Úvod

Nabídka společnosti Adobe pro podniky umožňuje prostřednictvím nejnovějších aplikací a služeb Adobe organizovat obsah, vytvářet jej, spolupracovat na něm a doručit jej na web nebo aplikace pro mobilní zařízení či stolní počítače. S nástrojem pro centralizovanou správu licencí a technickou podporou na podnikové úrovni je vaše oddělení IT plně vybaveno pro podporu tvůrčích týmů v libovolném měřítku.

Pokud plánujete nasazení služby Creative Cloud nebo Document Cloud, věnujte čas zvážení toho, jak nasadit a spravovat aplikace, úložiště a služby. Tento článek pokrývá veškeré informace, které potřebujete pro plánování. Existuje celá řada témat, která je nutné při plánování nasazení zvážit.

 • Nasazení licencí
 • Správa identit
 • Aplikace a aktualizace
 • Úložiště a služby
 • Uživatelé, profily produktu a licence
 • Migrace stávajících uživatelů

Správa licencí

Po zakoupení produktu od společnosti Adobe představuje licence vaše právo používat software a služby Adobe. Licence se používají k ověření a aktivaci produktů na počítačích koncových uživatelů.

Další informace naleznete v části Přehled licencí.

Licenční metody

Licence na jméno

Licence pro konkrétní uživatele jsou užitečné v následujících případech:

 • Pokud chcete poskytnout přístup ke službám hostovaným společností Adobe.
 • Pokud chcete použít konzoli Adobe Admin Console pro centralizovanou správu licencí a zajištění souladu.
 • Pokud požadujete průběžné flexibilní licencování, například když návrhář přechází z profilu produktu pro práci s videem na profil produktu pro web.
 • Pokud chcete uživatelům povolit používání samoobslužných postupů pro získávání aplikací a aktualizací.

Automaticky vytvořené balíčky jsou ihned k dispozici ke stažení z konzole Admin Console. Balíčky jsou vytvořeny na základě výchozího nastavení a zakoupených produktů a mohou být staženy a nasazeny ve výchozím stavu. Další informace naleznete v tématu Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console.

Licence pro sdílená zařízení

Licence pro sdílená zařízení je licenční metoda zaměřená na vzdělávací instituce, při níž je software místo k osobě přiřazen k zařízení. Kdokoli se na daném zařízení přihlásí, bude mít přístup k produktům a službám společnosti Adobe.

Licence pro sdílená zařízení je vhodná pro laboratoře se stolními počítači a učebny. Aplikace a služby Creative Cloud dostupné v rámci vaší licenční smlouvy se společností Adobe můžete například nainstalovat ve svých počítačových učebnách, kde je mohou využívat studenti i vyučující.

Licence pro sériové číslo

Licencování pro sériové číslo představuje dřívější způsob licencování, které není vázáno na jednotlivé uživatele, ale na konkrétní počítač. Tato metoda licencování je vhodná pro velmi omezený počet zákazníků a stejně jako u licence pro konkrétní uživatele ji můžete použít k vytvoření předem licencovaných balíčků, které budou nasazeny vzdáleně. Nicméně při použití licencování pro sériové číslo nebudou mít zákazníci k dispozici celý rozsah výhod spojených s předplatným služby Adobe Cloud.

Migrace licencí

Z licencí na zařízení na licence pro sdílená zařízení

Licencování vázané na sdílená zařízení je metoda licencování, která umožňuje několika koncovým uživatelům používat produkty a služby společnosti Adobe ve sdílených zařízeních.

Konzole Admin Console umožňuje správcům IT bezproblémově přejít z licencování vázaného na zařízení na licencování vázané na sdílená zařízení. Po provedení migrace budou mít uživatelé přístup k zakoupeným produktům a službám společnosti Adobe.

Licence pro sériové číslo na licence na jméno

Licence pro konkrétní uživatele přináší ve srovnání s anonymním režimem nebo licencováním pro sériové číslo několik výhod. Správci mohou úzce sledovat a monitorovat využívání licencí. Mohou také centrálně spravovat licence přiřazené uživateli a odvolat přístup k aplikacím a službám, aniž by bylo nutné balíčky znovu nasadit. Licence pro konkrétní uživatele přináší také možnost samoobslužných procesů, skrze které mohou zákazníci stahovat a instalovat produkty a aktualizace. Licence pro konkrétní uživatele také umožňují koncovým uživatelům využívat cloudové služby, jako je přidávání písma ze služby Adobe Fonts, volba umístění pro synchronizaci souborů a získávání zpětné vazby ke službě Behance.

Správa identit

Společnost Adobe používá základní systém správy identit k ověřování a autorizaci uživatelů. Pokud používáte licence pro konkrétní uživatele nebo plánujete poskytovat přístup ke službám, je používání identit nezbytné. Společnost Adobe podporuje tři typy identity nebo účtu, které jako uživatelské jméno využívají e‑mailovou adresu. Jedná se o následující identifikátory:

 • Federated ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány organizací a propojeny s adresářem podniku prostřednictvím federace. Organizace spravuje přihlašovací údaje a zpracovává jednotné přihlašování prostřednictvím poskytovatele identity SAML2.
 • Enterprise ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány organizací. Společnost Adobe hostuje Enterprise ID a provádí ověřování, ale organizace spravuje Enterprise ID.
 • Adobe ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány koncovým uživatelem. Společnost Adobe provádí ověřování a koncový uživatel spravuje identitu.

Na základě požadavků vaší organizace můžete zvolit nejvhodnější model identity, který chcete implementovat a používat.

Enterprise ID, Federated ID a Adobe ID můžete využívat při nasazení v podniku současně. Pamatujte, že při založení účtu pomocí Adobe ID si koncoví uživatelé ponechávají plnou kontrolu nad soubory a daty spojenými s tímto účtem. Pokud budete používat identifikátor Federated ID nebo Enterprise ID, vlastníkem a správcem obsahu se stává firma.

Společnost Adobe doporučuje správcům provést migraci uživatele Adobe ID na uživatele Federated ID nebo Enterprise ID, aby tak mohly mít organizace úplnou kontrolu nad uživateli a podnikovými datovými zdroji.

Poznámka:

Licenční web společnosti Adobe nepodporuje Enterprise ID ani Federated ID. Pokud máte v úmyslu používat licencování pro sériové číslo, nastavte všechny účty správce pomocí Adobe ID. U uživatelských účtů společnost Adobe doporučuje používat Federated a Enterprise ID.

Nastavení adresáře

Adresář v konzoli Admin Console je entita, která obsahuje zdroje, jako jsou uživatelé a zásady (například ověřování). Tyto adresáře jsou podobné adresářům LDAP nebo Active Directories.

Abyste mohli Enterprise ID nebo Federated ID používat, je nutné nejprve nastavit adresář, ke kterému lze připojit aspoň jednu doménu.

Nastavení adresáře:

 1. Vytvořte adresář v konzoli Admin Console.
 2. (Pouze Federated ID, s výjimkou situací, kdy roli IdP zajišťuje Microsoft Azure nebo Google ), společnost Adobe poskytne adresář. Tato akce obvykle trvá maximálně 48 hodin.
 3. Po nastavení identity Enterprise ID pro vaši organizaci můžete začít s propojováním e-mailových domén s adresářem.
 4. (Pouze Federated ID) Když vám společnost Adobe zřídí váš adresář, vytvořte nastavení SAML pro tento adresář.

Další informace naleznete v tématu Nastavení identity.

Nastavení domén

Identita uživatelů se ověří u zdrojů pro autorizaci. Budete‑li chtít použít Federated ID nebo Enterprise ID, nastavte vlastní zdroj pro autorizaci přidáním domény. Například pokud je vaše e‑mailová adresa petr@priklad.cz, vaše doména je „priklad.cz“. Přidaná doména umožňuje vytvoření Federated ID nebo Enterprise ID s e‑mailovou adresou v této doméně. Doménu lze použít buď s Federated ID, nebo Enterprise ID, ale ne s oběma identifikátory. Podle potřeby lze však přidat více domén.

Organizace musí nejprve prokázat, že doménu spravuje. Organizace může také přidat více domén. Doménu lze však přidat pouze jednou. Známé veřejné a generické domény, jako je gmail.com nebo yahoo.com, nelze přidat vůbec.

Další informace naleznete v tématu Nastavení domén.

Konfigurace jednotného přihlašování

Konzole Adobe Admin Console nabízí podnikovým uživatelům možnost ověřovat svoji totožnost pomocí jejich stávající firemní identity. Adobe Federated ID umožňuje integraci v systému jednotného přihlašování pro správu identity. Jednotné přihlašování je možné díky využití standardního protokolu SAML, který umožňuje propojení systému pro správu identity v podniku s poskytovatelem cloudových služeb, jako je například společnost Adobe.

Pokud přidáte uživatele s Federated ID, nebudou jim odesílány automatické e‑maily. Při vytváření Federated ID je nutné plánovat a komunikovat s uživateli. Pokud už uživatelé mají Adobe ID, které používá stejnou e‑mailovou adresu, v tématu Přechod z Adobe ID na Enterprise ID se můžete dočíst o postupu přihlašování a dopadu na jejich stávající obsah a aplikaci.

Pokud chce vaše organizace testovat integraci SSO, můžete deklarovat testovací doménu, kterou vlastníte. Vaše organizace musí mít poskytovatele identity, který má na dané testovací doméně nastaveny identity. To umožňuje integraci vyzkoušet ještě před deklarací hlavních domén a ujistit se, že vám proces deklarace a konfigurace domény vyhovuje.

Další informace naleznete v tématu Konfigurace jednotného přihlášení.

Uživatelé, profily produktu a licence

Používáte‑li licence pro konkrétní uživatele, profily produktu slouží k přidružení licencí k jednotlivým uživatelům. Chcete‑li přiřadit licence, přidejte do profilu produktu uživatele. Uživatel může být členem více profilů produktu a každý profil produktu může uživatelům poskytovat různé licence. Konečný rozsah způsobilosti uživatele je součtem všech licencí udělených všemi profily produktu.

Je třeba zvážit, jak poskytovat sady licencí způsobem, který vyhovuje tomu, jaké jsou uživatelům přiřazeny úkoly ve vaší organizaci. Pokud například všichni uživatelé z oddělení potřebují aplikaci Photoshop, můžete pro dané oddělení vytvořit profil produktu, který nabízí členství s jednou aplikací Photoshop. Jestliže však v některém oddělení působí weboví designeři vyžadující aplikaci Photoshop a Dreamweaver, zatímco editoři videa potřebují aplikaci Premiere Pro a After Effects, použijte dva profily produktu – jeden pro roli Webový designer a druhý pro roli Editor videa.

Někteří uživatelé mohou využívat více rolí. Uživatele, jehož pracovní náplní je design webu i editace videa, lze přidat do obou profilů produktu a umožnit mu tak využívat licence ze všech profilů (tedy Photoshop, Dreamweaver, Premiere Pro a After Effects).

Profily produktu také usnadňují správu licencí. Při přechodu z role webového designu na roli editace videa uživatele přidáte do profilu produktu pro editaci videa a odeberete je z profilu pro webový design. Tím se změní aktivované produkty pro uživatele a uvolní se licence. Pokud se změní požadavky na profil produktu, například pokud profil produktu pro editaci videa začne vyžadovat aplikaci Prelude, můžete tuto aplikaci přidat do profilu produktu pro editaci videa a všichni uživatelé okamžitě získají přístup k aplikaci Prelude.

Přidáním uživatele do profilu produktu se spotřebuje jedna licence. Pokud je uživatel členem dvou profilů produktu a oba poskytují licenci na členství s jednou aplikací Photoshop, uživatel spotřebuje dvě licence. Své profily produktu navrhněte tak, aby nedocházelo ke zbytečnému využívání licencí. Určete každý profil produktu, který bude k práci potřebovat specifickou aplikaci nebo sadu aplikací.

Určete následující:

 • Produkty: Licence pro produkt určují, které Aplikace a služby jsou zpřístupněny členům v souvisejícím profilu produktu.
 • Název profilu produktu: Identifikace jednotlivých profilů produktu. Popisky, které se rozhodnete použít pro identifikaci profilů produktu, jsou pouze pro vaši vlastní potřebu a nejsou uvedeny nikde v balíčku pro nasazení. Z tohoto důvodu pro způsob pojmenování neexistuje žádné omezení. V praxi je lepší vytvořit profily produktu s ohledem na funkci, namísto na oddělení nebo tým. 
 • Služby: Umožňují výběr ze seznamu dostupných služeb pro vybraný produkt. Například služba Creative Cloud pro podniky zahrnuje služby, jako je Adobe Spark a Adobe Fonts.
 • Uživatelé: Identifikace uživatelů, kteří budou přidáni ke každému profilu produktu.

Další informace naleznete v tématu Správa produktů a profilů.

Nasazení aplikací a aktualizací

Společnost Adobe nabízí nepřetržité inovace v podobě nových funkcí a aktualizací. Správci IT mohou rozhodovat, jak a kdy budou tyto aktualizace použity. Rozhodněte, jak chcete tyto aplikace a aktualizace nabízet svým koncovým uživatelům. V této fázi je nutné také zvážit požadavky na hardware a software u klientských počítačů. Nabídka společnosti Adobe pro podniky přináší několik úrovní kontroly nad nasazením aplikací a aktualizací. Správci IT mohou vybírat mezi možností poskytnout uživatelům větší kontrolu prostřednictvím samoobslužných procesů a možností vytvořit výrazněji spravované prostředí, ve kterém správci rozhodují o tom, kdy, jak a které produkty a funkce jsou instalovány.

Aplikace

Samoobslužný proces

Stejně jako miliony uživatelů produktů Adobe můžete i vy umožnit, aby si uživatelé stahovali a instalovali aplikace sami. Uživatelé se mohou přihlásit na stránce www.adobe.com/cz a z ní stahovat či instalovat aplikace pro stolní počítače nebo používat služby. Samoobslužné procesy vyžadují oprávnění správce, připojení k internetu a licence pro konkrétní uživatele. Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače je třeba zahrnout do nasazovaného softwarového balíčku.

Samoobslužné procesy umožňují uživatelům podle potřeby stahovat a instalovat aplikace. Aplikace, které je uživatel oprávněn zřizovat po přihlášení. Ostatní aplikace lze po omezenou dobu používat ve formě zkušební verze. Správcům tím odpadá nutnost vytvářet a nasazovat velké množství balíčků a aktualizací. Například samoobslužné procesy jsou efektivním řešením v následujících situacích:

 • Máte od různých uživatelů rozmanité a měnící se požadavky na aplikace.
 • Uživatelé využívají různé kombinace hardwaru a operačního systému.
 • Máte ve své organizaci vzdálené pracovníky.
 • Kvůli probíhajícím projektům provádí různé týmy a uživatelé upgrade v různou dobu.
 • Chcete snížit počáteční nároky na zařízení tím, že umožníte uživatelům nainstalovat jen nezbytné aplikace a jen na nezbytnou dobu.

Spravované doručování

Podle potřeby můžete vytvářet a stahovat předem nastavené balíčky z konzole Admin Console. Tyto balíčky je poté možné nasadit v klientských zařízeních ve vaší organizaci. Podle potřeby můžete používat tiché či vlastní instalace. Během instalace není vyžadován žádný vstup od koncových uživatelů. Balíčky pro nasazení lze distribuovat pomocí standardních nástrojů, jako je Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) nebo Apple Remote Desktop (ARD).

Vytvořit můžete dva typy balíčků: samoobslužné balíčky a balíčky se spravovaným doručováním. Samoobslužný balíček obsahuje aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače, kterou uživatelé mohou používat ke stažení a instalaci softwaru. Pokud koncoví uživatelé nemají ve svém počítači oprávnění správce, můžete vytvořit balíček aplikace Creative Cloud pro stolní počítače, který má zvýšená oprávnění. Stejně tak můžete vytvořit balíček se spravovaným doručováním, který obsahuje konkrétní aplikace a aktualizace. 

Další informace naleznete v tématu Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console.

Spravované doručování aplikací můžete například použít pro následující příležitosti:

 • Je nutné zajistit přísnou kontrolu nad instalovanými aplikacemi na klientských počítačích.
 • Chcete snížit zatížení připojení k internetu tím, že zamezíte hromadnému samoobslužnému stahování souborů.
 • Klientské počítače nemají přístup k internetu.
 • Chcete přísně kontrolovat verze nainstalovaných aplikací v celé organizaci.
 • Chcete upravit chování aktualizace v nainstalovaných aplikacích.
Další informace o vytváření a nasazení balíčků aplikací naleznete v tématu Příručka uživatele k vytváření balíčků.

Aktualizace

Existuje několik mechanismů k zajištění aktualizací aplikace pro koncové uživatele. V závislosti na potřebách své organizace zvolte některou z následujících možností.

Samoobslužný proces

Uživatelé mohou stahovat a instalovat aktualizace přímo z webu společnosti Adobe. Tato metoda zajišťuje, že vaši koncoví uživatelé budou mít přístup k nejnovějším aktualizacím, jakmile budou k dispozici. Aktualizace lze stáhnout a nainstalovat pomocí aplikací Creative Cloud pro stolní počítače nebo nástroje Adobe Updater, který je dodáván s aplikacemi. Pro tyto pracovní postupy vyžadují klientské počítače přístup k serverům Adobe a oprávnění správce.

Tato možnost je k dispozici pro poskytování aplikací prostřednictvím samoobslužných a spravovaných procesů.

Spravované doručování

Při vytváření balíčků můžete zvolit mechanismus spravovaného doručování aktualizací.

 • Klientské počítače mohou instalovat aktualizace prostřednictvím interního aktualizačního serveru.
 • Aktualizace lze spouštět vzdáleně pomocí nástroje Remote Update Manager. Tuto možnost použijte, pokud klientské počítače nemají oprávnění správce.
 • Za pomoci nástroje Creative Cloud Packager vytvářejte a nasazujte balíčky obsahující pouze aktualizace.

Další informace o spravovaném doručování naleznete v tématu Použití aktualizací.

Úložiště a služby

Úložiště a služby jsou k dispozici u všech plánů Creative Cloud pro podniky. Úložiště a služby jsou vázány k jednotlivým uživatelům. Přístup k úložišti a službám vyžaduje Federated ID nebo Enterprise ID nebo Adobe ID.

Když přiřadíte uživatele k profilu produktu, který zahrnuje úložiště a služby, můžete se rozhodnout povolit nebo zakázat jednotlivé služby pro daný profil produktu. Povolení či zakázání služeb definuje, který obsah uživatelé z profilu produktu mohou nebo nemohou využívat.

Další informace naleznete v části Správa podnikového úložiště.

Některé služby Creative Cloud závisí na dostupnosti úložiště v produktu. Pokud produkt nezahrnuje úložiště, tyto služby budou také nedostupné. Některé služby jsou povinné a nelze je vypnout. Další informace naleznete v tématu Povolení nebo zakázání služeb.

Můžete dokonce vybrat nastavení datových zdrojů, která omezují možnosti zaměstnanců používat určité funkce sdílení v rámci služeb Creative Cloud a Document Cloud.

Nastavení serveru proxy a brány firewall

U plánů Creative Cloud pro podniky vyžaduje přístup k licencím pro konkrétní uživatele, úložišti a službám, aby měly klientské počítače přístup k serverům Adobe. Aby tyto funkce mohly pracovat, zkontrolujte, že vaše nastavení brány firewall a serveru proxy umožňuje přístup ke koncovým bodům služby Creative Cloud. Prohlédněte si část Creative Cloud pro podniky – Síťové koncové body a ujistěte se, že uživatelé mají přístup k požadovaným koncovým bodům webové služby.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online