הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

החלונית Bindings

השתמש בחלונית Bindings להגדרה ולעריכה של מקורות תוכן דינמי, להוספת תוכן דינמי לדף ולהחלת תבניות נתונים על טקסט דינמי.

בחלונית זו ניתן לבצע את המשימות הבאות:

החלונית Server Behaviors

השתמש בחלונית Server Behavior להוספת התנהגויות שרת של Dreamweaver לדף, לעריכת התנהגויות שרת וליצירת התנהגויות שרת.

בחלונית זו ניתן לבצע את המשימות הבאות:

החלונית Databases

השתמש בחלונית Databases ליצירת חיבורים למסדי נתונים, לבדיקת מסדי נתונים ולהוספת קוד קשור למסד נתונים לדפים.

בעזרת חלונית זו ניתן להציג מסד נתונים ולהתחבר אליו:

החלונית Components

השתמש בחלונית Components ליצירה ולבדיקה של רכיבים, ולהוספת קוד רכיבים לדפים.

הערה:

החלונית אינה פועלת בתצוגת Design.

בחלונית זו ניתן לבצע את המשימות הבאות:

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת