ניתן ליצור ולטפל במסמכים ובקבצים בעזרת רכיבים שונים, כגון חלוניות, סרגלים וחלונות. הארגון של רכיבים אלה נקרא מרחב עבודה. (סביבות העבודה של היישומים השונים ב-Creative Cloud נראות דומות, כדי שתוכל לעבור בין יישומים בקלות.) ניתן גם להתאים את Illustrator לאופן עבודתך בעזרת בחירה מתוך מספר סביבות עבודה מוגדרות מראש או יצירת סביבת עבודה משלך.

מסך Home

‏‫בעת הפעלת Illustrator יופיע המסך Home שכולל אפשרויות:

 • לפתוח ערכות לימוד שיעזרו לך ללמוד ולהבין במהירות את המושג הכללי, את תהליכי העבודה, עצות וטריקים
 • ליצור מסמך חדש או לפתוח מסמך קיים 

‏‫התוכן של המסך Home מותאם להיכרות שלך עם Illustrator ותוכנית החברות שלך ב-Creative Cloud. 

ממשק המסך Home

המסך Home מציג את הכרטיסיות והלחצנים הבאים מצד שמאל:

 • Home‏: לחץ על כרטיסייה זו לפתיחת המסך‏ Home‏
 • Learn: לחץ על כרטיסייה זו כדי לפתוח רשימה של ערכות לימוד בסיסיות ומתקדמות בנושא Illustrator ולהתחיל בעבודה עם היישום. 
 • Create New: לחץ על לחצן זה ליצירת מסמך חדש. ניתן ליצור מסמך על-ידי בחירה באחת מהתבניות או מההגדרות שנקבעו מראש העומדות לרשותך ב-Illustrator. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת מסמכים.
 • Open: לחץ על לחצן זה לפתיחת מסמך קיים ב-Illustrator. 

בנוסף, תוכל להשתמש בסמלים הבאים כדי לנווט בין המסמך למסך Home:

 • Home (בפינה השמאלית העליונה ביותר): לחץ על סמל זה כדי לפתוח את מסך Home במהלך עבודה על המסמך. הסמל Home יהיה מוצג רק לאחר התחלת יצירת מסמך.
 • Back (חץ בפינה שמאלית עליונה): לחץ על סמל זה כדי לחזור למסמך הקודם. הסמל Back יוצג במסך Home רק לאחר לחיצה על סמל Home.

ביטול הפעלה של מסך Home כשאין מסמך פתוח

 1. בחר Preferences > General.

 2. בטל את הסימון Show The Home Screen When No Documents Are Open.

הערה:

לאחר מכן תוכל להשתמש בקיצורי המקשים כדי לפתוח קבצים (‏Ctrl/Cmd + O‏) או לפתוח מסמכים חדשים (‏Ctrl/Cmd + N‏).

סקירה של מרחב העבודה

 • המסגרת Application frame מקבצת את כל רכיבי סביבת העבודה בחלון משולב אחד, המאפשר לטפל ביישום כיחידה אחת. כשמזיזים או משנים את גודל מסגרת היישום או כל אחד מרכיביה, כל הרכיבים שבה מגיבים הדדית, כך שאף רכיב לא יחפוף לרכיב אחר. חלוניות אינן נעלמות כשעוברים בין יישומים או לוחצים בטעות ויוצאים מהיישום. אם אתה עובד עם שני יישומים או יותר, תוכל למקם את היישומים זה לצד זה על המסך או בצגים מרובים. אם אתה משתמש ב-Mac ומעדיף את הממשק המסורתי והחופשי, תוכל לבטל את Application frame. בחר Window ‍‏‍‏‍‏> Application Frame כדי להציג או להסתיר את Application Frame.
 • סרגל היישום בראש המסך כולל מתג סביבת עבודה, תפריטים (Windows בלבד) ופקדים אחרים של היישום. ב-Mac, סרגל היישום זמין רק כאשר Application Frame אינו פעיל. ניתן להציג או להסתיר אותו באמצעות התפריט Window.
 • החלונית Tools כוללת כלים ליצירה ולעריכה של תמונות, גרפיקה, רכיבי עמוד ועוד. כלים קשורים מקובצים יחד.
 • החלונית Control מציגה אפשרויות לאובייקט שנבחר כרגע.
 • חלון המסמך מציג את הקובץ שאתה עובד עליו כרגע. ניתן להציג את חלונות המסמכים ככרטיסיות, ובמקרים מסוימים לקבץ ולעגן אותם.
 • חלוניות מסייעות לך לפקח על עבודתך ולשנותה. ניתן לקבץ חלוניות בקבוצות, לסדר אותן בערימות או לעגן אותן.

החלונית Properties

משולב בגרסת אוקטובר 2017 של Illustrator CC

החלונית Properties ב-Illustrator מאפשרת לך להציג הגדרות ופקדים בהקשר של המשימה הנוכחית או תהליך העבודה הנוכחי שלך. חלונית חדשה זו תוכננה מתוך מחשבה על שימוש קל, ובעזרתה יש לך גישה לפקדים הנכונים בדיוק כשאתה זקוק להם.

החלונית Properties זמינה כברירת מחדל ב-Essentials workspaces. ניתן גם לבחור Window ‍‏‍‏‍‏> Properties כדי להציג אותה.

לקבלת פרטים, ראה החלונית Properties.

ניהול חלונות וחלוניות

הסתרה או הצגה של כל החלוניות

 • להסתרה או להצגה של כל החלוניות, כולל החלונית Tools והחלונית Control, הקישו על Tab.

 • להסתרה או להצגה של כל החלוניות, למעט החלונית Tools והחלונית Control, הקש Shift+Tab.

  עצה: ניתן להציג זמנית חלוניות מוסתרות, אם האפשרות Auto-Show Hidden Panels נבחרה בהעדפות הממשק. אפשרות זו מופעלת תמיד ב-Illustrator. הזז את המצביע לקצה חלון היישום (Windows‎®‎‎) או לקצה הצג (Mac OS®‎‏) ורחף מעל הפס שמוצג.

אפשרויות החלונית Display

 1. לחץ על סמל תפריט החלונית בפינה הימנית העליונה של החלונית.

  עצה: ניתן לפתוח תפריט חלונית גם כשהחלונית ממוזערת.

התאמת בהירות החלונית

 1. בהעדפות של User Interface, תוכל להתאים אישית את הממשק לאחת מארבע אפשרויות הצבע הזמינות שעוצבו כדי לספק חוויית משתמש מיטבית: Dark,‏‏ Medium DarkMedium Light ו-Light.

  הערה:

  צבע בד הציור ב-Illustrator מותאם לבהירות ממשק המשתמש כברירת מחדל. בחר Preferences ‍‏‍‏> User Interface ‍‏‍‏> Canvas Color ‍‏‍‏> White כדי לשנות את צבע בד הציור ללבן. 

הזנת ערכים בחלוניות ובתיבות דו-שיח

הזן ערכים כפי שמזינים אותם בכל החלוניות ותיבות הדו-שיח. ניתן גם לבצע פעולות חשבון פשוטות בכל תיבה המקבלת ערכים מספריים. לדוגמה, אם ברצונך להזיז אובייקט שנבחר 3 יחידות ימינה לפי יחידות המידה הנוכחיות, אין צורך לחשב את המיקום האופקי החדש – פשוט הקלד +3 אחרי הערך הנוכחי בחלונית Transform.

הזנת ערך בחלונית או בתיבת דו-שיח

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • א לחץ על לחצני החצים בחלונית כדי להגדיל או להקטין את הערך.
  • ב הקלד ערך בתיבה והקש Enter או Return.
  • ג בחר ערך מהתפריט המקושר לתיבה.
  • ד גרור את המחוון.
  • ה גרור את החוגה.

  הערה:

  הקש על מקש Cmd/ Ctrl תוך כדי לחיצה על לחצני החצים כדי להגדיל או להקטין את הערכים המספריים בשברים. לדוגמה, בעת הקשה על מקש Cmd/ Ctrl תוך כדי לחיצה על Arrow Up כדי להגדיל את Stroke Weight, ערך הנקודה גדל מ-1 ל-1.1.

חישוב ערכים בחלונית או בתיבת דו-שיח

 1. בתיבת טקסט שמקבלת ערכים מספריים, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להחליף את כל הערך הנוכחי בביטוי מתמטי, בחר את כל הערך הנוכחי.

  • כדי להשתמש בערך הנוכחי כחלק מביטוי מתמטי, לחץ לפני הערך הנוכחי או אחריו.

 2. הקלד ביטוי מתמטי פשוט עם פעולת חשבון אחת, כגון + (חיבור), - (חיסור), x (כפל), / (חילוק), או % (אחוזים).

  לדוגמה, 0p0 + 3 או 5 מ"מ + 4. באופן דומה, 3 ס"מ * 50% שווה 3 סנטימטרים כפול 50%, או 1.50 ס"מ, ו-50 נק' + 25% שווה 50 נקודות ועוד 25% מ-50 נקודות, או 62.5 נקודות.

 3. הקש Enter או Return כדי להחיל את החישוב.

סקירה על החלונית Control

החלונית Control מציעה גישה מהירה לאפשרויות הקשורות לאובייקטים שתבחר. כברירת מחדל, החלונית Control מעוגנת לחלק העליון של מרחב העבודה.

האפשרויות המוצגות בחלונית Control משתנות לפי סוג האובייקט או הכלי שתבחר. לדוגמה, אם תבחר אובייקט טקסט, החלונית Control תציג אפשרויות עיצוב טקסט, בנוסף לאפשרויות שינוי הצבע, המיקום והמידות של האובייקט. כשכלי בחירה פעיל, ניתן לגשת ל-Document Setup ול-Preferences מהחלונית Control.

החלונית Control
החלונית Control

A. אפשרויות מוסתרות B. קישור לחלונית אחרת C. ‏תפריט החלונית‏ 

כאשר הטקסט בחלונית Control הוא בצבע כחול ומסומן בקו תחתון, ניתן ללחוץ על הטקסט כדי להציג חלונית או תיבת דו-שיח קשורות. לדוגמה, לחץ על המילה Stroke כדי להציג את החלונית Stroke.

שינוי סוגי הבקרים המופיעים בחלונית Control

 1. בחר או בטל את הסימון באפשרויות בתפריט החלונית Control.

פתיחה וסגירה של חלונית או תיבת דו-שיח מהחלונית Control

 1. לחץ על מילה כחולה שמסומנת בקו תחתון כדי לפתוח את החלונית או תיבת הדו-שיח הקשורות אליה.
 2. לחץ במקום כלשהו מחוץ לחלונית או לתיבת הדו-שיח כדי לסגור אותן.

עיגון החלונית Control לתחתית מרחב העבודה

 1. בחר Dock To Bottom בתפריט החלונית Control.

הפיכת החלונית Control לחלונית צפה

 1. גרור את פס האחיזה (הממוקם בשוליים השמאליים של החלונית) והרחק אותו ממיקומו הנוכחי.

  כדי לעגן מחדש את החלונית Control, גרור את פס האחיזה לחלק העליון או לחלק התחתון של חלון היישום (Windows) או המסך (Mac OS).

שינוי מצבי מסך

ניתן לשנות את התצוגה של חלון האיור ושורת התפריט באפשרויות המצב שבתחתית החלונית Tools. כדי לגשת לחלוניות במצב מסך מלא, הצב את הסמן בקצה הימני או השמאלי של המסך, והחלונות יוצגו. אם הזזת אותן ממיקומי ברירת המחדל שלהן, תוכל לגשת אליהן מתפריט Window.

ניתן לבחור באחד מהמצבים הבאים:

 • Presentation Mode מציג את הגרפיקה כמצגת, כשהתפריט, החלוניות, קווי העזר וקצוות המסגרות של היישום מוסתרים.
 • מצב מסך רגיל  מציג גרפיקה בחלון רגיל, עם שורת תפריט בחלק העליון וסרגלי גלילה בצדדים.

 • מצב מסך מלא עם שורת תפריט  מציג גרפיקה על כל המסך, עם שורת תפריט בחלק העליון וסרגלי גלילה.

 • מצב מסך מלא  מציג גרפיקה בחלון מסך מלא, ללא שורת כותרת או שורת תפריט.

השתמש במקש F כדי לעבור בין מצבי מסך.

שימוש בשורת המצב

שורת המצב מופיעה בפינה השמאלית התחתונה של חלון האיור. היא מציגה כל אחת מהאפשרויות הבאות:

 • רמת זום נוכחית

 • כלי נוכחי הנמצא בשימוש

 • משטח יצירה נוכחי הנמצא בשימוש

 • בקרי ניווט למשטחי יצירה מרובים

חפש נושאי עזרה ומשאבים מ-Adobe Help ו-Adobe Stock ישירות מתוך סביבת העבודה של Illustrator. בחר אחת מהאפשרויות הבאות מתוך התפריט הנפתח של תיבת החיפוש בצד הימני של הסרגל Application‏:

 • Adobe Stock
 • עזרה של Adobe

חיפוש משאבי Adobe Stock

ניתן לחפש איורים ופריטי גרפיקה וקטורית באיכות גבוהה של Stock שנבחרו בקפידה, ללא צורך בתשלום תמלוגים, מכל הפרויקטים היצירתיים שלך הישר מתוך Illustrator‏.

 1. בתיבת החיפוש בפינה הימנית העליונה של סביבת העבודה, הזן את שם הפריט שברצונך למצוא.

 2. הקש Enter.

הערה:

ניתן גם לחפש משאבי Stock על-ידי בחירת File ‏‍‏> Search Adobe Stock.

כל המשאבים הזמינים מ-Adobe Stock עבור שאילתת חיפוש מסוימת מופיעים בחלון דפדפן נפרד.

חיפוש בעזרה של Adobe

השתמש בתיבה Search For Help כדי לחפש נושאי עזרה ותוכן מקוון. אם יש לך חיבור פעיל לאינטרנט, תוכל לגשת לכל התוכן באתר Community Help. אם תחפש עזרה ללא חיבור פעיל לאינטרנט, תוצאות החיפוש יוגבלו לתוכן העזרה הנכללת ב-Illustrator.

 1. בתיבת החיפוש, הקלד את שם הפריט שברצונך לחפש (למשל תכונה, יישום או כלי).

 2. הקש Enter.

כל הנושאים הזמינים ב-Help center הקהילתי מופיעים בחלון דפדפן נפרד.

שימוש ב-Illustrator עם ה-Touch Bar ב-MacBook Pro

משולב בגרסת אוקטובר 2017 של Illustrator CC

Illustrator תומך ב-Touch Bar, התצוגה עם ריבוי נקודות המגע בחלק העליון של המקלדת החדשה של MacBook Pro. בעזרת ה-Touch Bar אפשר לגשת אל תכונות ופקדים של Illustrator ישירות מההקשר של המשימה הנוכחית במסך הראשי. ה-Touch Bar תומך במחוות מוכרות, כגון הקשה, גרירה והחלקה. לקבלת פרטים, ראה שימוש ב-Touch Bar עם Illustrator.

שימוש ב-Illustrator עם Microsoft Dial

משולב בגרסת אוקטובר 2017 של Illustrator CC

Illustrator תומך ב-Microsoft Dial החדש במהדורת Windows 10 Anniversary ואילך, או ישירות ב-Surface Studio. אפשר להשתמש ב-Dial כדי להתאים הגדרות ופרמטרים עבור מסמכי Illustrator.

בעת שימוש ב-Illustrator, לחץ לחיצה ארוכה על Dial כדי לגשת לאפשרויות הבאות:

 • Undo/ Redo
 • Arrange
 • Zoom
 • Artboard Navigation
 • Tools, כולל Rotate‏, Scale‏, Brush‏, Blob Brush ו-Eraser.

לקבלת פרטים, ראה תמיכה ב-Microsoft Dial ב-Illustrator.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת