הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

הצגת חלוניות לפיתוח יישומי אינטרנט

בחר בקטגוריה Data בתפריט הנפתח Category שבחלונית Insert כדי להציג ערכת לחצנים המאפשרת להוסיף לדף תוכן דינמי והתנהגויות שרת.

המספר והסוג של הלחצנים המוצגים משתנה בהתאם לסוג המסמך הפתוח בחלון Document. הצבע עם העכבר על סמל כדי להציג עצת כלי המתארת את פעולת הלחצן.

החלונית Insert כוללת לחצנים המאפשרים להוסיף לדף את הפריטים הבאים:

 • ערכות רשומות

 • טקסט דינמי או טבלאות

 • סרגלי ניווט ברשומות

  בעת מעבר לתצוגת Code ‏(View >‏ Code), ייתכן שחלוניות נוספות יוצגו בקטגוריה משלהן בחלונית Insert ויאפשרו להוסיף קוד לדף. לדוגמה, בעת הצגת דף ColdFusion בתצוגת Code, חלונית CFML הופכת לזמינה בקטגוריה CFML בחלונית Insert.

  חלוניות מסוימות מספקות דרכים ליצירת דפים דינמיים:

   

  • בחר בחלונית Bindings ‏(Window >‏ Bindings) להגדרת מקורות של תוכן דינמי לדף ולהוספת התוכן לדף.

  • בחר בחלונית Server Behaviors ‏(Window >‏ Server Behaviors) להוספת לוגיקה מצד השרת לדפים דינמיים.

  • בחר בחלונית Databases ‏(Window >Databases) לחקירת מסדי נתונים או ליצירת חיבורים למסדי נתונים.

  • בחר בחלונית Components ‏(Window >‏ Components) לבדיקה, להוספה או לשינוי של קוד ברכיבי ColdFusion.

הערה:

החלונית Components מופעלת רק כשדף ColdFusion פתוח.  

התנהגות שרת היא ערכת הוראות שנוספת לדף דינמי במהלך העיצוב ומופעלת בשרת בזמן ריצה.

לקבלת ערכת לימוד בנושא הגדרת סביבת העבודה לפיתוח, ראה www.adobe.com/go/vid0144_il.

הצגת מסד נתונים ב-Dreamweaver

לאחר ההתחברות למסד נתונים, ניתן להציג את המבנה והנתונים שלו ב-Dreamweaver.

 1. פתח את החלונית Databases ‏(Window >‏ Databases).

  החלונית Databases מציגה את כל מסדי הנתונים שיצרת להם חיבורים. בעת פיתוח אתר ColdFusion, החלונית מציגה את כל מסדי הנתונים הכוללים מקורות נתונים שהוגדרו ב-ColdFusion Administrator.

  הערה:

  Dreamweaver עורך חיפוש בשרת ColdFusion שהגדרת לאתר הנוכחי.

  אם שום מסד נתונים אינו מוצג בחלונית, יש ליצור חיבור למסד נתונים.

 2. להצגת הטבלאות, ההליכים השמורים והתצוגות במסד נתונים, לחץ על סימן הפלוס (+) ליד חיבור ברשימה.
 3. להצגת העמודות בטבלה, לחץ על שם של טבלה.

  סמלי העמודות משקפים את סוג הנתונים ומציינים את המפתח הראשי של הטבלה.

 4. להצגת הנתונים בטבלה, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh) על שם הטבלה ברשימה ובחר View Data בתפריט הנפתח.

תצוגה מקדימה של דפים דינמיים בדפדפן

לעתים קרובות, מפתחים של יישומי אינטרנט מנפים שגיאות מדפים באמצעות בדיקה תכופה בדפדפן אינטרנט. ניתן להציג דפים דינמיים בדפדפן אינטרנט במהירות, מבלי להעלות אותם ידנית לשרת (הקש F12).

לתצוגה מקדימה של דפים דינמיים, יש להשלים את הגדרת הקטגוריה Testing Server בתיבת הדו-שיח Site Definition.

ניתן להורות ל-Dreamweaver להשתמש בקבצים זמניים במקום בקבצים המקוריים. בעת בחירה באפשרות זו, Dreamweaver מפעיל עותק זמני של הדף בשרת אינטרנט לפני הצגתו בדפדפן שלך. (לאחר מכן, Dreamweaver מוחק את הקובץ הזמני מהשרת.) להגדרת אפשרות זו, בחר בפקודה Edit >‏ Preferences >‏ Preview In Browser.

