הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

אודות בניית דפים להוספת רשומות

היישום יכול לכלול דף המאפשר למשתמשים להוסיף רשומות חדשות למסד נתונים.

דף הוספה כולל שתי אבני בניין:

 • טופס HTML המאפשר למשתמשים להזין נתונים

 • התנהגות שרת Insert Record המעדכנת את מסד הנתונים

  כאשר משתמש לוחץ על הלחצן Submit בטופס, התנהגות השרת מוסיפה רשומות לטבלה במסד הנתונים.

  ניתן להוסיף את שתי אבני הבניין בפעולה אחת באמצעות אובייקט הנתונים Record Insertion Form או להוסיף כל אחת מהן בנפרד באמצעות כלי הטופס של Dreamweaver והחלונית Server Behaviors.

הערה:

דף ההוספה יכול לכלול התנהגות שרת אחת בלבד לעריכת רשומות בכל פעם. לדוגמה, לא ניתן להוסיף לדף ההוספה התנהגות שרת Update Record או Delete Record.

בניית דף הוספה צעד אחר צעד

ניתן לבנות דף הוספה גם בעזרת כלי הטופס והתנהגויות שרת.

הוספת טופס HTML לדף הוספה

 1. צור דף דינמי (File >‏ New >‏ Blank Page), ותכנן את פריסת הדף בעזרת כלי העיצוב של Dreamweaver.
 2. הוסף טופס HTML באמצעות הצבת נקודת ההכנסה במקום שברצונך להציג בו את הטופס ובחירה באפשרות Insert >‏ Form >‏ Form.

  טופס ריק נוצר בדף. ייתכן שיהיה עלייך להפעיל את האפשרות Invisible Elements ‏(View >‏ Visual Aids >‏ Invisible Elements) כדי להציג את גבולות הטופס, המיוצגים על-ידי קווים אדומים דקים.

 3. תן שם לטופס HTML בלחיצה על התג <form> בתחתית חלון Document לבחירת הטופס, פתיחת מפקח המאפיינים ‏(Window >‏ Properties), והזנת שם בתיבה Form Name.

  אין צורך לציין תכונת action או method שתורה לטופס לאן וכיצד עליו לשלוח את נתוני הרשומה כשהמשתמש לוחץ על הלחצן Submit. תכונות אלה מוגדרות אוטומטית על-ידי התנהגות השרת Insert Record.

 4. הוסף אובייקט טופס, כמו לדוגמה שדה טקסט (Insert >‏ Form >‏ Text Field), לכל עמודה בטבלת מסד הנתונים שברצונך להוסיף לה רשומות.

  אובייקטי הטופס מיועדים להזנת נתונים. בדרך כלל, שדות טקסט משמשים למטרה זו, אך ניתן להשתמש גם בתפריטים, באפשרויות ובלחצני אפשרויות.

 5. הוסף לחצן Submit לטופס (Insert >‏ Form >‏ Button).

  ‏ניתן לשנות את תווית הלחצן Submit באמצעות בחירת הלחצן, פתיחת מפקח המאפיינים ‏(Window >‏ Properties), והזנת ערך חדש בתיבה Label .

הוספת התנהגות שרת להוספת רשומות לטבלה במסד נתונים (ColdFusion)

 1. בחלונית Server Behaviors ‏(Window >‏ Server Behaviors), לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר בפקודה Insert Record בתפריט הנפתח.
 2. בתפריט הנפתח Submit Values From, בחר טופס.
 3. בתפריט הנפתח Data Source, בחר חיבור למסד הנתונים.
 4. הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך.
 5. בתפריט הנפתח Insert Into Table, בחר בטבלת מסד הנתונים שהרשומה תתווסף אליה.
 6. בחר עמודת מסד נתונים להוספת הרשומה, בחר אובייקט טופס להוספת הרשומה בתפריט הנפתח Value, ולאחר מכן בחר סוג נתונים לאובייקט הטופס בתפריט הנפתח Submit As.

  סוג הנתונים הוא סוג הנתונים שהעמודה בטבלת מסד הנתונים מצפה לקבל (טקסט, מספר, ערכי אפשרות בוליאנית).

  חזור על הליך זה בכל אחד מאובייקטי הטופס הכלולים בטופס.

 7. בתיבה After Inserting, Go To, הזן את הדף שייפתח לאחר הוספת הרשומה לטבלה, או לחץ על הלחצן Browse כדי לבצע עיון ולבחור בקובץ.
 8. לחץ על OK.

  Dreamweaver מוסיף לדף התנהגות שרת המאפשרת למשתמשים להוסיף רשומות לטבלה במסד נתונים על-ידי מילוי טופס HTML ולחיצה על הלחצן Submit.

הוספת התנהגות שרת להוספת רשומות לטבלה במסד נתונים (ASP)

 1. בחלונית Server Behaviors ‏(Window >‏ Server Behaviors), לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר בפקודה Insert Record בתפריט הנפתח.
 2. בתפריט הנפתח Connection, בחר חיבור למסד הנתונים.

  אם עלייך להגדיר חיבור, לחץ על הלחצן Define.

 3. בתפריט הנפתח Insert Into Table, בחר בטבלת מסד הנתונים שהרשומה תתווסף אליה.
 4. בתיבה After Inserting, Go To, הזן את הדף שייפתח לאחר הוספת הרשומה לטבלה, או לחץ על הלחצן Browse כדי לבצע עיון ולבחור בקובץ.
 5. בתפריט הנפתח Get Values From, בחר בטופס HTML המשמש להזנת הנתונים.

  Dreamweaver בוחר אוטומטית את הטופס הראשון בדף.

 6. בחר עמודת מסד נתונים להוספת הרשומה, בחר אובייקט טופס להוספת הרשומה בתפריט הנפתח Value, ולאחר מכן בחר סוג נתונים לאובייקט הטופס בתפריט הנפתח Submit As.

  סוג הנתונים הוא סוג הנתונים שהעמודה בטבלת מסד הנתונים מצפה לקבל (טקסט, מספר, ערכי אפשרות בוליאנית).

  חזור על הליך זה בכל אחד מאובייקטי הטופס הכלולים בטופס.

 7. לחץ על OK.

  Dreamweaver מוסיף לדף התנהגות שרת המאפשרת למשתמשים להוסיף רשומות לטבלה במסד נתונים על-ידי מילוי טופס HTML ולחיצה על הלחצן Submit.

  לעריכת התנהגות השרת, פתח את החלונית Server Behaviors ‏(Window >‏ Server Behaviors) ולחץ פעמיים על ההתנהגות Insert Record.

הוספת התנהגות שרת להוספת רשומות לטבלה במסד נתונים (PHP)

 1. בחלונית Server Behaviors ‏(Window >‏ Server Behaviors), לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר בפקודה Insert Record בתפריט הנפתח.
 2. בתפריט הנפתח Submit Values From, בחר טופס.
 3. בתפריט הנפתח Connection, בחר חיבור למסד הנתונים.
 4. בתפריט הנפתח Insert Table, בחר בטבלת מסד הנתונים שהרשומה תתווסף אליה.
 5. בחר עמודת מסד נתונים להוספת הרשומה, בחר אובייקט טופס להוספת הרשומה בתפריט הנפתח Value, ולאחר מכן בחר סוג נתונים לאובייקט הטופס בתפריט הנפתח Submit As.

  סוג הנתונים הוא סוג הנתונים שהעמודה בטבלת מסד הנתונים מצפה לקבל (טקסט, מספר, ערכי אפשרות בוליאנית).

  חזור על הליך זה בכל אחד מאובייקטי הטופס הכלולים בטופס.

 6. בתיבה After Inserting, Go To, הזן את הדף שייפתח לאחר הוספת הרשומה לטבלה, או לחץ על הלחצן Browse כדי לבצע עיון ולבחור בקובץ.
 7. לחץ על OK.

  Dreamweaver מוסיף לדף התנהגות שרת המאפשרת למשתמשים להוסיף רשומות לטבלה במסד נתונים על-ידי מילוי טופס HTML ולחיצה על הלחצן Submit.

בניית דף הוספה בפעולה אחת

 1. פתח את הדף בתצוגת Design ובחר Insert >‏ Data Objects >‏ Insert Record >‏ Record Insertion Form Wizard.
 2. בתפריט הנפתח Connection, בחר חיבור למסד הנתונים. אם עלייך להגדיר חיבור, לחץ על הלחצן Define.
 3. בתפריט הנפתח Insert Into Table, בחר בטבלת מסד הנתונים שהרשומה תתווסף אליה.
 4. בעת שימוש ב-ColdFusion, הזן שם משתמש וסיסמה.
 5. בתיבה After Inserting, Go To, הזן את הדף שייפתח לאחר הוספת הרשומה לטבלה, או לחץ על הלחצן Browse כדי לבצע עיון ולבחור בקובץ.
 6. באזור Form Fields, ציין את אובייקטי הטופס שברצונך לכלול בטופס HTML של דף ההוספה ואת העמודות בטבלת מסד הנתונים שיתעדכנו על-ידי כל אחד מאובייקטי הטופס.

  כברירת מחדל, Dreamweaver יוצר אובייקט טופס לכל אחת מהעמודות בטבלת מסד הנתונים. אם מסד הנתונים יוצר אוטומטית מזהה מפתח ייחודי לכל רשומה חדשה שנוצרת, הסר את אובייקט הטופס המתייחס לדףת המפתח באמצעות בחירתו ברשימה ולחיצה על לחצן המינוס (-). הדבר ימנע את הסיכון שמשתמש בטופס יזין ערך מזהה קיים.

  ניתן גם לשנות את סדר האובייקטים בטופס HTML על-ידי בחירת אובייקט טופס ברשימה ולחיצה על לחצן החץ למעלה או למטה בצדה הימני של תיבת הדו-שיח.

 7. ציין את אופן התצוגה של כל אחד משדות הזנת הנתונים בלחיצה על שורה בטבלה Form Fields והזנת הפרטים הבאים בתיבות שמתחת לטבלה:
  • בתיבה Label, הזן תווית תיאור שתוצג לצד שדה הזנת הנתונים. כברירת מחדל, Dreamweaver מציג בתווית את שם העמודה בטבלה.

  • בתפריט הנפתח Display As, בחר אובייקט טופס שישמש כשדה הזנת הנתונים. ניתן לבחור באפשרויות Text Field, ‏Text Area, ‏Menu, ‏Checkbox, ‏Radio Group, ו-Text. לערכים המיועדים לקריאה בלבד, בחר Text. בנוסף, ניתן לבחור באפשרויות Password Field, ‏File Field, ו-Hidden Field.

  הערה:

  שדות מוסתרים נוספים בסוף הטופס.

  • בתפריט הנפתח Submit As, בחר בתבנית נתונים שתתקבל על-ידי הטבלה במסד הנתונים. לדוגמה, אם עמודת הטבלה מקבלת נתונים מספריים בלבד, בחר באפשרות Numeric.
  • הגדר את מאפייני אובייקט הטופס. האפשרויות שניתן לבחור בהן משתנות בהתאם לאובייקט הטופס שנבחר כשדה הזנת הנתונים. לשדות טקסט, אזורי טקסט וטקסט, ניתן להזין ערך התחלתי. לתפריטים וקבוצות של לחצני אפשרויות, יש לפתוח תיבת דו-שיח נוספת להגדרת המאפיינים. לאפשרויות, בחר באפשרות Checked או Unchecked.  
 8. לחץ על OK.

  Dreamweaver מוסיף לדף טופס HTML והתנהגות שרת Insert Record. אובייקטי הטופס מוצגים בטבלה בסיסית, שניתן להתאים אישית בעזרת כלי עיצוב הדפים של Dreamweaver. ‏(ודא שכל אובייקטי הטופס אינם חורגים מגבולות הטופס).

  לעריכת התנהגות השרת, פתח את החלונית Server Behaviors ‏(Window >‏ Server Behaviors) ולחץ פעמיים על ההתנהגות Insert Record.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת