Přečtěte si, jak co nejlépe využit možnosti funkce komplexního vyhledávání integrované přímo do aplikace Photoshop.
Heroimage_search

Aplikace Photoshop nabízí výkonnou vyhledávací funkci, která umožňuje vyhledávat v prvcích uživatelského rozhraní, dokumentech, nápovědě a výukových materiálech, inspirativních datových zdrojích služby Stock a v dalších zdrojích. Všechny tyto zdroje jsou dostupné v jednotném dialogovém okně. Položky můžete vyhledávat ihned po spuštění aplikace Photoshop nebo pokud je otevřený alespoň jeden dokument.Funkce vyhledávání v aplikaci umožňuje hledat, filtrovat, řadit a importovat fotografie Lightroom v aplikaci Photoshop.

Spuštění hledání

V aplikaci Photoshop proveďte libovolný z následujících úkonů:

 • Vyberte možnost Úpravy > Hledání.
 • Stiskněte klávesovou zkratku Cmd/Ctrl+F.
 • Při prvním spuštění u pravého okraje panelu Volby, nalevo od ikony přepínače pracovních ploch, klikněte na ikonu pro hledání ().
Search_workspace_switcher_v3
Ikona pro hledání na panelu Volby

A. Ikona pro hledání B. Přepínač pracovních ploch 

Poznámka:

V předchozích verzích aplikace Photoshop sloužila klávesová zkratka Cmd/Ctrl+F k opětovnému použití naposledy použitého filtru. V aplikacích Photoshop CC verze 2017 a novějších slouží k vyvolání funkce hledání.

Informace o tom, jak nastavit jinou klávesovou zkratku k opětovnému použití naposledy použitého filtru, naleznete v tématu Přizpůsobení klávesových zkratek.

Rozsah hledání

Pomocí funkce hledání aplikace Photoshop můžete hledat následující položky:

 • Prvky uživatelského rozhraní
  • nástroje,
  • panely, včetně panelu Styly,
  • položky nabídek,
  • přednastavení nového dokumentu,
  • otevřené dokumenty,
  • poslední soubory,
  • vrstvy,
  • inteligentní objekty.
 • Nápověda a výukové zdroje, dokumentace a instruktážní lekce
 • Datové zdroje ve službě Stock
 • Vaše fotografie Lightroom

Poznámka:

 • Rozsah hledání v tuto chvíli nezahrnuje prvky knihoven a jednotlivé styly.
 • Rozsah hledání zobrazí i neaktivní položky nabídek.

 

Rozhraní hledání

only_search
Karty hledání

Aplikace Photoshop zobrazí výsledky hledání uspořádaně na následujících kartách:

Vše: Zobrazuje prvky uživatelského rozhraní aplikace Photoshop, nápovědu a výukové zdroje a datové zdroje služby Adobe Stock (v uvedeném pořadí)

all_tab
Hledání v aplikaci Photoshop | Karta Vše

Photoshop: Zobrazuje pouze výsledky z uživatelského rozhraní aplikace Photoshop: nástroje, příkazy, přednastavení, otevřené dokumenty, vrstvy atd.

 

photoshop
Hledání v aplikaci Photoshop | Karta Photoshop

Výuka: Zobrazuje obsah nápovědy, dokumentace a výukových zdrojů pro aplikaci Photoshop odpovídající příslušným klíčovým slovům.

learn
Hledání v aplikaci Photoshop | Karta Výuka

Stock: Zobrazuje obrázky služby Adobe Stock odpovídající příslušným klíčovým slovům. Možnosti funkce hledání minimalizují počet kliknutí nutný k přidání obrázku služby Stock do projektu. Obrázky služby Stock zahrnují fotografie i vektorovou grafiku.

stock
Hledání v aplikaci Photoshop | Karta Stock

Lightroom

Umožňuje hledat, filtrovat, řadit a importovat fotografie Lightroom podle klíčových slov hledání v aplikaci Photoshop.

lr_photos
Práce s fotografiemi Lightroom v aplikaci Photoshop

Poznámka:

Dialog Hledání zavřete stisknutím klávesy Esc nebo klávesami Cmd+F, případně klikněte na libovolný prvek uživatelského rozhraní aplikace Photoshop mimo dialog Hledání.

Vizuální hledání plátna

Ve službě Adobe Stock můžete podobné obrázky vyhledat podle vybraného plátna.

Výchozí chování u výsledků hledání

Po kliknutí na výsledek hledání provede aplikace Photoshop výchozí operaci přiřazenou danému typu výsledku:

Vrstva: Vybere vrstvu a zobrazí ji jako aktivní na panelu Vrstvy.

Nástroj: Aktivuje nástroj a zvýrazní jej v uživatelském rozhraní.

Panel: Změní panel na viditelný a aktivní, zvýrazní jej a otevře.

Příkaz nabídky: Spustí daný příkaz. Výsledky hledání mohou obsahovat také neaktivní příkazy nabídek.

Poslední soubor: Otevře daný soubor.

Otevřít dokument: Změní dokument na aktivní.

Témata nápovědy nebo výukového obsahu: Otevře dané téma v novém okně prohlížeče.

Datový zdroj služby Stock: Stáhne datový zdroj obrázku a přidá ho do aktivní knihovny služby Creative Cloud. V případě licencovaných datových zdrojů se přidá obrázek v plném rozlišení, v případě nelicencovaných datových zdrojů se přidá náhled s vodoznakem.Zobrazí se také na plátně jako datový zdroj propojený s cloudem.

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online