Basisstappen voor het oplossen van problemen in Lightroom

Dit document bevat de basisstappen waarmee u de meeste problemen zou moeten kunnen oplossen die u kunt tegenkomen bij het gebruik van Lightroom. Probeer eerst alle onderstaande stappen voordat u een probleem op de forums plaatst voor problemen die specifiek in Lightroom optreden.

Opmerking:

Mocht uw computer vastlopen, dan verzoeken we u alle crashrapporten aan ons te verzenden. Als u een crashrapport voor een bekend probleem verzendt en hierbij uw e-mailadres vermeldt, kunnen wij u een oplossing mailen om het probleem te verhelpen.

Bekende problemen in Lightroom

Kijk of het probleem dat u ondervindt een bekend probleem is in de nieuwste release van Lightroom.

Zie Bekende problemen in Lightroom.

De meest recente cameraondersteuning krijgen

Een van de meest gestelde ondersteuningsvragen is: Hoe krijg ik ondersteuning voor raw bestanden voor de nieuwste camera's?

Zie Mijn camera wordt niet ondersteund door Photoshop of Lightroom.

Installeer de nieuwste Lightroom-updates

U kunt veel problemen oplossen door uw Adobe-software up-to-date te houden.

Zie Lightroom up-to-date houden.

Opmerking:

Adobe biedt technische ondersteuning en beveiligingsoplossingen voor de huidige versie en de eerdere versie. Bugfixes zijn alleen beschikbaar voor de huidige versie. Zie Lightroom - ondersteunde versies voor complete informatie.

Updates op het besturingssysteem installeren

U kunt veel problemen oplossen door uw besturingssysteem (OS) up-to-date te houden.

Wanneer een nieuwe grote OS-update beschikbaar is, raadt Adobe u aan uw eigen tests uit te voeren op een niet-productiepartitie om zeker te weten dat de nieuwe OS met uw huidige hardware en stuurprogramma's werkt.

In de proefversie worden in Creative Cloud geen beschikbare updates weergegeven of programma's worden als proefversies weergegeven

Ziet u de beschikbare updates niet? Worden uw programma's weergegeven als proefversies?

Zie Er worden geen beschikbare updates vermeld.

Ik kan Lightroom niet activeren of de programma's worden als proefversies weergegeven

Kunt u Lightroom niet activeren of verschijnen programma's als proefversies?

Zie Licentiefouten oplossen | Creative Cloud.

Stuurprogramma-updates voor grafische kaarten (GPU) installeren

Zie Problemen met de grafische processor (GPU) en het grafisch stuurprogramma oplossen | Lightroom om problemen met de driver en grafische kaart (GPU) van uw computer op te lossen.

Zie Veelgestelde vragen over de grafische processor (GPU) | Lightroom voor meer informatie over hoe Lightroom de GPU van uw computer gebruikt.

Windows:

U kunt GPU-stuurprogrammacrashes, het vernieuwen van scherm/document, blauwe afbeeldingen of afbeeldingen met een X, of kleurweergaveproblemen voorkomen door de nieuwste videostuurprogramma's te gebruiken. Bijgewerkte drivers zijn beschikbaar via de website van de kaartfabrikant (NVIDIA, AMD of Intel).

Opmerking:

Alleen Windows Update uitvoeren garandeert niet dat u het meest recente videostuurprogramma hebt. Ga rechtstreeks naar de website van uw kaartfabrikant om op stuurprogramma-updates te controleren.

macOS:

Uw videostuurprogramma's zijn inbegrepen bij de updates van uw besturingssysteem. Zorg ervoor dat u alle nieuwste OS-updates hebt geïnstalleerd door Apple-menu > Over deze Mac > Software-update te kiezen.

Uw monitor kalibreren

Beschadigde monitorprofielen beïnvloeden zowel de prestaties als de kleurenreproductie in Lightroom.

Kalibreer uw monitor via de kalibratiefunctie van uw besturingssysteem of een hardwarecolorimeter om een goed kleurenprofiel voor uw monitor te maken.

Voor meer informatie over hoe u uw monitor kalibreert, leest u How (& Why) to Calibrate Your Monitor.

Voorkeuren herstellen

U kunt veel problemen met abnormaal, onregelmatig gedrag oplossen door de Lightroom-voorkeuren terug te zetten op de standaardinstellingen. 

De Lightroom-voorkeuren opnieuw instellen:

 1. Sluit Lightroom af.
 2. Start Lightroom terwijl u Shift + Option (macOS) of Shift + Alt (Windows) ingedrukt houdt. 

Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd of u uw voorkeuren opnieuw wilt instellen. 

 1. Klik op Ja.
Lightroom-voorkeuren opnieuw instellen

Problemen met machtigingen van gebruikersaccounts oplossen

Als u met geen van de bovenstaande stappen het probleem kunt oplossen, heeft het probleem mogelijk te maken met gebruikersmachtigingen.

Klik op Herstellen om door te gaan

Als u bij het starten het dialoogvenster Problemen met gebruikersmachtigingen in Lightroom tijdens het starten ziet, klikt u op Herstellen om door te gaan in het foutvenster.

De mapmachtigingen handmatig wijzigen

Wijzig de machtigingen van de volgende mappen en voor alle items in deze mappen handmatig naar Lezen en schrijven, zodat de Adobe-toepassingen naar deze mappen kunnen schrijven wanneer ze geopend zijn of tijdens gebruik:

 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/
 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Caches/Adobe/
 • /Users/[gebruikersnaam]/Documents/Adobe/

Ga als volgt te werk:

1.   Open de map Bibliotheek van de gebruiker. Dit doet u door te drukken op Option en Ga > Bibliotheek in de Finder te selecteren.

Opmerking:

De bibliotheekmap van de gebruiker is standaard verborgen in macOS X 10.7 en latere versies. Raadpleeg Kan bibliotheekbestanden van gebruiker niet zien in Mac OS 10.7 en later om de map Bibliotheek van de gebruiker te vinden en openen.

2.   Wijzig de machtigingen voor deze mappen en alle items in deze mappen naar Lezen en schrijven. Als u de machtigingen wilt wijzigen, raadpleegt u de onderwerpen Bevoegdheden toewijzen aan gebruikers en groepen en Bevoegdheden toepassen op alle onderdelen in een map of op een schijf in het Apple-artikel Bevoegdheden instellen voor onderdelen op uw Mac.

Opmerking:

Zorg ervoor dat u de machtiging Lezen en schrijven op alle ingesloten items in deze mappen toepast. Hiervoor zijn uw beheerdersnaam en -wachtwoord vereist.

3.    Start Lightroom.        

Een script gebruiken om machtigingen te herstellen

Als de bovenstaande oplossing niet werkt om het probleem met machtigingen voor mappen op te lossen, kunt u deze oplossing met een gemakkelijk uit te voeren shellscript proberen. Dit shellscript herstelt automatisch het eigenaarschap en de lees-/schrijfmachtiging, en verwijdert de toegangsbeheerlijst uit de reeks Adobe-gebruikersmappen en de submappen.

Voer het shellscript als volgt uit:

 1. Download LightroomCorrectPermission.zip via de bovenstaande link. Het bestand wordt standaard gedownload naar /Users/[gebruikersnaam]/Downloads/LightroomCorrectPermission.zip.
 2. Pak het gedownloade ZIP-bestand uit om het shellscriptbestand LightroomCorrectPermission.sh te extraheren.
 3. Typ Terminal in het Spotlight-zoekvak op uw Mac-bureaublad en start de Terminal-app.
 4. Sleep het uitgepakte shellscript-bestand LightroomCorrectPermission.sh (uit stap 2) uit de Finder naar het Terminal-venster. U ziet de volgende tekst in het Terminal-venster:
  /Users/[gebruikersnaam]/Downloads/LightroomCorrectPermission.sh
 5. Druk op Enter om het shellscript uit te voeren.
 6. Voer uw Mac-aanmeldingsgegevens in wanneer u hierom wordt gevraagd.
  Opmerking: zorg ervoor dat u de account met beheerdersrechten gebruikt om u aan te melden.
 7. Start Lightroom.

Een nieuw gebruikersaccount voor beheer instellen

Maak een beheerdersaccount om problemen met machtigingen te identificeren. Lees de volgende artikelen voor het maken van een beheerdersaccount:

macOS:

Opmerking:

Zorg dat u het pop-upvenster Nieuwe account wijzigt van [Standaard] naar [Beheerder] wanneer u de gebruiker maakt.

Als u nog steeds problemen op macOS ondervindt, probeert u de machtigingen van de schijf te herstellen. Zie Bestandsbevoegdheden herstellen met Schijfhulpprogramma voor meer informatie.

Windows:

Nadat u het beheerdersaccount hebt gemaakt, meldt u zich aan bij het nieuwe gebruikersaccount en voert u Lightroom uit om te controleren of het probleem is opgelost.

Opmerking:

Met de opdracht Machtigingen herstellen worden machtigingen voor het besturingssysteem hersteld, maar niet voor toepassingen, zoals Lightroom.

Opstarten in Veilige modus om problemen met systeemadd-ons en hulpprogramma's op te lossen

Soms kunnen extensies van derden en andere hulpprogramma's de werking van Lightroom verstoren.

Als u uw computer in de veilige modus opstart, worden de extensies van derden en de hulpprogramma's uitgeschakeld, zodat u de ruimte krijgt om het probleem op te lossen.

macOS:

 • Opstarten in veilige modus: in Mac OS worden in veilige modus alle extensies van derden en opstartitems uitgeschakeld. Alleen de vereiste kernelextensies en door Apple geïnstalleerde opstartitems worden uitgevoerd.

Windows:

Meer informatie over het oplossen van problemen

Probeer eerst alle bovenstaande stappen voordat u een probleem op de forums voor problemen met Lightroom plaatst.

Als u een vraag hebt over hoe u iets moet doen of over wat er in de Lightroom-updates zit, raadpleegt u:

Extra tips voor het oplossen van algemene problemen kunt u vinden in:

Als u hulp nodig hebt bij het downloaden en installeren van apps of met uw Creative Cloud-lidmaatschap, raadpleegt u het volgende onderwerp:

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online