שיתוף, הוספת הערות וסקירה

שיתוף מסמכים

ניתן להשתמש ב- Acrobat Reader DC כדי לשתף מסמכים עם אחרים. ניתן לשתף קבצים באמצעות שירות Adobe Document Cloud או באמצעות דואר אלקטרוני.

לשיתוף מסמך PDF, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • בחרו File ‏> Send File ‏> Attach To Email לשיתוף המסמך בדוא"ל.
 • בחרו File ‏> Send File ‏> Send & Track להעלאת המסמך ל- Adobe Document Cloud. לאחר העלאת המסמך, נוצר קישור אליו בשירות Adobe Document Cloud. תוכלו לשתף קישור זה עם משתמשים אחרים כדי לאפשר להם גישה למסמך.

פעלו לפי ההנחיות על-גבי המסך כדי לשתף את הקובץ עם אחרים. לקבלת מידע מפורט, ראו שיתוף מסמכי PDF בעזרה של Acrobat.

אחסון קבצים ב- Adobe Document Cloud

שירות Adobe Document Cloud מאפשר לכם לאחסן ולגשת ל- PDF ולמסמכים אחרים מהתקנים מרובים. 

כדי לאחסן קבצים ב- Adobe Document Cloud:

 • בחרו File ‏> Save או Save As.
 • בתיבת הדו-שיח Save As של הקובץ, בחרו Document Cloud.
 • ציינו שם קובץ ולחצו על Save כדי לשמור את הקובץ ב- Adobe Document Cloud.

הוספת הערות על קובצי PDF וסקירת קובצי PDF

ניתן להוסיף הערות על קובצי PDF באמצעות כלי הביאורים וסימוני הציורים. כל כלי הביאורים וסימוני הציורים זמינים בסרגל הכלים המשני של התכונה Comment. כאשר מקבלים PDF לסקירה, ניתן להוסיף בו ביאורים באמצעות כלי הביאורים והסימון.

סרגל הכלים Comment

הערה:

להצגת התוויות ביחד עם סמלי הכלי, לחצו לחיצה ימנית על סרגל הכלים המשני ובחרו Show All Labels.

תפריט Drawing Tools

מענה להערות או מחיקת תגובות

 • לחצו לחיצה ימנית על הערה ובחרו Reply בתפריט הנפתח.

 • אם תחליטו מאוחר יותר להסיר את התשובה, פתחו את ההערה, לחצו לחיצה ימנית על התשובה ולחצו על Delete.

לקבלת מידע נוסף, ראו מענה להערות בעזרה של Acrobat.

אישור או דחייה של PDF

אם תתבקשו לאשר PDF, תקבלו הודעה בדואר אלקטרוני עם הנחיות מפורטות. בחלק העליון של ה- PDF, השתמשו באפשרויות בכלי Stamps ובשורת ההודעות של המסמך כדי לאשר או לדחות את המסמך.

לקבלת מידע נוסף, ראו השתתפות בתהליך אישור בעזרה של Acrobat.

הערה:

רק משתמשי Acrobat DC עם גרסאות מרובות בתים של Acrobat DC יכולים להתחיל תהליך אישור. עם זאת, משתמשי Acrobat Reader DC עם גרסה בכל שפה יכולים לאשר או לדחות PDF.

מעקב אחר סקירה (ביישום Reader בלבד, לא בדפדפן)

כדי לעקוב אחר סקירת מסמך או להציג את מצב הסקירה, בחרו View >‏ Tracker. ה- Tracker מראה מי הצטרף לסקירה וכמה הערות פרסם כל אחד.

 • הצד השמאלי של ה- Tracker מציג את כל מסמכי PDF שמתבצעות בהם סקירות מנוהלות.

 • בצד ימין מוצגים התאריך והשעה שבהם נשלח ה- PDF וכן רשימת הסוקרים שהוזמנו להשתתף בסקירה. קישורים למסמכי PDF שיתופיים מספקים מידע נוסף, כולל המועד האחרון (אם נקבע) ומספר ההערות שהתקבלו מכל סוקר. מחיקת קישור ב- Tracker אינה מוחקת את קובץ ה- PDF.

 • Latest Updates מסכם את השינויים והסקירות האחרונים.

לקבלת מידע נוסף, ראו מעקב אחר מסמכי PDF שנסקרו בעזרה של Acrobat.

שחזור לאחר כיבוי בלתי צפוי (ביישום Reader בלבד, לא בדפדפן)

התכונה Autosave מונעת אובדן שינויים לאחר שמתרחשת הפרעה בלתי צפויה.

 1. פתחו את הקבצים שעבדתם עליהם לפני שאירע הכיבוי הבלתי צפוי.

 2. כאשר תופיע בקשה, לחצו על Yes כדי לפתוח את הקבצים שנשמרו באופן אוטומטי.

 3. שמרו את הקבצים בשמות זהים לשמות הקבצים שעבדתם עליהם במקור.

אם אפשרות השמירה האוטומטית אינה זמינה, הפעילו אותה בתיבת הדו-שיח Preferences

 1. בחרו Edit >‏ Preferences.

 2. בטור השמאלי, בחרו Documents ולאחר מכן בחרו Automatically Save Document Changes To Temporary File Every <X> Minutes.

 3. בתיבה Minutes, ציינו באיזו תדירות ברצונכם לשמור קבצים.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?