השתמש ב-Disable/Enable CSS Property ב-Dreamweaver כדי לציין כהערה חלקים של CSS מבלי לבצע שינויים בקוד.

הערה:

ב-Dreamweaver CC ואילך, החלונית CSS Styles הוחלפה בחלונית CSS Designer‏. לקבלת מידע נוסף, ראה CSS Designer.

התכונה Disable/Enable CSS Property מאפשרת לך לציין כהערה חלקים מה-CSS מהחלונית CSS Styles, מבלי שתצטרך לבצע שינויים ישירות בקוד. בעת ציון כהערה של חלקים מה-CSS, ניתן לראות מה ההשפעה של מאפיינים וערכים מסוימים על הדף.

בעת ביטול מאפיין CSS, ‏Dreamweaver מוסיף תגי הערה של CSS ואת התווית [disabled] למאפיין CSS שביטלת. לאחר מכן תוכל להפעיל מחדש בקלות את מאפיין ה-CSS המבוטל לפי העדפתך.

לצפייה בסקירת וידאו מאת צוות ההנדסה של Dreamweaver העוסק בעבודה עם CSS Disable/Enable, ראה www.adobe.com/go/dwcs5css_il.

  1. בחלונית Properties של החלונית CSS Styles ‏(Window >‏ ‏CSS Styles), בחר את המאפיין שברצונך לבטל.

  2. לחץ על הסמל Disable/Enable CSS Property בפינה הימנית התחתונה של החלונית Properties. סמל זה גם מופיע אם תרחף משמאל למאפיין עצמו.

    לאחר הלחיצה על הסמל Disable/Enable CSS Property, סמל Disabled מופיע משמאל למאפיין. כדי להפעיל מחדש את המאפיין, לחץ על הסמל Disabled או לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh) ולחץ על המאפיין ובחר Enable.

  3. (אופציונלי) כדי להפעיל או למחוק את כל המאפיינים המבוטלים בכלל שנבחר, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh OS) ולחץ על כל כלל או מאפיין שבו מאפיינים מבוטלים, ובחר Enable All Disabled in Selected Rule או Delete all Disabled in Selected rule.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת