Správa produktů v konzoli Admin Console

 1. Příručka pro správu podnikových a týmových produktů Adobe
 2. Plánování nasazení
  1. Základní koncepty
   1. Licencování
   2. Identita
   3. Správa uživatelů
   4. Nasazení aplikace
   5. Role správce
  2. Průvodci nasazením
   1. Průvodce nasazením na jméno
   2. Průvodce nasazením SDL
  3. Nasazení produktů Creative Cloud pro vzdělávací instituce
   1. Průvodce nasazením
   2. Integrace pomocí Canvas LMS
   3. Integrace pomocí Blackboard Learn
   4. Konfigurace jednotného přihlašování pro školní portály a systémy pro vedení výuky
   5. Nejčastější dotazy ke službě Kivuto
   6. Pokyny pro způsobilost základních a středních škol
 3. Nastavit vaši organizaci
  1. Nastavení identity
   1. Typy identit | přehled
   2. Nastavení organizace pomocí Enterprise ID
   3. Nastavení organizace pomocí Federated ID
    1. Přehled SSO
    2. Nastavení Azure Connector a synchronizace
     1. Nastavte jednotné přihlašování pomocí účtu Microsoft prostřednictvím Azure OIDC
     2. Přidání Azure Sync do adresáře
     3. Nejčastější dotazy – Konektor Azure
    3. Nastavte Google Federation a synchronizujte
     1. Nastavení jednotného přihlašování pomocí Google Federation
     2. Přidat Google Sync do vašeho adresáře
     3. Nejčastější dotazy – Google Federation
    4. Obecný SAML
     1. Nastavte jednotné přihlašování pro jiné poskytovatele SAML
     2. Nastavte jednotné přihlašování pomocí ADFS
     3. Časté dotazy k jednotnému přihlašování
     4. Řešení problémů s jednotným přihlašováním
    5. Jednotné přihlašování pro vzdělávací instituce
     1. Konfigurovat jednotné přihlašování pro školní portály a systémy pro vedení výuky
     2. Časté dotazy
     3. Rybina
   4. Ověření vlastnictví domény
   5. Přidávání a správa domén
   6. Propojení domén s adresáři
   7. Pomocí důvěryhodnosti adresářů přidejte předem nárokované domény
   8. Přechod na nového poskytovatele ověřování
  2. Nastavení datových zdrojů
  3. Nastavení ověřování
  4. Ochrana osobních údajů a bezpečnostní kontakty
  5. Nastavení konzole
  6. Správa šifrování
 4. Správa produktů a oprávnění
  1. Správa uživatelů
   1. Přehled
   2. Role pro správu
   3. Techniky správy uživatelů
    1. Správa uživatelů jednotlivě   
    2. Správa více uživatelů (hromadné nahrávání CSV)
    3. Nástroj pro synchronizaci uživatelů (UST)
    4. API správy uživatelů (UMAPI)
    5. Synchronizace Microsoft Azure
    6. Synchronizace Google Federation
   4. Změna typu identity uživatele
   5. Správa skupin uživatelů
   6. Správa uživatelů v adresáři
   7. Správa vývojářů
   8. Přesun stávajících uživatelů do konzole Adobe Admin Console
   9. Přesun správy uživatelů do konzole Adobe Admin Console
  2. Správa produktů a jejich profilů
   1. Spravovat produkty
   2. Správa profilů produktů pro podnikové uživatele
   3. Správa zásad samoobsluhy
   4. Správa integrací do aplikací
   5. Správa oprávnění k produktům v konzoli Admin Console  
   6. Povolení/zakázání služeb pro profil produktu
   7. Jedna aplikace | Creative Cloud pro podniky
   8. Volitelné služby
  3. Správa licencí pro sdílená zařízení
   1. Co je nového
   2. Průvodce nasazením
   3. Vytváření balíčků
   4. Obnova licencí
   5. Migrace z licencí pro zařízení
   6. Správa profilů
   7. Licensing Toolkit
   8. Časté dotazy k licencím pro sdílená zařízení
 5. Správa úložiště a položek
  1. Úložiště
   1. Správa podnikového úložiště
   2. Adobe Creative Cloud: aktualizace úložiště
   3. Správa úložiště Adobe
  2. Migrace datových zdrojů
   1. Automatická migrace datových zdrojů
   2. Časté dotazy k automatické migraci datových zdrojů
   3. Správa přenesených datových zdrojů
  3. Převzetí datových zdrojů od uživatele
  4. Přenesení studentských datových zdrojů | Pouze EDU
   1. Automatické přenesení studentských datových zdrojů
   2. Přenesení datových zdrojů
 6. Správa služeb
  1. Adobe Stock
   1. Balíčky kreditů Adobe Stock pro týmy
   2. Adobe Stock pro podniky
   3. Používání služby Adobe Stock pro podniky
   4. Schválení licence služby Adobe Stock
  2. Vlastní písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Přehled
   2. Vytvoření skupiny uživatelů
   3. Nastavení služby Experience Manager Assets
   4. Konfigurace a instalace nástroje Adobe Asset Link
   5. Správa datových zdrojů
   6. Adobe Asset Link pro XD
  4. Adobe Sign
   1. Nastavení služby Adobe Sign pro podnik nebo týmy
   2. Adobe Sign – správce funkcí pro týmy
   3. Správa služby Adobe Sign v konzoli Admin Console
  5. Creative Cloud pro podniky – bezplatné členství
   1. Přehled
   2. Začínáme
 7. Nasazení aplikací a aktualizací
  1. Přehled
   1. Nasazení a dodávání aplikací a aktualizací
   2. Plánování nasazení
   3. Příprava k nasazení
  2. Vytváření balíčků
   1. Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console
   2. Vytváření balíčků k licencování na jméno
   3. Šablony Adobe pro balíčky
   4. Správa balíčků
   5. Správa licencí pro zařízení
   6. Licence pro sériové číslo
  3. Přizpůsobení balíčků
   1. Přizpůsobení aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
   2. Přidání doplňků do balíčku
  4. Nasazení balíčků 
   1. Nasazení balíčků
   2. Nasazení balíčků Adobe pomocí nástroje SCCM
   3. Nasazení balíčků produktů Adobe pomocí nástroje ARD
   4. Instalace produktů do složky Výjimky
   5. Odinstalování produktů Creative Cloud
   6. Použití podnikové edice sady nástrojů Adobe Provisioning Toolkit
   7. Licenční identifikátory pro Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizací
   1. Řízení změn pro zákazníky společnosti Adobe využívající produkty pro podniky a týmy
   2. Nasazení aktualizací
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Přehled nástroje AUSST
   2. Nastavení interního aktualizačního serveru
   3. Údržba interního aktualizačního serveru
   4. Časté případy použití nástroje AUSST   
   5. Řešení problémů s interním aktualizačním serverem
  7. Nástroj Remote Update Manager (RUM)
   1. Použití nástroje Adobe Remote Update Manager
   2. Další informace naleznete v tématu ID kanálů k použití s nástrojem Adobe Remote Update Manager
   3. Vyřešení chyb RUM
  8. Řešení problémů
   1. Odstraňování chyb při instalaci a odinstalování aplikací Creative Cloud
   2. Odeslání dotazu do klientských počítačů pro kontrolu nasazení balíčku
   3. Chybová zpráva balíčku aplikací Creative Cloud „Instalace se nezdařila“
  9. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager (pro aplikace CC 2018 nebo starší)
   1. Creative Cloud Packager
   2. Creative Cloud Packager – poznámky k verzi
   3. Vložení aplikací do balíčku
   4. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager
   5. Vytváření balíčků s licencemi pro konkrétní uživatele
   6. Vytváření balíčků s licencemi pro zařízení
   7. Vytvoření balíčku s licencí
   8. Vytváření balíčků s licencemi pro sériové číslo
   9. Automatizace vytváření balíčků
   10. Vytváření balíčků jiných produktů než Creative Cloud
   11. Úpravy a ukládání konfigurací
   12. Nastavení národního prostředí na úrovni systému
 8. Správa účtu
  1. Správa účtu týmu
   1. Přehled
   2. Aktualizace platebních údajů
   3. Správa faktur
   4. Změna vlastníka smlouvy
  2. Přiřazení licencí uživateli v týmu
  3. Přidání produktů a licencí
  4. Prodlužování
   1. Členství týmů: prodloužení
   2. Podnik v rámci VIP: prodloužení a soulad
  5. Soulad s požadavky na nákup
  6. Program Value Incentive Plan (VIP) v Číně
  7. Nápověda k programu VIP Select
 9. Zprávy a protokoly
  1. Protokol auditu
  2. Zprávy o přiřazení
  3. Protokoly obsahu
 10. Zažádat o asistenci
  1. Kontaktování péče o zákazníky Adobe
  2. Možnosti podpory pro týmové účty
  3. Možnosti podpory pro podnikové účty
  4. Možnosti podpory pro Experience Cloud

Přečtěte si o produktech, které vaše organizace zakoupila v rámci podnikové nebo týmové smlouvy se společností Adobe.

Rychlá pomoc
Pokud chcete začít používat produkty zakoupené vaší organizací, přejděte v konzoli Admin Console na kartu Produkty.

Co jsou to produkty?

Poznámka:

Spravujete předplatné Týmy nebo VIP? Zjistěte, jak spravovat produkty a licence.

V rámci smlouvy podepsané se společností Adobe vaše organizace (týmy nebo podniky) pořídila určité produkty. Tyto produkty umožňují oprávnit uživatele k přístupu k aplikacím a službám Adobe definovaným pro daný produkt. Produkty zakoupené vaší organizací je možné spravovat v konzoli Admin Console na kartě Produkty.

Více aplikací a služeb

Produkt může zahrnovat více aplikací a služeb Adobe. Například produkt Všechny aplikace Creative Cloud zahrnuje všechny špičkové aplikace určené k tvůrčí práci. Zahrnuje také služby, jako je Adobe Spark, Fonts nebo PDF Services.

Jedna aplikace

Produkt může obsahovat jednu aplikaci, například Acrobat Pro DC, aplikaci Creative Cloud, jako třeba Photoshop či Adobe XD, nebo publikační produkt, jako je Adobe Captivate nebo Adobe Primetime.

Produkty z fondu Experience Cloud

Produkty z fondu Experience Cloud, jako je Adobe Target, Adobe Campaign nebo Adobe Analytics, zahrnují jedno řešení.

Produkty z řady služeb

Produkty mohou také zahrnovat služby, jako je Adobe Stock, Adobe Sign pro podniky nebo vlastní písma.

Produkty poskytující přístup k aplikacím nebo službám zároveň stanovují počet licencí zakoupených pro daný produkt. To představuje počet uživatelů s licencí opravňující je používat aplikace a služby zahrnuté v zakoupeném produktu. Řešení Experience Cloud definují počet uživatelů daného produktu. To udává počet uživatelů licencovaných používat dané řešení.

Přiřazení uživatelů k produktům

Způsob používání produktů zakoupených vaší organizací závisí na následujícím:

Typ smlouvy nebo metody licencování

 • Týmoví zákazníci: přidání týmových uživatelů do plánu produktu a následné přiřazení licencí. Přečtěte si podrobnosti.
 • Zákazníci s uživatelskou licencí (podniky): vytvoření profilu produktu pro daný produkt a následné přidání uživatelů k tomuto profilu. Přečtěte si podrobnosti.
 • Zákazníci s licencí pro sdílená zařízení (vzdělávací instituce): vytvoření profilu licence pro sdílená zařízení a následné přidání uživatelů k tomuto profilu. Přečtěte si podrobnosti.

Typ produktu

Přiřazení uživatelů: produkty, jako jsou Všechny aplikace Creative Cloud, produkty s jednou aplikací, jako např. Photoshop nebo XD, Acrobat DC a Adobe Sign, mají možnost přiřazení uživatelů. U každé licence přiřadíte tomuto produktu jednoho uživatele. Pokud tedy k produktu Všechny aplikace Creative Cloud přiřadíte uživatele, tento uživatel bude licencování používat všechny dostupné aplikace nebo služby Adobe.

Přiřazení vývojářů: umožňuje vývojářům ve vaší organizaci integrovat, rozšířit nebo vytvářet aplikace a prostředí založené na produktech a technologiích společnosti Adobe. Přečtěte si podrobnosti.

Přiřazení správců produktu k určitému produktu

Vztahuje se na:

Role správce:

Licencování na jméno pro podniky, licence pro sdílené zařízení pro vzdělávací instituce

Správce systému

Pokud jste správce systému (zejména ve velkých organizacích), doporučujeme delegovat správu produktů uživateli se specializovanou rolí Správce produktu. Správce produktu spravuje produkty, které jim hlavní správce přidělil.

 1. V nástroji Admin Console přejděte do nabídky Produkty.

 2. Klikněte na produkt, ke kterému chcete přiřadit jednoho nebo více správců produktu.

 3. Přejděte na kartu Správci a klikněte na tlačítko Přidat správce.

 4. Zadejte jméno nebo e‑mailovou adresu uživatele.

  Zadáním platné e‑mailové adresy a vyplněním údajů na obrazovce můžete vyhledávat stávající uživatele nebo přidávat nové.

  Poznámka:

  Zde můžete přidat až deset správců. Chcete-li přidat další, po uložení změn opakujte výše uvedené kroky.

  Přidání správce produktu

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Správci, kterým jste produkt přiřadili, obdrží e‑mailem pozvánku s uvedením produktu, ke kterému jim byla udělena oprávnění správce.

Odebrání uživatelů a skupin uživatelů z produktu

 1. Při správě produktu v nástroji Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé.

 2. Označte pole nalevo od uživatelských jmen a klikněte na tlačítko Odstranit uživatele.

 3. V dialogovém okně s potvrzením klikněte na tlačítko Odebrat uživatele.

Export seznamu produktů

Vztahuje se na:

Role správce:

Podniky

Správce produktu

Vztahuje se na:

Role správce

Týmy

Správce systému

Podle potřeby můžete exportovat seznam zakoupených a přiřazených produktů. Oddělení pro nákup ve vaší organizaci může tento seznam použít pro účely fakturace a vedení účetnictví.

 1. V nástroji Admin Console přejděte do nabídky Produkty.

 2. Klikněte na ikonu Export do CSV v pravém horním rohu stránky.

 3. Vyberte umístění složky a klikněte na tlačítko OK.

Stažený soubor CSV obsahuje seznam produktů ve vaší organizaci:

 • Přezdívka: popisný název profilu produktu
 • Produkt: název produktu, ke kterému profil patří
 • Kvóta pro licence: počet uživatelů přiřazených k profilu. Viz téma Definování a správa kvót.
 • Přiřazeno: počet přiřazených/využitých licencí ke každému produktu z profilu produktů.
 • Správci: správci profilu
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.