Basisstappen voor het oplossen van problemen in Lightroom Classic

Dit document bevat de basisstappen waarmee u de meeste problemen zou moeten kunnen oplossen die u kunt tegenkomen bij het gebruik van Lightroom Classic. Probeer eerst alle onderstaande stappen voordat u een probleem op de forums plaatst voor problemen die specifiek in Lightroom Classic optreden.

Opmerking:

Mocht uw computer vastlopen, dan verzoeken we u alle crashrapporten aan ons te verzenden. Als u een crashrapport voor een bekend probleem verzendt en hierbij uw e-mailadres vermeldt, kunnen wij u een oplossing mailen om het probleem te verhelpen.

Bekende problemen in Lightroom Classic

Kijk of het probleem dat u ondervindt een bekend probleem is in de nieuwste release van Lightroom Classic.

Zie Bekende problemen in Lightroom Classic.

De meest recente cameraondersteuning krijgen

De meest gestelde ondersteuningsvraag is Hoe krijg ik raw-bestandsondersteuning voor de nieuwste camera's?

Zie Mijn camera wordt niet ondersteund door Photoshop of Lightroom.

Installeer de nieuwste Lightroom Classic-updates

U kunt veel problemen oplossen door uw Adobe-software up-to-date te houden.

Zie Lightroom Classic up-to-date houden.

Opmerking:

Adobe biedt technische ondersteuning en beveiligingsoplossingen voor de huidige versie en de eerdere versie. Bugfixes zijn alleen beschikbaar voor de huidige versie. Zie Lightroom Classic - ondersteunde versies voor alle informatie.

Updates op het besturingssysteem installeren

U kunt veel problemen oplossen door uw besturingssysteem up-to-date te houden.

Adobe raadt u aan uw eigen tests uit te voeren via een niet-productiepartitie om ervoor te zorgen dat de nieuwe besturingssystemen met uw huidige hardware en stuurprogramma's werken.

In de proefversie worden in Creative Cloud geen beschikbare updates weergegeven of programma's worden als proefversies weergegeven

Ziet u de beschikbare updates niet? Worden uw programma's weergegeven als proefversies?

Zie Er worden geen beschikbare updates vermeld.

Ik kan Lightroom Classic niet activeren of de programma's worden als proefversies weergegeven

Kunt u Lightroom Classic niet activeren, is de module Ontwikkelen uitgeschakeld of verschijnen toepassingen als proefversies? Zie:

Stuurprogramma-updates voor grafische kaarten (GPU) installeren

Zie Problemen met de grafische processor (GPU) en het grafisch stuurprogramma oplossen | Lightroom Classic om problemen met de driver en grafische kaart (GPU) van uw computer op te lossen.

Zie Veelgestelde vragen over de grafische processor (GPU) | Lightroom Classic voor meer informatie over hoe Lightroom Classic de GPU van uw computer gebruikt.

Windows:

U kunt GPU-stuurprogrammacrashes, het vernieuwen van scherm/document, blauwe afbeeldingen of afbeeldingen met een X, of kleurweergaveproblemen voorkomen door de nieuwste videostuurprogramma's te gebruiken. Bijgewerkte drivers zijn beschikbaar via de website van de kaartfabrikant (NVIDIA, AMD of Intel).

Opmerking:

Alleen Windows Update uitvoeren garandeert niet dat u het meest recente videostuurprogramma hebt. Ga rechtstreeks naar de website van uw kaartfabrikant om op stuurprogramma-updates te controleren.

macOS:

Uw videostuurprogramma's zijn inbegrepen bij de updates van uw besturingssysteem. Zorg ervoor dat u alle nieuwste OS-updates hebt geïnstalleerd door Apple-menu > Over deze Mac > Software-update te kiezen.

De prestaties van Lightroom Classic optimaliseren

Lees Prestaties optimaliseren om Lightroom Classic te optimaliseren op uw computer.

Uw monitor kalibreren

Beschadigde monitorprofielen beïnvloeden zowel de prestaties als de kleurenreproductie in Lightroom Classic.

Kalibreer uw monitor via de kalibratiefunctie van uw besturingssysteem of een hardwarecolorimeter om een goed kleurenprofiel voor uw monitor te maken.

Voor meer informatie over hoe u uw monitor kalibreert, leest u How (& Why) to Calibrate Your Monitor.

Voor antwoorden op algemene vragen over kleur in Lightroom Classic raadpleegt u de Veelgestelde vragen | Kleur in Lightroom.

Voorkeuren herstellen

U kunt veel problemen met abnormaal, onregelmatig gedrag oplossen door de Lightroom Classic-voorkeuren terug te zetten op de standaardinstellingen. 

De Lightroom Classic-voorkeuren opnieuw instellen:

 1. Lightroom Classic verlaten.
 2. Start Lightroom Classic terwijl u Shift + Option (macOS) of Shift + Alt (Windows) ingedrukt houdt.

Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd of u uw voorkeuren opnieuw wilt instellen. 

 1. Klik op Ja.
De Lightroom Classic-voorkeuren opnieuw instellen

Problemen met ontbrekende foto's oplossen

In de module Ontwikkelen geeft Lightroom Classic aan dat de foto niet kan worden gevonden, offline is, ontbreekt, of dat uw afbeeldingen een ontbrekend pictogram () weergeven in afbeeldingscellen in de rasterweergave en de filmstrip.

Zie Ontbrekende foto's zoeken.

Problemen met Catalogi oplossen

Zie Veelgestelde vragen over de Lightroom Classic-catalogus.

Als u Lightroom Classic opent en uw catalogus leeg is of niet alle verwachte afbeeldingen bevat, hebt u waarschijnlijk per ongeluk een nieuwe catalogus gemaakt of de verkeerde/een oude catalogus geopend. Zie voor meer informatie 

Als de fout 'De Lightroom-catalogus kan niet worden geopend omdat deze al in een andere toepassing geopend is' wordt weergegeven wanneer u Lightroom Classic start.

Zie Fout: Lightroom-catalogus kan niet worden geopend.

 

Aanvullende bronnen voor catalogi:

Let op:

Online opslagservices van derden beheren en synchroniseren met Lightroom Classic 

Houd er in Lightroom Classic rekening mee dat u mogelijk onbedoeld online opslagruimte gebruikt wanneer u synchroniseert met services zoals Microsoft OneDrive of Apple iCloud Drive. Sluit de locatie voor de afbeeldingen van het Lightroom-ecosysteem uit in de instellingen van uw synchronisatieclient of geef een andere maplocatie op in uw voorkeuren voor de Lightroom Classic-synchronisatie om te voorkomen dat uw afbeeldingen naar de online opslag van uw synchronisatieservice worden geüpload.

Synchronisatieproblemen oplossen

Zie Veelgestelde vragen over Lightroom Classic-synchronisatie om snel antwoorden te vinden op veelgestelde vragen over synchronisatie in Lightroom Classic.

Problemen met invoegtoepassingen oplossen

Als u veel invoegtoepassingen van derden hebt geïnstalleerd en onverwacht gedrag in Lightroom Classic tegenkomt, lost u de problemen met de invoegtoepassingen op.

 1. Raadpleeg de maker van de invoegtoepassing om te zien of er een update is voor uw invoegtoepassing.
 2. Problematische invoegtoepassingen uitschakelen via Plug-inbeheer van Lightroom Classic:
  1. In Lightroom kiest u Bestand > Plug-inbeheer.
  2. Klik op Uitschakelen voor alle weergegeven invoegtoepassingen.
  3. Controleer of het probleem nog steeds optreedt.
  4. Als het probleem is opgelost, schakelt u de invoegtoepassingen een voor een weer in.
  5. Controleer na het inschakelen van elke invoegtoepassing, of het probleem opnieuw optreedt.
Invoegtoepassingen in Lightroom uitschakelen

Lightroom Classic start niet op Windows N-editie

Lightroom Classic heeft Windows Media Feature Pack nodig om te starten.

Hieronder wordt beschreven hoe u het Media Feature Pack in Windows 10 N en Windows 11 N installeert:

 • Windows 10 N: selecteer de knop Starten en selecteer vervolgens Instellingen > Apps > Apps en functies > Optionele functies > Een functie toevoegen.  Zoek vervolgens het Media Feature Pack in de lijst met beschikbare optionele functies.
 • Windows 11 N: selecteer de knop Starten en selecteer vervolgens Instellingen > Apps > Optionele functies.  Selecteer Functies weergeven naast Een optionele functie toevoegen en selecteer vervolgens het Media Feature Pack in de lijst met beschikbare optionele functies.
Opmerking:

Hoewel dit niet wordt gevraagd, moet u de computer opnieuw opstarten om de installatie van het Media Feature Pack te voltooien.

Klik hier voor meer informatie over het Windows Media Feature Pack.

Problemen met machtigingen van gebruikersaccounts oplossen

Als uw probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande oplossingsstappen, heeft het mogelijk betrekking op gebruikersmachtigingen.

Klik op Herstellen om door te gaan

Als u bij het starten het dialoogvenster Problemen met gebruikersmachtigingen in Lightroom tijdens het starten ziet, klikt u op Herstellen om door te gaan in het foutvenster.

De mapmachtigingen handmatig wijzigen

Wijzig de machtigingen van de volgende mappen en alle items in deze mappen handmatig naar Lezen en schrijven zodat de Adobe-toepassingen naar deze mappen kunnen schrijven wanneer ze geopend zijn of tijdens gebruik:

 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe/ 
 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe/Lightroom/
 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Caches/Adobe/
 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Caches/Adobe/Lightroom/ 
 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Caches/Adobe Camera Raw 2/ 
 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/
 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/Lightroom/ 
 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/
 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/OOBE/
 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/Common/
 • /Users/[gebruikersnaam]/Documents/Adobe/
 • /Users/[gebruikersnaam]/Documents/LrClassicLogs/ 
 • /Users/[gebruikersnaam]/Library/Logs/Adobe/

Ga als volgt te werk:

1.   Open de map Bibliotheek van de gebruiker. Dit doet u door te drukken op Option en Ga > Bibliotheek in de Finder te selecteren.

Opmerking:

De bibliotheekmap van de gebruiker is standaard verborgen in macOS X 10.7 en latere versies. Raadpleeg Kan bibliotheekbestanden van gebruiker niet zien in Mac OS 10.7 en later om de map Bibliotheek van de gebruiker te vinden en openen.

2.   Wijzig de machtigingen voor deze mappen en alle items in deze mappen naar Lezen en schrijven. Als u de machtigingen wilt wijzigen, raadpleegt u de onderwerpen Bevoegdheden toewijzen aan gebruikers en groepen en Bevoegdheden toepassen op alle onderdelen in een map of op een schijf in het Apple-artikel Bevoegdheden instellen voor onderdelen op uw Mac.

Opmerking:

Zorg ervoor dat u de machtiging Lezen en schrijven op alle ingesloten items in deze mappen toepast. Hiervoor zijn uw beheerdersnaam en -wachtwoord vereist.

3.    Start Lightroom.        

Een script gebruiken om machtigingen te herstellen

Als de bovenstaande oplossing niet werkt om het probleem met machtigingen voor mappen op te lossen, kunt u deze oplossing met een gemakkelijk uit te voeren shellscript proberen. Dit shellscript herstelt automatisch het eigenaarschap en de lees-/schrijfmachtiging, en verwijdert de toegangsbeheerlijst uit de reeks Adobe-gebruikersmappen en de submappen.

Voer het shellscript als volgt uit:

 1. Download LightroomCorrectPermission.zip via de bovenstaande link. Het bestand wordt standaard gedownload naar /Users/[gebruikersnaam]/Downloads/LightroomCorrectPermission.zip.
 2. Pak het gedownloade ZIP-bestand uit om het shellscriptbestand LightroomCorrectPermission.sh te extraheren.
 3. Typ Terminal in het Spotlight-zoekvak op uw Mac-bureaublad en start de Terminal-app.
 4. Sleep het uitgepakte shellscript-bestand LightroomCorrectPermission.sh (uit stap 2) uit de Finder naar het Terminal-venster. U ziet de volgende tekst in het Terminal-venster:
  /Users/[gebruikersnaam]/Downloads/LightroomCorrectPermission.sh
 5. Druk op Enter om het shellscript uit te voeren.
 6. Voer uw Mac-aanmeldingsgegevens in wanneer u hierom wordt gevraagd.
  Opmerking: zorg ervoor dat u de account met beheerdersrechten gebruikt om u aan te melden.
 7. Start Lightroom.

Een nieuw gebruikersaccount voor beheer instellen

Maak een beheerdersaccount om problemen met machtigingen te identificeren. Lees de volgende artikelen voor het maken van een beheerdersaccount:

macOS:

Opmerking:

Zorg dat u het pop-upvenster Nieuwe account wijzigt van [Standaard] naar [Beheerder] wanneer u de gebruiker maakt.

Als u nog steeds problemen op macOS ondervindt, probeert u de machtigingen van de schijf te herstellen. Zie Bestandsbevoegdheden herstellen met Schijfhulpprogramma voor meer informatie.

Opmerking:

Als er een fout met gebruikersmachtigingen optreedt wanneer u Lightroom Classic start, leest u Problemen met gebruikersmachtigingen in Lightroom tijdens het starten voor oplossingen.

Windows:

Nadat u het beheerdersaccount hebt gemaakt, meldt u zich aan bij het nieuwe gebruikersaccount en voert u Lightroom Classic uit om te controleren of het probleem is opgelost.

Opmerking:

Met de opdracht Machtigingen herstellen worden machtigingen voor het besturingssysteem hersteld, maar niet voor toepassingen, zoals Lightroom Classic.

Opstarten in Veilige modus om problemen met systeemadd-ons en hulpprogramma's op te lossen

Het is mogelijk dat extensies van derden en andere hulpprogramma's de werking van Lightroom Classic verstoren.

Als u uw computer in de veilige modus opstart, worden de extensies van derden en de hulpprogramma's uitgeschakeld, zodat u de ruimte krijgt om het probleem op te lossen.

macOS:

 • Opstarten in veilige modus: in Mac OS worden in veilige modus alle extensies van derden en opstartitems uitgeschakeld. Alleen de vereiste kernelextensies en door Apple geïnstalleerde opstartitems worden uitgevoerd.

Windows:

Meer informatie over het oplossen van problemen

Probeer eerst alle bovenstaande stappen voordat u een probleem op de forums plaatst voor problemen die specifiek in Lightroom Classic optreden.

Als u wilt vragen hoe u iets moet doen of een vraag hebt over wijzigingen in gedrag tussen Lightroom Classic-versies, leest u het volgende:

Extra tips voor het oplossen van algemene problemen kunt u vinden in:

Als u hulp nodig hebt bij het downloaden en installeren van apps of met uw Creative Cloud-lidmaatschap, raadpleegt u het volgende onderwerp:

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online