הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

אודות הוספת תוכן דינמי

לאחר הגדרת מקור תוכן דינמי אחד או יותר, ניתן להשתמש במקורות להוספת תוכן דינמי לדף. מקורות תוכן יכולים לכלול עמודה בערכת רשומות, ערך שנמסר מטופס HTML, ערך שכלול באובייקט שרת, או נתונים אחרים.

ב-Dreamweaver, ניתן למקם תוכן דינמי כמעט בכל מקום בדפי אינטרנט או בקוד המקור שלהם ב-HTML. ניתן למקם תוכן דינמי בנקודת ההכנסה, להחליף מחרוזת טקסט או להוסיף אותו כתכונת HTML. לדוגמה, תוכן דינמי יכול להגדיר את התכונה src של תמונה או את התכונה value של שדה טופס.

ניתן להוסיף תוכן דינמי לדף באמצעות בחירת מקור תוכן בחלונית Bindings. Dreamweaver מוסיף סקריפט מצד השרת לקוד של הדף המורה לשרת להעביר את הנתונים ממקור התוכן לקוד HTML של הדף כשדפדפן מבקש את הדף.

לעתים קרובות ניתן להפוך רכיב דף לדינמי בדרכים אחדות. לדוגמה, להפיכת תמונה לדינמית ניתן להשתמש בחלונית Bindings, ב-Property inspector או בפקודה Image בתפריט Insert.

כברירת מחדל, דף HTML יכול להציג רשומה אחת בלבד בכל פעם. להצגת רשומות אחרות בערכת הרשומות, ניתן להוסיף קישור למעבר מרשומה לרשומה, או ליצור אזור חוזר להצגת רשומות אחדות באותו דף.

אודות טקסט דינמי

טקסט דינמי מאמץ את תבנית הטקסט שהוחלה על הטקסט הקיים או על נקודת ההכנסה. לדוגמה, אם סגנון CSS ‏(Cascading Style Sheet) משפיע על טקסט שנבחר, הסגנון ישפיע גם על התוכן הדינמי המחליף אותו. ניתן להוסיף או לשנות עיצוב טקסט של תוכן דינמי באמצעות כל אחד מכלי עיצוב הטקסט של Dreamweaver.

כמו כן, ניתן להחיל על טקסט דינמי תבנית נתונים. לדוגמה, אם הנתונים מורכבים מתאריכים, ניתן לציין תבנית תאריך מסוימת, כגון 04/17/00 למבקרים מארה"ב, או 17/04/00 למבקרים מקנדה.

הפיכת טקסט לדינמי

ניתן להחליף טקסט קיים בטקסט דינמי, או להציב טקסט דינמי בנקודת הכנסה מסוימת בדף.

הוספת טקסט דינמי

 1. בתצוגת Design, בחר טקסט בדף או לחץ במקום שברצונך להוסיף בו טקסט דינמי.
 2. בחלונית Bindings ‏(Window >‏ Bindings), בחר מקור תוכן ברשימה. בעת בחירת ערכת רשומות, ציין את העמודה הרצויה בערכת הרשומות.

  מקור התוכן צריך לכלול טקסט רגיל (טקסט ASCII). טקסט רגיל כולל HTML. אם לא מופיעים ברשימה מקורות תוכן כלשהם, או אם מקורות התוכן הזמינים אינם מתאימים לדרישותייך, לחץ על לחצן הפלוס (+) להגדרת מקור תוכן חדש.

 3. ‏(אופציונלי) בחר תבנית נתונים לטקסט.
 4. לחץ על Insert, או גרור את מקור התוכן לדף.

  מציין מיקום לתוכן דינמי מופיע. ‏(אם בחרת טקסט בדף, מציין המיקום מחליף את בחירת הטקסט). מציין מיקום תוכן של ערכת רשומות משתמש בתחביר {RecoRDSetName.ColumnName}, כאשר RecoRDSet הוא שם ערכת הרשומות ו-ColumnName הוא שם העמודה שבחרת מערכת הרשומות.

  לפעמים, אורך מצייני המיקום של טקסט דינמי מעוות את פריסת הדף בחלון Document. ניתן לפתור את הבעיה באמצעות שימוש בסוגריים מסולסלים ריקים כמצייני מיקום, כפי שמתואר בנושא הבא.

הצגת מצייני מיקום לטקסט דינמי

 1. בחר Edit >‏ Preferences >‏ Invisible Elements ‏(Windows) או Dreamweaver >‏ Preferences >‏ Invisible Elements ‏(Macintosh).
 2. בתפריט הנפתח Show Dynamic Text As, בחר { } ולחץ על OK.

הפיכת תמונות לדינמיות

ניתן להפוך תמונות בדף לדינמיות. לדוגמה, בדף המציג פריטים המיועדים למכירה פומבית למטרות צדקה: כל אחד מהדפים צריך לכלול תיאור מילולי ותמונה של פריט אחד. הפריסה הכללית של הדף נשארת זהה לכל אחד מהפריטים, אך התמונה (והתיאור המילולי) יכולים להשתנות.

 1. כשהדף פתוח בתצוגת Design ‏(View >‏ Design), מקם את נקודת ההכנסה במקום שברצונך להציג בו את התמונה בדף.
 2. בחר Insert >‏ Image.

  תיבת הדו-שיח Select Image Source מופיעה.

 3. לחץ על האפשרות Data Sources ‏(Windows) או על הלחצן Data Source ‏(Macintosh).

  מוצגת רשימת מקורות תוכן.

 4. בחר מקור תוכן ברשימה ולחץ על OK.

  מקור התוכן צריך להיות ערכת רשומות שמכילה את הנתיבים לקובצי התמונות. בהתאם למבנה הקבצים של אתר האינטרנט, הנתיבים יכולים להיות מוחלטים, יחסיים למסמך או יחסיים לשורש.

  הערה:

  Dreamweaver אינו תומך בתמונות בינאריות השמורות במסד נתונים.

  אם הרשימה אינה מכילה ערכות רשומות, או אם ערכות הרשומות אינן מתאימות לצרכיך, הגדר ערכת רשומות חדשה.

הפיכת תכונות HTML לדינמיות

ניתן לשנות מראה של דף באופן דינמי באמצעות קשירת תכונות HTML לנתונים. לדוגמה, ניתן לשנות תמונת רקע של טבלה באמצעות קשירת התכונה background של הטבלה לשדה בערכת רשומות.

ניתן לקשור תכונות HTML בחלונית Bindings או ב-Property inspector.

הפיכת תכונות HTML לדינמיות באמצעות החלונית Bindings

 1. לפתיחת החלונית Bindings, בחר Window >‏ Bindings.
 2. ודא שמקורות התוכן שברצונך להשתמש בהם רשומים בחלונית Bindings.

  על מקור התוכן להכיל נתונים מתאימים לתכונת HTML שברצונך לקשור. אם לא מופיעים ברשימה מקורות תוכן כלשהם, או אם מקורות התוכן הזמינים אינם מתאימים לדרישותייך, לחץ על לחצן הפלוס (+) להגדרת מקור נתונים חדש.

 3. בחר אובייקט HTML בתצוגת Design.

  לדוגמה, לבחירת טבלת HTML, לחץ בטבלה ולחץ על התג <table> בבורר התגים שבחלק השמאלי התחתון של חלון Document.

 4. בחלונית Bindings, בחר מקור תוכן ברשימה.
 5. בתיבה Bind To, בחר תכונת HTML בתפריט הנפתח.
 6. לחץ על Bind.

  בפעם הבאה שהדף יופעל בשרת היישומים, ערך מקור הנתונים יוקצה לתכונת HTML.

הפיכת תכונות HTML לדינמיות באמצעות מפקח המאפיינים

 1. בתצוגת Design, בחר אובייקט HTML ופתח את מפקח המאפיינים ‏(Window >‏ Properties).

  לדוגמה, לבחירת טבלת HTML, לחץ בטבלה ולחץ על התג <table> בבורר התגים שבחלק השמאלי התחתון של חלון Document.

 2. אופן הקשירה של מקור תוכן דינמי לתכונת HTML משתנה בהתאם למיקומו.
  • אם ב-Property inspector מוצג סמל תיקייה ליד התכונה שברצונך לקשור, לחץ על סמל התיקייה לפתיחת תיבת דו-שיח לבחירת קובץ, ולאחר מכן לחץ על האפשרות Data Sources להצגת רשימת מקורות נתונים.

  • אם אין סמל של תיקייה ליד התכונה שברצונך לקשור, לחץ על הכרטיסייה List (התחתונה מבין שתי הכרטיסיות) בצדו השמאלי של המפקח.

   תצוגת List של מפקח המאפיינים מופיעה.

  • אם התכונה שברצונך לקשור אינה רשומה בתצוגת List, לחץ על לחצן הפלוס (+) ולאחר מכן הזן את שם התכונה או לחץ על לחצן החץ הקטן ובחר בתכונה בתפריט הנפתח.

 3. להפיכת ערך התכונה לדינמי, לחץ על התכונה ולאחר מכן לחץ על סמל הברק או על סמל התיקייה בקצה השורה של התכונה.

  בעת לחיצה על סמל הברק, מוצגת רשימה של מקורות נתונים.

  בעת לחיצה על סמל התיקייה, מוצגת תיבת דו-שיח לבחירת קובץ. בחר באפשרות Data Sources להצגת רשימה של מקורות תוכן.

 4. בחר מקור תוכן ברשימת מקורות התוכן ולחץ על OK.

  מקור התוכן צריך להכיל מידע מתאים לתכונת HTML שברצונך לקשור. אם לא מופיעים ברשימה מקורות תוכן כלשהם, או אם מקורות התוכן הזמינים אינם מתאימים לדרישותייך, הגדר מקור תוכן חדש.

  בפעם הבאה שהדף יופעל בשרת היישומים, ערך מקור הנתונים יוקצה לתכונת HTML.

הפיכת פרמטרים של ActiveX, ‏Flash ואובייקטים אחרים לדינמיים

ניתן להפוך לדינמיים את הפרמטרים של יישומונים ותוספים של Java, וכן את הפרמטרים של אובייקטי ActiveX, ‏Flash, ‏Shockwave, ‏Director ו-Generator.

לפני תחילת העבודה, ודא שהשדות בערכת הרשומות מכילים נתונים מתאימים לפרמטרי האובייקט שברצונך לקשור.

 1. בתצוגת Design, בחר אובייקט בדף ופתח את מפקח המאפיינים ‏(Window >‏ Properties).
 2. לחץ על הלחצן Parameters.
 3. אם הפרמטר הרצוי אינו מופיע ברשימה, לחץ על לחצן הפלוס (+) והזן שם פרמטר בעמודה Parameter.
 4. לחץ על העמודה Value של הפרמטר, ולאחר מכן לחץ על סמל הברק לציון ערך דינמי.

  מוצגת רשימת מקורות נתונים.

 5. בחר מקור נתונים ברשימה ולחץ על OK.

  מקור הנתונים צריך להכיל מידע מתאים לפרמטר האובייקט שברצונך לקשור. אם לא מופיעים ברשימה מקורות נתונים כלשהם, או אם מקורות הנתונים הזמינים אינם מתאימים לדרישותייך, הגדר מקור נתונים חדש.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת