שימוש בתכונה Disable/Enable CSS ב-Dreamweaver

השתמש ב-Disable/Enable CSS Property ב-Dreamweaver כדי לציין כהערה חלקים של CSS מבלי לבצע שינויים בקוד.

הערה:

ב-Dreamweaver CC ואילך, החלונית CSS Styles הוחלפה בחלונית CSS Designer‏. לקבלת מידע נוסף, ראה CSS Designer.

התכונה Disable/Enable CSS Property מאפשרת לך לציין כהערה חלקים מה-CSS מהחלונית CSS Styles, מבלי שתצטרך לבצע שינויים ישירות בקוד. בעת ציון כהערה של חלקים מה-CSS, ניתן לראות מה ההשפעה של מאפיינים וערכים מסוימים על הדף.

בעת ביטול מאפיין CSS, ‏Dreamweaver מוסיף תגי הערה של CSS ואת התווית [disabled] למאפיין CSS שביטלת. לאחר מכן תוכל להפעיל מחדש בקלות את מאפיין ה-CSS המבוטל לפי העדפתך.

לצפייה בסקירת וידאו מאת צוות ההנדסה של Dreamweaver העוסק בעבודה עם CSS Disable/Enable, ראה www.adobe.com/go/dwcs5css_il.

  1. בחלונית Properties של החלונית CSS Styles ‏(Window >‏ ‏CSS Styles), בחר את המאפיין שברצונך לבטל.

  2. לחץ על הסמל Disable/Enable CSS Property בפינה הימנית התחתונה של החלונית Properties. סמל זה גם מופיע אם תרחף משמאל למאפיין עצמו.

    לאחר הלחיצה על הסמל Disable/Enable CSS Property, סמל Disabled מופיע משמאל למאפיין. כדי להפעיל מחדש את המאפיין, לחץ על הסמל Disabled או לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh) ולחץ על המאפיין ובחר Enable.

  3. (אופציונלי) כדי להפעיל או למחוק את כל המאפיינים המבוטלים בכלל שנבחר, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh OS) ולחץ על כל כלל או מאפיין שבו מאפיינים מבוטלים, ובחר Enable All Disabled in Selected Rule או Delete all Disabled in Selected rule.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון