Příručka uživatele Zrušit

Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Přečtěte si, jak můžete využívat panel Touch Bar v počítači MacBook Pro s aplikací Photoshop.

Aplikace Photoshop podporuje panel Touch Bar, vícedotykový displej umístěný v horní části klávesnice nového počítače MacBook Pro. Prostřednictvím panelu Touch Bar můžete přistupovat k různým funkcím a ovládacím prvkům aplikace Photoshop, které souvisejí s vaší aktuální úlohou na hlavní obrazovce. Panel Touch Bar podporuje obvyklá gesta, jako klepnutí, přetažení a posunutí.

Podpora panelu Touch Bar v aplikaci Photoshop je v současnosti technologickým náhledem funkce.

Poznámka:

Další informace o základech práce s panelem Touch Bar naleznete na této stránce dokumentace společnosti Apple.

Rozhraní panelu Touch Bar

Část rozhraní panelu Touch Bar je ve výchozím nastavení rezervována pro ovládací prvky systému macOS. Ovládací prvky aplikace Photoshop se zobrazují ve střední části rozhraní panelu Touch Bar, což je oblast vyhrazená pro aplikace.

Výchozí rozhraní panelu Touch Bar

A. Ovládací prvky aplikace Photoshop B. Ovládací prvky systému macOS (Control Strip a Esc) 

Poznámka:

Panel Touch Bar můžete v případě potřeby nakonfigurovat tak, aby zobrazoval pouze ovládací prvky specifické pro aplikaci. V takové konfiguraci jsou v prostřední a pravé části rozhraní panelu Touch Bar (část B vpravo + A) zobrazeny ovládací prvky aplikace Photoshop. Chcete-li tak učinit, klikněte v systému macOS na Předvolby systému > Klávesnice a vyberte Na Touch Baru zobrazit: Ovládací prvky aplikace.

Režimy panelu Touch Bar v aplikaci Photoshop

Na panelu Touch Bar klepněte na ikonu  a zvolte jeden ze tří dostupných režimů:

Vlastnosti vrstvy

() Výchozí režim; umožňuje práci s vlastnostmi vrstvy a souvisejícími funkcemi.

Stopy štětce

() Umožňuje práci se štětci a vlastnostmi malby.

Oblíbené

() Upravitelný režim, v němž můžete přidávat své oblíbené ovládací prvky.

Kontextově závislé operace

Kromě příkazů dostupných ve výše uvedených třech režimech se v závislosti na akcích, které provádíte v aplikaci Photoshop, zpřístupní několik kontextově závislých operací.

 • Při používání modálních nástrojů, jako jsou Text nebo Transformace, zobrazuje panel Touch Bar tlačítka OK a Zrušit.
 • Když je aktivní pracovní plocha Vybrat a maskovat, zobrazuje panel Touch Bar ovládací prvky pro provádění výběrů.

Ovládací prvky aplikace Photoshop na panelu Touch Bar

Výchozí režim Ikona Název ovládacího prvku Popis
Všechny tři
Procházení historie

Tento prvek funguje velmi podobně jako panel Historie v aplikaci Photoshop. Umožňuje přejít na libovolný minulý stav dokumentu vytvořený během aktuální relace. Pokaždé, když v dokumentu provedete nějakou změnu, je přidán nový stav dokumentu.

Klepnutím na ikonu Procházení historie zobrazíte miniatury představující stavy dokumentu. Miniatury můžete procházet nebo na ně klepnout, čímž přejdete do historie dokumentu.

Související užitečné informace naleznete v tématu Používání panelu Historie.

Vlastnosti vrstvy
Přidat obsah Umožňuje importovat soubor do aktuálně otevřeného dokumentu příkazem Umístit vložený. Viz Vkládání souborů do aplikace Photoshop.

Viditelnost a krytí vrstvy

Upravuje krytí a viditelnost vrstvy. 

 • Pomocí posuvníku upravte krytí vrstvy (0–100 %). Tlačítka na obou koncích posuvníku umožňují snížit nebo zvýšit hodnotu o přednastavenou velikost.
 • Klepnutím na ikonu  vrstvu zcela skryjete.

Tento příkaz můžete použít poklepáním nebo klepnutím a podržením. Změny provedené na panelu Touch Bar se okamžitě projeví v panelu Vrstvy.


Režim prolnutí Umožňuje procházet dostupné režimy prolnutí – Normální, Rozpustit, Ztmavit atd. – a vybrat požadovaný režim. Další informace naleznete v tématu Režimy prolnutí v aplikaci Photoshop.

Ořezová maska Vytvoří z vrstvy ořezovou masku nebo ji obnoví zpět z tohoto stavu. Další informace naleznete v tématu Odhalení vrstev s ořezovými maskami.

Vybrat a maskovat Spustí pracovní plochu Vybrat a maskovat.
Stopy štětce
Barva

Zobrazí dialogové okno pro výběr barvy popředí. Ve výchozím nastavení je zobrazeno prvních 16 vzorků barev.

 • Dlouhým stisknutím libovolného vzorku barvy zobrazíte odstíny.
 • Kliknutím na ikonu  můžete provést jemné úpravy samostatným nastavením odstínu, sytosti a jasu (HSB).

Velikost štětce

Určuje velikost aktuálního štětce. Tento příkaz je aktivní, pokud je vybrán štětec podporující více velikostí.

Další informace o možnostech štětce získáte v tématech:


Tvrdost štětce Určuje tvrdost aktuálního štětce. Tento příkaz je aktivní, pokud je vybrán štětec podporující více hodnot tvrdosti.

Krytí štětce Určuje krytí aktuálního štětce. Tento příkaz je aktivní, pokud je vybrán štětec podporující krytí. 

Hustota štětce Určuje hustotu aktuálního štětce. Tento příkaz je aktivní, pokud je vybrán štětec podporující hustotu. 
Oblíbené
Režim zobrazení Přepíná mezi normálním režimem zobrazení a režimem na celou obrazovku.

Nová vrstva Vyvolá příkaz Nová vrstva.

Převrátit svisle Převrátí svisle obsah aktuální sady vybraných vrstev.

Převrátit vodorovně Převrátí vodorovně obsah aktuální sady vybraných vrstev.
Žádný ve výchozím nastavení* 
Režim vyplnění Vyvolá příkaz Vyplnit s předem vybranou možností Výplň podle obsahu. Další informace naleznete v tématu Použití výplní podle obsahu.

Duplikovat vrstvu Duplikuje aktuálně vybranou vrstvu.
Sdílet Sdílí náhled stavu aktuálního dokumentu ve formátu JPEG. Maximální velikost, kterou lze sdílet, je 1024 × 1024 obr. bodů.

* Chcete-li tyto ovládací prvky přidat k režimům panelu Touch Bar, je potřeba tyto režimy upravit.

Úprava režimů panelu Touch Bar

Předvolby

Aplikace Photoshop nabízí pro panel Touch Bar tři nastavení, které naleznete v nabídce Předvolby > Technologické náhledy. Tato nastavení jsou ve standardně povolena.

Povolit Touch Bar

Povolí nebo zakáže Touch Bar při práci s aplikací Photoshop.

Zobrazit úpravy vlastností panelu Touch Bar

Zobrazí nebo skryje informační místní okno, které se zobrazí, když pomocí panelu Touch Bar změníte nějakou vlastnost, například velikost štětce.

Přidání a odstranění příkazů z panelu Touch Bar

Do všech tří režimů panelu Touch Bar můžete v aplikaci Photoshop přidávat příkazy nebo je z nich odebírat. Postupujte takto:

 1. Vyberte režim panelu Touch Bar, ve kterém chcete přidat nebo odebrat položky: Vlastnosti vrstvy, Stopy štětce nebo Oblíbené.

 2. V aplikaci Photoshop klikněte na Zobrazit > Přizpůsobit panel Touch Bar.

  Aplikace Photoshop vyvolá standardní rozhraní systému macOS pro úpravy panelu Touch Bar. Další informace o tomto rozhraní naleznete v tématu Customize your Touch Bar (Úpravy panelu Touch Bar) na této stránce dokumentace společnosti Apple.

 3. Přetáhněte příkazy dolů na panel Touch Bar směrem k dolnímu okraji hlavního displeje počítače MacBook Pro. Příkazy také můžete přetažením na panelu Touch Bar uspořádat nebo je můžete přetažením mimo panel z panelu Touch Bar odebrat.

  Při úpravách panelu Touch Bar označuje ikona  (mezera) prázdné místo, kam lze přidat nějaký příkaz.

  Úpravy panelu Touch Bar; tento obrázek znázorňuje režim Oblíbené v aplikaci Photoshop

  Poznámka:
  • Vyberte možnost Zobrazovat doporučení pro psaní, pokud chcete, aby se při zadávání nebo úpravách textu, například názvů vrstev, zobrazovaly návrhy automatického dokončování.
  • Chcete-li pro některý režim obnovit výchozí stav rozvržení, povolte požadovaný režim a přetáhněte na panel Touch Bar proužekVýchozí sada.
 4. Po dokončení změn klikněte na tlačítko Hotovo.

  Následně přejdete ze systému macOS zpět do aplikace Photoshop.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.