Změna dialogu Výběr barvy

Místo dialogu Výběr barvy Adobe můžete vybírat barvy ze standardní barevné palety operačního systému nebo z Výběru barvy od třetí strany.

 1. Klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Všeobecné (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Všeobecné (Mac OS).
 2. Z nabídky Výběr barvy zvolte dialog Výběr barvy a klikněte na OK.

  Další informace najdete v dokumentaci k operačnímu systému.

Přidání a odstranění vzorků barev

Vzorky barev můžete přidat nebo odstranit v panelu Vzorníky.

Poznámka:

Můžete také přidat vzorek barvy z dialogu Výběr barvy kliknutím na tlačítko Přidat do vzorníku.

Přidání barvy do panelu Vzorník

 1. Nastavte barvu, kterou chcete přidat, jako barvu popředí.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte v panelu Vzorník na tlačítko Nové políčko . Nebo zvolte Nové políčko z nabídky panelu Vzorník.

  • Umístěte ukazatel nad prázdné místo ve spodním řádku panelu Vzorník (ukazatel se změní na plechovku barvy) a kliknutím přidejte vybranou barvu. Zadejte název nové barvy a klikněte na tlačítko OK.

  Photoshop: Panel Vzorník
  Výběr barvy z obrazu (vlevo) a její přidání do panelu Vzorník (vpravo)

  • (Pouze Creative Cloud) V nabídce panelu vyberte položku Načíst vzorky barev. Pak v okně Načíst přejděte k souboru HTML, CSS nebo SVG a klikněte na tlačítko OK. Aplikace Photoshop načte hodnoty barev určené v dokumentech. Tato funkce rozpoznává následující syntaxi barev HTML/CSS: #112233, #123, rgb(1,2,3), rgba(1,2,3,4), hsb(1,2,3) a hsba(1,2,3,4).

  Poznámka:

  Nové barvy se ukládají do souboru předvoleb aplikace Photoshop, takže se zachovají i po ukončení práce s programem. Chcete-li barvy uložit trvale, uložte je do knihovny.

Odstranění barvy z panelu Vzorník

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte vzorek barvy na ikonu Odstranit .

  • Podržte stisknutou klávesu Alt, umístěte ukazatel nad vzorek (ukazatel se změní na nůžky) a klikněte.

Správa knihoven vzorníků

Knihovny vzorníků nabízí snadný přístup k různým sadám barev. Vlastní sadu vzorníků můžete uložit jako knihovnu a opakovaně jej používat. Vzorníky lze také uložit ve formátu pro sdílení s jinými aplikacemi.

Načtení nebo nahrazení knihovny vzorníku

 1. Zvolte jeden z následujících příkazů z nabídky panelu Vzorník:

  Načíst vzorky barev

  Přidá knihovnu k aktuální sadě vzorků barev. Vyberte požadovaný soubor knihovny a klikněte na Načíst.

  Nahradit vzorky barev

  Nahradí aktuální seznam jinou knihovnou. Vyberte požadovaný soubor knihovny a klikněte na Načíst. Photoshop vám umožní uložit aktuální sadu vzorků barev předtím, než ji nahradíte.

  Název knihovny barev

  Načte určitou knihovnu barev uvedenou v dolní části nabídky panelu Vzorník. Aktuální sadu barev můžete nahradit nebo k ní můžete přidat knihovnu, kterou načítáte.

Uložení sady vzorků barev jako knihovny

 1. Z nabídky panelu Vzorník zvolte Uložit vzorky barev.
 2. Zvolte místo, kam chcete knihovnu vzorníku uložit, zadejte název souboru a klikněte na Uložit.

  Knihovnu můžete uložit kamkoliv. Pokud ale umístíte soubor knihovny do složky Presets/Swatches ve standardním umístění přednastavení, objeví se název knihovny na konci nabídky panelu Vzorník, až aplikaci příště spustíte.

Návrat ke standardní knihovně vzorků barev

 1. Z nabídky panelu Vzorník zvolte Obnovit vzorky barev. Aktuální sadu barev můžete nahradit nebo k ní můžete přidat výchozí knihovnu vzorníku.

Sdílení vzorníků mezi aplikacemi

Vzorky plných barev, které vytvoříte v aplikaci Photoshop, Illustrator a InDesign, můžete sdílet, když uložíte knihovnu vzorníku pro vzájemnou výměnu. Barvy budou vypadat přesně stejně ve všech aplikacích, pokud je nastavení barev synchronizované.

 1. V paletě Vzorník vytvořte políčka pro přímé a výtažkové barvy, které chcete sdílet, a odeberte všechna políčka, která sdílet nechcete.

  Poznámka:

  Mezi aplikacemi nemůžete sdílet následující typy políček vzorníku: vzorky, přechody a barvu Registrační z aplikace Illustrator nebo InDesign; odkazy na knihovny barev a barvy HSB, XYZ, duplexy, monitorRGB, krytí, celkové krytí a barvy webRGB z aplikace Photoshop. Tyto typy políček vzorníku se automaticky vyloučí, když uložíte vzorník pro výměnu.

 2. Z nabídky panelu Vzorník vyberte Uložit vzorník pro výměnu a uložte knihovnu vzorníku do snadno dostupného místa.
 3. Načtěte knihovnu vzorníku do panelu Vzorník pro Photoshop, Illustrator nebo InDesign.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online