Artikkeleiden ja sivuasetteluiden luominen

Katsotko oikeaa artikkelia?

Tämä artikkeli koskee Digital Publishing Suitea. Jos etsit AEM Mobile ‑artikkelia, katso Artikkeleiden hallinta.

Artikkeleja voidaan luoda joko käyttämällä InDesign-julkaisuja tai HTML-tiedostoja. Voit lisätä artikkeleita folioon kahdella tavalla: luomalla avoinna oleviin InDesign-julkaisuihin perustuvia artikkeleita käyttämällä Lisää artikkeli -painiketta tai tuomalla artikkeleita kansiosta.

Artikkelin luominen avoimesta julkaisusta

Artikkeleissa voi olla yksi tai kaksi sivuasettelua mobiililaitteen pysty- ja vaakasuuntaa varten. Julkaistussa foliossa on kuitenkin noudatettava yhdenmukaisuutta. Kaikkien julkaistujen folion artikkelien on oltava joko pysty-, vaaka- tai kaksisuuntaisia.

Artikkelit-näkymä

 1. Avaa InDesign-julkaisu, joka on suunniteltu digitaalista julkaisua varten. Katso Digitaalisten julkaisujen suunnittelu.

  Julkaisun mitat voivat poiketa folion koosta kahdessa tapauksessa.

  • Folion ja julkaisun sivukoon kuvasuhteet ovat samat. Esimerkiksi 1 024 x 768 -julkaisu voidaan lisätä folioon, joka käyttää 2 048 x 1 536 -foliokokoa, koska kummankin kuvasuhde on 4:3.

  • Julkaisu on suunniteltu tasaista vieritystä ajatellen. Jos luodaan 1 024 x 2 000 -julkaisu, jossa on yksi sivu, lisätty artikkeli tulee määrittää käyttämään tasaista vieritystä.

 2. Luo tai avaa Folio Builder -paneelissa folio, johon artikkeli sisällytetään.

 3. Valitse Folio Builder -paneelin Artikkelit-näkymässä Lisää.

 4. Määritä seuraavat asetukset ja valitse OK.

  Artikkelin nimi

  Määritä artikkelin nimi. Artikkelin nimi ei näy katseluohjelmassa. Artikkelin nimeä käytetään luomaan linkkejä artikkelien välille, joten käytä ”City_Guide”-tyylistä nimeä mieluummin kuin tiedostonimeä ”city_guide_h.indd”. Artikkelin nimessä voi olla maksimissaan 60 merkkiä.

  Artikkelin muoto

  Määritä artikkelin kuvamuotoasetus. Voit esimerkiksi valita PDF:n, jos haluat, että käyttäjät voivat nipistää ja suurentaa. Katso JPG-, PNG- ja PDF-kuvamuotojen erot.

  JPEG-laatu

  Jos Automaattinen tai JPG on valittu Kuvamuoto-asetukseksi, määritä JPEG-laatu. Parempi laatu kasvattaa tiedostokokoa.

  Tasainen vieritys

  Määritä tasainen vieritys koko artikkelille, eikä ainoastaan sille sivuasettelulle, jota olet lisäämässä. Jos esimerkiksi olet lisäämässä vain pystysuuntaisen asettelun kaksisuuntaiseen folioon, valitse Kumpikin suunta, jos kumpikin asettelu käyttää tasaista vieritystä. Valitse Vain vaaka tai Vain pysty, jos kyseessä on yksisuuntainen artikkeli tai vain yksi asettelu käyttää tasaista vieritystä.

  Huomautus:

  Kun valitset Tasainen vieritys -toiminnon, voit määrittää vaihtoehtoisia sivuasetteluita. Jos tasaisesti vieritettävässä julkaisussa on vain yksi asettelu, valitse se oikealle asettelulle ja valitse Ei mitään toiselle asettelulle, jonka lisäät myöhemmin.

Sivuasettelun lisääminen artikkeliin

Jos InDesign-julkaisussa on useita sivuasetteluita, voit artikkelia luotaessa määrittää sekä vaaka- että pystysuuntaisia sivuasetteluita. Voit lisätä myös toisen sivuasettelun toisesta julkaisusta. Jos artikkeli sisältyy kaksisuuntaiseen folioon, tarvitaan toinen sivuasettelu.

 1. Avaa InDesign-julkaisu, jonka sivuasettelun suunta poikkeaa olemassa olevassa artikkelissa käytetystä sivuasettelusta.

 2. Kaksoisnapsauta Folio Builder -paneelissa artikkelia, johon toinen sivuasettelu lisätään.

 3. Valitse Folio Builder -paneelin Artikkelit-näkymässä Lisää sivuasettelu. Jos julkaisu sisältää useita asetteluita, määritä oikea asettelu.

InDesign-artikkelien tuominen

Artikkeleiden tuontiin on käytettävissä kolme menetelmää:

Yksi artikkeli Tuo yksi määrätyssä kansiossa oleva artikkeli. Kansiossa on oltava InDesign- tai HTML-tiedostoja. InDesign-tiedostoissa on oltava _h- tai _v-jälkiliite, kuten article1_h.indd tai article1_v.indd. Tämä menetelmä ei tue InDesignin vaihtoehtoisia sivuasetteluita.

Useita artikkeleita Tuo joukko artikkeleita, jotka sijaitsevat määrätyn kansion alikansioissa. Tämä menetelmä ei tue InDesignin vaihtoehtoisia sivuasetteluita. Tietoja kansiorakenteen määrittämisestä on artikkelissa Kansiorakenteen määrittäminen artikkelien tuomista varten.

Useita artikkeleita polkupohjaisen sidecar.xml-mallitiedoston avulla Voit tuoda myös polkupohjaisessa sidecar.xml-mallitiedostossa määritettyjä artikkeleita. Tästä vaihtoehdosta on erityisesti hyötyä useita sivuasetteluita sisältävien InDesign-julkaisujen tapauksessa. Lisätietoja on artikkelissa Artikkeleiden tuominen polkupohjaisen sidecar.xml-tiedoston avulla.

Kun tuot artikkeleita, artikkeleiden kuvasuhteen on vastattava folion kuvasuhdetta, paitsi jos valitset Tasainen vieritys -vaihtoehdon.

 1. Luo InDesign-lähdejulkaisut. Käytettävän tuontimenetelmän mukaan sinun on ehkä järjestettävä tiedostot tietyllä tavalla. Katso Kansiorakenteen määrittäminen artikkelien tuomista varten.

 2. Avaa Folio Builder -paneelissa folio, johon artikkeli tai artikkelit sisällytetään.

 3. Valitse Folio Builder -paneelin Artikkelit-näkymän paneelivalikossa Tuo artikkeli.

 4. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Tuo yksi artikkeli, napsauta Sijainti-kansion kuvaketta ja määritä artikkelikansio.
  • Valitse Tuo useita artikkeleja, napsauta Sijainti-kansion kuvaketta ja määritä foliokansio, joka sisältää artikkelikansioita.
  • Valitse Tuo sidecar.xml-tiedostolla, napsauta Sijainti-kansion kuvaketta ja määritä lähdetiedostojen polkunimet sisältävä sidecar.xml-tiedosto.
 5. Jos olet tuomassa yhtä artikkelia, toimi seuraavasti ja valitse sitten OK.

  • Valitse artikkelille Tasainen vieritys -asetus. Jos olet esimerkiksi tuomassa artikkelia kaksisuuntaista foliota varten, mutta haluat vain vaakasuuntaisen sivuasettelun olevan tasaisesti vieritettävä, valitse Vaakasuunta.
  • Määritä kuvamuotoasetukset.

Kun käytät Tuo yksi artikkeli- tai Tuo useita artikkeleita -toimintoa, artikkelikansioissa voi olla .png-tiedostoja InDesign- tai HTML-tiedostojen kanssa samalla tasolla. Näitä .png-kuvia käytetään sitten sisällysluettelon kuvakkeina. Jos tuot useita artikkeleja, joiden foliokansio sisältää perinteisen sidecar.xml-tiedoston, tiedosto määrittää artikkelien järjestyksen ja täyttää artikkelin ominaisuudet. Katso Metatietolisätiedoston luominen artikkelien tuomista varten.

Jos artikkeleiden tuonti ei onnistu, katso Artikkeleiden lähetysvirheiden vianmääritys Folio Builder -paneelissa.

Enemmän tällaisia

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?