הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

אודות דפי כניסה

יישום האינטרנט יכול לכלול דף המאפשר למשתמשים רשומים להיכנס לאתר האינטרנט.

דף כניסה מורכב מאבני הבניין הבאות:

 • טבלת משתמשים רשומים במסד נתונים

 • טופס HTML המאפשר למשתמשים להזין שם משתמש וסיסמה

 • התנהגות שרת Log In User המוודאת ששם המשתמש והסיסמה חוקיים

  כשהמשתמש נכנס לאתר האינטרנט בהצלחה, נוצר לו משתנה מופע המורכב משם המשתמש.

יצירת טבלת משתמשים רשומים במסד נתונים

כדי לאמת ששם המשתמש והסיסמה שהוזנו בדף הכניסה חוקיים, תזדקק לטבלת משתמשים רשומים במסד הנתונים.

 1. ליצירת הטבלה, השתמש ביישום מסד נתונים ובדף רישום. להנחיות, ראה בקישור לנושא המתאים למטה.

  הצעד הבא בבניית דף כניסה הוא הוספת טופס HTML לדף, כדי לאפשר למשתמשים להיכנס לאתר האינטרנט. להנחיות, ראה בנושא הבא.

הוספת טופס HTML המאפשר למשתמשים להיכנס לאתר האינטרנט

יש להוסיף לדף טופס HTML שיאפשר למשתמשים להיכנס לאתר באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמה.

 1. צור דף דינמי (File >‏ New >‏ Blank Page), ופרוס את דף הכניסה בעזרת כלי העיצוב של Dreamweaver.
 2. הוסף טופס HTML באמצעות הצבת נקודת ההכנסה במקום שברצונך להציג בו את הטופס ובחירה באפשרות Form מתפריט Insert.

  טופס ריק נוצר בדף. ייתכן שיהיה עלייך להפעיל את האפשרות Invisible Elements ‏(View >‏ Visual Aids >‏ Invisible Elements) כדי להציג את גבולות הטופס, המיוצגים על-ידי קווים אדומים דקים.

 3. תן שם לטופס HTML בלחיצה על התג <form> בתחתית חלון Document לבחירת הטופס, פתיחת מפקח המאפיינים ‏(Window >‏ Properties), והזנת שם בתיבה Form Name.

  אין צורך לציין תכונת action או method שתורה לטופס לאן וכיצד עליו לשלוח את נתוני הרשומה כשהמשתמש לוחץ על הלחצן Submit. תכונות אלה מוגדרות אוטומטית על-ידי התנהגות השרת Log In User.

 4. הוסף לטופס שדות טקסט להזנת שם משתמש וסיסמה (Insert >‏ Form >‏ Text Field).

  הוסף תוויות (טקסט או תמונות) ליד כל אחת מתיבות הטקסט ויישר את שדות הטקסט באמצעות מיקומם בטבלת HTML והגדרת התכונה border של הטבלה על 0.

 5. הוסף לחצן Submit לטופס (Insert >‏ Form >‏ Button).

  ‏ניתן לשנות את תווית הלחצן Submit באמצעות בחירת הלחצן, פתיחת מפקח המאפיינים ‏(Window >‏ Properties), והזנת ערך חדש בתיבה Label .

  הצעד הבא בבניית דף כניסה הוא הוספת התנהגות שרת Log In User המאמתת ששם המשתמש והסיסמה שהוזנו חוקיים.

אימות שם משתמש וסיסמה

יש להוסיף לדף הכניסה התנהגות שרת Log In User כדי לוודא שהמשתמש הזין שם משתמש וסיסמה חוקיים.

כשהמשתמש לוחץ על הלחצן Submit בדף הכניסה, התנהגות השרת Log In User משווה בין הערכים שהוזנו על-ידי המשתמש לערכי המשתמשים הרשומים. אם הערכים מתאימים, התנהגות השרת פותחת דף מסוים (בדרך כלל, המסך הראשי של אתר האינטרנט). אם הערכים אינם מתאימים, התנהגות השרת פותחת דף אחר (בדרך כלל, דף המודיע למשתמש שניסיון הכניסה נכשל).

 1. בחלונית Server Behaviors ‏(Window >‏ Server Behaviors), לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר בפקודה User Authentication >‏ Log In User בתפריט הנפתח.
 2. ציין את הטופס ואת אובייקטי הטופס המשמשים את המבקרים באתר האינטרנט להזנת שם משתמש וסיסמה.
 3. ‏(ColdFusion) הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך במקרה הצורך.
 4. ציין את טבלת מסד הנתונים והעמודות שמכילות את שמות המשתמשים והסיסמאות של כל המשתמשים הרשומים.

  התנהגות השרת משווה בין שם המשתמש והסיסמה שמבקר באתר הזין בדף הכניסה לערכים השמורים בעמודות אלה.

 5. ציין דף שייפתח אם תהליך הכניסה מצליח.

  בדרך כלל, תציין את הדף הראשי של אתר האינטרנט.

 6. ציין דף שייפתח אם תהליך הכניסה נכשל.

  בדרך כלל, יש לציין דף שמודיע למשתמש שתהליך הכניסה נכשל ומאפשר לו לנסות שנית.

 7. אם ברצונך שמשתמשים שהופנו לדף הכניסה לאחר שניסו לגשת לדף מוגבל יופנו בחזרה לדף מוגבל זה לאחר כניסתם, בחר באפשרות Go To Previous URL.

  אם משתמש מנסה לגשת לאתר האינטרנט באמצעות פתיחת דף מוגבל ללא הזנת פרטי כניסה, הדף המוגבל יכול להפנות את המשתמש בחזרה לדף הכניסה. לאחר שהמשתמש נכנס לאתר בהצלחה, דף הכניסה מנתב את המשתמש בחזרה לדף המוגבל שהפנה אותו לדף הכניסה בתחילה.

  הערה:

  בעת בחירת הגדרות בתיבת הדו-שיח של התנהגות השרת Restrict Access To Page בדפים אלה, ודא שציינת את דף הכניסה בתיבה If Access Denied, Go To.

 8. ציין אם ברצונך לבסס את הגישה לדף על שם משתמש וסיסמה בלבד, או לבסס את זכות הגישה גם על רמת הרשאה, ולחץ על OK.

  לדף הכניסה נוספת התנהגות שרת המוודאת שהמבקר הזין שם משתמש וסיסמה חוקיים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת