הערות מוצר | Bridge CC 2019 גרסה 9.0

מצא משאבים שימושיים הקשורים לעדכוני Adobe Bridge CC אחרונים.

Bridge מאפשר לך לארגן את המשאבים שאתה משתמש בהם ליצירת תוכן להדפסה, לאינטרנט ולווידאו. Adobe Bridge שומר על הזמינות של קובצי Adobe מקוריים (כגון PSD ו-PDF) ושל קבצים שאינם של Adobe, לצורך גישה קלה.

תכונות חדשות ובעיות שתוקנו

מהדורת אוקטובר 2018 (גרסה 9.0) כוללת תכונות חדשות וכן תיקונים לבעיות שדווחו על-ידי משתמשים.

למידע נוסף, ראה:

דרישות המערכת

לקבלת דרישות המערכת העדכניות, בקר בדרישות המערכת של Bridge.

לקבלת רשימה של דרישות המערכת העדכניות ביותר עבור מוצרי Creative Cloud אחרים, ראה שיפורי מערכת של Creative Cloud.

משאבים מקוונים

שירות לקוחות

לקבלת סיוע בשימוש במוצר, מכירות, רישום ופתרון בעיות:

לקבלת סיוע ספציפי למוצר, בקר בכתובת https://helpx.adobe.com/il/support/bridge.html.

הסכם רישיון

עליך לקבל את הסכם הרישיון ותנאי האחריות כדי להשתמש במוצר זה. בקר בכתובת www.adobe.com/go/eulas לקבלת פרטים.

הודעה למשתמשים

כדי להפעיל מוצר זה ולהשתמש בו, עשויים להידרש חיבור לאינטרנט, Adobe ID וקבלת התנאים של הסכם הרישיון. מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מתארחים של Adobe או של צד שלישי או לאפשר גישה לשירותים אלה. שירותי Adobe זמינים רק למשתמשים בני 13 לפחות, ודורשים הסכמה לתנאי השימוש הנוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe (ראה http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). יישומים ושירותים עשויים שלא להיות זמינים בכל המדינות או בכל השפות והם כפופים לשינויים וייתכן שיופסקו ללא התרעה מראש. ייתכן שיחולו חיובים או דמי חברות נוספים.

Copyright © 2005-2018 Adobe Incorporated ומעניקי הרישיונות שלה. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, and Bridge CC are either registered or trademarks of Adobe Incorporated in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.‎

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון