מדריך למשתמש ביטול

יצירת גיליון קשר של PDF בסביבת העבודה של Output

 1. מדריך למשתמש של Bridge
 2. הקדמה
  1. מה חדש ב-Bridge
  2. דרישות המערכת של Bridge
  3. סביבת העבודה של Adobe Bridge
  4. ייבוא תמונות באמצעות Photo Downloader
  5. ארגון תוכן ומשאבים באמצעות Adobe Bridge
 3. עבודה עם נכסים
  1. Creative Cloud Libraries ב-Bridge
  2. יצירת גיליון קשר של PDF בסביבת העבודה של Output
  3. הצגה וניהול של קבצים ב- Adobe Bridge
  4. עבודה עם מטא-נתונים ב-Adobe Bridge
  5. עבודה עם מטמון של Adobe Bridge
  6. שימוש במילות מפתח ב- Adobe Bridge
  7. הפעלת Adobe Bridge
  8. התאמת התצוגה של החלונית Content של Adobe Bridge
  9. הצגת תמונות בתצוגה מקדימה ועריכת שעת הלכידה
  10. שימוש באוספים ב- Adobe Bridge
  11. אוספי קבצים ב- Adobe Bridge
  12. הפיכת משימות לאוטומטיות ב-Adobe Bridge
  13. Workflow Builder
  14. תצוגה מקדימה של קובצי מדיה דינמיים ב-Adobe Bridge
  15. יצירת גלריות אינטרנט וקובצי PDF
  16. עבודה עם מטמון משותף של Bridge
  17. ניהול מטמון מדיה
 4. Bridge ויישומי Adobe אחרים
  1. עבודה עם Adobe Media Encoder
  2. עבודה עם Adobe Premiere Pro
 5. ייצוא ופרסום
  1. המרת נכסים באמצעות החלונית Export
  2. פרסום תמונות ב- Adobe Stock
  3. פרסום נכסים בקו המוצרים של Adobe
 6. קיצורי מקשים
  1. קיצורי מקשים ב- Adobe Bridge
  2. חקור את Keyboard Shortcuts ב-Adobe Bridge
 7. תוכנת Adobe Camera Raw
  1. ניהול הגדרות Camera Raw
  2. סיבוב, חיתוך והתאמה של תמונות
  3. תיקון תמונות בעזרת הכלי Enhanced Spot Removal ב-Camera Raw
  4. מסנן רדיאלי ב- Camera Raw
  5. תיקון אוטומטי של פרספקטיבה ב-Camera Raw
  6. יצירת פנורמות
  7. גרסאות עיבוד ב- Camera Raw
  8. ביצוע התאמות מקומיות ב- Camera Raw
 8. פתרון בעיות
  1. בעיות שתוקנו
  2. בעיות ידועות

נוסף למהדורת אוקטובר 2017 של Adobe Bridge CC.

סביבת העבודה החדשה Output ב- Adobe Bridge מאפשרת לך ליצור גיליונות קשר של PDF מתמונה אחת או יותר. בסביבת העבודה Output אתה מתחיל בבחירת התבנית לגיליון קשר של PDF שלך בחלונית Output Settings מימין. לאחר מכן, גרור את התמונות מחלונית תוכן (למטה) ל-Canvas בחלונית Output Preview (מרכז). באפשרותך לבחור להתאים אישית מגוון הגדרות של פלט – מסמכים, רשת ושוליים, כותרת עליונה ותחתונה, סימן מים ומאפייני PDF – וכן לשמור את התבנית המותאמת אישית לשימוש חוזר מאוחר יותר. ההגדרות שאתה מחיל בחלונית Output Settings עוברות רינדור בחלונית Output Preview לבסוף, אתה מוכן לייצא פלט PDF.

סביבת העבודה Output

A. החלונית ‎Output Preview B. ‏החלונית ‎Output Settings C. ‏סביבת העבודה ‎Output D. ‏הלחצן ‎Export PDF E. ‏החלונית ‎Content F. החלוניות Filter ו- Collection‏ G. החלוניות Favorites ו- Folders‏ 

החלונית Output Preview

החלונית Output Preview מראה תצוגה מקדימה של גיליון קשר של PDF עם התמונות שלך מיושרות בטורים ושורות. כל שינוי בחלונית Output Preview עובר רינדור בחלונית Output Preview באופן מיידי. באפשרותך לגרור תמונות מהחלונית Content בתחתית המסך לבד הציור בחלונית Output Preview.

החלונית Output Settings

באפשרותך להשתמש בחלונית Output Settings כדי לבחור תבנית שהוגדרה מראש או להתאים אישית את התבנית של גיליון הקשר של PDF. באפשרותך להתאים אישית הגדרות כגון  Document‏Grid and Margin‏Header and Footer‏Watermark ו- PDF Properties. השינויים שאתה מבצע בחלונית הזו עוברים רינדור בחלונית Output Preview באופן מיידי.

יצירת גיליון קשר של PDF

 1. לחץ על Output בסביבת העבודה הרגילה.

 2. בצע את אחת מהפעולות הבאות בחלונית Output Settings:

  • בחר תבנית מוגדרת מראש מהרשימה הנפתחת Template. תבנית ברירת המחדל היא 2 ‏x ‏2 תאים.
  • בחר Custom‏ ברשימה הנפתחת ‏Template ופרט הגדרות בתפריטי האקורדיון ‏Document, ‏Grid and Margin, ‏Header and Footer, ‏Watermark ו- ‏PDF Properties. לקבלת מידע על ההגדרות, עיין ב החלת הגדרות פלט.
  הערה:

  אם אתה בוחר בתבנית מוגדרת מראש ואז מבצע שינוי כלשהו בחלונית Output Settings, התבנית משתנה למותאמת אישית.

  השינויים בחלונית Output Settings עוברים רינדור בחלונית Output Preview באופן מיידי.

 3. גרור תמונות מחלונית Content לבד הציור בחלונית Output Preview

  במסמך תצוגה מקדימה (סביבת העבודה Output) שמכיל יותר מנכס מדיה אחד, באפשרותך לגרור נכס בודד או מבחר נכסים (רציפים או לא רציפים) למיקום חדש במסמך התצוגה המקדימה. בזמן הגרירה לצורך סידור מחדש, הדגשה בצבע מופיעה כדי להצביע על מיקום היעד החדש. את הבחירה אפשר לעזוב בתחילת העמוד, סוף העמוד או בין נכסי מדיה אחרים.

 4. (אופציונלי) באפשרותך לבצע כל אחת מהפעולות הבאות בבד הציור:

  • סיבוב תמונה: כדי לסובב תמונה, לחץ על תמונה ולאחר מכן לחץ על סמל או .
  • הסרת תמונה: כדי להסיר תמונה מבד הציור, לחץ על תמונה ולאחר מכן לחץ על Remove.
  • הראה מדריכים: כדי להראות מדריכים, בחר את תיבת הסימון Show Guides בחלונית Output Preview.
  • Reset content: כדי לאפס את התוכן של גיליון הקשר, לחץ על הלחצן ‏Reset בחלונית Output Preview.
 5. לחץ על ‏Export to PDF בחלונית Output Preview.

החלת הגדרות פלט

Template

באפשרותך לבחור מתבניות שהוגדרו מראש או ליצור תבנית משלך כדי ליצור גיליון קשר של PDF. באפשרותך לבחור גם תבנית מוגדרת מראש ולאחר מכן להתאים אותה אישית בהתאם לדרישות שלך.

Output settings

 • Template: מראה רשימה של תבניות מוגדרות מראש ובהתאמה אישית.
 • Save Template : שומר תבנית מותאמת אישית.
 • Delete Selected Template : מוחק את התבנית המותאמת אישית שנבחרה
  ברשימה הנפתחת ‏Template.
 • תפריט גישה מהירה להעדפות : מראה את הגישה המהירה לאפשרויות העדפות פלט

Document

Document settings

באפשרותך לציין את הגדרות העמוד של גיליון קשר של PDF. תפריט אקורדיון Document שבחלונית Output Settings מראה את ההגדרות הבאות:

 • Page size: מראה את אפשרויות גודל העמוד לגיליון קשר של PDF.
 • Width / Height: מציין את הרוחב והגובה של העמוד בפיקסלים, באינצ'ים, בסנטימטרים ובמילימטרים.
 • Orientation: מציין את כיוון העמוד  לרוחב  או לאורך .
 • Background Color: מציין את צבע הרקע לגיליון קשר של PDF. באפשרותך להשתמש בתיבת הצבע הרגילה או בכלי Eyedropper  כדי לבחור את צבע הרקע. למידע נוסף על שימוש בכלי Eyedropper עיין בשימוש בכלי Eyedropper לבחירת צבע.
 • Resolution: מראה את הרזולוציה של גיליון הקשר של PDF בפיקסלים לאינץ' (PPI).
 • Image Quality: מציין את איכות התמונה בגיליון קשר של PDF.
 • Thumbnail Placement: מראה את האפשרויות למיקום תמונה בגיליון קשר של PDF. באפשרותך למקם את התמונה לרוחב שורות (משמאל לימין) או עמודות (מלמעלה למטה).
 • Rotate Thumbnail for Best Fit: מסובב את התמונות הממוזערות כך שיתאימו לתא.
 • Repeat One Photo Per Page: משאיר תמונה לעמוד בגיליון קשר של PDF.
 • Include Filename: כולל את שם קובץ התמונה בגיליון קשר PDF.
 • Include File Extension: כולל את סיומת שם קובץ התמונה בגיליון קשר PDF.
 • Filename font formatting: מציין עיצוב גופן כגון גופן, צבע גופן, גודל גופן וסגנון גופן.

Grid and Margins

Grid and margins settings

באפשרותך לציין את פריסת גיליון הקשר שלך על ידי ציון שורות ועמודות. תפריט אקורדיון Grid and Margins שבחלונית Output Settings מציג את ההגדרות הבאות:

 • Grid Layout: מאפשר לך להגדיר את פריסת הרשת לגיליון הקשר. באפשרותך לציין את מספר השורות והעמודות.
 • Cell Spacing: מאפשר לך להגדיר את הריווח בין שני תאים. באפשרותך לציין את הרווח האנכי והאופקי בין שני תאים.
 • Cell Size: מציין את גודל התאים בסנטימטר. באפשרותך לבחור בריווח אוטומטי כדי לאפשר ל- Adobe Bridge להגדיר את הריווח בין שני תאים.
 • Margins: מציין את השוליים משמאל, ימין, למעלה ולמטה לתאים בגיליון הקשר. באפשרותך ללחוץ על סמל כדי לקשר את השוליים של ימין/שמאל ולמעלה/למטה.
Header and footer settings

באפשרותך להוסיף כותרת עליונה, תחתונה ומספר עמוד לגיליון הקשר שלך. תפריט אקורדיון Header and Footer שבחלונית Output Settings מציג את ההגדרות הבאות:

 • Header settings:
  • Include Header: מאפשר את הגדרות הכותרת הראשית לגיליון הקשר.
  • Text: הכנס את הטקסט שברצונך להציג בכותרת העליונה של ה- PDF.
  • Text alignment: השתמש בסמלי יישור לשמאל , למרכז  ולימין   כדי להתאים את מיקום הטקסט בכותרת העליונה.
  • Text formatting: בחר את הגופן, גודל הגופן וסגנון הגופן עבור טקסט הכותרת העליונה מהרשימות הנפתחות המתאימות. באפשרותך לבחור את צבע הגופן בתיבת הצבע הרגילה או להשתמש בכלי Eyedropper כדי לבחור צבע. למידע נוסף על שימוש בכלי Eyedropper עיין בשימוש בכלי Eyedropper לבחירת צבע.
  • Header Size: גרור את מחוון Header Size להתאמת האזור המיועד לכותרת העליונה במסמך התצוגה המקדימה.
  • Divider Size: גרור את מחוון Divider Size להתאמת רוחב המפריד המופיע באזור הכותרת העליונה. באפשרותך להגדיר כל ערך מ- 0 ‏נקודות עד 5 נקודות.
  • Divider Color: בחר צבע למפריד מתוך תיבת הצבע או השתמש בכלי Eyedropper  לבחירת צבע. למידע נוסף על שימוש בכלי Eyedropper עיין בשימוש בכלי Eyedropper לבחירת צבע.
 • הגדרות כותרת תחתונה:
  • Include Footer: מאפשר את הגדרת הכותרת התחתונה לגיליון הקשר.
  • Text: הכנס את הטקסט שברצונך להציג בכותרת התחתונה של ה- PDF.
  • Text alignment: השתמש בסמלי יישור לשמאל , למרכז  ולימין  כדי להתאים את מיקום הטקסט בכותרת התחתונה.
  • Text formatting: בחר את הגופן, גודל הגופן וסגנון הגופן עבור טקסט הכותרת התחתונה מרשימות התפריט הנפתח המתאימות. באפשרותך לבחור את צבע הגופן בתיבת הצבע הרגילה או להשתמש בכלי Eyedropper כדי לבחור צבע. למידע נוסף על שימוש בכלי Eyedropper עיין בשימוש בכלי Eyedropper לבחירת צבע.
  • Footer Size: גרור את מחוון Footer Size להתאמת האזור המיועד לכותרת התחתונה במסמך התצוגה המקדימה.
  • Divider Size: גרור את מחוון Divider Size להתאמת רוחב המפריד המופיע באזור הכותרת התחתונה. באפשרותך להגדיר כל ערך מ- 0 ‏נקודות עד 5 נקודות.
  • Divider Color: בחר צבע למפריד מתוך תיבת הצבע או השתמש בכלי Eyedropper  לבחירת צבע. למידע נוסף על שימוש בכלי Eyedropper עיין בשימוש בכלי Eyedropper לבחירת צבע.
 • מספר עמוד:
  • Include Page Number: מאפשר את מספור העמודים עבור גיליון הקשר.
  • Location: בחר בכל אחת מהאפשרויות להצגת מספר העמוד מהרשימה הנפתחת Location – כותרת עליונה בצד שמאל, כותרת עליונה במרכז, כותרת עליונה בצד ימין, כותרת תחתונה בצד שמאל, כותרת תחתונה במרכז או כותרת תחתונה בצד ימין.
  • Text formatting: בחר את סגנון הגופן, גודל הגופן ועובי הגופן עבור מספור העמודים מהרשימה הנפתחת המתאימה. באפשרותך לבחור את צבע הגופן בתיבת הצבע הרגילה או להשתמש בכלי Eyedropper כדי לבחור צבע. למידע נוסף על שימוש בכלי Eyedropper עיין בשימוש בכלי Eyedropper לבחירת צבע.

Watermark

Watermark settings

באפשרותך להוסיף סימן מים של טקסט או תמונה לגיליון הקשר שלך. תפריט אקורדיון ‏Watermark שבחלונית Output Settings מציג את ההגדרות הבאות:

 • No Watermark: כברירת מחדל, לחצן האפשרויות No Watermark נבחר.
 • Text Watermark: בחר את לחצן Text Watermark כדי להוסיף סימן מים של טקסט לגיליון הקשר.
  • Text: הכנס את הטקסט שברצונך להציג כסימן המים.
  • Text formatting: בחר את סגנון הגופן, גודל הגופן ועובי הגופן לטקסט של סימן המים מהרשימה הנפתחת המתאימה.
 • Image Watermark: בחר את לחצן האפשרויות Image Watermark כדי להוסיף תמונה כסימן מים לגיליון הקשר. לחץ Select File והעלה את התמונה.
 • Placement: כל הגדרות המיקום שתבחר מוחלות על סימן המים הגרפי או סימן מים של טקסט בהתאם לאפשרות שנבחרה בלחצן האפשרויות.
  • Type: ברשימה הנפתחת Type בחר האם ברצונך למקם את סימן המים הגרפי/טקסט לנכס המדיה שהוסף כעת למסמך התצוגה המקדימה או בכל עמוד של מסמך התצוגה המקדימה.
  • Rotation: בשדה הטקסט Rotation הכנס כל ערך בין 0 ל- 359. סימן המים הגרפי/טקסט מסתובב בהתאם למעלות שצויינו במסמך התצוגה המקדימה.
  • Position: בשדה Position , בחר בכל אפשרות שבלחצן העוגן כדי למקם את סימן המים הגרפי/טקסט על נכסי המדיה או על מסמך התצוגה המקדימה.
  • Margins: בחר במחוון Horizontal Margin או ‏Vertical Margin כדי להתאים את ההסטה האנכית או האופקית של סימן המים הגרפי/טקסט.
  • Scale: שינוי קנה מידה ישים רק לסימן מים גרפי. השתמש במחוון ה-‏Scale כדי להתאים את קנה המידה של סימן המים הגרפי.
  • Opacity: השתמש במחוון Opacity להתאמת האטימות של סימן המים 

מאפייני PDF

מאפייני PDF

אתה יכול לאבטח את גיליון הקשר של PDF ולציין את הגדרות ההפעלה. תפריט אקורדיון PDF Properties בחלונית Output Settings מציג את הגדרות ההפעלה והאבטחה הבאות:

 • אבטחה:
  • Open Password: אם מופעל, המקבל צריך להזין סיסמה זו כדי לפתוח את גיליון הקשר של PDF שנוצר.
  • Permission Password: אם מופעל, המקבל צריך להזין סיסמה זו כדי לשנות את הגדרות ההרשאות ב-PDF שנוצר. סיסמה זו אינה נדרשת לפתיחת מסמכים ב- Reader או ב- Acrobat. סיסמה זו נדרשת לשינוי ההגבלות שקבעת.
  • Disable Printing: אם נבחרה האפשרות הזו, מגדיר הגבלות הדפסה על ה- PDF שנוצר. כדי לשנות את הגדרות הרשאות ההדפסה, המקבל זקוק לסיסמת ההרשאות. אפשרות זו מופעלת רק כאשר מוגדרת סיסמת הרשאות.
 • Playback:
  • Open in Full Screen Mode: פותח את ה- PDF שנוצר במצב מסך מלא. ה-PDF מוצג על כל שטח המסך, ולחצני החלון, סרגל הכלים ושורת התפריט של Acrobat מוחבאים.
  • Automatically Advance to the Next Page: אם נבחרה האפשרות הזו, עמודי ה- PDF יתקדמו באופן אוטומטי במצב מסך מלא בכל מספר שניות מוגדר כפי שצוין בשדה Duration (שניות).
  • Duration: משך ההפעלה של כל עמוד בשניות.
  • Loop After Last Page: אם נבחרה האפשרות הזו, העמודים במסמך ה- PDF יתקדמו באופן רציף ויחזרו לדף הראשון לאחר האחרון.
  • Transition: בחר באפקט מעבר להצגה בעת הצגת ה- PDF במצב מסך מלא. אם אין ברצונך להחיל אפקט מעבר כלשהו, בחר None מתוך התפריט הנפתח. השדות ‏Direction ו- ‏Speed מושבתים כש- Transition מוגדר כ- None.
  • Direction: קביעת הזרימה של מעבר העמודים שנקבע, כגון למטה, שמאלה, אופקי וכן הלאה. האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם למעבר.
  • Speed: בחר באפשרות המהירות הנדרשת לאפקט המעבר שבחרת.

שימוש בכלי Eyedropper לבחירת צבע

באפשרותך לבחור בכלי Eyedropper כדי לדגום צבע מכל מקום על המסך.

 1. לחץ על כלי Eyedropper בסמוך להגדרת כל צבע.

 2. שמור על לחצן העכבר לחוץ, גרור לכל מקום במסך. תיבת בחירת הצבע משתנה באופן דינמי בזמן הגרירה.

 3. שחרר את לחצן העכבר כדי לבחור צבע.

שמירת תבנית מותאמת אישית

באפשרותך לציין את ההגדרות שלך בחלונית ה-Output Settings ושמור זאת כתבנית.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר תבנית מוגדרת מראש מהרשימה הנפתחת Template.
  • בחר Custom מהרשימה הנפתחת Template .
 2. החל את השינויים הנדרשים בחלונית Output Settings. בעת בחירת תבנית מוגדרת מראש וביצוע שינוי כלשהו בחלונית Output Settings , התבנית משתנה ל- Custom.

  לקבלת מידע על ההגדרות, עיין ב החלת הגדרות פלט.

 3. לחץ על לחצן  בסמוך לרשימה הנפתחת Template.

 4. ציין את שם התבנית ולחץ על Save.

  הערה:

  באפשרותך לבחור תבנית מותאמת אישית מהרשימה הנפתחת Template ולאחר מכן למחוק אותה על-ידי לחיצה על סמל .

העדפות פלט

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • (Windows) לחץ על Edit ‏> Preferences ‏> Output. לחלופין, הקש Ctrl+K.
  • (macOS) לחץ על ‏Adobe Bridge ‏> ‏Preferences ‏> Output. לחלופין, הקש Command+K.
  הערה:

  באפשרותך להשתמש בתפריט הגישה המהירה שבחלונית Output Settings על מנת להגדיר במהירות את ההעדפות.

 2. הגדר את ההעדפות הבאות:

  • View PDF after export: אם נבחרה האפשרות הזו, ה- PDF המיוצא יפתח באופן אוטומטי ב- Acrobat או ב- Reader לאחר שתשמור אותו.
  • Preserve Embedded Color Profile: אם נבחרה האפשרות הזו, שומר את פרופיל הצבעים המוטמע בתמונה, אם ניתן. אם הפרופיל אינו נתמך ב- JPEG‏, Adobe Output Module ממיר את הפרופיל ל- sRGB.
  • Use Solo Mode for Output Panel Behavior: קובע את התנהגות הפתיחה/סגירה של תפריטי האקורדיון בחלונית Output Settings ‏- Document‏, Grid and Margin‏, Header and Footer‏, Watermark ו-PDF Properties. 
   • אם אפשרות זו נבחרה, רק תפריט אקורדיון אחד נשאר פתוח בכל פעם.
   • אם אפשרות זו לא נבחרה, ניתן לפתוח כמה תפריטי אקורדיון בו-זמנית.
  • Prefer Cell Size Over Cell Spacing While Resizing Margins:
   • אם אפשרות זו נבחרה, בעת הגדלה או הקטנה של השוליים, הריווח בין התאים משתנה וגודל התא נשמר.
   • (אפשרות ברירת מחדל) אם אפשרות זו נבחרה, בעת הגדלה או הקטנה של השוליים, גודל התא משתנה והריווח בין התאים נשמר. 
 3. לחץ על OK.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט