הערה:

התמיכה ב-ColdFusion הוסרה ב-Dreamweaver CC ואילך.

אודות רכיבי ColdFusion

קובצי רכיב ColdFusion ‏(CFC) מאפשרים לכמס לוגיקת יישום ולוגיקה עסקית ביחידות עצמאיות הניתנות לשימוש חוזר. קובצי CFC מספקים גם דרך קלה ומהירה ליצירת שירותי אינטרנט.

קובץ CFC הוא יחידת תוכנה הניתנת לשימוש חוזר שנכתבה בשפת CFML ‏(ColdFusion markup language) ומאפשרת לבצע בקלות שימוש חוזר ותחזוקה של הקוד.

ניתן להשתמש ב-Dreamweaver לעבודה עם קובצי CFC. לקבלת מידע על תגים ותחביר של CFC, עיין בתיעוד של ColdFusion ב-Dreamweaver‏ (Help >‏ Using ColdFusion).

הערה:

ניתן להשתמש בקובצי CFC רק בשילוב עם ColdFusion MX וגרסאות מאוחרות יותר. CFC אינו נתמך ב-ColdFusion 5.

קובצי CFC מיועדים לספק למפתחים דרך פשוטה אך רבת עוצמה לכימוס רכיבים של אתרי אינטרנט. בדרך כלל, יש להשתמש ברכיבים ללוגיקת יישום או ללוגיקה עסקית. השתמש בתגים מותאמים אישית לרכיבי תצוגה כגון ברכות מותאמות אישית, תפריטים דינמיים וכדומה.

כמו בתחום הבנייה בכלל, אתרי אינטרנט דינמיים יכולים לנצל לעתים קרובות חלקים הניתנים להחלפה. לדוגמה, אתר אינטרנט דינמי יכול להריץ שאילתה בודדת פעמים רבות, או לחשב מחיר כולל של דפי סל קניות ולבצע חישוב מחדש בכל פעם שמוסיפים פריט. משימות אלה יכולות להיות מטופלות על-ידי רכיבים. ניתן לתקן, לשפר, להרחיב ואף להחליף רכיב עם השפעה מזערית על שאר היישום.

לדוגמה, אם חנות מקוונת מחשבת תעריפי משלוח בהתאם למחירי הזמנות. להזמנות שמחירן נמוך מ-$20, תעריף המשלוח הוא $4; להזמנות שמחירן נע בין $20 ל-$40, תעריף המשלוח הוא $6, וכן הלאה. ניתן להוסיף לוגיקה לחישוב תעריף המשלוח לדף סל הקניות ולדף הקופה, אך לשם כך דרוש שילוב של קוד תצוגה HTML וקוד של לוגיקת CFML, המקשה לעתים קרובות על שימוש חוזר בקוד ועל תחזוקתו.

נניח שהחלטת ליצור CFC שנקרא Pricing, וכולל, בין השאר, פונקציה שנקראת ShippingCharge. הפונקציה מקבלת מחיר כארגומנט ומחזירה תעריף משלוח. לדוגמה, אם ערך הארגומנט הוא 32.80, הפונקציה תחזיר 6.

עלייך להוסיף תג מיוחד שיפעיל את הפונקציה ShippingCharge לדף סל הקניות ולדף הקופה. בעת קבלת בקשה לדף, הפונקציה מופעלת ותעריף המשלוח מוחזר לדף.

כעת נניח שהחנות מכריזה על מבצע מיוחד לקידום מכירות: משלוח חינם לכל הזמנה מעל $100. שינוי תעריפי המשלוח יתבצע במקום אחד - הפונקציה ShippingCharge של הרכיב Pricing - וכל שאר הדפים המשתמשים בפונקציה יקבלו תעריפי משלוח נכונים אוטומטית.

סקירה של החלונית Components ‏(ColdFusion)

השתמש בחלונית Components ‏(Window >‏ Components) כדי להציג ולערוך רכיבי ColdFusion וכדי להוסיף לדף קוד שיפעיל את הפונקציה בעת קבלת בקשה לדף CFM.

הערה:

החלונית Components זמינה רק בעת הצגת דף ColdFusion ב-Dreamweaver.

יצירה או מחיקה של CFC ב-Dreamweaver

ניתן להשתמש ב-Dreamweaver כדי להגדיר CFC ואת הפוקנציות שלו באופן חזותי. Dreamweaver יוצר קובץ ‎.cfc ומוסיף את תגי CFML הדרושים אוטומטית.

הערה:

בהתאם לרכיב, ייתכן שיהיה עליך להשלים חלק מהקוד ידנית.

 1. פתח דף ColdFusion כלשהו ב-Dreamweaver.

 2. בחלונית Components ‏(Window >‏ Components), בחר CF Components בתפריט הנפתח.

 3. לחץ על לחצן הפלוס (+), בחר אפשרויות בתיבת הדו-שיח Create Components ולחץ על OK.

  א.באזור Components, הזן פרטים על הרכיב. רשימה חלקית:

  Name  ציון שם הקובץ של הרכיב. השם חייב לכלול רק תווים אלפא-נומריים וקווים תחתונים (_). בעת הזנת השם, אל תציין את הסיומת של קובץ ‎.cfc.

  Component Directory  ציון המקום שהרכיב נשמר בו. בחר בתיקיית השורש של היישום (לדוגמה ‎\Inetpub\wwwroot\myapp\‎) או בכל אחת מתיקיות המשנה שלה.  

  ב.כדי להגדיר לרכיב פונקציה אחת או יותר, בחר Functions מהרשימה Section, לחץ על לחצן הפלוס (+) והזן את פרטי הפונקציה החדשה.

  ודא שציינת את סוג הערך שיוחזר על-ידי הפונקציה באפשרות Return Type.

  הערה:

  בעת בחירה באפשרות remote מתפריט Access, הפונקציה הופכת לזמינה כשירות אינטרנט.

  ג.כדי להגדיר לפונקציה ארגומנט אחד או יותר, בחר Arguments ברשימה Section, בחר את הפונקציה בתפריט הנפתח, לחץ על לחצן הפלוס (+) והזן את פרטי הארגומנט החדש מימין.

 4. בעת שימוש בשרת פיתוח מרוחק, העלה את קובץ CFC ואת כל הקבצים התלויים בו (כגון קבצים המשמשים להפעלת פונקציה או לכלילת קבצים) לשרת המרוחק.

  העלאת הקבצים מוודאת שתכונות של Dreamweaver כגון תצוגת Live ו-Preview In Browser פועלים כהלכה.

  Dreamweaver כותב קובץ CFC ושומר אותו בתיקייה שצוינה. הרכיב החדש מופיע גם בחלונית Components ‏(לאחר לחיצה על Refresh).

 5. בעת שימוש בשרת פיתוח מרוחק, העלה את קובץ CFC ואת כל הקבצים התלויים בו (כגון קבצים המשמשים להפעלת פונקציה או לכלילת קבצים) לשרת המרוחק.

הצגת קובצי CFC ב-Dreamweaver

Dreamweaver מאפשר לבצע בדיקה חזותית של רכיבי ColdFusion‏ (CFC) הממוקמים בתיקיית אתר האינטרנט או בשרת כמכלול אחד. Dreamweaver קורא את קובצי CFC ומציג עליהם מידע בתצוגת עץ נוחה לניווט בחלונית Components.

Dreamweaver מחפש את הרכיבים בשרת הבדיקות שלך (ראה התחברות למסד הנתונים ב-Dreamweaver). בעת יצירת CFC חדש או שינוי CFC קיים, ודא שהעלית את קובצי CFC לשרת הבדיקה כך שהם ישתקפו באופן מדויק בחלונית Components.

להצגת רכיבים שנמצאים בשרת אחר, שנה את הגדרות שרת הבדיקה.

ניתן להציג כל אחד מהנתונים הבאים לגבי רכיבי CF:

 • הצג רשימה של כל רכיבי ColdFusion שהוגדרו בשרת.

 • בעת שימוש ב-ColdFusion MX 7 או בגרסה מאוחרת יותר, סנן את הרשימה כדי להציג רק קובצי CFC ששמורים בתיקיית אתר האינטרנט.

 • חקור את הפונקציות והארגומנטים של כל אחד מהרכיבים.

 • בדוק את מאפייני הפונקציות המשמשות כשירותי אינטרנט.

הערה:

לשימוש ב-Dreamweaver לבדיקת קובצי CFC ששמורים בתיקיית השורש של השרת ולניהול קובצי אתר האינטרנט בתיקיית שורש של אתר אחר בו-זמנית, ניתן להגדיר שני אתרי Dreamweaver. הגדר את האתר הראשון כך שיצביע על תיקיית השורש של השרת והגדר את האתר השני כך שיצביע על תיקיית השורש של אתר האינטרנט. כדי לעבור במהירות מאתר לאתר, השתמש בתפריט הנפתח לבחירת האתר בחלונית Files.

להצגת CFC ב-Dreamweaver, בצע את הצעדים הבאים:

 1. פתח דף ColdFusion כלשהו ב-Dreamweaver.
 2. בחלונית Components ‏(Window >‏ Components), בחר CF Components בתפריט הנפתח.
 3. לחץ על הלחצן Refresh בחלונית כדי לאחזר את הרכיבים.

  חבילת הרכיבים מוצגת בשרת. חבילת רכיבים היא תיקייה המכילה קובצי CFC.

  אם חבילת רכיבים קיימת אינה מוצגת, לחץ על הלחצן Refresh בסרגל הכלים של החלונית.

 4. כדי להציג קובצי CFC מתיקיית אתר האינטרנט בלבד, לחץ על הלחצן Show Only Current Site’s CFCs בסרגל הכלים של החלונית Components.

  הערה:

  תכונה זו זמינה רק אם מחשב שמופעל בו ColdFusion MX 6 או גרסה מאוחרת יותר הוגדר כשרת הבדיקה של Dreamweaver.

  הערה:

  אם אתר האינטרנט הנוכחי רשום בתיקייה וירטואלית בשרת המרוחק, הסינון אינו פועל.

 5. לחץ על לחצן הפלוס (+) ליד שם החבילה כדי להציג את הרכיבים ששמורים בחבילה.
  • להצגת רשימת הפונקציות של רכיב, לחץ על לחצן הפלוס (+) ליד שם הרכיב.

  • להצגת הארגומנטים שפונקציה מקבלת, וכן את סוג הארגומנטים ואם הם הכרחיים או אופציונליים, פתח את ענף הפונקציה בתצוגת העץ.

   לחצן פלוס (+) אינו מופיע ליד פונקציות שאינן מקבלות ארגומנטים.

  • כדי להציג במהירות פרטים של ארגומנט, פונקציה, רכיב או חבילה, בחר פריט בתצוגת העץ ולחץ על הלחצן Get Details בסרגל הכלים של החלונית.

   ניתן גם ללחוץ לחיצה ימנית (Windows) או להקיש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh) על הפריט ולבחור Get Details בתפריט הנפתח.

   פרטים על הפריט מוצגים בתיבת הודעה.

עריכת קובצי CFC ב-Dreamweaver

Dreamweaver מספק דרך יעילה לעריכת קוד של רכיבי ColdFusion שהוגדרו לאתר האינטרנט. לדוגמה, ניתן להוסיף, לשנות או למחוק פונקציות של רכיבים מבלי לצאת מ-Dreamweaver.

לשימוש בתכונה זו, יש להגדיר את סביבת הפיתוח באופן הבא:

 • ColdFusion חייב לפעול במחשב המקומי.

 • בתיבת הדו-שיח Site Definition המתקדמת ב-Dreamweaver, יש להגדיר את סוג הגישה שצוין בקטגוריה Testing Server ל-Local/Network.

 • בתיבת הדו-שיח Site Definition המתקדמת, נתיב תיקיית השורש המקומית חייב להיות זהה לנתיב שרת הבדיקה (לדוגמה, ‎c:\Inetpub\wwwroot\cf_projects\myNewApp\‎). ניתן לבדוק ולשנות נתיבים אלה באמצעות בחירה בפקודה Site >‏ Edit Sites.

 • יש לשמור את הרכיב בתיקיית אתר האינטרנט המקומית או באחת מתיקיות המשנה שלה בדיסק הקשיח.

פתח דף ColdFusion כלשהו ב-Dreamweaver והצג את הרכיבים בחלונית Components. להצגת הרכיבים, פתח את החלונית Components ‏(Window >‏ Components), בחר באפשרות CF Components בתפריט הנפתח של החלונית ולחץ על הלחצן Refresh בחלונית.

מכיוון ש-ColdFusion פועל במחשב המקומי, Dreamweaver מציג חבילות רכיבים ששמורות בכונן הקשיח.

לעריכת רכיב, בצע את הפעולות הבאות.

 1. פתח דף ColdFusion כלשהו ב-Dreamweaver והצג את הרכיבים בחלונית Components ‏(Window >‏ Components).
 2. בחר באפשרות CF Components בתפריט הנפתח של החלונית ולחץ על הלחצן Refresh בחלונית.

  מכיוון ש-ColdFusion פועל במחשב המקומי, Dreamweaver מציג חבילות רכיבים ששמורות בכונן הקשיח.

  הערה:

  לעריכה חזותית של ערכת רשומות CFC, לחץ עליה פעמיים בחלונית Bindings.

 3. לעריכה כללית של קובץ רכיב, פתח את החבילה ולחץ פעמיים על שם הרכיב בתצוגת העץ.

  קובץ הרכיב נפתח בתצוגת Code.

 4. לעריכת פונקציה, ארגומנט או מאפיין מסוימים, לחץ פעמיים על הפריט בתצוגת העץ.
 5. בצע את השינויים באופן ידני בתצוגת Code.
 6. שמור את הקובץ (File >‏ Save).
 7. להצגת פונקציות חדשות בחלונית Components, רענן את התצוגה על-ידי על הלחצן Refresh בסרגל הכלים של החלונית.

בניית דפי אינטרנט המשתמשים ב-CFC

דרך אחת לשימוש בפונקציה של רכיב בדפי אינטרנט היא כתיבת קוד בדף שמפעיל את הפונקציה בעת בקשת הדף. Dreamweaver יכול לסייע לך בכתיבת קוד זה.

הערה:

לקבלת דרכים נוספות לשימוש ברכיבים, עיין בתיעוד של ColdFusion ב-Dreamweaver‏ (Help >‏ Using ColdFusion).

 1. ב-Dreamweaver, פתח את דף ColdFusion שישתמש בפונקציית הרכיב.
 2. עבור לתצוגת Code ‏(View >‏ Code).
 3. פתח את החלונית Components ‏(Window >‏ Components) ובחר CF Components בתפריט הנפתח של החלונית.
 4. אתר את הרכיב הרצוי והוסף אותו באחת מהשיטות הבאות:
  • גרור פונקציה מתצוגת העץ לדף. קוד להפעלת הפונקציה נוסף לדף.

  • בחר פונקציה בחלונית ולחץ על הלחצן Insert בסרגל הכלים של החלונית (הלחצן השני מימין). Dreamweaver מוסיף את הקוד לדף בנקודת ההכנסה.

 5. בעת הוספת פונקציה הכוללת ארגומנטים, השלם את קוד הארגומנט ידנית.

  לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד של ColdFusion ב-Dreamweaver‏ (Help >‏ Using ColdFusion).

 6. שמור את הדף (File >‏ Save).

הגדרת ערכת רשומות ב-CFC

Dreamweaver יכול לסייע בהגדרת ערכת רשומות (הנקראת גם שאילתת ColdFusion) ברכיב ColdFusion ‏(CFC). בעת הגדרת ערכת רשומות ב-CFC, אין צורך להגדיר את ערכת הרשומות בכל אחד מהדפים המשתמשים בה. ניתן להגדיר את ערכת הרשומות פעם אחת ב-CFC ולהשתמש ב-CFC בדפים שונים.

הערה:

תכונה זו זמינה רק אם יש לך גישה למחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מתקדמת יותר. לקבלת מידע נוסף, ראה הפעלת שיפורי ColdFusion.

 

 1. צור קובץ CFC או פתח קובץ CFC קיים ב-Dreamweaver.
 2. בחלונית Bindings ‏(Window >‏ Bindings), לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר בפקודה RecoRDSet (Query)‎ בתפריט הנפתח.

  מופיעה תיבת הדו-שיח RecoRDSet. ניתן לעבוד בתיבת הדו-שיח RecoRDSet הפשוטה או המתקדמת.

 3. לשימוש בפונקציה קיימת ב-CFC, בחר בפונקציה בתפריט הנפתח Function ודלג לצעד 5.

  ערכת הרשומות מוגדרת בפונקציה.

 4. להגדרת פונקציה חדשה ב-CFC, לחץ על הלחצן New Function, הזן שם לפונקציה בתיבת הדו-שיח שמופיעה ולחץ על OK.

  השם חייב לכלול רק תווים אלפא-נומריים וקווים תחתונים (_).

 5. להגדרת ערכת רשומות לפונקציה, בחר אפשרויות בתיבת הדו-שיח RecoRDSet.

  הפונקציה החדשה נוספת ל-CFC המגדיר את ערכת הרשומות.

שימוש בערכת רשומות CFC כמקור לתוכן דינמי

ניתן להשתמש ברכיב ColdFusion ‏(CFC) כמקור תוכן דינמי לדפים אם הרכיב כולל פונקציה המגדירה ערכת רשומות.

הערה:

תכונה זו זמינה רק אם יש לך גישה למחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מתקדמת יותר. למידע נוסף, ראה 'הפעלת שיפורי ColdFusion'.

 1. פתח דף ColdFusion כלשהו ב-Dreamweaver.
 2. בחלונית Bindings ‏(Window >‏ Bindings), לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר בפקודה RecoRDSet (Query)‎ בתפריט הנפתח.

  מופיעה תיבת הדו-שיח RecoRDSet. ניתן לעבוד בתיבת הדו-שיח RecoRDSet הפשוטה או המתקדמת.

 3. לחץ על הלחצן CFC Query.
 4. בחר אפשרויות בתיבת הדו-שיח CFC query, לחץ על OK, ולאחר מכן לחץ על OK שנית להוספת ערכת הרשומות CFC לרשימת מקורות התוכן הזמינים בחלונית Bindings.
 5. השתמש בחלונית Bindings לקשירת ערכת הרשומות לרכיבי דף שונים.

  לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת תוכן דינמי לדפים.

הגדרת תוכן דינמי בעזרת CFC

ניתן להגדיר ערכת רשומות כמקור לתוכן דינמי ב-Dreamweaver‬ באמצעות CFC המכיל הגדרה של ערכת רשומות.

1.בתיבה Name, הזן שם לערכת הרשומות CFC.

מומלץ להוסיף לשמות של ערכות רשומות את הקידומת rs, כדי להבדיל ביניהם לבין שמות אובייקטים אחרים בקוד, לדוגמה: rsPressRelease.

שם ערכת הרשומות חייב לכלול רק תווים אלפא-נומריים וקווים תחתונים (_). לא ניתן להשתמש בתווים מיוחדים או ברווחים.

2.בחר חבילה מבין החבילות שהוגדרו בשרת.

אם החבילה אינה מופיעה בתפריט הנפתח, ניתן לרענן את רשימת החבילות על-ידי לחיצה על הלחצן Refresh ליד התפריט הנפתח.

ודא שהעלאת את קובצי CFC לשרת הבדיקה תחילה. רק קובצי CFC שנמצאים בשרת הבדיקה מוצגים.

3.בחר רכיב מבין הרכיבים שהגדרת בחבילה הנוכחית שנבחרה.

אם התפריט הנפתח Component אינו מכיל רכיבים כלשהם, או אם אף אחד מהרכיבים שיצרת קודם לכן מוצג בתפריט, עליך להעלות את קובצי CFC לשרת הבדיקה.

4.(אופציונלי) ליצירת רכיב, לחץ על הלחצן Create New Component.

א.בתיבה Name, הזן שם ל-CFC החדש. השם חייב לכלול רק תווים אלפא-נומריים וקווים תחתונים (_).

ב.בתיבה Component Directory, הזן את מיקום ה-CFC, או אתר את הקובץ.

הערה:

התיקייה חייבת להיות הנתיב היחסי לתיקיית השורש של אתר האינטרנט.

5.בתפריט הנפתח Function, בחר פונקציה הכוללת את הגדרת ערכת הרשומות.

התפריט הנפתח Function כולל רק את הפונקציות שהוגדרו ברכיב הנוכחי שנבחר. אם התפריט הנפתח אינו מכיל פונקציות כלשהן, או אם השינויים האחרונים שביצעת אינם משתקפים בפונקציות הנוכחיות הרשומות, ודא ששמרת את השינויים האחרונים והעלאת אותם לשרת.

הערה:

התיבות Connection ו-SQL מיועדות לקריאה בלבד.

6.ערוך כל אחד מהפרמטרים (סוג, ערך וערך ברירת מחדל) שחייב לעבור כארגומנט של הפונקציה על-ידי לחיצה על הלחצן Edit.

א.הזן ערך לפרמטר הנוכחי על-ידי בחירת סוג הערך בתפריט הנפתח Value והזנת הערך בתיבה מימין. סוג הערך חייב להיות פרמטר URL, משתנה טופס, cookie, משתנה מופע, משתנה יישום או ערך שהוזן.

ב.הזן ערך ברירת מחדל לפרמטר בתיבה Default Value. אם לא מוחזר ערך כלשהו בזמן ריצה, ייעשה שימוש בערך ברירת המחדל של הפרמטר.

ג.לחץ על OK.

לא ניתן לשנות את החיבור למסד הנתונים ואת שאילתת SQL של ערכת הרשומות. שדות אלה אינם פעילים לעולם - החיבור ושאילתת SQL מוצגים לעיונך בלבד.

7.לחץ על Test כדי להתחבר למסד הנתונים וליצור מופע של ערכת הרשומות.

אם הצהרת SQL כוללת פרמטרי דף, ודא שהעמודה Default Value בתיבה Parameters כוללת ערכים חוקיים לבדיקה לפני שתלחץ על הלחצן Test.

אם השאילתה הופעלה בהצלחה, ערכת הרשומות מוצגת בטבלה. כל אחת מהשורות כוללת רשומה וכל אחת מהעמודות מייצגת שדה ברשומה.

לניקוי CFC Query, לחץ על OK.

8.לחץ על OK.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת