Přehled funkcí | Photoshop | Verze 2018

Zjistěte, co je nového ve verzích aplikace Photoshop CC z roku 2018.

Verze aplikace Photoshop CC z ledna 2018 a října 2017 (verze 19.x) přinášejí nové skvělé funkce pro designéry, digitální fotografy a ilustrátory. Zde najdete rychlý úvod k těmto funkcím a odkazy na další zdroje informací.

Přehled funkcí zavedených v předchozích verzích aplikace Photoshop CC najdete v tématu Přehled funkcí | Starší verze.

Poznámka:

Pokud upgradujete ze starší verze aplikace Photoshop CC, přečtěte si tyto poznámky a tipy.

Funkce Vybrat objekt

Novinka ve verzi z ledna 2018

Vybírejte nejvýznamnější objekty na snímku jediným kliknutím.

Funkce Vybrat objekt umožňuje vybrat nejvýznamnější objekt na snímku jediným kliknutím. Funkce Vybrat objekt využívá pokročilou technologii strojového učení, díky čemuž je schopná se učit rozpoznávat různé objekty na fotografii – lidi, zvířata, dopravní prostředky, hračky a další.

K funkci Vybrat objekt můžete v aplikaci Photoshop přistupovat některým z následujících způsobů:

 • Při úpravách snímku zvolte Vybrat > Objekt.
 • Při práci s nástrojem Rychlý výběr nebo Kouzelná hůlka klikněte v pruhu voleb na možnost Vybrat objekt.
 • Při práci s nástrojem Rychlý výběr v pracovní ploše Vybrat a maskovat klikněte v pruhu voleb na možnost Vybrat objekt.

Další informace najdete v tématu popisujícím funkci Vybrat objekt.

Podpora zařízení Microsoft Surface Dial

Aktualizováno ve verzi z ledna 2018

Při používání zařízení Surface Dial s aplikací Photoshop můžete upravovat nastavení nástrojů přímo na plátně. S tímto zařízením můžete upravit velikost, krytí, tvrdost, hustotu a vyhlazení u všech štětců. Můžete jím také otáčet a pomocí možnosti Ovládání můžete provádět dynamické úpravy nastavení během tahu štětcem.

Aplikace Photoshop podporuje zařízení Surface Dial na počítačích s podporou bluetooth, na kterých je nainstalován systém Windows 10 Fall Creators (verze 1709) a novější verze.

Další informace najdete v tématu Podpora zařízení Microsoft Dial v aplikaci Photoshop.

Dynamické úpravy nastavení během tahu štětcem

Podpora monitorů s vysokou hustotou obrazových bodů a škálovatelnost rozhraní podle monitoru

Novinka ve verzi z ledna 2018

V systému Windows 10 Creators Update a novějších verzích aplikace Photoshop nyní nabízí celou řadu možností pro změnu měřítka uživatelského rozhraní – od 100 % do 400 % v krocích po 25 %. Díky tomuto vylepšení vypadá uživatelské rozhraní aplikace Photoshop ostře a zřetelně bez ohledu na hustotu obrazových bodů monitoru. Aplikace Photoshop automaticky upraví své rozlišení na základě nastavení systému Windows.

Společnosti Adobe a Microsoft úzce spolupracovaly na škálovatelnosti rozhraní na monitorech s různými měřítky. Toto vylepšení zajišťuje, že notebook s vysokým rozlišením (HiDPI) bezproblémově spolupracuje se stolním monitorem s nižším rozlišením a naopak. Například jeden z vašich monitorů může mít měřítko 175 %, zatímco jiný monitor může mít měřítko 400 %. Takže si můžete vybrat špičkový 13" notebook s displejem s rozlišením 4k, cenově dostupný model s rozlišením 1080p, případně se připojit ke stolnímu monitoru s rozlišením 8k a přitom stále pracovat v aplikaci Photoshop bez kompromisů.

V systému Windows vyberte Start > Nastavení > Systém > Zobrazení. Nyní v části Měřítko a rozložení vyberte měřítko pro každý používaný displej.

Poznámka:

V systému Windows 10 Creators Update a novějších verzích pro některé komponenty stále platí nastavení Měřítko uživatelského rozhraní aplikace Photoshop (Předvolby > Uživatelské rozhraní > Měřítko uživatelského rozhraní), například pro dialogová okna Informace o souboru a Camera Raw. Ve starších verzích systému Windows tato předvolba platí pro všechny komponenty aplikace Photoshop. Pokud je možnost Měřítko uživatelského rozhraní nastavena na hodnotu Automatické, je měřítko nastaveno na hodnotu, která je nejbližší měřítku operačního systému primárního monitoru – 100 nebo 200.

Funkce štětce

Vyhlazení tahu

Novinka ve verzi z října 2017

Novinka ve verzi z října 2017

Aplikace Photoshop nyní podporuje inteligentní vyhlazování tahů štětce. Jednoduše v pruhu voleb zadejte pro možnost Vyhlazení požadovanou hodnotu (0-100) při práci s libovolným z následujících nástrojů: Štětec, Tužka, Míchací štětec nebo Guma. Hodnota 0 odpovídá vyhlazení ve starších verzích aplikace Photoshop. Při vyšší hodnotě je na tahy se vzrůstající intenzitou uplatňováno inteligentní vyhlazování.

Pro vyhlazování tahů je k dispozici několik režimů. Kliknutím na ikonu ozubeného kola () můžete povolit jeden nebo více následujících režimů:

Režim tažené struny

Kreslení probíhá pouze při napjaté struně. Pohyb kurzoru uvnitř poloměru vyhlazování nezanechává žádnou stopu.

Dotažení tahu

Umožňuje vykreslit cestu k pozici kurzoru, zatímco jste pozastavili tah. Vypnutí tohoto režimu ukončí kreslení ihned, jakmile se kurzor zastaví.

Dotažení do konce tahu

Dokončí tah od poslední polohy nakreslené cesty až k bodu, v němž jste uvolnili ovládání myši/stylusu.

Přizpůsobení při přiblížení

Zabraňuje roztřeseným tahům úpravou vyhlazování. Sníží vyhlazování při přiblížení dokumentu a zvýší vyhlazení při oddálení dokumentu.

Vyhlazení: nástroj Guma

Při vyhlazování tahů si můžete zvolit, že chcete zobrazit vodítko štětce spojující aktuální polohu kreslené cesty s aktuální polohou kurzoru. Vyberte Předvolby > Kurzory > Při vyhlazování zobrazit vodítko štětce. Můžete také zvolit barvu vodítka štětce.

Předvolby vodítka štětce

Snadná správa štětců

Vylepšeno ve verzi z října 2017

Vylepšeno ve verzi z října 2017

Tato verze aplikace Photoshop přináší výrazně vylepšenou práci s přednastavenými štětci. Nyní si můžete uspořádat přednastavené štětce do složek, včetně vnořených složek, pomocí výrazně zjednodušeného panelu Štětce ve starších verzích nazývaný panel Přednastavené stopy).

Nyní si k práci s přednastavenými nástroji a úpravě jejich atributů a k jejich správě můžete vybrat panel Štětce, zatímco v předchozím verzích byly tyto nástroje přístupné pouze z pruhu voleb. Libovolný přednastavený nástroj lze převést na přednastavený štětec, přičemž budou zachovány všechny jeho atributy, jako krytí, hustota a režim prolnutí. Poté, co přednastavené nástroje převedete na přednastavené štětce, je můžete odebrat ze seznamu přednastavených nástrojů.

Převod přednastavených nástrojů na přednastavené štětce

Zvolte, zda chcete přednastavené nástroje po převodu na přednastavené štětce zachovat, nebo odebrat.

Samotný panel Štětce obsahuje v této verzi řadu vylepšení, jako například:

 • V nabídce panelu Štětce můžete snadno přepínat mezi různými pohledy a zobrazit si tak libovolnou kombinaci názvu štětce, náhledu tahu a špičky štětce.
Panel Štětce: Zobrazení pouze potřebných informací

 • Možnost zobrazení více štětců ve stejné nebo menší oblasti obrazovky pomocí posuvníku zvětšení.
 • Pouhým přetáhnutím můžete snadno změnit uspořádání přednastavených štětců.
 • Sbalením a rozbalením složek můžete zobrazovat pouze potřebné štětce.
 • Pomocí možnosti Zobrazit další informace o přednastavení z místní nabídky můžete zobrazit přidružené přednastavené nástroje (například Guma) a libovolnou zahrnutou barvu.

