DPS-sovellusten rakentaminen Windows-kauppaa varten

Katsotko oikeaa artikkelia?

Tämä artikkeli koskee Digital Publishing Suitea. Jos etsit AEM Mobile ‑artikkelia, katso Sovellusten rakentaminen Windows-laitteita varten.

Versiosta v32.3 lähtien DPS App Builder tukee Windows-sovelluksia.

Jos haluat testata folioita Windows 8.1 -laitteissa, lataa Adobe Content Viewer -sovellus Windows-kaupasta. Jos haluat tarkastella esimerkkejä DPS-sovelluksista Windows 8.1 -laitteissa, kuten Microsoft Surfacessa, lataa esimerkiksi Adobe Inspire ja DPS Tips Windows-kaupasta.

Windows-katseluohjelman tärkeimmät ominaisuudet

Windows-katseluohjelmassa tuetaan seuraavia keskeisiä DPS:n toimintoja:

 • Kaikki Windows 8.1 -pohjaiset taulutietokoneet, kannettavat tietokoneet ja pöytätietokoneet
 • Folioiden skaalaaminen näytön kokoisiksi (PDF-sivuilla ei nipistystä ja zoomausta)
 • Windows-kaupan sovelluksen sisäiset folio-ostokset (ei tilauksia)
 • Suora oikeutus ja mukautettu kirjasto

Kunkin ympäristön tuettujen toimintojen yksityiskohtaisen luettelon löydät DPS:n tuettujen toimintojen luettelosta.

Windows-sovellusten rakentamiseen tarvittavat tiedostot

 • Sovelluskuvakkeet PNG-muodossa. Windowsissa näytettäväksi suosittelemme neliön muotoista (310 x 310 kuvapistettä) ja suorakulmion muotoista (310 x 150 kuvapistettä) PNG-tiedostoa.
 • 620 x 300 kuvapisteen kokoinen aloitusruutu PNG-muodossa.
 • Voimassa oleva Windows-kaupan kehittäjätili.

Windows-sovelluksen rakentaminen

Voit rakentaa alkuperäisen DPS-sovelluksen Windowsia varten verkkopohjaisen DPS App Builderin avulla.

 1. Voit testata foliot Windows 8.1 -pohjaisissa laitteissa Adobe Content Viewer for Windowsin avulla. Parhaat tulokset saat käyttämällä samoja iOS-ympäristöä varten luotuja 1 024 x 768 kuvapisteen folioita. Jos haluat luoda foliot erityisesti Windows-laitteita varten, valitse kooksi 1 366 x 768 kuvapistettä. Adobe Content Viewer -sovellus on saatavilla Windows-kaupasta.

 2. Kun luot sovelluksen DPS App Builderilla, joidenkin kenttien on vastattava Windowsin kehityskeskuksessa määritettyjä tietoja, jos haluat lähettää sovelluksen Windows-kauppaan. Varaa sovelluksen nimi Windows-kaupan DPS-julkaisuoppaassa annettujen ohjeiden mukaan.

  Kun olet suorittanut sovelluksen nimen varausprosessin, palaa tähän artikkeliin, josta saat lisätietoja sovelluksen rakentamisesta.

 3. Kirjaudu verkkopohjaiseen DPS App Builderiin Adobe ID:llä, jolle on määritetty DPS App Builder -rooli:

  https://appbuilder.digitalpublishing.acrobat.com/

 4. Napsauta plus-kuvaketta, jos haluat rakentaa uuden sovelluksen.

 5. Valitse Ympäristö-valikosta Windows ja napsauta sitten Seuraava-painiketta.

 6. Rakenna sovellus toimimalla kehotteiden mukaan. Vaihtoehtojen yksityiskohtaiset kuvaukset löydät jäljempänä tämän artikkelin aihetta käsittelevästä osasta.

 7. Jos sovellus sisältää sovelluksen sisäisiä ostoksia, jaetut salaiset tiedot on kopioitava tilinhallintaportaalin Windowsin pääpaketin käyttäjätiedon nimi -kenttään. Lisätietoja on artikkelissa Pääpaketin käyttäjätiedon nimen selvittäminen.

 8. Kun olet rakentanut sovelluksen, lataa, testaa ja lähetä se. Katso Windows-kaupan DPS-julkaisuopas.

Yleiset asetukset

Määritä General (Yleiset) -ruudussa seuraavat asetukset.

App Name (Sovelluksen nimi). Määritä sovelluksen nimi. Tämä nimi näkyy sovelluskirjastossa.

Description (Kuvaus). Kirjoita sovelluksen lyhyt kuvaus. Tämä kuvaus ei tällä hetkellä näy missään. Windows-kaupassa näkyvä kuvaus lisätään Windows-kaupan kehityskeskukseen.

Short App Name (Sovelluksen lyhyt nimi). Sovelluksen lyhyt nimi näkyy tapahtumaruudussa. Tämä kenttä kannattaa jättää tyhjäksi, jos sovelluskuvake sisältää sovelluksen nimen.

Publisher Display Name (Julkaisijan näyttönimi). Jos olet lähettämässä sovellusta Windows-kauppaan, määrittämäsi julkaisijan näyttönimen on vastattava Windows-kaupan kehittäjäkeskuksessa määritettyä nimeä. Katso Profile (Profiili) > Account (Tili).

Publisher ID (Julkaisijan tunnus). Jos olet lähettämässä sovellusta Windows-kauppaan, määrittämäsi julkaisijan tunnuksen on vastattava Windows-kaupan kehityskeskuksessa määritettyä tunnusta. Katso Profile (Profiili) > Account (Tili).

Pääpaketin käyttäjätiedon nimi. Jos olet lähettämässä sovellusta Windows-kauppaan, määrittämäsi pääpaketin käyttäjätiedon nimen on vastattava Microsoftin automaattisesti luomaa nimeä. Lisätietoja käyttäjätiedon nimen selvittämisestä on artikkelissa Pääpaketin käyttäjätiedon nimen selvittäminen.

Privacy Policy URL (Tietosuojakäytännön URL-osoite). Tätä tarvitaan, jos olet lähettämässä sovellusta Windows-kauppaan. Määritä tietosuojakäytäntöä kuvaavan verkkosivun URL-osoite. Jos tietosuojakäytännön URL-osoitetta ei lisätä, Microsoft saattaa hylätä sovelluksen.

Override the App Version Number (Ohita sovelluksen versionumero). Tämä toiminto on tarpeen, jos olet päivittämässä sovellusta, ja käytit olemassa olevan sovelluksen luontiin toista työkalua. Valitse tämä toiminto ja määritä uudempi markkinointiversion numero. Nykyisen sovelluksen versionumero näkyy Windows-kaupan kehittäjäkeskuksen My Apps (Omat sovellukset) -sivulla.

Application Account (Sovellustili). Valitse sovellustili (jota kutsutaan myös nimitunnukseksi), jolla haluat julkaista sovelluskirjastossa näytettävät foliot.

Language Support (Kielituki). Tämä toiminto vaikuttaa kaupan lokalisoituihin tietoihin, mutta ei sovelluksen saatavuuteen. Microsoft vaatii, että lisäät erillisen kuvauksen ja näyttökuvia jokaista määrittämääsi kieltä varten. Useimmat julkaisijat määrittävät vain yhden tai kaksi kieltä.

Resurssien asetukset

Määritä Assets (Resurssit) -ruudussa seuraavat asetukset.

App Tiles (Sovellusruudut). Määritä Windowsin aloitusnäytössä näkyville neliskulmaisille ja suurille ruuduille 310 x 310 ja 310 x 150 kuvapisteen kokoiset PNG-kuvat.

Live Tile URL (Tapahtumaruudun URL-osoite). Määritä halutessasi URL-osoite, jossa näkyvät Windowsin tapahtumaruutujen kuvat. Lisätietoja on sivulla The tile template catalog.

Splash Screen (Aloitusruutu). Määritä 620 x 300 kuvapisteen kokoinen PNG-kuva, joka näkyy lyhyesti sovellusta ladattaessa. Aloitusruudun kuvaa ei skaalata. Se keskitetään määrittämäsi taustavärin eteen. Aloitusruudun kuvassa kannattaa käyttää läpinäkyvyyttä.

Background Color (Taustaväri). Määritä aloitusruudun kuvan taustaksi kuusinumeroinen heksadesimaaliväri. Väri näytetään aloitusruudun takana sovelluksen käynnistyessä. Lisätietoja värien valinnasta saat Adobe CC Colorista tai muusta aihetta käsittelevästä sivustosta.

Kirjaston asetukset

Määritä Library (Kirjasto) -ruudussa seuraavat asetukset.

Kirjasto. Jos kirjaudut sisään yritystilin tunnistetiedoilla, voit määrittää mukautetun kirjaston luomiseen käytettävän HTML-koodin sisältävän .zip-tiedoston. HTML-lähdetiedoston nimeksi on annettava ”index.html”. Lisätietoja on artikkelissa Mukautetun kirjaston luominen (Enterprise).

Suoran oikeutuksen asetukset

Valitse Enable Direct Entitlement (Ota suora oikeutus käyttöön) -toiminto vain silloin, jos sovellus käyttää suoraa oikeutusta (vain Enterprise). Määritä sitten nämä asetukset.

Integrator ID (Integraattorin tunnus). Adobe ilmoittaa integraattorin tunnuksen, kun oikeutustilisi valmistellaan palvelimillamme. Tämä toiminto on vain DPS-yritysasiakkaiden käytettävissä. Lisätietoja integraattorin tunnuksesta saat Adoben edustajalta.

Entitlement Bundle ID (Oikeutuspaketin tunnus). Käytä samaa paketin tunnusta kuin iOS- tai Android-sovellus, jotta sinun ei tarvitse muuttaa oikeutuspalvelimen asetuksia.

Create Account URL (Luo tilin URL-osoite). Määritä URL-osoite, jossa asiakkaat voivat tehdä tilauksen julkaisijan kautta. Tätä URL-osoitetta käytetään, kun käyttäjät napauttavat Sign In (Kirjaudu sisään) -valintaikkunan Create Account (Luo tili) -painiketta.

Forgot Account URL (Tilin URL-osoite unohtunut). Määritä URL-osoite, josta asiakkaat voivat hakea unohtuneen salasanansa.

Sovelluksen sisäisen ostoksen asetukset

Jos sovellus sisältää sovelluksen sisäisiä ostoksia, määritä Windows-kaupan kehityskeskuksen Services (Palvelut) -osassa määritetyn oletushintatason tuotetunnus.

Jos sovellus sisältää sovelluksen sisäisiä ostoksia, muista määrittää pääpaketin käyttäjätiedon nimi tilinhallintatyökalussa. Lisätietoja on artikkelissa Pääpaketin käyttäjätiedon nimen selvittäminen.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa