Příručka uživatele Zrušit

Správa produktů v konzoli Admin Console

 1. Příručka pro správu podnikových a týmových produktů Adobe
 2. Plánování nasazení
  1. Základní koncepty
   1. Licencování
   2. Identita
   3. Správa uživatelů
   4. Nasazení aplikace
   5. Admin Console – přehled
   6. Role správce
  2. Průvodci nasazením
   1. Průvodce nasazením na jméno
   2. Průvodce nasazením SDL
   3. Nasazení aplikace Adobe Acrobat 
  3. Nasazení produktů Creative Cloud pro vzdělávací instituce
   1. Průvodce nasazením
   2. Schvalování aplikací Adobe v konzoli Google Admin Console
   3. Povolení aplikace Adobe Express v nástroji Google Classroom
   4. Integrace pomocí Canvas LMS
   5. Integrace pomocí Blackboard Learn
   6. Konfigurace jednotného přihlašování pro školní portály a systémy pro vedení výuky
   7. Nasaďte Adobe Express prostřednictvím licencování aplikací Google.
   8. Přidání uživatelů prostřednictvím synchronizace seznamu
   9. Nejčastější dotazy ke službě Kivuto
   10. Pokyny pro způsobilost základních a středních škol
 3. Nastavit vaši organizaci
  1. Typy identit | Přehled
  2. Nastavení identity | Přehled
  3. Nastavení organizace pomocí Enterprise ID
  4. Nastavení federace Azure AD a synchronizace
   1. Nastavte jednotné přihlašování SSO pomocí účtu Microsoft prostřednictvím Azure OIDC
   2. Přidání Azure Sync do adresáře
   3. Synchronizace rolí pro oblast vzdělávání
   4. Nejčastější dotazy – Konektor Azure
  5. Nastavte Google Federation a synchronizujte
   1. Nastavení jednotného přihlašování SSO pomocí Google Federation
   2. Přidat Google Sync do vašeho adresáře
   3. Nejčastější dotazy – Google Federation
  6. Nastavení organizace prostřednictvím Microsoft ADFS
  7. Nastavení organizace pro školní portály a systémy pro vedení výuky
  8. Nastavení organizace s jinými poskytovateli identity
   1. Vytvoření adresáře
   2. Ověření vlastnictví domény
   3. Přidání domén do adresářů
  9. Běžné dotazy a řešení potíží s jednotným přihlašováním
   1. Časté dotazy k jednotnému přihlašování
   2. Řešení problémů s jednotným přihlašováním
   3. Časté dotazy ke vzdělávání
 4. Správa a nastavení organizace
  1. Správa stávajících domén a adresářů
  2. Povolení automatického vytváření účtu
  3. Nastavení organizace prostřednictvím důvěryhodnosti adresáře
  4. Přechod na nového poskytovatele autentizace 
  5. Nastavení datových zdrojů
  6. Nastavení ověřování
  7. Ochrana osobních údajů a bezpečnostní kontakty
  8. Nastavení konzole
  9. Správa šifrování  
 5. Správa uživatelů
  1. Přehled
  2. Role pro správu
  3. Techniky správy uživatelů
   1. Správa uživatelů jednotlivě   
   2. Správa více uživatelů (hromadné nahrávání CSV)
   3. Nástroj pro synchronizaci uživatelů (UST)
   4. Synchronizace Microsoft Azure
   5. Synchronizace Google Federation
  4. Změna typu identity uživatele
  5. Správa skupin uživatelů
  6. Správa uživatelů v adresáři
  7. Správa vývojářů
  8. Přesun stávajících uživatelů do konzole Adobe Admin Console
  9. Přesun správy uživatelů do konzole Adobe Admin Console
 6. Správa produktů a oprávnění
  1. Správa produktů a jejich profilů
   1. Spravovat produkty
   2. Správa profilů produktů pro podnikové uživatele
   3. Správa pravidel automatického přiřazování
   4. Zkontrolovat žádosti o produkt
   5. Správa zásad samoobsluhy
   6. Správa integrací do aplikací
   7. Správa oprávnění k produktům v konzoli Admin Console  
   8. Povolení/zakázání služeb pro profil produktu
   9. Jedna aplikace | Creative Cloud pro podniky
   10. Volitelné služby
  2. Správa licencí pro sdílená zařízení
   1. Co je nového
   2. Průvodce nasazením
   3. Vytváření balíčků
   4. Obnova licencí
   5. Správa profilů
   6. Licensing Toolkit
   7. Časté dotazy k licencím pro sdílená zařízení
 7. Správa úložiště a položek
  1. Úložiště
   1. Správa podnikového úložiště
   2. Adobe Creative Cloud: aktualizace úložiště
   3. Správa úložiště Adobe
  2. Migrace datových zdrojů
   1. Automatická migrace datových zdrojů
   2. Časté dotazy k automatické migraci datových zdrojů
   3. Správa přenesených datových zdrojů
  3. Převzetí datových zdrojů od uživatele
  4. Přenesení studentských datových zdrojů | Pouze EDU
   1. Automatické přenesení studentských datových zdrojů
   2. Přenesení datových zdrojů
 8. Správa služeb
  1. Adobe Stock
   1. Balíčky kreditů Adobe Stock pro týmy
   2. Adobe Stock pro podniky
   3. Používání služby Adobe Stock pro podniky
   4. Schválení licence služby Adobe Stock
  2. Vlastní písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Přehled
   2. Vytvoření skupiny uživatelů
   3. Nastavení služby Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurace a instalace nástroje Adobe Asset Link
   5. Správa datových zdrojů
   6. Adobe Asset Link pro XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Nastavení služby Adobe Acrobat Sign pro podnik nebo týmy
   2. Adobe Acrobat Sign – správce funkcí pro týmy
   3. Správa služby Adobe Acrobat Sign v konzoli Admin Console
  5. Creative Cloud pro podniky – bezplatné členství
   1. Přehled
 9. Nasazení aplikací a aktualizací
  1. Přehled
   1. Nasazení a dodávání aplikací a aktualizací
   2. Plánování nasazení
   3. Příprava k nasazení
  2. Vytváření balíčků
   1. Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console
   2. Vytváření balíčků k licencování na jméno
   3. Šablony Adobe pro balíčky
   4. Správa balíčků
   5. Správa licencí pro zařízení
   6. Licence pro sériové číslo
  3. Přizpůsobení balíčků
   1. Přizpůsobení aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
   2. Přidání doplňků do balíčku
  4. Nasazení balíčků 
   1. Nasazování balíčků
   2. Nasazení balíčků Adobe pomocí služby Microsoft Intune
   3. Nasazení balíčků Adobe pomocí nástroje SCCM
   4. Nasazení balíčků produktů Adobe pomocí nástroje ARD
   5. Instalace produktů do složky Výjimky
   6. Odinstalování produktů Creative Cloud
   7. Použití podnikové edice sady nástrojů Adobe Provisioning Toolkit
   8. Licenční identifikátory pro Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizací
   1. Řízení změn pro zákazníky společnosti Adobe využívající produkty pro podniky a týmy
   2. Nasazení aktualizací
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Přehled nástroje AUSST
   2. Nastavení interního aktualizačního serveru
   3. Údržba interního aktualizačního serveru
   4. Časté případy použití nástroje AUSST   
   5. Řešení problémů s interním aktualizačním serverem
  7. Nástroj Remote Update Manager (RUM)
   1. Použití nástroje Adobe Remote Update Manager
   2. Vyřešení chyb RUM
  8. Řešení problémů
   1. Odstraňování chyb při instalaci a odinstalování aplikací Creative Cloud
   2. Odeslání dotazu do klientských počítačů pro kontrolu nasazení balíčku
   3. Chybová zpráva balíčku aplikací Creative Cloud „Instalace se nezdařila“
  9. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager (pro aplikace CC 2018 nebo starší)
   1. Creative Cloud Packager
   2. Creative Cloud Packager – poznámky k verzi
   3. Vložení aplikací do balíčku
   4. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager
   5. Vytváření balíčků s licencemi pro konkrétní uživatele
   6. Vytváření balíčků s licencemi pro zařízení
   7. Vytvoření balíčku s licencí
   8. Vytváření balíčků s licencemi pro sériové číslo
   9. Automatizace vytváření balíčků
   10. Vytváření balíčků jiných produktů než Creative Cloud
   11. Úpravy a ukládání konfigurací
   12. Nastavení národního prostředí na úrovni systému
 10. Správa účtu
  1. Správa účtu týmu
   1. Přehled
   2. Aktualizace platebních údajů
   3. Správa faktur
   4. Změna vlastníka smlouvy
   5. Změna distributora
  2. Přiřazení licencí uživateli v týmu
  3. Přidání produktů a licencí
  4. Prodlužování
   1. Členství týmů: prodloužení
   2. Podnik v rámci VIP: prodloužení a soulad
  5. Automatizované fáze vypršení platnosti smluv ETLA
  6. Přepínání typů smluv v rámci existující konzole Adobe Admin Console
  7. Soulad s požadavky na nákup
  8. Program Value Incentive Plan (VIP) v Číně
  9. Nápověda k programu VIP Select
 11. Zprávy a protokoly
  1. Protokol auditu
  2. Zprávy o přiřazení
  3. Protokoly obsahu
 12. Zažádat o asistenci
  1. Kontaktování péče o zákazníky Adobe
  2. Možnosti podpory pro týmové účty
  3. Možnosti podpory pro podnikové účty
  4. Možnosti podpory pro Experience Cloud

Přečtěte si o produktech, které vaše organizace zakoupila v rámci podnikové nebo týmové smlouvy se společností Adobe.

Začněte používat produkty zakoupené vaší organizací – v konzoli Adobe Admin Console přejděte na kartu Produkty.

Vaše organizace (tým nebo podnik) zakoupí produkty v rámci smlouvy se společností Adobe. Tyto produkty můžete použít k přiřazení aplikací a služeb Adobe vašim uživatelům.

Produkty poskytující přístup k aplikacím nebo službám zároveň stanovují počet licencí zakoupených pro daný produkt. To představuje počet uživatelů s licencí opravňující je používat aplikace a služby zahrnuté v zakoupeném produktu. Řešení Experience Cloud definují počet uživatelů daného produktu. To udává počet uživatelů licencovaných používat dané řešení.

Poznámka:

Spravujete předplatné pro týmy nebo VIP? Přečtěte si, jak koupit a odebrat produkty a licence.

Přiřazení produktů uživatelům

Způsob používání produktů zakoupených vaší organizací závisí na následujícím:

Typ smlouvy nebo metody licencování

 • Týmoví zákazníci: přidání týmových uživatelů do plánu produktu a následné přiřazení licencí. Přečtěte si podrobnosti.
 • Zákazníci s uživatelskou licencí (podniky): vytvoření profilu produktu pro daný produkt a následné přidání uživatelů k tomuto profilu. Přečtěte si podrobnosti.
 • Zákazníci s licencí pro sdílená zařízení (vzdělávací instituce): vytvoření profilu licence pro sdílená zařízení a následné přidání uživatelů k tomuto profilu. Přečtěte si podrobnosti.

Typ produktu

Přiřazení uživatelů: produkty, jako jsou Všechny aplikace Creative Cloud, produkty s jednou aplikací, jako např. Photoshop nebo XD, Acrobat a Adobe Acrobat Sign, mají možnost přiřazení uživatelů. U každé licence přiřadíte tomuto produktu jednoho uživatele. Pokud tedy k produktu Všechny aplikace Creative Cloud přiřadíte uživatele, tento uživatel bude licencování používat všechny dostupné aplikace nebo služby Adobe.

Přiřazení vývojářů: umožňuje vývojářům ve vaší organizaci integrovat, rozšířit nebo vytvářet aplikace a prostředí založené na produktech a technologiích společnosti Adobe. Přečtěte si podrobnosti.

Zobrazení stavu poskytování licencí

Jako správce systému, produktu nebo profilu produktů můžete zkontrolovat, zda má uživatel k přiřazenému produktu přístup. Uživatel může ztratit přístup z mnoha důvodů, jako například kvůli nedostatku dostupných licencí, ukončení platnosti zkušební verze, pozdní platby nebo nepřijetí smluvních podmínek.

 1. V konzoli Adobe Admin Console přejděte na stránku Produkty.

 2. Vyberte produkt a přejděte na záložku Uživatelé.

  Stránka produktu Photoshop s otevřenou záložkou Uživatelé a zvýrazněným polem pro poskytování licencí.
  Výběrem karty Uživatelé zobrazte stav poskytnutí licencí.

 3. Podívejte se na stav poskytnutí licencí a ověřte, zda mají přístup všichni uživatelé.

  Stav Popis
  Dokončeno

  Poskytování licence produktu je dokončeno a uživatel by měl mít přístup.

  Pokud uživatel stále nemá přístup, použijte nástroj pro správu produktu.

  Žádný přístup Licence není poskytnuta a uživatel nemá přístup.

   

  Pokud se zobrazuje stav „Žádný přístup“, v následující tabulce zkontrolujte možné důvody a kroky k obnovení přístupu:

  Možný důvod Vztahuje se na Další kroky

  Vypršela platnost licence k produktu 

  Adobe Value Incentive Plan (VIP), plán pro týmy
  V konzoli Admin Console přejděte na stránku Účet  a zkontrolujte stav svého plánu. Přečtěte si, jak přidat produkty a licence.
  Platnost zkušební verze vypršela Zkušební verze produktu V konzoli Admin Console přejděte na stránku Účet a zkontrolujte stav svého plánu. Přečtěte si, jak přidat produkty a licence.

  Není k dispozici dostatek licencí k produktu

   

  Adobe Value Incentive Plan (VIP), plán pro týmy V konzoli Admin Console na stránce Produkty ověřte, kolik licencí je k dispozici a kolik se jich používá. Přečtěte si, jak přidat produkty a licence.

  Zablokováno pro nadměrné používání

   

  Organizace přidané do konzole Global Admin Console Zkontrolujte, zda je vaše organizace přidána do konzole Global Admin Console. Přečtěte si další informace o nadměrném používání a jak přidělit více licencí pomocí konzole Global Admin Console.

  Pozdní platba

   

  Adobe Value Incentive Plan (VIP), plán pro týmy
  • V případě plánů pro týmy přejděte v konzole Adobe Admin Console do části Účet > Historie fakturace a zkontrolujte stav platby. Další informace.
  • V případě VIP se ohledně vyřízení vaší nákupní objednávky spojte se svým prodejcem.

  Smluvní podmínky čekají na přijetí

  Adobe Value Incentive Plan (VIP)
  Ověřte, že správce systému z vaší organizace přijal nejnovější smluvní podmínky. Další informace.
  Transakce stále probíhá
  Nově zakoupené nebo přidělené licence
  Stav zkontrolujte později.
  Nekompatibilní typ identity Podnikové produkty Aby měl uživatel přístup k podnikovému produktu, musí správce změnit typ ID uživatele z Adobe ID na Enterprise ID nebo Federated ID.

Přiřazení správců produktu k určitému produktu

Vztahuje se na:

Role správce:

Licencování na jméno pro podniky, licence pro sdílené zařízení pro vzdělávací instituce

Správce systému

Pokud jste správce systému (zejména ve velkých organizacích), doporučujeme delegovat správu produktů uživateli se specializovanou rolí Správce produktu. Správce produktu spravuje produkty, které jim hlavní správce přidělil.

 1. Přejděte v konzoli Admin Console do části Produkty.

 2. Klikněte na produkt, ke kterému chcete přiřadit jednoho nebo více správců produktu.

 3. Přejděte na kartu Správci a klikněte na tlačítko Přidat správce.

 4. Zadejte jméno nebo e‑mailovou adresu uživatele.

  Zadáním platné e‑mailové adresy a vyplněním údajů na obrazovce můžete vyhledávat stávající uživatele nebo přidávat nové.

  Poznámka:

  Zde můžete přidat až deset správců. Chcete-li přidat další, po uložení změn opakujte výše uvedené kroky.

  Přidání správce produktu

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka:

  K zajištění správného chodu aplikací a služeb Adobe vyhledejte adresy URL a domény, které je třeba povolit na portech 80 a 443. Další informace.

Správci, kterým jste produkt přiřadili, obdrží e‑mailem pozvánku s uvedením produktu, ke kterému jim byla udělena oprávnění správce.

Odebrání uživatelů a skupin uživatelů z produktu

 1. Při správě produktu v nástroji Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé.

 2. Označte pole nalevo od uživatelských jmen a klikněte na tlačítko Odstranit uživatele.

 3. V dialogovém okně s potvrzením klikněte na tlačítko Odebrat uživatele.

Export seznamu produktů

Vztahuje se na:

Role správce:

Podniky

Správce produktu

Vztahuje se na:

Role správce

Týmy

Správce systému

Podle potřeby můžete exportovat seznam zakoupených a přiřazených produktů. Oddělení pro nákup ve vaší organizaci může tento seznam použít pro účely fakturace a vedení účetnictví.

 1. Přejděte v konzoli Admin Console do části Produkty.

 2. Klikněte na ikonu Export do CSV v pravém horním rohu stránky.

 3. Vyberte umístění složky a klikněte na tlačítko OK.

Stažený soubor CSV obsahuje seznam produktů ve vaší organizaci:

 • Přezdívka: popisný název profilu produktu
 • Produkt: název produktu, ke kterému profil patří
 • Kvóta pro licence: počet uživatelů přiřazených k profilu. Viz téma Definování a správa kvót.
 • Přiřazeno: počet přiřazených/využitých licencí ke každému produktu z profilu produktů.
 • Správci: správci profilu

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online