Řešení problémů a nápověda

Nasazení

Jak naplánovat nasazení?

Pokud plánujete nasazení služby Acrobat DC, je vhodné věnovat čas zvážení toho, jak nasadit a spravovat aplikace, Úložiště a služby.

Jak nastavit identity uživatelů?

Společnost Adobe používá základní systém správy identit k ověřování a autorizaci uživatelů. Identity uživatelů je nutné naplánovat a pak nastavit na základě požadavků vaší organizace.

Jak spravovat uživatele a produkty?

Správa uživatelů vám umožňuje vytvářet, vyhledávat, aktualizovat a odebírat uživatelské účty. Tyto uživatelské účty udělují koncovým uživatelům ve vaší organizaci oprávnění pro přístup k produktům a službám Adobe.

Vaše organizace zakoupí plány Adobe pro podniky, které poskytují přístup k různým produktům a službám Adobe, jejichž součástí mohou být produkty Document Cloud. Přečtěte si podrobné informace o tom, jak doladit používání těchto plánů a služeb.

Jak nasadit Aplikace a aktualizace?

Můžete se rozhodnout, jaké Aplikace a služby pro své uživatele nasadit, vytvořením balíčků. Tyto balíčky lze poté nasadit ve vaší organizaci v uživatelských počítačích. Můžete také využít tiché a vlastní nasazení, kde během instalace není požadován žádný vstup od uživatelů.

Běžné problémy

Proč přiřazování odběru automaticky nepřiřadí odběr k aktuálně přihlášenému uživateli?

Tento problém lze obvykle vyřešit odhlášením a opětovným přihlášením. Přečtěte si další tipy k řešení přiřazení Adobe ID nebo Enterprise ID pro odběr..

Proč se po přijetí velké aktualizace služby Document Cloud licence vrátí na zkušební verzi?

V prostředí, ve kterých byla služba Document Cloud nasazena pomocí serializovaného balíčku, může dojít k chybě licencování, která má za následek, že aplikace budou mít podobu zkušební verze. Tento problém lze obvykle vyřešit opětovnou serializací příslušné pracovní stanice.

Proč se zobrazí výzva k zadání sériového čísla nebo Adobe ID?

Existuje několik důvodů, proč k tomu může dojít:

  • Možná jste nainstalovali nesprávnou verzi produktu Acrobat DC.
  • Informace ve vašem účtu pro odběr produktů Acrobat DC jsou možná nesprávné nebo chybí. 
  • Váš počítač se možná nemůže připojit k serverům společnosti Adobe pro aktivaci.

Přečtěte si, jak vyřešit tyto potíže a uvést produkt Acrobat DC znovu do provozu.

Proč správci nemají oprávnění pro správu služby Adobe Sign?

Pro správu služby Adobe Sign ve vaší organizaci potřebuje uživatel oprávnění správce pro službu Adobe Sign. Daný uživatel musí být také členem uživatelské skupiny pro konfiguraci plánů produktů. Chcete-li spravovat chování funkcí služby Adobe Sign, povolte další správce pomocí konzole Admin Console.