Více informací najdete tady:

Začínáme s pokročilými vlastními štětci

Přístup k fotografiím Lightroom v aplikaci Photoshop

Novinka ve verzi z října 2017

Nyní máte přístup ke všem synchronizovaným fotografiím Lightroom přímo z pracovní plochy Začátek v aplikaci Photoshop. Na pracovní ploše Začátek klikněte na kartu Fotografie Lightroom. Dále vyberte obrázky, které chcete otevřít, a klikněte na možnost Importovat vybrané. Pokud jste ve fotografiích nebo albech v některé aplikaci Lightroom provedli změny a byla zároveň spuštěná aplikace Photoshop, zobrazíte provedené změny kliknutím na tlačítko Obnovit. Kliknutím na možnost Další zobrazíte mřížku všech fotografií uspořádaných podle data.

Kromě pracovní plochy Začátek můžete také k hledání, filtrování, řazení a importu fotografií Lightroom do aplikace Photoshop využít funkce vyhledávání v aplikaci.

Další informace najdete tady:

Fotografie Lightroom na pracovní ploše Začátek aplikace Photoshop

Variabilní písma

Novinka ve verzi z října 2017

Aplikace Photoshop nyní podporuje variabilní písmo, což je nový formát písma OpenType, který podporuje vlastní atributy, jako je tloušťka, šířka, sklon, optická velikost atd. V této verzi aplikace Photoshop je k dispozici několik variabilních písem, u nichž můžete upravovat tloušťku, šířku a sklon pomocí jednoduchých posuvníků na panelu Vlastnosti. Když provádíte úpravy pomocí těchto posuvníků, aplikace Photoshop automaticky zvolí řez písma nejbližší aktuálnímu nastavení. Pokud například nastavíte větší sklon pro řez písma Normální, Photoshop jej automaticky změní na kurzívu.

Chcete-li vyhledat variabilní písma, hledejte v seznamu písem na panelu Znaky nebo v pruhu voleb v názvu písma slovo variable. Můžete také vyhledat ikonu vedle názvu písma.

Podrobné informace najdete v tématu Písma.

Seznam písem: Některá variabilní písma

Posuvníky pro úpravu atributů písem

Rychlé sdílení výtvorů

Novinka ve verzi z října 2017

Upozornění:

Odebrání funkce Rychlé sdílení

V dubnové verzi aplikace Photoshop 23.3 bude odebrána možnost Rychlé sdílení, která byla zavedena ve verzi aplikace Photoshop CC z října 2017. Důvody jsou nízké využívání, snaha o zjednodušení uživatelského rozhraní pruhu voleb a nadbytečnost této funkce s ohledem na další funkce exportu.

Přímo z aplikace Photoshop nyní můžete svá díla odesílat e-mailem nebo sdílet na několika sociálních sítích. Při sdílení e-mailem Photoshop odešle původní dokument (soubor ve formátu .psd). Při sdílení na sociálních sítích Photoshop dokument před sdílením automaticky převede do formátu JPEG.

V aplikaci Photoshop vyberte Soubor > Sdílet. Můžete také v pruhu voleb kliknout na ikonu .

Podrobnosti najdete v tématu Rychlé sdílení.

Možnosti sdílení v systému macOS

Možnosti sdílení v systému Windows

Poznámka:

Předvolby operačního systému určují seznam služeb zobrazovaných v panelu Sdílení. Tyto předvolby můžete upravit. V systému macOS můžete například přidat nebo odebrat služby v panelu Sdílení úpravou nastavení Předvolby systému > Doplňky > Sdílení. Další informace naleznete na této stránce dokumentace společnosti Apple.

Nástroj Pero se zakřivením

Novinka ve verzi z října 2017

Nástroj Pero se zakřivením umožňuje snadno kreslit hladké křivky a rovné čáry. Pomocí tohoto intuitivního nástroje můžete lehce vytvářet vlastní tvary ve svých návrzích nebo definovat přesné cesty, které vám umožní snadno doladit vaše obrázky. Přitom můžete vytvářet, přepínat, upravovat, přidávat nebo odstraňovat hladké nebo rohové body, aniž byste museli přepínat nástroje.

Tento nový nástroj naleznete ve skupině nástrojů Pero. Informace o používání tohoto nástroje naleznete v tématu Používání nástroje Pero se zakřivením.

Nástroj Pero se zakřivením
Snadné kreslení rovných a zakřivených segmentů cest

Možnosti cesty

Novinka ve verzi z října 2017

Čáry a křivky cesty nyní nabízí více než jen černou a bílou barvu. Nyní můžete definovat barvu a tloušťku čar cesty podle vašich potřeb a dosáhnout tak lepší viditelnosti cesty.

Při vytváření cesty, například pomocí nástroje Pero, klikněte v pruhu voleb na ikonu ozubeného kola (). Nyní zadejte barvu a tloušťku čar cesty. Můžete také určit, zda chcete zobrazit náhled segmentů cesty při přemísťování ukazatele myši mezi kliknutími (efekt Cesta s perem).

Související užitečné informace najdete v tématu Správa cest.

Možnosti cesty: Tloušťka a barva

Kopírování a vkládání vrstev

Novinka ve verzi z října 2017

Aplikace Photoshop nyní podporuje kopírování a vkládání vrstev v dokumentu a mezi více dokumenty pomocí příkazů Kopírovat, Vložit a Vložit na místo.

Když vložíte vrstvu mezi dokumenty s různými rozlišeními, vložená vrstva si zachová své rozměry v obrazových bodech.V závislosti na vašem nastavení správy barev a přidruženém profilu barev můžete být vyzváni, abyste určili, jak zpracovat barevné informace v importovaných datech.

Více informací viz Kopírování a vkládání vrstev.

Podrobné tipy nástrojů

Novinka ve verzi z října 2017

Zjistit, co dělají nástroje aplikace Photoshop, je nyní ještě jednodušší. Když umístíte ukazatel myši nad některými nástroji v panelu Nástroje, aplikace Photoshop zobrazí popis a krátké video zobrazující použití nástroje.

Zobrazování podrobných tipů nástrojů můžete zakázat. Pokud tak chcete učinit, zrušte zaškrtnutí možnosti Předvolby > Nástroje > Použít podrobné tipy nástrojů.

Podrobné tipy nástrojů: nástroj pro rychlý výběr

Podrobné tipy nástrojů: nástroj Oříznutí

Úpravy sférických panorámat v aplikaci Photoshop

Novinka ve verzi z října 2017

V aplikaci Photoshop nyní můžete upravovat sférická panorámata zachycená různými fotoaparáty. Nejprve naimportujte datový zdroj panorámatu a vyberte jeho vrstvu a potom spusťte prohlížeč panorámat pomocí možností 3D > Sférické panoráma > Nová vrstva panorámy z vybraných vrstev. Případně můžete vybráním možnosti 3D > Sférické panoráma > Importovat panoráma přímo načíst sférické panoráma do prohlížeče.

Po načtení panorámatu do prohlížeče s ním můžete provádět následující operace:

 • otáčet pohled kamery dokola;
 • upravovat zorné pole;
 • malovat na panoráma pomocí všech dostupných nástrojů a filtrů aplikace Photoshop.

Vylepšení panelu Vlastnosti

Vylepšeno ve verzi z října 2017

 • Na panelu Vlastnosti můžete nyní přizpůsobit proklad a prostrkání textových vrstev.
 • Pomocí panelu Vlastnosti můžete nyní přizpůsobit nastavení jako je barva, písmo a velikost pro více textových vrstev.
 • Možnosti práce s datovými zdroji Adobe Stock na panelu Vlastnosti:
  • Kliknutím na ID datového zdroje zobrazíte zdroj na webu stock.adobe.com.
  • Náhled obrázku můžete licencovat přímo z panelu Vlastnosti.
  • Datové zdroje podobné určitému obrázku můžete vyhledávat na webu stock.adobe.com.

Vylepšení funkce Vybrat a maskovat

Vylepšeno ve verzi z října 2017

 • Vylepšený algoritmus poskytující přesnější a realističtější výsledky při odečítání popředí v případech, kdy jsou barvy popředí a pozadí vizuálně podobné.
 • Vylepšené výsledky prolnutí původního výběru s podkladem.
 • Nastavení režimu zobrazení průhlednosti jsou nyní oddělená od režimu zobrazení rychlé masky. Nastavení průhlednosti se již nesdílí s funkcemi Vybrat a maskovat a rychlá maska.
 • Nastavení průhlednosti v režimu zobrazení překrytí jsou nyní oddělená od nastavení průhlednosti Na bílé a Na černé.

Panel Výuka

Novinka ve verzi z října 2017

Nyní máte přímo v aplikaci Photoshop přístup k podrobným výukovým lekcím popisujícím základní pojmy a úlohy. Tyto výukové lekce pokrývají základní pojmy ve fotografování, retušování a kombinování obrazů a základy tvorby grafických návrhů. 

V aplikaci Photoshop vyberte možnost Okno > Výuka.

Technologický náhled funkcí

Před použitím technologického náhledu funkcí je potřeba je povolit v nabídce Předvolby > Technologické náhledy.

Podrobné informace o těchto funkcích najdete v tématu Technologické náhledy.

Zachování detailů 2.0 při přepočtu do vyššího rozlišení

Novinka ve verzi z října 2017

Výchozí stav: Zapnuto

Aplikace Photoshop nyní nabízí přepočítání obrazu do vyššího rozlišení s pomocí umělé inteligence. Tato funkce umožňuje zachovat důležité detaily a textury při změně velikosti obrázků bez deformací a zkreslení.Kromě pleťových tónů a textur vlasů tato funkce zachovává detaily s tvrdšími okraji, například u textu a log. Zkuste tuto funkci aplikovat na jídla, jako jsou polévky, saláty nebo pizza, a na další předměty, u kterých vynikne špetka detailních textur navíc.

Přepočítání obrazu do vyššího rozlišení s pomocí umělé inteligence (vlevo) a klasická změna velikosti (vpravo)

Symetrické kreslení

Novinka ve verzi z října 2017

Výchozí stav: Vypnuto

V aplikaci Photoshop nyní můžete s nástroji Štětec, Tužka a Guma využít symetrické kreslení. Při práci s těmito nástroji klikněte v pruhu voleb na ikonu motýla () a vyberte některý z dostupných typů symetrie. Tahy štětcem jsou symetricky kopírovány přes linii symetrie, což umožňuje snadno kreslit tváře, auta, zvířata a podobně.

Chcete-li tuto funkci povolit, zaškrtněte políčko Předvolby > Technologické náhledy > Zapnout symetrické kreslení.

Symetrické kreslení
Snadné vytváření komplikovaných vzorů pomocí funkce Symetrické kreslení

Různé typy symetrie

Camera Raw | Nové funkce

Rychlý výběr pomocí masky barevného a světelného rozsahu

Dostupné pouze pro členy služby Creative Cloud

Za použití nových ovládacích prvků masky barevného a světelného rozsahu můžete na fotografii rychle vytvořit přesnou oblast maskování pro použití místních úprav. Tyto nové přesné nástroje maskování dokáží detekovat změny osvětlení a kontrastní hrany pomocí barev a odstínů. Můžete vytvořit rychlé úvodní maskování výběru pomocí štětců přizpůsobení nebo kruhového/odstupňovaného filtru. Poté upravte výběr pomocí masek rozsahů, které se nachází v nabídce nástroje Štětec přizpůsobení – Automatická maska.

Maska barevného rozsahu

Po vytvoření úvodní masky výběru na fotografii pomocí štětců přizpůsobení nebo kruhového/odstupňovaného filtru můžete použít maskování barevného rozsahu k úpravě masky výběru na základě barev, které z oblasti maskování naberete.

Maska světelného rozsahu

Po vytvoření úvodní masky výběru na fotografii pomocí štětců přizpůsobení nebo kruhového/odstupňovaného filtru použijte masku světelného rozsahu k úpravě oblasti maskování na základě světelného rozsahu výběru.

Další informace o nových funkcích v modulu Adobe Camera Raw najdete v tématu Přehled nových funkcí.

Další vylepšení a opravy

Verze z ledna 2018

Verze z října 2017

 • Přepínání sazby: V panelu Odstavec nyní můžete změnit sazbu textu pro jednotlivé dokumenty. Tato funkce usnadňuje opakované používání datových zdrojů mezi jazyky, které používají odlišné sazby, například mezi jazyky Středního východu a východoasijskými jazyky. 
 • Aplikace Photoshop nyní podporuje formát HEIF společnosti Apple (High Efficiency Image Format). V aplikaci Photoshop je možné načíst mapy hloubky z obrazového formátu souborů HEIF vytvořených v zařízeních iPhone 7 Plus a novějších. S využitím možnosti Filtr > Rozostření > Rozostření objektivu pak můžete v obrazu vytvořit efekt hloubky ostrosti.
 • Rychlejší zahájení tvorby dokumentu (Cmd/Ctrl+N)
 • Zdokonalení použitelnosti panelu vlastností
 • Rychlejší spuštění v systému Windows
 • Vylepšený výkon společných operací prolnutí a vytváření kompozic
 • Vylepšený výkon filtrů Rozostření povrchu a Šum > Medián
 • Vyšší přesnost nástroje Zpřesnit okraje v pracovní ploše Vybrat a maskovat
 • Nová předvolba v systému Windows 10: Předvolby > Pracovní plocha > Uspořádat uživatelské rozhraní podle nastavení operačního systému. Tuto předvolbu využijte k tomu, abyste při kreslení přímo na displej zabránili zobrazování kontextových prvků uživatelského rozhraní (například místních nabídek) pod vaší rukou. Toto nastavení operačního systému se ovládá v systémových předvolbách Pero a Windows Ink. Je k dispozici pouze v zařízeních, ke kterým je spárováno pero.
 • Při vkládání textu do textových vrstev nyní můžete použít nový příkaz Úpravy > Vložit > Vložit bez formátování. Tento příkaz vyjme atributy stylu ze zdrojového textu a přizpůsobí text stylu cílové textové vrstvy.
 • Funkce vyhledávání v aplikaci nyní umožňuje hledat, filtrovat, řadit a importovat fotografie Lightroom v aplikaci Photoshop.
 • Vylepšená ochrana detailů obličeje pro nástroje Přesun podle obsahu, Úrovně automaticky, Křivky Tón, Jas, Kontrast a pro rozsah barev pleťového tónu
 • Volba Uložit jako PNG nyní nabízí výrazně lepší kompresi.
 • Vylepšená kvalita oříznutí podle obsahu a výplně podle obsahu u okrajů
 • Sbalené nabídky písem: Seznamy písem v pruhu voleb a různých panelech nyní zobrazují všechny styly písma v rodině písma jako sbalenou dílčí nabídku, kterou lze rozbalit pomocí myši nebo klávesnice.
 • Inteligentní rozpoznávání tváři pro funkci Zkapalnění tváří využívající technologii hlubokého učení
 • Opraveno:Problém funkce Vybrat a maskovat, kdy při malování štětcem s měkkým poloměrem pomocí štětce Zpřesnit okraje docházelo k vytvoření ostrého okraje.

Co se změnilo

 • Panel Štětec z dřívějších verzí aplikace Photoshop je nyní označován jako Nastavení štětce.
 • Panel Přednastavené stopy používaný ve starších verzích aplikace Photoshop byl zjednodušen a přejmenován na panel Štětce. Další informace naleznete v tématu Zjednodušená správa přednastavených štětců.
 • V této verzi již není k dispozici funkce Náhled v zařízení. Aplikace Preview CC pro systém iOS již není k dispozici ke stažení ani není aktivně podporována (počínaje říjnem 2017). Pokud máte na svém zařízení se systémem iOS nainstalovánu dříve staženou verzi aplikace Preview CC, můžete ji tak, jak je, nadále používat se staršími verzemi aplikace Photoshop.
 • Aplikace Photoshop již při otevření dokumentů nezobrazuje výzvy k importu položek do knihoven Creative Cloud. Nadále však můžete z otevřeného dokumentu automaticky importovat všechny datové zdroje pomocí příkazu Vytvořit novou knihovnu z dokumentu v panelu Knihovny
 • Nastavení Předvolby > Obecné > Při otevření souboru zobrazit pracovní plochu Naposledy otevřené soubory již není k dispozici.
 • V systému macOS 10.13 (High Sierra) a novějších verzích používá aplikace Photoshop u plovoucích oken dokumentů tmavé záhlaví v případě, že je jas uživatelského rozhraní nastavený na jedno ze dvou tmavých nastavení.
 • Změny související s panelem Touch Bar (MacBook Pro):
  • Předvolba Povolit procházení historie v panelu Touch Bar již není k dispozici.Chcete-li potlačit procházení historie, stačí odebrat příslušné tlačítko z rozvržení panelu Touch Bar.
  • Nyní můžete ovládat vyhlazení štětce pomocí panelu Touch Bar. Tento ovládací prvek přidáte na panel Touch Bar pomocí uživatelského rozhraníPřizpůsobit panel Touch Bar.
 • Soubory PNG vytvořené pomocí možnosti Uložit jako jsou nyní lépe komprimované. Pro pohodlnější ovládání se také změnily možnosti ukládání obrazů ve formátu datových zdrojů PNG.
Nové možnosti ukládání obrazů ve formátu PNG:

Známé problémy

 • Photoshop občas přestane reagovat při použití štětce Zpřesnit okraje v pracovní ploše Vybrat a maskovat Chcete-li vyřešit tento problém, zrušte zaškrtnutí políčka Předvolby > Výkon > Rozšířená nastavení > Použít OpenCL..
 • (Pouze na počítačích MacBook s jedním GPU a systémem OS X 10.11) Při použití štětce Zpřesnit okraje může docházet k výraznému snížení kvality okrajů oblastí obrázků, které retušujete. Chcete-li vyřešit tento problém, upgradujte na nejnovější verzi systému macOS nebo vypněte rozhraní OpenCL (zrušte zaškrtnutí políčka Předvolby > Výkon > Rozšířená nastavení > Použít rozhraní OpenCL).
 • Aplikace Photoshop někdy přestane reagovat při importu panoramatického obrázku pomocí možnosti 3D > Sférické panoráma > Importovat panoráma. Chcete-li vyřešit tento problém, buď nainstalujte aplikaci do výchozího umístění v systému nebo odeberte všechny rozšířené (lokalizované) znaky z instalační cesty.
 • Když se aplikace Photoshop automaticky spustí po instalaci, výjimečně dochází k tomu, že pracovní plocha Začátek a dialogové okno Nový nezobrazují žádné pohlednice ani šablony. Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte následující kroky:
  • Ukončete aplikaci Photoshop.
  • Spusťte aplikaci Creative Cloud pro počítače.
  • Spusťte aplikaci Photoshop.
  • Stisknutím kláves Cmd+N vyvolejte dialogové okno Nový dokument.
  • Stisknutím klávesy Esc dialogové okno Nový dokument zavřete.
  • Ukončete aplikaci Photoshop a potom ji znovu spusťte.
 • Při použití nástroje Pero se zakřivením občas dochází k následujícím problémům:
  • Opera cesty se někdy chovají neočekávaným způsobem. Tento problém vyřešíte použitím nástroje Pero.
  • Výběr více bodů pomocí kliknutí se současně stisknutou klávesovou zkratkou Ctrl+Shift nemusí občas fungovat. Chcete-li vyřešit tento problém, použijte k výběru více bodů nástroj Přímý výběr se stisknutou klávesou Shift, nebo použijte nástroj Pero.
  • (Pouze Windows) První segment cesty zůstává přímkou a nekřiví se podle očekávání, dokud nezavřete cestu. Chcete-li vyřešit tento problém, klikněte a přetáhněte druhý kotevní bod k dosažení očekávaného zakřivení.
 • Použitelnost: Ohraničovací rámeček transformace cesty může být občas obtížně viditelný na pozadí tmavých dokumentů. Chcete-li vyřešit tento problém, při práci s tvary vybírejte pouze vrstvu tvarů bez cesty. Ohraničovací rámeček transformace by měl být takto lépe viditelný.
 • Použitelnost: Problémy s uživatelským rozhraním při práci s aplikací Photoshop v systému Windows 10 Anniversary Update:
  • Podrobné tipy nástrojů jsou zkráceny, pokud je měřítko operačního systému nastaveno na 150 % nebo 175 %.
  • Když je měřítko operačního systému nastaveno na 125 % nebo 150 %, nejsou překryvné tipy nápovědy v dialogovém okně zarovnány s obsahem okna.

   Chcete-li tento problém vyřešit, aktualizujte na nejnovější verzi systému Windows 10.

Opravené problémy nahlášené zákazníky

Chcete-li si prohlédnout seznam problémů opravených v této verzi aplikace Photoshop CC, přečtěte si téma Opravené problémy .

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online