İçe Aktar” seçeneğini (bkz. Makaleleri içe aktarmak için klasör yapılandırma) veya “sidecar.xml Kullanarak İçe Aktar” seçeneğini (bkz. Yol tabanlı sidecar.xml dosyaları kullanarak makaleleri içe aktarma) belirleyerek de içe aktarabilirsiniz.

 6. Düzgün Kaydırma gibi diğer ayarları da belirleyip Tamam'ı tıklatın.

HTML dosyalarını düzenlerken Folio Builder panelinde HTML makale seçeneğini belirleyip Güncelle'yi seçin.

HTML makalesi gereksinimleri

 • Hem dikey hem de yatay yönlendirmeye uygun tek bir HTML dosyası oluşturabileceğiniz gibi, her iki yön için ayrı HTML dosyaları da oluşturabilirsiniz. Dikey ve yatay yönler için ayrı HTML dosyaları oluştururken 'index_y.html' örneğinde olduğu gibi HTML dosya adlarının sonuna _d ve _y soneklerini ekleyin. Tek yönlü bir folio oluşturuyorsanız yalnızca bir HTML dosyası gerekir. Tek yönlü bir folioda HTML dosyasına _y veya _d önekini ekleyin.

 • Dinamik HTML (DHTML) dosyaları şu an tamamen desteklenmemektedir.

 • Dosya yapısı için HTML dosyasının tüm ilgili grafiklerini ve komut dosyalarını ayrı makale klasörlerine yerleştirebilirsiniz. Alternatif olarak tüm folionun ilgili grafiklerini ve komut dosyaları bir HTMLResources.zip dosyasına da yerleştirilebilir. HTMLResources.zip dosyasını web'de Folio Builder panelinden veya Folio Producer'dan folioya içe aktarabilirsiniz. Bkz. HTMLResources klasörünü içe aktarma.


  HTMLResources klasörü örneği

 • HTML kodunuzda ilgili yolları kullandığınızdan emin olun. HTML dosyasıyla aynı seviyedeki bir görüntüye bağlantı oluşturuyorsanız şu yaklaşımı kullanın:

  <img src="GlobalImage.jpg"/>

  HTMLResources klasöründeki bir görüntüye bağlantı oluşturuyorsanız şu yaklaşımı kullanın:

  <img src="../HTMLResources/GlobalImage.jpg"/>

HTML makalelerine ve bu makalelerden köprü oluşturma hakkında bilgi için bkz. HTML makaleleri için navto köprüleri oluşturma.

Android Görüntüleyiciler için HTML makaleleri oluşturma

Android Görüntüleyiciler için HTML makaleleri oluşturmaya yönelik bilgi ve gereksinimler için bkz. Android Görüntüleyiciler için HTML makaleleri oluşturma.

HTML5 kaynakları

HTML makalelerindeki videoların tam ekran video kaplamaları gibi davranmalarını sağlama

Video bağlantıları içeren tek yönlü bir HTML makalesi oluşturduğunuzda, aygıtı döndürmek videonun da dönmesine yol açabilir. Ayrıca videonun oynatılması tamamlandığında, videoyu oynatan uygulama içi tarayıcı iptal edilebilir. Bu davranışı etkinleştirmek için, HTML video bağlantınızda bir “videofile://” öneki kullanın. Bu seçenek sadece iOS uygulamalarında mevcuttur.

Not:

Video davranışı örnekleri için, ücretsiz DPS Tips uygulamasının (yalnızca İngilizce) HTML Examples (HTML Örnekleri) sayısına bakın.

Standart video davranışı

Bu örnekte, video bir uygulama içi tarayıcıda oynatılır ve tek yönlü folioda döndürülmez.<a href="Links/video.mp4">Video Oynat</a>

veya <a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">Video Oynat</a>

Geliştirilmiş video davranışı

Bu örnekte, video bir tek yönlü folioda doğru bir şekilde döndürülür ve video bittiğinde makaleye geri dönülür.<a href="videfile://Links/video.mp4">Video Oynat</a>

veya <a href="videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4">Video Oynat</a>

JavaScript

Bu davranışı pencere nesnesi üzerinde playFullscreenVideo (Tam ekran video oynat) işlevini kullanarak JavaScript aracılığıyla da tetikleyebilirsiniz.<a onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">Video Oynat</a>

veya <a onclick="window.playFullscreenVideo('../HTMLResources/videos/video.mp4');">Video Oynat</a>

Video yayını

Bu örnekte bir video yayını oynatılmaktadır.<a href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">Video Oynat</a>

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın