Příručka uživatele Zrušit

Kreslení pomocí nástrojů pera

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
  5. Generativní variace v aplikaci Photoshop na iPadu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Photoshop nabízí více nástrojů pera, které vyhovují různým případům použití a kreativním stylům:

 • Nástroj Pero se zakřivením umožňuje intuitivně kreslit křivky a rovné čáry.
 • Standardní nástroj Pero umožňuje kreslit rovné čáry a křivky s velkou přesností.
 • Nástroj Cesta od ruky umožňuje kreslit cesty podobně jako tužkou na papíře. 
 • Nástroj Magnetické pero umožňuje kreslit cestu, která se přitahuje k okrajům určitých ploch v obrázku. 
 • Nástroj Trasování podle obsahu umožňuje automatizovat proces trasování obrázků. (Technologický náhled)

Klávesovou zkratkou Shift+P můžete přepínat mezi nástroji ve skupině Pero.

Klávesovou zkratkou Shift+P můžete přepínat mezi nástroji pera

Nástroje pera můžete použít spolu s nástroji tvarů k vytváření složitých tvarů. Další informace o režimech, ve kterých můžete kreslit nástroji pero, viz Režimy kreslení.

Poznámka:

Před začátkem kreslení nástrojem pero můžete na panelu Cesty vytvořit novou cestu, aby se pracovní cesta automaticky uložila jako pojmenovaná cesta.

Nástroj Trasování podle obsahu

Nástroj Trasování podle obsahu se ve verzi aplikace Photoshop z října 2020 představuje jako technologický náhled, který umožňuje vytvářet vektorové cesty a výběry pouhým najetím myší na okraje obrazu a kliknutím.

Nástroj Trasování podle obsahu povolíte v části Předvolby > Technologické náhledy. Potom restartujte aplikaci Photoshop.

 

Vyzkoušejte Nástroj Trasování podle obsahu provedením následujících pěti jednoduchých kroků:

 

 1. Ve skupině nástrojů Pero vyberte Nástroj Trasování podle obsahu.

  Nástroj Trasování podle obsahu
  Nástroj Trasování podle obsahu

 2. Okraj objektu zvýrazníte tak, že na něj najedete kurzorem.

  Nástroj Trasovací pero podle obsahu
  Zvýraznění okrajů obrazu

  Poznámka:

  Různé úrovně zvětšení ovlivní způsob, jakým aplikace Photoshop analyzuje váš obrázek a tedy i to, jak tento nástroj rozpozná okraje.

  Pokud například pracujete s obrázkem s nižším rozlišením, můžete oddálením v aplikaci Photoshop snadněji určit okraj. Přiblížení (100 % nebo více) bude mít za následek, že nástroj použije k určení okrajů výchozí rozlišení 1 : 1 pixelu.

 3. Kliknutím na zvýrazněnou část vytvořte cestu.

  Nástroj Trasování podle obsahu
  Vytvoření cesty kliknutím na zvýrazněné okraje

 4. Pokud chcete přidat další část cesty, najetím myší na sousední okraj zvýrazněte nový oddíl a s podrženou klávesou Shift kliknutím přidejte cestu. Růžová čára, která se zobrazí, označuje, že přidáváte nový oddíl do existující cesty.

  Nástroj Trasování podle obsahu
  Podržte Shift a kliknutím přidejte cestu.

 5. Chcete-li odstranit oblast z cesty, podržte při klepnutí klávesu Alt (Windows) nebo Klávesu Option (Mac). Větší oddíly můžete odebrat také kliknutím a tažením v požadovaném směru.

  Nástroj Trasovací pero podle obsahu
  Odstranění části cesty kliknutím s podržením klávesy Alt

Detaily

Při úpravě posuvníku Detaily zobrazí aplikace Photoshop náhled rozpoznaných okrajů. Posunutím posuvníku doprava se zvýší množství okrajů, které Photoshop rozpozná. Přesunutím doleva se množství detekovaných okrajů sníží.

Posuvník Detaily
Posuvník Detaily

Trasování

Režimy trasování (Detailní, Normální a Zjednodušené) upravují, jak detailní nebo texturovaný je obraz před zpracováním trasování.

Trasování
Režimy trasování

Použitím trasování společně s posuvníkem Detaily dosáhnete požadovaných okrajů.

Nástroj Pero se zakřivením

Nástroj Pero se zakřivením umožňuje snadno kreslit hladké křivky a rovné čáry. Pomocí tohoto intuitivního nástroje můžete lehce vytvářet vlastní tvary ve svých návrzích nebo definovat přesné cesty, které vám umožní snadno doladit vaše obrázky. Přitom můžete vytvářet, přepínat, upravovat, přidávat nebo odstraňovat hladké nebo rohové body, aniž byste museli přepínat nástroje.

 1. Ve skupině nástrojů Pero vyberte nástroj Pero se zakřivením.

 2. Kliknutím nebo kliknutím na libovolné místo v dokumentu vytvořte první kotevní bod.

 3. Dalším kliknutím nebo klepnutím zadejte druhý kotevní bod a dokončete první segment cesty. Klikněte jednou (výchozí nastavení), pokud chcete, aby byl další segment cesty zakřivený. Chcete-li, aby byl další segment rovný, klikněte dvakrát.

  Poznámka:

  První segment cesty se na plátně vždy zobrazí jako rovná čára. V závislosti na tom, zda je další segment cesty rovný, nebo zakřivený, jej aplikace Photoshop následně upraví. Pokud je další segment zakřivený, aplikace Photoshop první segment cesty mírně zakřiví podle následujícího segmentu.

 4. (Zakřivená cesta) Pomocí myši nebo dotykového zařízení přetáhněte ukazatel a nakreslete další segment cesty. Se stisknutým tlačítkem myši optimalizujte zakřivení segmentu. Předchozí segment cesty se automaticky upraví, aby byla křivka hladká.

  Se stisknutým tlačítkem myši optimalizujte zakřivení segmentu.

 5. (Zakřivená cesta) Uvolněním tlačítka myši zadejte kotevní bod a dokončete druhý segment.

 6. Nakreslete další segmenty a dokončete cestu.

 7. Po nakreslení celé cesty stiskněte klávesu Esc.

Tipy pro práci s nástrojem Pero se zakřivením

 • Při zadávání kotevního bodu klikněte jednou (výchozí nastavení), pokud chcete, aby byl další segment cesty zakřivený. Chcete-li, aby byl další segment rovný, klikněte dvakrát. Aplikace Photoshop vytvoří hladký nebo rohový bod.
 • Chcete-li hladký kotevní bod převést na rohový, nebo naopak, dvakrát na něj klikněte.
 • Pokud chcete kotevní bod přesunout, jednoduše jej přetáhněte na požadované místo.
 • Chcete-li kotevní bod odstranit, klikněte na něj a potom stiskněte klávesu Delete. Když je kotevní bod odstraněn, křivka je zachována a vhodně upravena vzhledem ke zbývajícím kotevním bodům.
Přebytečný kotevní bod

Přebytečný kotevní bod je odstraněn a křivka je příslušným způsobem upravena.

 • Přetažením kotevního bodu můžete křivku upravit. Když tímto způsobem nastavíte segment cesty, sousední segmenty se automaticky upraví (efekt Cesta s perem).
 • Chcete-li zadat další kotevní bod, jednoduše klikněte uprostřed segmentu cesty.
Efekt Cesta s perem

Nástroj pero

Kreslení rovných segmentů

Nejjednodušší cesta, kterou můžete standardním nástrojem Pero nakreslit, je rovná čára. Vytvoříte ji tak, že kliknutím nástrojem Pero umístíte dva kotevní body. Dalšími kliknutími vytvoříte cestu složenou z přímých segmentů, které jsou spojené rohovými body.

Photoshop – Nástroj Pero
Kliknutím nástrojem Pero vytvoříte rovné segmenty.

 1. Vyberte nástroj Pero.
 2. Umístěte kurzor pera tam, kde má přímý segment začínat, a kliknutím určete první kotevní bod (netáhněte).
  Poznámka:

  První segment se neobjeví, dokud kliknutím nevytvoříte druhý kotevní bod. (V aplikaci Photoshop vyberte volbu Cesta s perem, abyste zobrazili náhled segmentů cesty.) Pokud se objeví směrové úsečky, znamená to, že jste omylem nástrojem pero potáhli; zvolte Úpravy > Zpět a klikněte znovu.

 3. Klikněte znovu na místo, kde má segment končit (klikněte se stisknutou klávesou Shift, chcete-li omezit úhel segment na násobky 45°).
 4. Dalšími kliknutími vytvořte kotevní body pro další přímé segmenty.

  Poslední přidaný kotevní bod se vždy zobrazí jako plný čtvereček, což označuje, že je vybraný. Dříve definované kotevní body se při přidání dalších kotevních bodů změní na prázdné čtverečky a nebudou již vybrané.

 5. Dokončete cestu jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li cestu uzavřít, umístěte nástroj pero nad první (prázdný) kotevní bod. Když je nástroj Pero správně umístěn, zobrazí se vedle jeho ukazatele malý kroužek . Kliknutím nebo tažením cestu uzavřete.

  • Chcete-li nechat cestu otevřenou, klikněte s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) kamkoli mimo všechny objekty.

  Cestu můžete nechat otevřenou i tím, že vyberete jiný nástroj.

Kreslení křivek nástrojem pero

Křivku vytvoříte přidáním kotevního bodu v místě, kde se mění směr křivky a tažením za směrové úsečky křivku vytvarujete. Délka a sklon směrových úseček určuje tvar křivky.

Úpravy křivek budou snadnější a počítač je bude rychleji vykreslovat a tisknout, pokud je nakreslíte s co nejmenším možným počtem kotevních bodů. Použití příliš velkého počtu bodů může způsobit vznik nežádoucích hrbolů na křivce. Místo toho kreslete kotevní body daleko od sebe a naučte se tvarovat křivky nastavením délky a úhlů směrových úseček.

 1. Vyberte nástroj Pero.
 2. Umístěte nástroj pero tam, kde má křivka začínat a podržte stisknuté tlačítko myši.

  Objeví se první kotevní bod a ukazatel nástroje pero se změní na šipku. (V aplikaci Photoshop se ukazatel změní až poté, co začnete táhnout.)

 3. Tažením nastavte sklon vytvářeného křivkového segmentu a pak tlačítko myši uvolněte.

  Obvykle se směrová úsečka táhne zhruba do třetiny vzdálenosti k následujícímu kotevnímu bodu, který plánujete nakreslit. (Později můžete upravit směrové úsečky na jedné nebo na obou stranách.)

  Podržte stisknutou klávesu Shift, chcete-li omezit nástroj na násobky 45°.

  Nástroj pero v aplikaci Photoshop – Kreslení prvního bodu na křivce
  Kreslení prvního bodu na křivce

  A. Umístění nástroje pero B. Začátek tažení (se stisknutým tlačítkem myši) C. Prodloužení směrových úseček tažením 

 4. Umístěte nástroj pero tam, kde má zakřivený segment končit, a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit křivku tvaru C, táhněte v opačném směru než má předcházející směrová úsečka. Pak uvolněte tlačítko myši.

  Nástroj pero v aplikaci Photoshop – Druhý bod na křivce
  Kreslení druhého bodu na křivce

  • Chcete-li vytvořit křivku tvaru S, táhněte stejným směrem, jaký má předcházející směrová úsečka. Pak uvolněte tlačítko myši.

  Nástroj pero v aplikaci Photoshop – Kreslení křivky tvaru S
  Kreslení křivky tvaru S

  Poznámka:

  Chcete-li ostře změnit směr křivky, uvolněte tlačítko myši a potom s podrženou klávesou Alt přetáhněte směrový bod ve směru křivky. Uvolněte klávesu Alt a tlačítko myši, přesuňte ukazatel na místo, kde má segment končit, a tažením v opačném směru segment křivky dokončete.

 5. Pokračujte v tažení nástrojem pero z různých míst a tím vytvořte za sebou jdoucí hladké křivky. Všimněte si, že kotevní body umísťujete na začátek a konec každé křivky, ne na špičku křivky.
  Poznámka:

  Chcete-li rozdělit směrové úsečky kotevního bodu, přetáhněte směrové úsečky se stisknutou klávesu Alt.

 6. Dokončete cestu jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li cestu uzavřít, umístěte nástroj pero nad první (prázdný) kotevní bod. Když je nástroj Pero správně umístěn, zobrazí se vedle jeho ukazatele malý kroužek . Kliknutím nebo tažením cestu uzavřete.

  • Chcete-li nechat cestu otevřenou, klikněte s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) kamkoli mimo všechny objekty nebo vyberte jiný nástroj.

