Udgivelse af folioer til Distribution Service

Når folioer og artikler er oprettet, overføres de til Folio Producer-serveren på acrobat.com, men de vises endnu ikke i Adobe Distribution Service (også kaldet "indfrielsesserver"). I Distribution Service lagres alle de folioer, som kunderne kan hente.

Du kan publicere folioer som detail eller offentlige ved at logge på DPS Dashboard med en DPS Professional- eller Enterprise-konto. Alle kan dog publicere folioer som private for at øge overførselshastigheden i Adobe Content Viewer på en enhed.

Når du udgiver folioer, skal du sørge for at logge på med den rette konto. For hver app er der et Adobe-id med en programrolle kaldet "Title ID", når du opretter appen i DPS App Builder. Folioer, du udgiver som offentlige ved hjælp af programkontoen, er tilgængelige i appen.

Udgivelse af indhold på Distribution Service

 1. Klik på Folio Producer i instrumentbrættet. Vælg en folio i Folio Producer Organizer, og klik på Udgiv.

 2. Angiv status for folioen.

  Now eller Scheduled

  Hvis du vælger Now, udgives folioen så snart, du klikker på Publish. Vælg Private som status. Når en folio publiceres live, skiftes status fra Private til Public. Du kan planlægge, at folioer skal publiceres, men ikke opdateres.

  Hvis du vælger Scheduled, udgives folioen, når du ønsker det (ikke tidligere end 30 minutter og ikke senere end 7 dage efter det aktuelle tidspunkt). Dato og klokkeslæt vises i GMT, så sørg for at lave de nødvendige justeringer til din tidszone.

  På dette tidspunkt udgives kun den planlagte folio. Der sendes ingen Push-besked.

  Private eller Public

  Når du indstiller en folio til Offentlig, kan kunderne hente den, når den er tilgængelig i butikken. Der kræves en DPS Professional- eller Enterprise-konto for at udgive en folio som Public. Hvis en folio er privat, kan kunder ikke hente den i en brugerdefineret fremviser-app. Den er kun tilgængelig i Adobe Content Viewer.

  Free eller Retail

  Indstil foliostatus til Detail, så kunderne kun kan hente den, hvis de betaler for den via et app-køb eller et abonnement. I forbindelse med detailfolioer skal du gennemføre i app-køb på Apple's udviklerwebsted eller i app-fakturering på Google Play-udviklerwebstedet for at bestemme prisen på hentning af detailfolioen.

  Folioer, der udgives som Detail, bliver ikke vist i Adobe Content Viewer. Vis detailfolioer ved brug af den brugerdefinerede udviklings-app, du opretter.

  Bemærk:

  Hvis der er tale om detailfolioer, skal du ikke sætte ikke status til Gratis og så senere til Detail. Hvis du gør det, vil folioen muligvis ikke være tilgængelig i den brugerdefinerede fremviser. Ophæv udgivelse af, og genudgiv folioer som Public og Retail.

 3. Angiv produkt-id'et.

  De bedste resultater opnås ved at bruge formatet com.udgiver.udgivelse.udgave (f.eks. com.adobepress.inspirer.juli2013) til at angive produkt-id'et. Du opnår de bedste resultater ved at undgå store bogstaver i dit produkt-id. Store bogstaver fungerer muligvis ikke i køb i Amazon-apps.

  Ved detailindhold skal du sørge for, at du bruger det samme produkt-id i dialogboksen Publish Folio, som du opretter, når du konfigurerer købet i app'en.

  Bemærk:

  Brug forskellige produkt-id'er for hver separate folio i din app. Hvis du opretter foliogengivelser, skal du dog bruge det samme produkt-id til alle gengivelser i sættet.

 4. Klik på Publish.

  Folioen udgives ikke, hvis den indeholder artikler med modstridende retninger eller størrelsesforhold. Hvis folioen udgives, erstattes knappen Udgiv af knappen Opdater, og knappen Fjern aktiveres.

Når du udgiver eller opdaterer en folio, sendes jobbet til køen, så du kan fortsætte med at arbejde i Organizer og udgive eller opdatere yderligere folioer. Vælg View > Publish Requests for at se køens status. Hvis et job mislykkes, skal du prøve igen. Du er muligvis nødt til at vælge Unpublish og derefter Publish igen. Se DPS Status-siden (på engelsk) for at få mere at vide om serverafbrydelser, der kan påvirke udgivelse.

Artikler, der ikke er beskyttet, overføres til en webserver med henblik på visning på skrivebordet.

Hvis der er aktiveret beskeder om opdateringer i din brugerdefinerede fremviser, skal du klikke på beskedknappen for at udløse en besked om opdatering. Se Besked om opdateringer.

Opdatering af udgivne folioer

Når du har udgivet en folio, skal du bruge knappen Opdater i Folio Producer Organizer til at opdatere den udgivne folio. Når Adobe Content Viewer registrerer, at en overført folio er opdateret, bliver brugerne bedt om at hente den opdaterede folio. Sørg for, at værdierne af publikationsnavn, folionummer og produkt-id og størrelse forbliver uændret. Hvis du får brug for at ændre en af disse værdier, skal du ophæve udgivelsen af folioen og udgive den igen i stedet for at opdatere den.

 1. Foretag de nødvendige ændringer af folioen og artiklerne.

  Hvis du redigerer kildedokumenterne for en artikel, skal du bruge kommandoen Opdater i panelet Folio Builder.

 2. Naviger til Folio Producer Organizer.

 3. Sørg for, at indstillingerne af folioens publikationsnavn og folionummer er identisk med dem for den eksisterende folio.

  Hvis en af disse indstillinger er anderledes, behandles den nye folio som en separat udgave.

 4. Marker folioen, og vælg Opdater.

 5. Angiv de rette statusindstillinger og produkt-id'et.

  Undlad at ændre produkt-id'et. Hvis du skal bruge et andet produkt-id, så brug indstillingen til ophævelse af udgivelsen til at fjerne folioen, og udgiv derefter folioen igen.

  Hvis din folio er en detailversion, skal du sørge for, at produkt-id'et er identisk med det produkt-id, der blev angivet i processen for køb i apps til iPad-apps eller den tilsvarende proces for Android-app'er. Hvis du angiver et andet produkt-id, bliver folioen ikke vist i din tilpassede fremviser-app.

  Hvis der er valgt Opdater indhold, opdateres folioindholdet og metadataene. Hvis du fravælger denne indstilling, er det kun status, der ændres, når du klikker på Opdater. Du opnår de bedste resultater ved at lade indstillingen Opdater indhold være valgt.

Fjernelse af folioer fra serveren

Folio Producer Organizer indeholder både en kommando til ophævelse af udgivelsen og en slet-kommando.

 • Kommandoen til ophævelse af udgivelsen fjerner den udgivne folio fra Distribution Service. Hvis du har en fremviser-app til flere folioer i butikken, kan den fjernede folio ikke længere hentes.

 • Slet-kommandoen sletter folioen og dens indhold. En slettet folio vises ikke længere i Folio Producer Organizer eller i panelet Folio Builder.

En fjernet eller slettet folio slettes ikke fra en enhed, som den er overført til. Hvis du trykker på knappen Arkiver, fjernes den slettede folio fra fremviserbiblioteket.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?