מדריך למשתמש ביטול

ייבוא תמונות באמצעות Photo Downloader

 1. מדריך למשתמש של Bridge
 2. הקדמה
  1. מה חדש ב-Bridge
  2. דרישות המערכת של Bridge
  3. סביבת העבודה של Adobe Bridge
  4. ייבוא תמונות באמצעות Photo Downloader
  5. ארגון תוכן ומשאבים באמצעות Adobe Bridge
 3. עבודה עם נכסים
  1. Creative Cloud Libraries ב-Bridge
  2. יצירת גיליון קשר של PDF בסביבת העבודה של Output
  3. הצגה וניהול של קבצים ב- Adobe Bridge
  4. עבודה עם מטא-נתונים ב-Adobe Bridge
  5. עבודה עם מטמון של Adobe Bridge
  6. שימוש במילות מפתח ב- Adobe Bridge
  7. הפעלת Adobe Bridge
  8. התאמת התצוגה של החלונית Content של Adobe Bridge
  9. הצגת תמונות בתצוגה מקדימה ועריכת שעת הלכידה
  10. שימוש באוספים ב- Adobe Bridge
  11. אוספי קבצים ב- Adobe Bridge
  12. הפיכת משימות לאוטומטיות ב-Adobe Bridge
  13. Workflow Builder
  14. תצוגה מקדימה של קובצי מדיה דינמיים ב-Adobe Bridge
  15. יצירת גלריות אינטרנט וקובצי PDF
  16. עבודה עם מטמון משותף של Bridge
  17. ניהול מטמון מדיה
 4. Bridge ויישומי Adobe אחרים
  1. עבודה עם Adobe Media Encoder
  2. עבודה עם Adobe Premiere Pro
 5. ייצוא ופרסום
  1. המרת נכסים באמצעות החלונית Export
  2. פרסום תמונות ב- Adobe Stock
  3. פרסום נכסים בקו המוצרים של Adobe
 6. קיצורי מקשים
  1. קיצורי מקשים ב- Adobe Bridge
  2. חקור את Keyboard Shortcuts ב-Adobe Bridge
 7. תוכנת Adobe Camera Raw
  1. ניהול הגדרות Camera Raw
  2. סיבוב, חיתוך והתאמה של תמונות
  3. תיקון תמונות בעזרת הכלי Enhanced Spot Removal ב-Camera Raw
  4. מסנן רדיאלי ב- Camera Raw
  5. תיקון אוטומטי של פרספקטיבה ב-Camera Raw
  6. יצירת פנורמות
  7. גרסאות עיבוד ב- Camera Raw
  8. ביצוע התאמות מקומיות ב- Camera Raw
 8. פתרון בעיות
  1. בעיות שתוקנו
  2. בעיות ידועות
קבלת תמונות מההתקן שלך ל- Bridge

קבלת תמונות ממצלמה

אזהרה:

לפני שתתחיל בייבוא התמונות באמצעות Photo Downloader, ודא שעדכנת לגרסה האחרונה של Bridge. כדי לבדוק אם יש עדכונים, בחר Help‏ > Updates. כדי לדעת כיצד לעדכן את היישום שלך, ראה עדכון יישומים של Creative Cloud.

 1. חבר את המצלמה, קורא הכרטיסים או ההתקן הנייד שלך למחשב באמצעות כבל נתמך.

  הערה:

  (macOS בלבד) במחשב Mac שברשותך, תוכל להגדיר את Adobe Bridge לפתוח באופן אוטומטי את Photo Downloader כאשר מצלמה מחוברת למחשב. בחר Adobe Bridge ‏> Preferences. באזור Behavior של החלונית General, בחר When A Camera Is Connected, Launch Adobe Photo Downloader. לאחר מכן לחץ על OK.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • (Windows) לחץ על Download Images - Use Adobe Bridge בחלון AutoPlay או בחר File > ‏Get Photos From Camera.

  • (MacOS) ב- Adobe Bridge, בחר File > ‏Get Photos From Camera.

 3. יופיע חלון Adobe Bridge CC‏ Photo Downloader חדש. בחלון זה, בחר את שם ההתקן מתפריט Get Photos From.

  Adobe Bridge Photo Downloader
  Adobe Bridge Photo Downloader

  הערה:

  אם הרשימה הנפתחת Get Photos From בחלון Photo Downloader אינה כוללת את ההתקן המחובר או מציגה את ההודעה 'No Valid Files Found' לאחר בחירת ההתקן, קרא את ההוראות הבאות עבור סוג ההתקן שברצונך לחבר:

  • ודא שההתקן שלך מופעל ושאתה משתמש בכבל USB נתמך.

  (iDevices)

  • בעת חיבור התקן נייד של Apple למחשב Mac, אם תראה התראה מסוג Trust this Computer, בטל את נעילת ההתקן והקש על Trust.
  • בעת חיבור מכשיר נייד של Apple למחשב Windows, אם תראה התראה מסוג Allow this device to access photos and videos, בטל את נעילת המכשיר שלך והקש על Allow. בחלון Photo Downloader, בחר Refresh מהרשימה הנפתחת Get Photos From.

  (התקני Android)

  • בעת חיבור התקן נייד של Android למחשב Mac או Windows, אם תראה התראה מסוג USB For בהתקן, בטל את נעילת ההתקן ובחר באחד ממצבי החיבור הזמינים של ה- USB‏ — MTP,‏ PTP,‏ USB mass transfer. 
  • אם אינך רואה את ההתראה USB For, תוכל לשנות באופן ידני את המצב בהתקן שלך. עבור להתקן שלך Settings‏ > USB Settings‏ > Mode. אם אינך מצליח לאתר הגדרה זו, עיין בתיעוד של יצרן ההתקן עבור ההתקן שברשותך.
  • לאחר בחירה במצב העברה של USB, בחר Refresh מהרשימה הנפתחת Get Photos From בחלון Photo Downloader.

  (מצלמות דיגיטליות)

  • עיין בתיעוד היצרן של ההתקן כדי לחבר את המצלמה שלך למחשב.
 4. כדי להציג תמונות ממוזערות של התמונות שנשמרו בהתקן, לחץ על Advanced Dialog בפינה הימנית התחתונה של החלון. האפשרות Advanced Dialog מאפשרת לך לבחור את קובצי המדיה שברצונך לייבא ואף מספקת אפשרויות נוספות לייבוא.

  Adobe Bridge ‏ - Photo Downloader‏ (Advanced Dialog)
  (Advanced Dialog)‏ Adobe Bridge‏ - Photo Downloader

  כדי להסיר תמונה מהאצווה לייבוא, לחץ על תיבת הסימון מתחת לתמונה הממוזערת של התמונה כדי לבטל את הבחירה שלה ב- Advanced Dialog. כברירת מחדל, כל התמונות נבחרות.

 5. Save Options

  Location:

  לשינוי המיקום של תיקיית ברירת המחדל שבה Bridge מייבא את קובצי המדיה שנבחרו, לחץ על הלחצן Browse ‏(Windows) או על הלחצן Choose ‏(Mac OS) לצד Location וציין מיקום חדש.

 6. Create Subfolder(s)‎:

  כדי לייבא את התמונות לתיקיות משנה בתוך המיקום שצוין לעיל, בחר אפשרות מהרשימה הנפתחת Create Subfolder(s)‎.

  • האפשרות None אינה יוצרת תיקיות משנה והתמונות מאוחסנות במיקום התיקייה שצוין לעיל.
  • האפשרות Custom Name יוצרת תיקיית משנה בשם שהקלדת.
  • האפשרות Today’s Date יוצרת תיקיית משנה ששמה זהה לתאריך של היום.
  • האפשרות Shot Date יוצרת תיקיית משנה ששמה מורכב מהתאריך והשעה שבהם התמונה צולמה. תוכל לבחור כל אחת מאפשרויות תבנית התאריך הזמינות ברשימה הנפתחת.
 7. Rename Files:

  לשינוי שם הקבצים בעת הייבוא, בחר אפשרות מהתפריט Rename Files. כל התמונות באצווה לייבוא הן בעלות אותו שם המבוסס על Today's Date,‏ Shot Date ו- Custom Name, או שילוב של Shot Date ו- Custom Name. לכל תמונה מצורף גם מספר ייחודי בסוף.

  • אם אינך מעוניין לשנות את שם הקבצים שיובאו, תוכל לבחור Do Not Rename Files מהרשימה הנפתחת.
  • אם ברצונך לשנות את שם הקבצים על בסיס שם תיקיית המשנה שציינת בשלב הקודם, בחר Same As Subfolder Name מהרשימה הנפתחת.

  הטקסט Example מתחת לאפשרות Rename Files מציג כיצד ייראו הקבצים ששמם השתנה על בסיס האפשרויות שבחרת.

  כדי לשמור על שם הקובץ המקורי של המצלמה במטא-נתונים מסוג XMP לצורך עיון בעתיד, סמן את Preserve Current Filename In XMP. לקבלת פרטים נוספים, ראה Work with metadata in Adobe Bridge.

  (macOS בלבד) ברשימה הנפתחת Rename Files, בחר Advanced Rename כדי לשנות את שם הקבצים על בסיס שילוב מותאם אישית של Text,‏ New Extension,‏ Preserved Filename,‏ Sequence Number,‏ Sequence Letter,‏ Date Time ו- Metadata. בחירת אפשרות זו פותחת חלון Photo Downloader - Advanced Rename שבו תוכל ליצור את השילוב המותאם אישית שלך.

  Photo Downloader‏ - Advanced Rename. זמין ב- macOS בלבד.
  (macOS only)‏ Photo Downloader‏ - Advanced Rename

  במקטע New Filenames:

  • לחץ על הלחצן (+) כדי להוסיף שדה מותאם אישית ובחר את סוג השדה המותאם אישית מהרשימה הנפתחת -  Text,‏ New Extension,‏ Preserved Filename,‏ Sequence Number,‏ Sequence Letter,‏ Date Time ו- Metadata. בהתאם לשדה המותאם אישית שבחרת, אפשרויות נוספות מופיעות, המותאמות לשדה זה.
  • להסרה של שדה מותאם אישית, לחץ על הלחצן (-).

  במקטע Options:

  • ניתן לבחור באפשרויות Windows ו- Unix כדי שהקבצים ששמם השתנה יתאימו במערכות הפעלה אלה.

  המקטע Preview מציג כיצד ייראו הקבצים ששמם השתנה (New filename) על בסיס שילוב השדות המותאמים אישית שיצרת.

 8. Advanced Options

  Open Adobe Bridge

  פתיחה של Adobe Bridge לאחר ייבוא תמונות.

  בחר Convert To DNG

  המרת קובצי Camera Raw ל- DNG במהלך הייבוא שלהם. לחץ על הלחצן Settings כדי לפתוח את החלון DNG Conversion Settings (הסבר להלן). לקבלת מידע נוסף על תבנית DNG, קרא את Digital Negative‏ (DNG).

  Delete Original Files

  מחיקת התמונות המקוריות מהמצלמה, קורא הכרטיסים או ההתקן הנייד שלך לאחר הייבוא שלהן.

  Save Copies To

  שמירת עותקים של תמונות במהלך הייבוא שלהן במיקום מסוים.

  תיבת הדו-שיח DNG Conversion Settings ב- Adobe Bridge
  ציון DNG Conversion Settings במהלך ייבוא תמונות לתוך Bridge

  • JPEG Preview: בחר Medium size או Full Size כדי ליצור תצוגות מקדימות של JPEG של תמונות ה- DNG שהומרו. אם אינך מעוניין ליצור תצוגות מקדימות של JPEG, בחר None מהרשימה הנפתחת.
  • Compressed ‏(lossless): בחר אפשרות זו כדי להקטין את גודל הקובץ של התמונה שהומרה.
  • Image Conversion Method: בחר Preserve Raw Image כדי להגדיל למקסימום את היקף הנתונים שנשמרו בקובץ ה- DNG שהומר. אחרת, בחר Convert to Linear Image.  
  • Embed Original Raw File: בחר אפשרות זו כדי להטביע את הקובץ camera raw‏ (שאינו קובץ DNG) לתוך קובץ ה- DNG. פעולה זו יוצרת קובץ DNG גדול יותר, אך מאפשרת חילוץ של קובץ ה- raw המקורי במועד מאוחר יותר במידת הצורך.
 9. Apply Metadata

  (אופציונלי) כדי להחיל מטא-נתונים, בחר Basic Metadata מהרשימה הנפתחת Template to Use. לאחר מכן, הקלד מידע בתיבות הסימון Creator ו- Copyright.

  כל תבנית מטא-נתונים מותאמת אישית שיצרת ב- Bridge זמינה גם בתפריט Template To Use. לפרטים הקשורים, ראה עבודה עם מטא-נתונים.

 10. לחץ על Get Media. התמונות מופיעות ב- Adobe Bridge.

  הערה:

  אם בחרת את תיבת הסימון Open in Adobe Bridge, ‏Bridge פותח באופן אוטומטי את המיקום שאליו ייבאת את קובצי המדיה ומציג את התמונות או תיקיות המשנה שלך במיקום זה בלוח Content

ייבוא מהתקן ב- macOS

ב- macOS‏, Bridge מספק אפשרות נוספת File ‏> Import From Device כדי לייבא מדיה מהתקנים. אפשרות זו, הכוללת הגדרות ייבוא מוגבלות, יכולה לשמש כחלופה לאפשרות File ‏> Get Photos From Camera במהלך העבודה ב- macOS.

עבור התקנים המחוברים במצב PTP או MTP (כגון מצלמה או התקנים מבוססי Android)

שנה את מצב ההתקן מ- PTP/‏MTP למצב USB/מצב Mass Storage ולאחר מכן חבר את ההתקן למחשב.

הערה:

לקבלת הוראות לשינוי המצב, עיין בתיעוד שסופק על-ידי יצרן ההתקן.

Adobe Bridge יזהה כעת את ההתקן, ותוכל להתחיל לייבא מדיה מההתקן. השלבים מפורטים להלן.

עבור התקני iDevice (כגון iPad או iPhone)

 1. חבר את התקן iDevice למחשב.

 2. לחץ על File ‏> Import From Device. תיבת הדו-שיח שמופיעה מזהה באופן אוטומטי את ההתקן המחובר.

 3. בחר את המדיה שברצונך לייבא, בחר את מיקום הייבוא באמצעות האפשרות Import To ולחץ על Download.

  ייבוא מהתקן ב- macOS
  ייבוא מהתקן ב- macOS

  כעת יתבצע ייבוא של קובצי המדיה שנבחרו ל- Adobe Bridge.

 4. כעת יתבצע ייבוא של קובצי המדיה שנבחרו ל- Adobe Bridge. כברירת מחדל, קובצי המדיה ב- Bridge מיובאים לתיקייה ‎/Users/<your username>/Pictures. ניתן לאתר תיקייה זו בחלונית Folders.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?