למד כיצד לבצע המרות XSL בצד השרת ב-Dreamweaver. צור דפי XSLT והמר HTML לדפי XSLT.

הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

תהליך עבודה לביצוע המרות XSL מצד השרת

ניתן לבצע המרות XSL מצד השרת בשרת. קרא חומר בנושא המרות XSL מצד השרת ומצד הלקוח ועל שימוש ב-XML וב-XSL בדפי אינטרנט, לפני שתבנה דפים המציגים נתוני XML.

הערה:

השרת חייב להיות מוגדר כהלכה כדי לבצע המרות מצד השרת. למידע נוסף, פנה למנהל השרת.

להלן תהליך עבודה כללי לביצוע המרות XSL מצד השרת (כל צעד מתואר בנושאים אחרים):

1. הגדר אתר Dreamweaver.

2. בחר טכנולוגיית שרת והגדר שרת יישומים.

3. בדוק את שרת היישומים.

לדוגמה, צור דף הדורש עיבוד, וודא ששרת היישומים מעבד את הדף.

4. צור מקטע או דף XSLT, או המר דף HTML לדף XSLT.

 • באתר של Dreamweaver, צור מקטע XSLT או דף XSLT שלם.

 • המר דף HTML קיים לדף XSLT שלם.

5. צרף מקור נתונים של XML לדף.

6. הצג נתוני XML על-ידי קישור הנתונים למקטע XSLT או לדף XSLT שלם.

7. במקרה הצורך, הוסף אובייקט XSLT מסוג אזור חוזר לטבלה או לשורה בטבלה הכוללת את מצייני המיקום של נתוני XML.

8. הוסף הפניות.

 • ניתן להשתמש בהתנהגות המרת XSL של השרת כדי להוסיף הפניה למקטע XSLT בדף דינמי.

 • להוספת הפניה לדף XSLT שלם בדף דינמי, מחק את כל קוד HTML מהדף הדינמי, והשתמש בהתנהגות המרת XSL של השרת.

9. העלה את הדף ואת המקטע.

העלה את הדף הדינמי ואת רכיב XSLT (לדף XSLT שלם) לשרת היישומים. אם אתה משתמש בקובץ XML מקומי, יהיה עליך להעלות גם אותו לשרת.

10. הצג את הדף הדינמי בדפדפן.

כשאתה עושה זאת, שרת היישומים מבצע המרה של נתוני XML, מוסיף אותם לדף הדינמי ומציג אותם בדפדפן.

יצירת דף XSLT

ניתן ליצור דפי XSLT המאפשרים להציג נתוני XML בדפי אינטרנט. ניתן ליצור דף XSLT שלם – דף XSLT הכולל את התג <body> ואת התג <head> – או ליצור מקטע XSLT. כשאתה יוצר מקטע XSLT, אתה יוצר קובץ עצמאי שאינו כולל תג body או head – אלא קטע קוד פשוט שלאחר מכן מוסיפים אותו לדף דינמי.

הערה:

אם אתה מתחיל בדף XSLT קיים, עליך לקשר לו מקור נתוני XML.

 1. בחר File >‏ New.
 2. בקטגוריה Blank Page בתיבת הדו-שיח New Document, בחר אחת מהאפשרויות הבאות בעמודה Page Type:
  • בחר XSLT (Entire page)‎‏‎ כדי ליצור דף XSLT שלם.

  • בחר XSLT (Fragment)‎ כדי ליצור מקטע XSLT.

 3. לחץ על Create ובצע אחת מהפעולות הבאות בתיבת הדו-שיח Locate XML Source:
  • בחר Attach A Local File, לחץ על הלחצן Browse, עיין לקובץ XML מקומי במחשב ולחץ על OK.
  • בחר Attach A Remote File, הזן כתובת URL של קובץ XML באינטרנט (כגון כתובת המגיעה מהזנת RSS), ולחץ על OK.

  הערה:

  אם תלחץ על הלחצן Cancel, ייווצר דף XSLT חדש ללא מקור נתוני XML מקושר.

  החלונית Bindings כוללת את הסכימה של מקור נתוני XML

  החלונית Bindings
  החלונית Bindings

  הטבלה הבאה מציגה הסבר לרכיבים השונים בסכימה שיכולים להופיע:

  רכיב

  מייצג

  פרטים

  <>

  רכיב XML לא חוזר נדרש

  רכיב המופיע בדיוק פעם אחת בצומת האב

  <>+

  רכיב XML חוזר

  רכיב המופיע פעם אחת או יותר בצומת האב

  <>+

  רכיב XML אופציונלי

  רכיב המופיע אפס פעמים או יותר בצומת האב

  צומת רכיב בגופן מודגש

  רכיב בהקשר נוכחי

  בדרך כלל הרכיב החוזר, כשנקודת ההכנסה נמצאת בתוך אזור חוזר

  @

  תכונת XML

   

   

 4. שמור את הדף החדש (File >‏ Save) עם הסיומת XSL או XSLT ‏(XSL היא סיומת ברירת המחדל).

המרת דפי HTML לדףי XSLT

ניתן גם להמיר דפי HTML קיימים לדףי XSLT. לדוגמה, אם עיצבת דף סטטי שברצונך להוסיף לו נתוני XML, ניתן להמיר את הדף לדף XSLT, במקום ליצור דף XSLT ולעצב מחדש את הדף מהתחלה.

 1. פתח דף HTML שברצונך להמיר.
 2. בחר File >‏ Convert >‏ XSLT 1.0.

  עותק של הדף נפתח בחלון המסמך. הדף החדש הוא גיליון סגנונות XSL, הנשמר עם הסיומת XSL.

צירוף מקורות של נתוני XML

אם אתה מתחיל עם דף XSLT קיים, או אם אינך מצרף מקור נתונים של XML בעת יצירת דף XSLT חדש ב-Dreamweaver, עליך לצרף מקור נתונים של XML בעזרת החלונית Bindings.

 1. בחלונית Bindings ‏(Window >‏ Bindings), לחץ על הקישור XML.
  לחץ על XML בחלונית Bindings.
  לחץ על XML בחלונית Bindings.

  הערה:

  ניתן גם ללחוץ על הקישור Source בפינה הימנית העליונה של החלונית Bindings להוספת מקור נתוני XML.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Attach A Local File, לחץ על הלחצן Browse, עיין לקובץ XML מקומי במחשב ולחץ על OK.

  • בחר Attach A Remote File, והזן כתובת URL של קובץ XML באינטרנט (כגון כתובת המגיעה מהזנת RSS).

 3. לחץ על OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Locate XML Source.

  החלונית Bindings כוללת את הסכימה של מקור נתוני XML.

הצגת נתוני XML בדפי XSLT

אם יצרת דף XSLT וצירפת מקור נתוני XML, תוכל לקשר את הנתונים לדף. לשם כך, הוסף מציין מיקום לנתוני XML בדף, והשתמש ב-XPath Expression Builder או ב-Property inspector לעיצוב הנתונים שנבחרו שיוצגו בדף.

 1. פתח דף XSLT עם מקור נתוני XML מצורף.
 2. ‏(אופציונלי) בחר Insert >‏ Table להוספת טבלה לדף. טבלה מסייעת לך לארגן נתוני XML.

  הערה:

  ברוב המקרים, ניתן להשתמש באובייקט XSLT מסוג אזור חוזר כדי להציג רכיבי XML חוזרים בדף. במקרה זה, ייתכן שתרצה ליצור טבלה בת שורה אחת עם עמודה אחת או יותר, או טבלה בת שתי שורות אם ברצונך לכלול כותרת לטבלה.

 3. בחלונית Bindings, בחר רכיב XML וגרור אותו למקום בדף שברצונך להוסיף בו נתונים.
  בחירת רכיב XML בחלונית Bindings
  בחירת רכיב XML בחלונית Bindings

  מציין מיקום של נתוני XML מופיע בדף. מציין המיקום מסומן ומופיע בסוגריים מסולסלים. הוא משתמש בתחביר XPath (שפת XML Path) כדי לתאר את מבנה העץ של סכימת XML. לדוגמה, אם תגרור את רכיב הבן title לדף, ולרכיב זה יש רכיבי אב rss‏, channel ו-item, התחביר למציין המיקום של התוכן הדינמי יהיה {rss/channel/item/title}.

  לחץ על מציין המיקום של נתוני XML בדף כדי לפתוח את XPath Expression Builder.‏ XPath Expression Builder מאפשר לעצב את הנתונים שנבחרו, או לבחור פריטים אחרים מתבנית XML.

 4. ‏(אופציונלי) החל סגנונות על נתוני XML בעזרת בחירת מציין המיקום לנתוני XML והחלת סגנונות על מציין המיקום כמו על כל רכיב תוכן אחר ב-Property inspector או בחלונית CSS Styles. לחלופין, ניתן להשתמש בגיליונות סגנונות בזמן עיצוב (Design-time) להחלת מקטעי XSLT. לכל אחת משיטות אלה יש יתרונות וחסרונות משלה.
 5. הצג את עבודתך בתצוגה מקדימה בדפדפן (File >‏ Preview in Browser).

  הערה:

  כשאתה מציג תצוגה מקדימה של עבודתך בעזרת האפשרות Preview in Browser, ‏Dreamweaver מבצע המרת XSL פנימית מבלי להשתמש בשרת יישומים.

תצוגת רכיבי XML חוזרים

אובייקט XSLT מסוג אזור חוזר מאפשר להציג רכיבים חוזרים ממקור נתוני XML בדף אינטרנט. לדוגמה, אם אתה מציג כותרות ותיאורים של כתבה מהזנת חדשות, והזנת החדשות כוללת בין 10 ל-20 כתבות, כל כותרת ותיאור בקובץ XML יהיה כנראה רכיב בן של רכיב חוזר.

ניתן להפוך כל אזור בתצוגת Design הכולל מציין מיקום לנתוני XML לאזור חוזר. עם זאת, האזורים הנפוצים ביותר הם טבלאות, שורות בטבלה או מספר שורות בטבלה.

 1. בתצוגת Design, בחר אזור הכולל מציין או מצייני מיקום לנתוני XML.

  הבחירה יכולה לכלול כל פריט שהוא, כולל טבלה, שורה בטבלה ואפילו פסקת טקסט.

  Design View
  Design View

  הערה:

  לבחירה מדויקת של אזור בדף, ניתן להשתמש בבורר התגים בפינה השמאלית התחתונה של חלון המסמך. לדוגמה, אם אזור הוא טבלה, לחץ בתוך הטבלה בדף, ולחץ על התג בבורר התגים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Insert >‏ XSLT Objects >‏ Repeating Region.

  • בקטגוריה XSLT בחלונית Insert, לחץ על הלחצן Repeating Region.

 3. ב-XPath Expression Builder, בחר ברכיב החוזר, המצוין בסימן פלוס קטן.
  בונה ביטויי XPath
  בונה ביטויי XPath

 4. לחץ על OK.

  בחלון המסמך מוצג קו מסגרת דק ואפור סביב האזור החוזר. כשאתה מציג תצוגה מקדימה של עבודתך בדפדפן (File >‏ Preview in Browser), המסגרת האפורה נעלמת והבחירה מתרחבת ומציגה את הרכיבים החוזרים שצוינו בקובץ XML.

  כשאתה מוסיף אובייקט XSLT מסוג אזור חוזר לדף, מציין המיקום של נתוני XML בחלון המסמך נקטם. זאת משום ש-Dreamweaver קוטם את ה-XPath של מציין המיקום של נתוני XML כדי שיהיה יחסי לנתיב של הרכיב החוזר.

הגדרת מאפייני אזור חוזר (XSL)

ב-Property inspector ניתן לבחור צומת XML אחר ליצירת אזור חוזר.

 1. בתיבה Select, הזן צומת חדש ולאחר מכן לחץ על סמל הברק ובחר בצומת בעץ של סכימת XML המוצג.

עריכת אובייקט XSLT מסוג אזור חוזר

לאחר הוספת אובייקט XSLT מסוג אזור חוזר לאזור, ניתן לערוך אותו ב-Property inspector.

 1. בחר באובייקט בלחיצה על המסגרת האפורה המוצגת סביב האזור החוזר.
 2. ב-Property inspector ‏(Window >‏ Properties), לחץ על הסמל הדינמי שליד שדה הטקסט Select.
 3. הכנס את השינויים ב-XPath Expression Builder ולחץ על OK.

הוספת מקטעי XSLT בדפים דינמיים

לאחר יצירת מקטע XSLT, ניתן להוסיפו לדף אינטרנט דינמי בעזרת התנהגות המרת XSL של השרת. כשמוסיפים את התנהגות השרת לדף וצופים בדף בדפדפן, שרת יישומים מבצע המרה המציגה את נתוני XML ממקטע XSLT שנבחר. Dreamweaver תומך בהמרות XSL לדפי ColdFusion‏, ASP או PHP.

הערה:

אם ברצונך להוסיף את התוכן של דף XSLT שלם לדף דינמי, ההליך זהה לחלוטין. לפני שימוש בהתנהגות המרת XSL של שרת להוספת דף XSLT שלם, מחק את קוד HTML מהדף הדינמי.

 1. פתח דף קיים של ColdFusion‏, ASP או PHP.
 2. בתצוגת Design, הצב את נקודת ההכנסה במיקום שברצונך להוסיף בו את מקטע XSLT.

  הערה:

  בשעת הוספת מקטעי XSLT, יש ללחוץ תמיד על הלחצן Show Code And Design Views לאחר הצבת נקודת ההכנסה בדף, כדי שתהיה בטוח שנקודת ההכנסה נמצאת במיקום הנכון. במקרה שלא, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ במקום אחר בתצוגת Code כדי להציב את נקודת ההכנסה במיקום הרצוי.

 3. בחלונית Server Behaviors‏ (Window >‏ Server Behaviors), לחץ על הלחצן פלוס (+) ובחר XSL Transformation.
  החלונית Server Behaviors
  החלונית Server Behaviors

 4. בתיבת הדו-שיח XSL Transformation, לחץ על הלחצן Browse ואתר מקטע XSLT או דף XSLT שלם.

  Dreamweaver מאכלס את שדה הטקסט הבא בנתיב הקובץ או בכתובת ה-URL של קובץ ה-XML המצורף למקטע שצוין. כדי לשנות זאת, לחץ על הלחצן Browse ועיין לקובץ אחר.

 5. ‏(אופציונלי) לחץ על הלחצן פלוס (+) להוספת פרמטר XSLT.
 6. לחץ על OK להוספת הפניה למקטע XSLT בדף. המקטע אינו ניתן לעריכה. ניתן ללחוץ פעמיים על המקטע כדי לפתוח את קובץ המקור של המקטע ולערוך אותו.

  גם התיקייה includes/MM_XSLTransform/‎ נוצרת בתיקיית השורש של האתר וכוללת קובץ ספריית זמן ריצה. שרת היישומים משתמש בפונקציות שהוגדרו בקובץ זה כדי לבצע את ההמרה.

 7. טען את הדף הדינמי לשרת (Site >‏ Put) ולחץ על Yes כדי לכלול את הקבצים התלויים בו. הקובץ הכולל את מקטע XSLT, קובץ XML הכולל את הנתונים וקובץ הספרייה של זמן הריצה שנוצר חייבים להימצא כולם בשרת כדי שהדף יוצג כהלכה. ‏(אם בחרת קובץ XML מרוחק כמקור הנתונים, קובץ זה חייב להיות מאוחסן במקום אחר באינטרנט).

מחיקת מקטעי XSLT מדפים דינמיים

ניתן להסיר מקטע XSLT מדף בעזרת מחיקת התנהגות המרת XSL של השרת המשמשת להוספת המקטע. מחיקת התנהגות השרת מוחקת את מקטע XSLT בלבד – היא אינה מוחקת את קובצי XML‏, XSLT או קובצי ספריית זמן הריצה המשויכים.

 1. בחלונית Server Behaviors ‏(Window >‏ Server Behaviors), בחר בהתנהגות המרת XSL של השרת שברצונך למחוק.
 2. לחץ על הלחצן מינוס (-).

  הערה:

  יש להסיר תמיד התנהגויות שרת בדרך זו. מחיקה ידנית של הקוד שנוצר מסירה חלקית את התנהגות השרת, גם אם התנהגות השרת לא תוצג בחלונית Server Behaviors.

עריכת התנהגויות המרת XSL של השרת

לאחר הוספת מקטע XSLT לדף אינטרנט דינמי, ניתן לערוך את התנהגות המרת XSL של השרת בכל עת.

 1. בחלונית Server Behaviors ‏(Window >‏ Server Behaviors), לחץ פעמיים על התנהגות המרת XSL של השרת שברצונך לערוך.
 2. בצע את השינויים הרצויים ולחץ על OK.

ניתן ליצור קישור דינמי בדף XSLT לכתובת URL מסוימת, המופעל כשהמשתמש לוחץ על מילה או על קבוצת מילים מוגדרת בנתוני XML. לקבלת הנחיות מלאות, עיין בתיעוד של Dreamweaver בכתובת www.adobe.com/go/dw_documentation_il.

החלת סגנונות על מקטעי XSLT

כשיוצרים דף XSLT מלא (כלומר, דף XSLT הכולל תגי <body> ו-<head>), ניתן להציג נתוני XML בדף, ולאחר מכן לעצב את הנתונים כמו כל רכיב תוכן אחר ב-Property inspector או בחלונית CSS Styles. אך כשיוצרים מקטע XSLT להוספה לדף דינמי (לדוגמה, מקטע להוספה בדף ASP‏, PHP או Cold Fusion), עיבוד הסגנונות במקטע ובדף הדינמי הופך להיות מורכב יותר. אם כי ניתן לעבוד על מקטע XSLT בנפרד מהדף הדינמי, חשוב לזכור שהמקטע מיועד לשימוש בתוך הדף הדינמי, ושהפלט ממקטע XSLT מאוחסן בסופו של דבר במקום כלשהו בין תגי <body> של הדף הדינמי. בהתחשב בתהליך עבודה זה, חשוב לוודא שאינך כולל רכיבי <head> (כגון הגדרות סגנון או קישורים לגיליונות סגנונות חיצוניים) במקטע XSLT. אם תעשה זאת, שרת היישומים ימקם רכיבים אלה בתוך רכיב <body> של הדף הדינמי, וייצור בכך סימון לא חוקי.

לדוגמה, ייתכן שתרצה ליצור מקטע XSLT להוספה לדף דינמי ולעצב את המקטע בעזרת אותו גיליון סגנונות חיצוני כמו הדף הדינמי. אם תצרף את אותו גיליון סגנונות למקטע, דף HTML שייווצר יכלול קישור כפול לגיליון הסגנונות (אחד באזור <head> של הדף הדינמי, ואחד אחר באזור <body> של הדף, שבו מופיע התוכן של מקטע XSLT). במקום זאת, יש להשתמש בגיליון סגנונות בזמן עיצוב (Design-time) כדי להפנות לגיליון הסגנונות החיצוני.

בשעת עיצוב מקטעי XSLT, השתמש בתהליכי העבודה הבאים:

 • צרף תחילה גיליון סגנונות לדף הדינמי. ‏(זהו הצעד המוצלח ביותר להחלת סגנונות על תוכן של דף אינטרנט כלשהו).

 • לאחר מכן, צרף את אותו גיליון סגנונות חיצוני למקטע XSLT כגיליון סגנונות בזמן עיצוב (Design-time). כפי שמשתמע מהשם, גיליון סגנונות בזמן עיצוב (Design-time) פועל רק בתצוגת Design של Dreamweaver.

  לאחר ביצוע שני הצעדים הקודמים, ניתן ליצור סגנונות חדשים במקטע XSLT בעזרת אותו גיליון סגנונות שצירפת לדף הדינמי. פלט ה-HTML שיתקבל יהיה נקי יותר (משום שההפניה לגיליון הסגנונות חוקית רק בעבודה ב-Dreamweaver), והמקטע עדיין יציג את הסגנונות המתאימים בתצוגת Design. בנוסף, כל הסגנונות שלך יוחלו גם על המקטע וגם על הדף הדינמי כשתצפה בדף הדינמי בתצוגת Design, או תציג תצוגה מקדימה של הדף הדינמי בדפדפן.

הערה:

אם תציג תצוגה מקדימה של מקטע XSLT בדפדפן, הדפדפן לא יציג את הסגנונות. במקום זאת עליך להציג את הדף הדינמי בתצוגה מקדימה בדפדפן כדי לראות את מקטע XSLT בהקשר של הדף הדינמי.

שימוש בפרמטרים בהמרות XSL

ניתן להגדיר פרמטרים להמרת XSL בשעת הוספת התנהגות המרת XSL של השרת לדף אינטרנט. פרמטר שולט באופן שבו נתוני XML יעובדו ויוצגו. לדוגמה, ניתן להשתמש בפרמטר לזיהוי ולרישום כתבה מסוימת מהזנת חדשות. כשהדף נטען בדפדפן, רק הכתבה שציינת בעזרת הפרמטר תופיע.

הוספת פרמטר XSLT להמרת XSL

 1. פתח את תיבת הדו-שיח XSL Transformation. ניתן לעשות זאת בלחיצה כפולה על התנהגות המרת XSL של השרת בחלונית Server Behaviors ‏(Window >‏ Server Behaviors), או בעזרת הוספת התנהגות המרת XSL חדשה של השרת.
 2. בתיבת הדו-שיח XSL Transformation, לחץ על הלחצן פלוס (+) ליד XSLT Parameters.
  תיבת הדו-שיח XSL Transformation
  תיבת הדו-שיח XSL Transformation

 3. בתיבת הדו-שיח Add Parameters, הזן שם לפרמטר בתיבה Name. השם יכול לכלול תווים אלפנומריים בלבד. הוא אינו יכול לכלול רווחים.
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם ברצונך להשתמש בערך סטטי, הזן אותו בתיבה Value.

  • אם ברצונך להשתמש בערך דינמי, לחץ על הסמל הדינמי ליד התיבה Value, הזן את הנתונים הדרושים בתיבת הדו-שיח Dynamic Data ולחץ על OK. למידע נוסף, לחץ על הלחצן Help בתיבת הדו-שיח Dynamic Data.

 5. בתיבת הדו-שיח Default, הזן את הערך שברצונך שהפרמטר ישתמש בו אם הדף לא יקבל ערך זמן ריצה ולחץ על OK.

עריכת פרמטר XSLT

 1. פתח את תיבת הדו-שיח XSL Transformation. ניתן לעשות זאת בלחיצה כפולה על התנהגות המרת XSL של השרת בחלונית Server Behaviors ‏(Window >‏ Server Behaviors), או בעזרת הוספת התנהגות המרת XSL חדשה של השרת.
 2. בחר פרמטר מרשימת הפרמטרים XSLT.
 3. לחץ על הלחצן Edit.
 4. בצע את השינויים הרצויים ולחץ על OK.

מחיקת פרמטר XSLT

 1. פתח את תיבת הדו-שיח XSL Transformation. ניתן לעשות זאת בלחיצה כפולה על התנהגות המרת XSL של השרת בחלונית Server Behaviors ‏(Window >‏ Server Behaviors), או בעזרת הוספת התנהגות המרת XSL חדשה של השרת.
 2. בחר פרמטר מרשימת הפרמטרים XSLT.
 3. לחץ על הלחצן מינוס (-).

יצירה ועריכה של אזורי XSLT מותנים

ניתן ליצור אזורים מותנים פשוטים או אזורים מותנים מרובים בדף XSLT. ניתן לבחור רכיב בתצוגת Design ולהחיל אזור מותנה על הבחירה, או להוסיף אזור מותנה בכל מקום שבו נמצאת נקודת ההכנסה במסמך.

לדוגמה, אם ברצונך להציג את המילים "לא זמין" ליד מחיר של פריט כשהפריט אינו זמין, ניתן להקליד "לא זמין" בדף ולאחר מכן להחיל אזור מותנה על הטקסט שנבחר. Dreamweaver מקיף את הבחירה בתגי <xsl:if>‎, ומציג את המילה "Unavailable" בדף כשהנתונים מתאימים לביטוי התנאי.

החלת אזור XSLT מותנה

ניתן לכתוב ביטוי תנאי פשוט ולהוסיפו לדף XSLT. אם נבחר תוכן כשפותחים את תיבת הדו-שיח Conditional Region, התוכן יוקף בתגי <xsl:if>. אם לא נבחר תוכן, תגי <xsl:if> נוספים במיקום של נקודת ההכנסה בדף. מומלץ להשתמש בתיבת הדו-שיח בהתחלה, ולאחר מכן להתאים אישית את הביטוי בתצוגת Code.

רכיב <xsl:if> דומה להצהרת if בשפות תכנות אחרות. הרכיב מספק דרך לבדיקת תנאי, ונוקט פעולה בהתאם לתוצאה. רכיב <xsl:if> מאפשר לבדוק ביטוי לקבלת ערך אמת או שקר.

 1. בחר Insert >‏ XSLT Objects >‏ Conditional Region או לחץ על הסמל Conditional Region בקטגוריה XLST בחלונית Insert.
 2. בתיבת הדו-שיח Conditional Region, הזן את ביטוי התנאי שישמש את האזור.

  בדוגמה הבאה ברצונך לבדוק אם ערך תכונת הצומת ‎@available הוא ערך אמת.

  תיבת הדו-שיח Conditional Region
  תיבת הדו-שיח Conditional Region

 3. לחץ על OK.

  הקוד הבא נוסף לדף XSLT:

  <xsl:if test="@available=&apos;true&apos;"> 
    Content goes here 
  </xsl:if>

  הערה:

  יש להקיף ערכי מחרוזת כגון true במרכאות. Dreamweaver מקודד את המירכאות (&apos;) כך שהן מוזנות כ-XHTML חוקי.

  בנוסף לצומתי בדיקה של ערכים, ניתן להשתמש בכל אחת מפונקציות XSLT הנתמכות בכל הצהרת תנאי. התנאי נבדק בצומת הנוכחי בתוך קובץ XML. בדוגמה הבאה, ברצונך לבדוק את הצומת האחרון בערכת התוצאות:

  בדיקת הצומת האחרון בערכת התוצאות
  בדיקת הצומת האחרון בערכת התוצאות

  למידע ודוגמאות נוספים בנושא כתיבת ביטויי תנאי, ראה הסעיף <xsl:if> בחלונית Reference ‏(Help >‏ Reference).

החלת אזורי XSLT מותנים מרובים

ניתן לכתוב ביטוי תנאי פשוט ולהוסיפו לדף XSLT. אם נבחר תוכן כשפותחים את תיבת הדו-שיח Conditional Region, התוכן מוקף בתגי <xsl:choose>. אם לא נבחר תוכן, תגי <xsl:choose> נוספים במיקום של נקודת ההכנסה בדף. מומלץ להשתמש בתיבת הדו-שיח בהתחלה, ולאחר מכן להתאים אישית את הביטוי בתצוגת Code.

רכיב <xsl:choose> דומה להצהרת case בשפות תכנות אחרות. הרכיב מספק דרך לבדיקת תנאי, ונוקט פעולה בהתאם לתוצאה. הרכיב <xsl:choose> מאפשר לבדוק תנאים מרובים.

 1. בחר Insert >‏ XSLT Objects >‏ Multiple Conditional Region או לחץ על הסמל Multiple Conditional Region בקטגוריה XLST בחלונית Insert.
 2. בתיבת הדו-שיח Multiple Conditional Region, הזן את התנאי הראשון.

  בדוגמה הבאה ברצונך לבדוק אם ערך תת-הרכיב בצומת price הוא פחות מ-5.

  תיבת הדו-שיח Multiple Conditional Region
  תיבת הדו-שיח Multiple Conditional Region

 3. לחץ על OK.

  בדוגמה זו, הקוד הבא נוסף לדף XSLT:

  <xsl:choose> 
    <xsl:when test="price&lt;5"> 
      Content goes here 
    </xsl:when> 
    <xsl:otherwise> 
      Content goes here 
    </xsl:otherwise> 
  </xsl:choose>
 4. להוספת תנאי, הצב את נקודת ההכנסה בתצוגת Code בין זוג תגי <xsl:when> או ממש לפני התג <xsl:otherwise>, והוסף אזור מותנה (Insert >‏ XSLT Objects >‏ Conditional Region).

  לאחר שתציין את התנאי ותלחץ על OK, נוסף תג <xsl:when> בגוש <xsl:choose>.

  למידע ודוגמאות נוספים בנושא כתיבת ביטויי תנאי, ראה הסעיפים <xsl:choose> בחלונית Reference ‏(Help >‏ Reference).

הגדרת מאפייני אזור מותנה (If)

מטרת האפשרות Set Conditional Region ב-Property inspector היא לשנות את התנאי שנעשה בו שימוש באזור מותנה בדף XSL. האזור המותנה בודק את התנאי, ונוקט פעולה בהתאם לתוצאה.

 1. בתיבה Test הזן תנאי חדש והקש Enter.

הגדרת מאפייני תנאי (When)

מטרת האפשרות Set Conditional Region ב-Property inspector היא לשנות את התנאי שנעשה בו שימוש באזור של תנאים מרובים בדף XSL. האזור הכולל תנאים מרובים בודק את התנאי, ונוקט פעולה בהתאם לתוצאה.

 1. בתיבה Test הזן תנאי חדש והקש Enter.

הוספת הערות XSL

ניתן להוסיף תגי הערת XSL למסמך, או להקיף בחירה בתגי הערה מסוג XSL.

הוספת תגי הערת XSL למסמך

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בתצוגת Design, בחר Insert >‏ XSLT Objects >‏ XSL Comment, הקלד את תוכן ההערה (או השאר את התיבה ריקה) ולחץ על OK.

  • בתצוגת Code, בחר Insert >‏ XSLT Objects >‏ XSL Comment.

  הערה:

  ניתן גם ללחוץ על הסמל XSL Comment בקטגוריה XSLT בחלונית Insert.

הקפת בחירה בתגי הערה מסוג XSL

 1. עבור לתצוגת Code ‏(View >‏ Code).
 2. בחר בקוד שברצונך להוסיף לו הערה.
 3. בסרגל הכלים Coding, לחץ על הלחצן Apply Comment ובחר Apply <xsl:comment></xsl:comment> Comment.

שימוש ב-XPath Expression Builder להוספת ביטויים לנתוני XML

XPath (שפת XML Path) מבוסס על תחביר שאינו תחביר XML לצורך טיפול באזורים מסוימים במסמך XML. הוא משמש בעיקר כשפת תשאול לנתוני XML, ממש כפי ששפת SQL משמשת לתשאול מסדי נתונים. למידע נוסף בנושא XPath, ראה מפרטי שפת XPath באתר האינטרנט של W3C בכתובת: www.w3.org/TR/xpath.

XPath Expression Builder הוא תכונה של Dreamweaver המאפשרת לבנות ביטויי XPath פשוטים לזיהוי צמתים מסוימים של נתונים באזורים חוזרים. היתרון בשימוש בשיטה זו במקום בגרירת ערכים מעץ של סכימת XML הוא שניתן לעצב את הערך המוצג. ההקשר הנוכחי מזוהה לפי המיקום של נקודת ההכנסה בקובץ XSL כשתיבת הדו-שיח XPath Expression Builder פתוחה. ההקשר הנוכחי מוצג בגופן מודגש בעץ של סכימת XML. בשעת ביצוע בחירות בתיבת הדו-שיח, נוצרות הצהרות XPath הנכונות, יחסית להקשר הנוכחי. הדבר מפשט את תהליך הכתיבה של ביטויי XPath נכונים למשתמשים מתחילים ומתקדמים.

הערה:

תכונה זו נועדה לסייע לך לבנות ביטויי XPath פשוטים כדי לזהות צומת מסוים או כדי להשתמש באזורים חוזרים. היא אינה מאפשרת לערוך את הביטויים ידנית. אם עליך ליצרו ביטויים מורכבים, השתמש ב-XPath Expression Builder בהתחלה ולאחר מכן התאם אישית את הביטויים בתצוגת Code או ב-Property inspector.

יצירת ביטוי XPath לזיהוי צומת מסוים

 1. לחץ על מציין המיקום של נתוני XML בדף כדי לפתוח את XPath Expression Builder.
 2. בתיבת הדו-שיח XPath Expression Builder (Dynamic Text)‎, בחר צומת כלשהו בסכימת XML.

  ביטוי XPath הנכון לזיהוי הצומת מוזן בתיבה Expression.

  הערה:

  אם תבחר צומת אחר בעץ של סכימת XML, הביטוי ישתנה וישקף את הבחירה.

  בדוגמה הבאה, ברצונך להציג את תת-הרכיב price בצומת item:

  תיבת הדו-שיח XPath Expression Builder (Dynamic Text)‎
  תיבת הדו-שיח XPath Expression Builder (Dynamic Text)‎

  הבחירה תוסיף את הקוד הבא בדף XSLT:

  <xsl:value-of select="price"/>
 3. ‏(אופציונלי) בחר אפשרות עיצוב מהתפריט הנפתח Format.

  עיצוב בחירה הוא שימושי כשערך הצומת מחזיר מספר. Dreamweaver מספק רשימה מוגדרת מראש של פונקציות עיצוב. לקבלת רשימה מלאה של פונקציות עיצוב זמינות ודוגמאות, ראה החלונית Reference.

  בדוגמה הבאה, ברצונך לעצב את תת-הרכיב price כמטבע עם שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית:

  עיצוב תת-רכיב של מחיר כמטבע עם שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית
  עיצוב תת-רכיב של מחיר כמטבע עם שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית

  אפשרויות אלה מוסיפות את הקוד הבא לדף XSLT:‏<xsl:value-of select="format-number(provider/store/items/item/price,'$#.00')"/>‎

  <xsl:value-of select="format-number(provider/store/items/item/price,'$#.00')"/>
 4. לחץ על OK.
 5. לתצוגת הערך של כל צומת בקובץ XML, החל אזור חוזר על הרכיב הכולל את הטקסט הדינמי (לדוגמה, שורה בטבלת HTML או פסקה).

  למידע נוסף ודוגמאות הקשורים לבחירת צמתים להחזרת ערך, ראה הסעיף <xsl:value-of/> בחלונית Reference.

בחירת צומת לחזרה

ניתן לבחור צומת שתחזור על התוצאות, ואופציונלית - תסנן אותן. בתיבת הדו-שיח XPath Expression Builder, התוכן שנבחר יוקף בתגי גוש <xsl:for-each>. אם לא בחרת תוכן, גוש <xsl:for-each> יוזן במיקום של נקודת ההכנסה.

 1. לחץ על מציין המיקום של נתוני XML בדף כדי לפתוח את XPath Expression Builder.
 2. בתיבת הדו-שיח XPath Expression Builder (Repeating Region)‎, בחר בפריט שיחזור על עצמו בעץ של סכימת XML.

  ביטוי XPath הנכון לזיהוי הצומת מוזן בתיבה Expression.

  הערה:

  פריטים חוזרים מזוהים בעזרת הסמל פלוס (+) בעץ של סכימת XML.

  בדוגמה הבאה, ברצונך לחזור על כל צומת item בקובץ XML.

  תיבת הדו-שיח XPath Expression Builder (Repeating Region)‎
  תיבת הדו-שיח XPath Expression Builder (Repeating Region)‎

  לאחר הלחיצה על OK, הקוד הבא נוסף לדף XSLT:

  <xsl:for-each select="provider/store/items/item"> 
   Content goes here 
  </xsl:for-each>

  במקרים מסוימים, ייתכן שתרצה לעבוד עם תת-ערכה של צמתים חוזרים – לדוגמה, ייתכן שתרצה רק פריטים שבהם לתכונה יש ערך מסוים. במקרה זה, יש ליצור מסנן.

סינון נתונים חוזרים

השתמש במסנן לזיהוי צמתים חוזרים הכוללים ערכי תכונות מסוימים.

 1. בעץ של סכימת XML, בחר צומת לחזרה.
 2. לחץ על לחצן ההרחבה של Build Filter.
 3. לחץ על הלחצן פלוס (+) ליצירת מסנן ריק.
 4. הזן את הקריטריונים של המסנן בשדות הבאים:

  Filter By

  מציין את הצומת החוזר הכולל את הנתונים שברצונך לסנן. התפריט הנפתח מספק רשימה של צמתי אב יחסית לצומת שבחרת בעץ של סכימת XML.

  Where

  מציין את התכונה או תת-הרכיב של הצומת Filter By שישמשו להגבלת התוצאות. ניתן לבחור תכונה או תת-רכיב מהתפריט הנפתח, או להזין ביטוי XPath משלך בשדה זה כדי לזהות רכיבים בנים הקיימים ברמה עמוקה יותר של עץ הסכימה.

  Operator

  מציין את אופרטור ההשוואה שייעשה בו שימוש בביטוי של המסנן.

  Value

  מציין את הערך שיש לבדוק בצומת Filter By. הזן את הערך. אם מוגדרים פרמטרים דינמיים בדף XSLT, ניתן לבחור אחד מהם בתפריט הנפתח.

 5. כדי לציין מסנן אחר, לחץ שוב על הלחצן פלוס (+).

  כשאתה מזין ערכים או מבצע בחירות בתפריטים הנפתחים, ביטוי XPath בתיבה Expression משתנה.

  בדוגמה הבאה, ברצונך להגביל את התוצאות לצומתי item שבהם הערך של התכונה ‎@available הוא ערך אמת.

  הגבל את ערכת התוצאות לאותם צומתי פריטים שבהם הערך של התכונה ‎@available הוא true
  הגבל את ערכת התוצאות לאותם צומתי פריטים שבהם הערך של התכונה ‎@available הוא true

  בעת הלחיצה על OK, הקוד הבא נוסף לדף XSLT‏:‎<xsl:for-each select="provider/store/items/item[@available = &apos;true&apos;]"> Content goes here </xsl:for-each>‎

  <xsl:for-each select="provider/store/items/item[@available = &apos;true&apos;]"> 
     Content goes here 
  </xsl:for-each>

  הערה:

  יש להקיף ערכי מחרוזת כגון true במרכאות. Dreamweaver מקודד את המירכאות (&apos;) כך שהן מוזנות כ-XHTML חוקי.

  ניתן ליצור מסננים מורכבים המאפשרים לציין צומתי אב כחלק מהקריטריונים של המסנן. בדוגמה הבאה, ברצונך להגביל את התוצאות לצומתי item שבהם התכונה store’s @id שווה ל-1 והצומת item’s price גדול מ-5.

  הגבל את ערכת התוצאות לאותם צומתי פריטים שבהם התכונה store’s @id שווה ל-1 והצומת item’s price גדול מ-5.
  הגבל את ערכת התוצאות לאותם צומתי פריטים שבהם התכונה store’s @id שווה ל-1 והצומת item’s price גדול מ-5.

  בעת הלחיצה על OK, הקוד הבא נוסף לדף XSLT:‎<xsl:for-each select="provider/store[@id = 1]/items/item[price &gt; 5]"> Content goes here </xsl:for-each>‎

  למידע נוסף ודוגמאות הקשורים לאזורים חוזרים, ראה הסעיף <xsl:for-each> בחלונית Reference.

  <xsl:for-each select="provider/store[@id = 1]/items/item[price &gt; 5]"> 
    Content goes here 
  </xsl:for-each>