Kreslení přímých čar následovaných křivkami

 1. S použitím nástroje Pero vytvořte kliknutím rohové body ve dvou místech a tím vytvořte přímý segment.
 2. Umístěte nástroj pero nad vybraný koncový bod. Vedle nástroje pero se zobrazí krátká šikmá čára, respektive lomítko. Abyste nastavili sklon zakřiveného segmentu, který budete vytvářet jako další, klikněte na kotevní bod a táhněte směrovou úsečkou, která se objeví.

  Nástroj Pero v aplikaci Photoshop – Kreslení přímého segmentu následovaného zakřiveným segmentem
  Kreslení přímého segmentu následovaného zakřiveným segmentem (část 1)

  A. Dokončený přímý segment B. Umístění nástroje pero nad koncový bod C. Tažení směrového bodu 

 3. Umístěte pero tam, kam chcete umístit následující kotevní bod; pak kliknutím (a v případě potřeby tažením) umístěte nový kotevní bod a tím křivku dokončete.
  Nástroj Pero v aplikaci Photoshop – Kreslení přímého segmentu následovaného zakřiveným segmentem
  Kreslení přímého segmentu následovaného zakřiveným segmentem (část 2)

  A. Umístění nástroje pero B. Tažení směrové úsečky C. Dokončený nový zakřivený segment 

Kreslení křivek následovaných přímými čarami

 1. Táhněte nástrojem Pero, abyste vytvořili první hladký bod zakřiveného segmentu, a uvolněte tlačítko myši.
 2. Přemístěte nástroj Pero tam, kde chcete zakončit zakřivený segment, tažením dokončete křivku a uvolněte tlačítko myši.
 3. V paletě nástrojů vyberte nástroj pro změnu bodu a pak klikněte na vybraný koncový bod, abyste ho převedli z hladkého bodu na rohový bod.
  Poznámka:

  Stiskněte Alt, abyste dočasně změnili nástroj pero na nástroj pro změnu kotevního bodu.

 4. V paletě nástrojů vyberte nástroj pero, umístěte ho tam, kde chcete ukončit přímý segment, a klikněte, abyste dokončili přímý segment.

Nakreslení dvou zakřivených segmentů spojených rohem

 1. Tažením nástrojem Pero vytvořte první hladký bod zakřiveného segmentu.
 2. Přemístěte nástroj pero a tažením vytvořte křivku s druhým hladkým bodem; pak stiskněte a podržte klávesu Alt a tažením směrové úsečky k jejímu opačnému konci nastavte sklon následující křivky. Uvolněte klávesu a tlačítko myši.

  Tento postup převede hladký bod na rohový bod rozdělením směrových úseček.

 3. Přemístěte nástroj pero tam, kde chcete zakončit druhý zakřivený segment a tažením vytvořte nový hladký bod, zakončující druhý zakřivený segment.
Nástroj pero v aplikaci Photoshop – Kreslení dvou křivek
Kreslení dvou křivek

A. Tažení nového hladkého bodu B. Rozdělení směrových úseček stisknutím Alt při tažení a obrácení směrové úsečky nahoru C. Výsledek po přemístění ukazatele a třetím tažení 

Dokončení kreslení cesty

 1. Cestu dokončete jedním z následujících způsobů:
  • Chcete-li cestu uzavřít, umístěte nástroj pero nad první (prázdný) kotevní bod. Když je nástroj pero správně umístěn, zobrazí se vedle jeho ukazatele malý kroužek . Kliknutím nebo tažením cestu uzavřete.

  • Chcete-li nechat cestu otevřenou, klikněte s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) kamkoli mimo všechny objekty.

Nastavení v pruhu voleb

Když použijete standardní nástroj pero, v pruhu voleb jsou k dispozici následující volby:

 • Auto +/- umožňuje přidat kotevní bod, když kliknete na segment čáry, nebo odstranit kotevní bod, když na něj kliknete.
 • Cesta s perem umožňuje zobrazovat náhled úseků cesty při přemísťování ukazatele myši mezi kliknutími. Přístup k této volbě získáte kliknutím na rozbalovací nabídku vpravo od ikony Jiný tvar.

Nástroj cesta od ruky

Nástroj cesta od ruky umožňuje kreslit cesty podobně jako tužkou na papíře. Při tažení se kotevní body přidávají automaticky. Neurčujete, kam se body umístí, ale po dokončení cesty je můžete upravit. Chcete-li kreslit přesněji, použijte nástroj pero.

 1. Vyberte nástroj cesta od ruky .

 2. Chcete-li nastavit citlivost výsledné cesty na pohyby myši nebo hrotu pera, klikněte na obrácenou šipku vedle tlačítek tvarů v pruhu voleb a do pole Přesnost křivky zadejte hodnotu od 0,5 do 10,0 obrazových bodů. S vyšší hodnotou se vytvoří jednodušší cesta s méně kotevními body.

 3. Táhněte ukazatelem v obraze. Při tažení se cesta táhne za kurzorem. Při uvolnění myši se vytvoří pracovní cesta.

 4. Chcete-li pokračovat v kreslení existující cesty od ruky, umístěte ukazatel nástroje na koncový bod cesty a táhněte.

 5. Chcete-li cestu zakončit, uvolněte tlačítko myši. Chcete-li vytvořit zavřenou cestu, táhněte čáru nad počáteční bod cesty (když je ukazatel nad počátečním bodem, objeví se u něj kroužek).

Kreslení s použitím voleb pro magnetické pero

Nástroj magnetické pero je alternativou nástroje cesta od ruky, umožňující kreslit cestu, která se přitahuje k okrajům kontrastních ploch v obrazu. Můžete určit dosah a citlivost přitahování i složitost výsledné cesty. Nástroje Magnetické pero a Magnetické laso mají mnoho stejných voleb.

 1. Chcete-li změnit nástroj Cesta od ruky na nástroj Magnetické pero  , vyberte na řádku voleb možnost Magnetické nebo vedle tlačítek tvarů klikněte na šipku dolů, vyberte Magnetické a nastavte následující volby:
  • Pro Šířku zadejte hodnotu v obrazových bodech mezi 1 a 256. Magnetické pero detekuje okraje pouze do určené vzdálenosti od ukazatele.

  • Pro Kontrast zadejte hodnotu v procentech od 1 do 100, která určuje, jaký je vyžadovaný kontrast mezi obrazovými body, aby se oblast považovala za okraj. Pro málo kontrastní obrazy použijte vyšší hodnotu.

  • Pro Hustotu zadejte hodnotu od 0 do 100, která určuje, jak často pero umísťuje kotevní body. Při vyšší hodnotě se cesta ukotvuje častěji.

  • Pokud pracujete s tlakově citlivým perem tabletu, vyberte nebo odznačte volbu Přítlak pera. Když je tato volba vybraná, způsobí vyšší tlak pera zúžení šířky detekce.

 2. Kliknutím v obraze určete polohu prvního fixačního bodu.
 3. Chcete-li nakreslit segment od ruky, pohybujte ukazatelem nebo táhněte podél okraje, který chcete sledovat.

  Poslední segment hranice zůstává aktivní. Při pohybu ukazatele se aktivní segment přitahuje k nejsilnějšímu okraji v obraze a spojí ukazatel s posledním fixačním bodem. Magnetické pero pravidelně přidává k hranici kotevní body, aby se ukotvily předcházející segmenty.

  Nástroj Pero v aplikaci Photoshop – Kotevní bod a obkreslování okraje
  Kliknutím přidejte kotevní bod a pokračujte v obkreslování okraje.

 4. Pokud se hranice nepřitáhne k požadovanému okraji, jedním kliknutím ručně přidejte fixační bod, abyste zabránili pohybu hranice. Pokračujte v obkreslování okraje a podle potřeby přidávejte fixační body. Pokud uděláte chybu, odstraňte poslední fixační bod stisknutím klávesy Delete.
 5. Vlastnosti magnetického pera můžete dynamicky měnit následujícími způsoby:
  • Chcete-li kreslit cestu od ruky, stiskněte klávesu Alt a táhněte.

  • Chcete-li nakreslit rovný úsek, stiskněte klávesu Alt a klikněte.

  • Stiskněte klávesu levé hranaté závorky ([), abyste zmenšili šířku magnetického pera o 1 obrazový bod; stiskněte klávesu pravé hranaté závorky (]), abyste šířku pera o 1 obrazový bod zvětšili.

 6. Zakončete cestu:
  • Stisknutím klávesy Enter (Windows) nebo Return (Mac OS) ukončete otevřenou cestu.

  • Poklepáním uzavřete cestu magnetickým úsekem.

  • Stiskněte klávesu Alt a poklepáním uzavřete cestu přímým úsekem.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.