Publikování druhého folia v aplikaci s více folii

Po vytvoření aplikace s více folii a jejím odeslání do obchodu, např. iTunes App Store, můžete s využitím následujícího postupu publikovat druhé a každé další folio.

Poznámka:

Používejte odlišné ID produktu pro každé publikované folio. Pokud se jedná o prodejní folio, ujistěte se, že jste v prodejním foliu nastavili možnost nákupů v rámci aplikace.

 1. Vytvořte folio za pomoci stejného aplikačního účtu, který jste použili při publikaci prvního folia.

  Aplikační účet určí, která folia budou spojena s konkrétními aplikacemi. Pokud k vytvoření aplikace použijete nástroj DPS App Builder, zadejte tento aplikační účet v poli ID titulu. Vytvořená aplikace bude obsahovat pouze folia publikovaná z aplikačního účtu.

 2. Pokud si účtujete poplatek za prodejní folio, nastavte možnost nákupu v rámci aplikace pro obchod iTunes App Store nebo Google Play Store.

  Nákup v rámci aplikace nastavený pro daný obchod bude spojen s foliem. Při nastavení nákupu v rámci aplikace zadejte ID produktu, například com.mycompany.myapp.issuename. Totéž ID produktu použijte také při publikaci folia v rámci následujícího kroku.

  Další informace o nastavení nákupu v rámci aplikace naleznete v odpovídajícím průvodci publikováním:

  Průvodce procesem publikování Adobe pro zařízení iPad

  Průvodce procesem publikování Adobe pro zařízení se systémem Android

  Průvodce publikací Adobe pro obchod Windows Store

 3. Pomocí aplikačního účtu se přihlaste k řídicímu panelu DPS > Folio Producer. Folio publikujte.

  Při publikaci folia postupujte následovně:

  • Folio publikujte jako veřejné. Soukromá folia se ve vlastní aplikaci nezobrazí.
  • Používejte odlišné ID produktu pro každé publikované folio. Jedno ID produktu může být např. com.sportspub.kayaks.2014jaro a druhé com.sportspub.kayaks.2014leto.
  • Při publikování prodejního folia se ujistěte, že používáte stejné ID produktu jako při úpravě nastavení možnosti nákupu v rámci aplikace pro obchod App Store nebo Google Play. Zkontrolujte, zda byl nákup v rámci aplikace schválen.

Jak dlouho trvá zobrazení publikovaného folia?

Pokud při publikování bezplatného nebo veřejného folia použijete stejné ID aplikace jako při sestavení aplikace, folio se v knihovně aplikace zobrazí okamžitě.

Použijete-li při publikování veřejného nebo prodejního folia stejné ID aplikace jako při sestavení aplikace a možnost nákupu v rámci aplikace byla schválena teprve nedávno, folio se v knihovně aplikace zobrazí pravděpodobně až po nějaké době.

Řešení potíží: V knihovně je uvedeno pouze jedno folio.

Jestliže jste publikovali i druhé folio, ale v knihovně se nachází pouze jedno folio, postupujte následovně:

 • K publikaci prvního a druhého folia jste možná použili odlišné účty. K vytváření a publikaci folií použijte aplikační účet.
 • Folio jste možná publikovali jako soukromé namísto veřejného. Ve vlastní aplikaci budou uvedena pouze veřejná folia.
 • Při publikování více folií jste možná použili stejné ID produktu. Pro každé folio používejte odlišné ID produktu.
 • V případě zařízení iPad jste možná publikovali folio v jiném rozlišení než 1 024 x 768. Pokud jste například publikovali folio v rozlišení 2 048 x 1 536, bude k dispozici pouze u zařízení iPad HD.
 • Pokud se jedná o prodejní folio, možná jste neaktivovali možnost nákupu v rámci aplikace, tato možnost nemusela být schválena nebo dokončení nákupu v rámci aplikace zatím probíhá. Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, když žádost o nákup v rámci aplikace odešlete dříve, než potřebujete folio publikovat. V systému iOS se nemusí nákup v rámci aplikace vázat na hotový obsah. Pouhý snímek bude dostačující.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?