האפשרות Preview In Browser אינה מעלה דפים קשורים כגון דף תוצאות או פרטים, קבצים תלויים כגון קובצי תמונה, או קבצים נכללים בצד השרת. להעלאת קובץ חסר, בחר Window >‏ Site כדי לפתוח את החלונית Site, בחר בקובץ תחת Local Folder ולחץ על לחצן החץ הכחול למעלה בסרגל הכלים כדי להעתיק את הקובץ לתיקיית שרת האינטרנט.

הגבלת מידע ממסד נתונים המוצג ב-Dreamweaver

משתמשים מתקדמים במערכות גדולות לניהול מסדי נתונים כגון Oracle צריכים להגביל את מספר הפריטים של מסד הנתונים המאוחזרים ומוצגים על-ידי Dreamweaver בזמן העיצוב. מסדי נתונים של Oracle עלולים לכלול פריטים ש-Dreamweaver אינו יכול לעבד בזמן העיצוב. ניתן ליצור סכימה ב-Oracle ולהשתמש בה ב-Dreamweaver לסינון פרטים בלתי נחוצים בזמן העיצוב.

הערה:

לא ניתן ליצור סכימה או קטלוג ב-Microsoft Access.

הגבלת כמות המידע ש-Dreamweaver מאחזר בזמן העיצוב עשויה להועיל למשתמשים אחרים. יש מסדי נתונים הכוללים עשרות ואף מאות טבלאות, וייתכן שתעדיף שלא להציג את כולן ברשימה במהלך העבודה. סכימה או קטלוג יכולים להגביל את מספר פריטי מסד הנתונים המאוחזרים בזמן העיצוב.

יש ליצור סכימה או קטלוג במערכת מסד הנתונים לפני שניתן להחיל זאת ב-Dreamweaver. עיין בתיעוד של מערכת מסד הנתונים או פנה למנהל המערכת.

הערה:

בעת פיתוח יישום ColdFusion או שימוש ב-Microsoft Access, לא ניתן להחיל סכימה או קטלוג ב-Dreamweaver.

 1. פתח דף דינמי ב-Dreamweaver ולאחר מכן פתח את החלונית Databases ‏(Window >‏ ‏Databases).
  • אם נוצר חיבור למסד הנתונים, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh) על החיבור ברשימה ובחר Edit Connection בתפריט הנפתח.

  • אם החיבור אינו קיים, לחץ על לחצן הפלוס (+) בראש החלונית וצור אותו.

 2. בתיבת הדו-שיח של החיבור, לחץ על Advanced.
 3. ציין את הסכימה או את הקטלוג ולחץ על OK.

הגדרת מפקח המאפיינים להליכים שמורים של ColdFusion ופקודות ASP

שנה את ההליך השמור שנבחר. האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם לטכנולוגיית השרת.

 1. ערוך את האפשרויות. בעת בחירת אפשרות חדשה במפקח, Dreamweaver מעדכן את הדף.

אפשרויות Input Name

מפקח מאפיינים זה מופיע כש-Dreamweaver נתקל בסוג קלט לא מזוהה. בדרך כלל, הדבר נגרם כתוצאה משגיאת הקלדה או שגיאה אחרת בהזנת הנתונים.

אם תשנה את סוג השדה ב-Property inspector לערך ש-Dreamweaver מזהה – לדוגמה, אם תתקן את שגיאת ההקלדה – מפקח המאפיינים יתעדכן ויציג את מאפייני הסוג המזוהה. ב-Property inspector, הגדר אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

Input Name

שיוך שם לשדה. תיבה זו הכרחית והשם חייב להיות ייחודי.

Type

הגדרת סוג הקלט של השדה. תוכן תיבה זו משקף את ערך סוג הקלט הנוכחי שמופיע בקוד מקור HTML שלך.

Value

הגדרת ערך השדה.

Parameters

פתיחת תיבת הדו-שיח Parameters המאפשרת להציג את התכונות הנוכחיות של השדה, וכן להוסיף או להסיר תכונות.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת