Panel Cesty – přehled

V panelu Cesty (Okna > Cesty) jsou uvedeny názvy a miniatury všech uložených cest, současná pracovní cesta a současná vektorová maska. Vypnutím miniatur můžete zvýšit rychlost programu. Chcete-li cestu zobrazit, musíte ji nejdříve vybrat v panelu Cesty.

Photoshop: Panel Cesty
Panel Cesty

A. Uložená cesta B. Dočasná pracovní cesta C. Cesta vektorové masky (objeví se pouze když je vybraná vrstva tvaru) 

Výběr cesty

 1. Klikněte na název cesty v panelu Cesty. Najednou může být vybraná pouze jedna cesta.

Odznačení cesty

 1. Klikněte do prázdné oblasti v panelu Cesty nebo stiskněte klávesu Esc.

Změna velikosti miniatur cest

Zvolte příkaz Volby panelu z nabídky panelu Cesty a vyberte velikost nebo vyberte Žádné, abyste zobrazování miniatur vypnuli.

Změna pořadí překrývání cesty

 1. V panelu Cesty vyberte cestu a přetáhněte ji nahoru nebo dolů. Když se tlustá černá linka zobrazí v požadované poloze, uvolněte tlačítko myši.

  Poznámka:

  Pořadí vektorových masek nebo pracovní cesty v panelu Cesty nemůžete změnit.

Vytvoření nové cesty v panelu Cesty

 • Chcete-li vytvořit cestu bez jejího pojmenování, klikněte na tlačítko Vytvořit novou cestu  v dolní části panelu Cesty.
 • Chcete-li cestu vytvořit a pojmenovat, zkontrolujte, že není vybraná žádná pracovní cesta. Zvolte Nová cesta z nabídky panelu Cesty nebo se stisknutou klávesou Alt klikněte v dolní části panelu na tlačítko Nová cesta. V dialogovém okně Nová cesta zadejte název cesty a klikněte na OK.

Vytvoření nové pracovní cesty

 1. Vyberte nástroj Tvar nebo nástroj Pero a v pruhu voleb klikněte na tlačítko Cesty .
 2. Nastavte specifické volby nástroje a nakreslete tvar cesty. Další informace viz Volby nástrojů tvarůO nástrojích pero.
 3. Pokud chcete, můžete nakreslit další součásti cesty. Mezi kreslicími nástroji můžete snadno přepínat kliknutím na tlačítko nástroje v pruhu voleb. Pomocí voleb plochy cesty určete, jak se mají navzájem ovlivňovat překrývající se součásti cesty:

  Přidat k oblasti cesty 

  Přidá novou oblast k oblastem cesty, se kterými se překrývá.

  Odečíst od oblasti cesty 

  Odebere novou oblast od oblastí cesty, se kterými se překrývá.

  Průsečík oblastí cesty 

  Omezí cestu na průsečík nové oblasti a existující oblastí.

  Vyloučit překrývající se oblasti cesty 

  Vyloučí oblast překrytí ze sloučené cesty.

  Poznámka:

  Při kreslení nástrojem tvaru podržte stisknutou klávesu Shift, abyste dočasně vybrali volbu Přidat k oblasti cesty nebo podržte stisknutou klávesu Alt, abyste dočasně vybrali volbu Odečíst od oblasti cesty.

Možnosti cesty

Můžete definovat barvu a tloušťku čar cesty podle vašich potřeb a dosáhnout tak lepší viditelnosti cesty. Při vytváření cesty, například pomocí nástroje Pero, klikněte v pruhu voleb na ikonu ozubeného kola (). Nyní zadejte barvu a tloušťku čar cesty. Můžete také určit, zda chcete zobrazit náhled segmentů cesty při přemísťování ukazatele myši mezi kliknutími (efekt Cesta s perem).

path-options
Možnosti cesty: Tloušťka a barva

Správa cest

Když vytvoříte pracovní cestu nástrojem pero nebo nástrojem tvaru, nová cesta se objeví v panelu Cesty jako pracovní cesta. Pracovní cesta je dočasná; musíte ji uložit, abyste nepřišli o její obsah. Pokud zrušíte výběr pracovní cesty bez jejího uložení a začnete znovu kreslit, stávající cesta se nahradí novou cestou.

Když nástrojem pero nebo nástrojem tvaru vytvoříte novou vrstvu tvarů, objeví se nová cesta v panelu Cesty jako vektorová maska. Vektorové masky jsou svázané se svými zdrojovými vrstvami. Aby se vektorová maska objevila v panelu Cesty, musíte vybrat její zdrojovou vrstvu v panelu Vrstvy. Vektorovou masku můžete z vrstvy odstranit a můžete změnit vektorovou masku na rastrovanou masku. Další informace viz Přidání a úpravy vektorových masek.

Cesty uložené s obrazem se objeví, když obraz znovu otevřete. Ve Windows podporují cesty formáty JPEG, JPEG 2000, DCS, EPS, PDF a TIFF. V Mac OS podporují cesty všechny dostupné formáty souborů.

Poznámka:

Cesty v jiných formátech, než které jsou zde uvedeny, se obvykle nepřenesou správně ze systému Mac OS do Windows a zpět do Mac OS.

Uložení pracovní cesty

 • Chcete-li cestu uložit bez přejmenování, přetáhněte název pracovní cesty na tlačítko Nová cesta v dolní části panelu Cesty.
 • Chcete-li cestu uložit a přejmenovat, zvolte z nabídky panelu Cesty příkaz Uložit cestu, v dialogovém okně Uložit cestu zadejte název nové cesty a klikněte na tlačítko OK.

Přejmenování uložené cesty

 1. Dvakrát klikněte na název cesty v panelu Cesty, zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

Odstranění cesty

 1. Klikněte na název cesty v panelu Cesty.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte cestu na ikonu Odstranit  v dolní části panelu Cesty.

  • Zvolte příkaz Odstranit cestu z nabídky panelu Cesty.

  • Klikněte v dolní části panelu Cesty na ikonu Odstranit, a pak klikněte na tlačítko Ano.

  Poznámka:

  Chcete-li odstranit cestu bez výzvy k potvrzení, klikněte na ikonu Odstranit v dolní části panelu Cesty se stisknutou klávesou Alt.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online