הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

אודות דפים מוגנים

יישום האינטרנט יכול לכלול עמוד מוגן, המאפשר גישה למשתמשים מורשים בלבד.

לדוגמה, אם משתמש מנסה לעקוף את עמוד הכניסה באמצעות הקלדת כתובת URL של עמוד מוגן בדפדפן, המשתמש מנותב לעמוד אחר. באופן דומה, אם תגדיר את רמת ההרשאה של עמוד על Administrator, רק משתמשים בעלי זכויות גישה של Administrator יוכלו להציג את העמוד. אם משתמש שנכנס לאתר מנסה לגשת לעמוד מוגן ואין לו זכויות גישה מתאימות, הוא מנותב לעמוד אחר.

ניתן להשתמש ברמות הרשאה לבדיקת משתמשים חדשים שנרשמו לפני שתוענק להם גישה מלאה לאתר האינטרנט. לדוגמה, ייתכן שתרצה לקבל תשלום לפני שתאפשר למשתמש לגשת לעמודים המיועדים לחברים בלבד באתר האינטרנט. לשם כך, תוכל להגן על עמודים המיועדים לחברים בלבד באמצעות רמת הרשאה Member, ולהעניק למשתמשים חדשים שנרשמים זכויות Guest בלבד. לאחר קבלת תשלום ממשתמש, תוכל לשדרג את זכויות הגישה שלו ל- Member (בטבלת המשתמשים הרשומים במסד הנתונים).

אם אינך מתכוון להשתמש ברמות הרשאה, תוכל להגן על עמודים באתר האינטרנט באמצעות הוספת התנהגות שרת Restrict Access To Page לעמוד. התנהגות השרת מנתבת משתמשים שלא נכנסו לאתר בהצלחה לעמוד אחר.

אם בכוונתך להשתמש ברמות הרשאה, תוכל להגן על עמודים באתר האינטרנט בעזרת אבני הבניין הבאות:

 • התנהגות שרת Restrict Access To Page המנתבת משתמשים בלתי מורשים לעמוד אחר

 • עמודה נוספת בטבלת המשתמשים במסד הנתונים לשמירת זכויות הגישה של כל אחד מהמשתמשים

  בלי קשר לשימוש ברמות הרשאה, ניתן להוסיף לעמוד מוגן קישור המאפשר למשתמש לצאת מאתר האינטרנט ומוחק את משתני המופע שנוצרו.

ניתוב חוזר של משתמשים בלתי מורשים

כדי למנוע ממשתמשים בלתי מורשים לגשת לעמוד, הוסף לעמוד התנהגות שרת Restrict Access To Page. אם משתמש מנסה לעקוף את עמוד הכניסה באמצעות הקלדת כתובת URL של עמוד מוגן בדפדפן, או אם משתמש נכנס לאתר האינטרנט אך מנסה לגשת לעמוד מוגן ללא זכויות גישה מתאימות, התנהגות השרת מנתבת את המשתמש לעמוד אחר.

הערה:

התנהגות השרת Restrict Access To Page יכולה להגן על עמודי HTML בלבד. היא אינה מגנה על משאבים אחרים באתר, כגון קובצי תמונות וקובצי שמע.

אם ברצונך להקצות זכויות גישה זהות לעמודים רבים באתר האינטרנט, תוכל להעתיק ולהדביק את זכויות הגישה מעמוד לעמוד.

ניתוב חוזר של משתמשים בלתי מורשים לעמוד אחר

 1. פתח את העמוד שברצונך להגן עליו.
 2. בחלונית Server Behaviors ‏(Window > Server Behaviors), לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר בפקודה User Authentication > Restrict Access To Page בתפריט הנפתח.
 3. בחר רמת גישה לעמוד. כדי לאפשר למשתמשים בעלי זכויות גישה מסוימות להציג את העמוד, בחר באפשרויות Username, Password ו- Access Level וציין את רמות ההרשאה לעמוד.

  לדוגמה, תוכל לציין שרק משתמשים בעלי זכויות Administrator יוכלו להציג את העמוד, באמצעות בחירה באפשרות Administrator ברשימת רמות ההרשאה.

 4. להוספת רמות הרשאה לרשימה, לחץ על Define. ברשימה Define Access Levels שמופיעה, הזן רמת הרשאה חדשה ולחץ על לחצן הפלוס (+). רמת ההרשאה החדשה נשמרת לשימוש חוזר בעמודים אחרים.

  ודא שהמחרוזת של רמת ההרשאה זהה למחרוזת ששמורה במסד הנתונים של המשתמשים. לדוגמה, אם עמודת ההרשאה במסד הנתונים מכילה את הערך “Administrator”‎, הזן Administrator, ולא Admin, בתיבה Name.

 5. כדי להגדיר לעמוד יותר מרמת הרשאה אחת, הקש Control‏ (Windows) או Command‏ (Macintosh) תוך כדי לחיצה על הרמות ברשימה.

  לדוגמה, תוכל להגדיר שמשתמשים בעלי זכות הרשאה Guest, ‏Member או Administrator יוכלו להציג את העמוד.

 6. ציין עמוד שייפתח אם משתמש בלתי מורשה ינסה לפתוח את העמוד המוגן.

  ודא שהעמוד שבחרת אינו מוגן.

 7. לחץ על OK.

העתקה והדבקה של זכויות גישה של עמוד לעמודים אחרים באתר האינטרנט

 1. פתח את העמוד המוגן ובחר בהתנהגות השרת Restrict Access To Page הרשומה בחלונית Server Behaviors (לא בזו הרשומה בתפריט הנפתח פלוס (+)).
 2. לחץ על לחצן החץ בפינה הימנית העליונה של החלונית ובחר בפקודה Copy בתפריט הנפתח.

  התנהגות השרת Restrict Access To Page מועתקת ללוח של המערכת.

 3. פתח עמוד אחר שברצונך להגן עליו באותו אופן.
 4. בחלונית Server Behaviors ‏(Window > Server Behaviors), לחץ על לחצן החץ בפינה הימנית העליונה ובחר בפקודה Paste בתפריט הנפתח.
 5. חזור על הצעדים 3 ו- 4 לכל עמוד שברצונך להגן עליו.

שמירת זכויות גישה במסד נתונים של משתמשים

אבן בניין זו נדרשת רק אם ברצונך להעניק למשתמשים מסוימים שנכנסו לאתר זכויות גישה שונות. אם משתמשים נדרשים רק להיכנס לאתר האינטרנט, אין צורך לשמור זכויות גישה.

 1. כדי להעניק למשתמשים שנכנסו לאתר זכויות גישה שונות, ודא שטבלת המשתמשים במסד הנתונים כוללת עמודה המציינת את זכות הגישה של המשתמש (Guest, User, Administrator וכן הלאה). זכויות הגישה של כל אחד מהמשתמשים יוזנו למסד הנתונים על-ידי מנהל אתר האינטרנט.

  רוב יישומי מסדי הנתונים מאפשרים להגדיר עמודה לערך ברירת מחדל בכל פעם שנוצרת רשומה חדשה. הגדר את ערך ברירת המחדל לזכות הגישה הנמוכה ביותר שקיימת באתר (לדוגמה, Guest); ולאחר מכן שנה את יוצאי הדופן ידנית (לדוגמה, החלפת Guest ל- Administrator). כעת המשתמש יכול לגשת לכל העמודים המוגבלים למנהלי מערכת בלבד.

 2. ודא שלכל משתמש במסד הנתונים מוגדרת זכות גישה אחת בלבד, לדוגמה Guest או Administrator, ולא זכויות גישה מרובות, כגון User, Administrator. להגדרת זכויות גישה מרובות לעמודים (לדוגמה, כל האורחים ומנהלי המערכת יכולים להציג עמוד מסוים), הגדר הרשאות אלה ברמת העמוד ולא ברמת מסד הנתונים.

יציאת משתמשים

כשמשתמש נכנס לאתר האינטרנט בהצלחה, נוצר משתנה מופע המורכב משם המשתמש. כשמשתמש יוצא מאתר האינטרנט, ניתן להשתמש בהתנהגות שרת Log Out User למחיקת משתנה המופע וניתוב המשתמש לעמוד אחר (בדרך כלל, עמוד סיום או תודה).

ניתן להפעיל את התנהגות השרת Log Out User כשמשתמש לוחץ על קישור או בעת טעינת עמוד מסוים.

 1. בחר בעמוד טקסט או תמונה שישמשו כקישור.
 2. בחלונית Server Behaviors‏ (Window > Behaviors), לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר User Authentication > Log Out User.
 3. ציין עמוד שייפתח כשהמשתמש לוחץ על הקישור, ולחץ על OK.

  בדרך כלל, עמוד סיום או עמוד תודה.

יציאת משתמשים בעת טעינת עמוד מסוים

 1. פתח את הדף אשר ייטען ב- Dreamweaver.

  בדרך כלל, עמוד סיום או עמוד תודה.

 2. בחלונית Server Behaviors, לחץ על לחצן הפלוס (+) ובחר User Authentication > Log Out User.
 3. בחר באפשרות Log Out When Page Loads ולחץ על OK.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת