Řešení problémů a nápověda

Nasazení

Pokud plánujete nasazení služby Creative Cloud, je vhodné věnovat čas zvážení toho, jak nasadit a spravovat aplikace, Úložiště a služby.

Společnost Adobe používá základní systém správy identit k ověřování a autorizaci uživatelů. Identity uživatelů je nutné naplánovat a pak nastavit na základě požadavků vaší organizace.

Správa uživatelů vám umožňuje vytvářet, vyhledávat, aktualizovat a odebírat uživatelské účty. Tyto uživatelské účty udělují koncovým uživatelům ve vaší organizaci oprávnění pro přístup k produktům a službám Adobe.

Vaše organizace zakoupí plány Adobe pro podniky, které poskytují přístup k různým produktům a službám Adobe, jejichž součástí mohou být produkty Creative Cloud. Přečtěte si podrobné informace o tom, jak doladit používání těchto plánů a služeb.

Můžete se rozhodnout, jaké Aplikace a služby pro své uživatele nasadit, vytvořením balíčků. Tyto balíčky lze poté nasadit ve vaší organizaci v uživatelských počítačích. Můžete také provést tiché a vlastní nasazení, při kterém není během instalace po uživateli požadován žádný zásah.

Časté dotazy

Účet Creative Cloud pro podniky poskytuje aplikace pro tvůrce jako Photoshop a InDesign, technologii CreativeSync pro inteligentní synchronizaci datových zdrojů, zdroje pro tvůrce jako Adobe Stock a Adobe Fonts, mobilní aplikace pro publikování a zabezpečení pro podniky chránící vaše duševní vlastnictví a výtvory. Další informace o službě Creative Cloud pro podniky.

Podívejte se na toto video o nasazení služby Creative Cloud pro podniky a získejte přehled o zdrojích nasazení pro licence pro podniky, vzdělávání a státní správu.

Nástroj Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition představuje rozhraní příkazového řádku pro podporované platformy, které pomáhá při sledování a správě serializace produktů Adobe®. Zjistěte, jak tento nástroj můžete stáhnout a používat ke správě své podnikové licence. 

Další odpovědi na časté dotazy najdete v části Časté dotazy ke službě Creative Cloud pro podniky.

Běžné problémy

Instalace balíčku, který obsahuje Project Felix, se nezdaří v počítačích, který nevyužívají systém Windows 10, protože nejsou splněny minimální požadavky na systém.

K této chybě obvykle dochází, pokud uživatel nemá dostatečná oprávnění v počítači, ve kterém je aplikace spuštěna. Podle pokynů pro příslušný operační systém nastavte oprávnění pro složky Adobe PCD a SLStore.

Přiřazení odběru k Adobe ID nebo Enterprise ID neznamená automatické přiřazení k aktuálně přihlášeným počítačům. Tento problém lze obvykle vyřešit odhlášením a opětovným přihlášením.

V prostředí, ve kterých byla služba Creative Cloud nasazena pomocí serializovaného balíčku, může dojít k chybě licencování, která má za následek, že aplikace budou mít podobu zkušební verze. Tento problém lze obvykle vyřešit opětovnou serializací příslušné pracovní stanice.