הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

אודות דפי רישום

יישום האינטרנט יכול לכלול דף הדורש ממשתמשים להירשם בעת ביקורם הראשון באתר האינטרנט.

דף רישום מורכב מאבני הבניין הבאות:

 • טבלת מסד נתונים לשמירת נתוני כניסה של משתמשים

 • טופס HTML המאפשר למשתמשים לבחור שם משתמש וסיסמה

  ניתן להשתמש בטופס גם לאיסוף פרטים אישיים נוספים ממשתמשים.

 • התנהגות שרת Insert Record לעדכון טבלת משתמשי אתר האינטרנט במסד הנתונים

 • התנהגות שרת Check New Username המוודאת ששם המשתמש שהוזן אינו תפוס על-ידי משתמש אחר.

אחסון נתוני כניסה של משתמשים

דף רישום זקוק לטבלת מסד נתונים שתכיל את נתוני הכניסה שהוזנו על-ידי משתמשים.

 • ודא שטבלת מסד הנתונים כוללת עמודות לשם משתמש ולסיסמה. אם ברצונך להעניק למשתמשים שנכנסו לאתר זכויות גישה שונות, כלול עמודה של זכויות גישה.
 • אם ברצונך להגדיר סיסמה משותפת לכל המשתמשים באתר האינטרנט, הורה ליישום מסד הנתונים (Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle וכדומה) להזין את הסיסמה כברירת מחדל בכל רשומה שנוצרת למשתמש חדש. רוב יישומי מסדי הנתונים מאפשרים להגדיר עמודה לערך ברירת מחדל בכל פעם שנוצרת רשומה חדשה. הגדר ערך ברירת מחדל לסיסמה.
 • טבלת מסד הנתונים יכולה לשמש גם לאחסון מידע שימושי נוסף על משתמשים.

  הצעד הבא ביצירת דף רישום הוא הוספת טופס HTML לדף הרישום, כדי לאפשר למשתמשים לבחור שם משתמש וסיסמה (במקרה הצורך).

הוספת טופס HTML לבחירת שם משתמש וסיסמה

הוספת טופס HTML לדף הרישום מאפשרת למשתמשים לבחור שם משתמש וסיסמה (במקרה הצורך).

 1. צור דף (File >‏ ‏New >‏ ‏Blank Page) ותכנן את דף הרישום בעזרת כלי העיצוב של Dreamweaver.
 2. הוסף טופס HTML באמצעות הצבת נקודת ההכנסה במקום שברצונך להציג בו את הטופס ובחירה באפשרות Form מתפריט Insert.

  טופס ריק נוצר בדף. ייתכן שיהיה עלייך להפעיל את האפשרות Invisible Elements ‏(View >‏ Visual Aids >‏ Invisible Elements) כדי להציג את גבולות הטופס, המיוצגים על-ידי קווים אדומים דקים.

 3. תן שם לטופס HTML בלחיצה על התג <form> בתחתית חלון Document לבחירת הטופס, פתיחת מפקח המאפיינים ‏(Window >‏ Properties), והזנת שם בתיבה Form Name.

  אין צורך לציין תכונת action או method שתורה לטופס לאן וכיצד עליו לשלוח את נתוני הרשומה כשהמשתמש לוחץ על הלחצן Submit. תכונות אלה מוגדרות אוטומטית על-ידי התנהגות השרת Insert Record.

 4. הוסף שדות טקסט (Insert >‏ Form >‏ Text Field) כדי לאפשר למשתמש להזין שם משתמש וסיסמה.

  הטופס יכול לכלול אובייקטים נוספים להזנת נתונים אישיים אחרים.

  יש להוסיף תוויות (טקסט או תמונות) לצד כל אחד מאובייקטי הטופס, כדי שהמשתמשים ידעו למה הם מיועדים. כמו כן, יש ליישר את אובייקטי הטופס באמצעות מיקומם בטבלת HTML. למידע נוסף על אובייקטי טופס, ראה יצירת טופסי אינטרנט.

 5. הוסף לחצן Submit לטופס (Insert >‏ Form >‏ Button).

  ‏ניתן לשנות את תווית הלחצן Submit באמצעות בחירת הלחצן, פתיחת מפקח המאפיינים ‏(Window >‏ Properties), והזנת ערך חדש בתיבה Value.

  הצעד הבא ביצירת דף רישום הוא הוספת התנהגות השרת Insert Record להוספת רשומות לטבלת המשתמשים במסד הנתונים.

עדכון טבלת משתמשים במסד הנתונים

לעדכון טבלת המשתמשים במסד הנתונים, יש להוסיף לדף הרישום התנהגות שרת Insert Record.

 1. בחלונית Server Behaviors ‏(Window >‏ Server Behaviors), לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר בפקודה Insert Record בתפריט הנפתח.

  מופיעה תיבת הדו-שיח Insert Record.

 2. מלא את הפרטים בתיבת הדו-שיח וודא שציינת את טבלת המשתמשים שנתוני המשתמשים יתווספו אליה במסד הנתונים. לחץ על OK.

  לסיום יצירת דף הרישום, יש לוודא ששם המשתמש אינו תפוס על-ידי משתמש רשום אחר.

הוספת התנהגות שרת לאימות שם משתמש ייחודי

ניתן להוסיף לדף רישום המשתמשים התנהגות שרת שתוודא ששם המשתמש ייחודי לפני הוספת המשתמש למסד הנתונים של המשתמשים הרשומים.

כשמשתמש לוחץ על הלחצן Submit בדף הרישום, התנהגות השרת משווה בין שם המשתמש שהוזן על-ידי המשתמש לשמות המשתמשים השמורים בטבלת המשתמשים הרשומים במסד הנתונים. אם לא נמצא שם משתמש תואם בטבלת מסד הנתונים, התנהגות השרת מבצעת את פעולת הוספת הרשומה כרגיל. אם נמצא שם משתמש תואם, התנהגות השרת מבטלת את פעולת הוספת הרשומה ופותחת דף חדש (בדרך כלל, דף המודיע למשתמש ששם המשתמש תפוס).

 1. בחלונית Server Behaviors ‏(Window >‏ Server Behaviors), לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר בפקודה User Authentication >‏ Check New Username בתפריט הנפתח.
 2. בתפריט הנפתח Username Field, בחר בשדה הטקסט בטופס שמשמש את המבקרים באתר להזנת שם משתמש.
 3. בתיבה If Already Exists, Go To, ציין דף שייפתח בעת מציאת שם משתמש תואם בטבלת מסד הנתונים, ולחץ על OK.

  הדף שייפתח אמור להודיע למשתמש ששם המשתמש שבחר שייך למשתמש אחר, ולאפשר לו לנסות שנית.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת