הצגת הערות

הרשימה Comments מופיעה בחלונית הימנית של חלון המסמך. הרשימה Comments מציגה את כל ההערות ב- PDF, ומספקת סרגל כלים עם אפשרויות נפוצות, כגון מיון, סינון ואפשרויות נוספות לעבודה עם הערות.

הרשימה Comments ב- Acrobat
הרשימה Comments

פתיחת הרשימה Comments

 1. בחרו Tools ‏> Comment.

  ערכת הכלים Comments מוצגת בסרגל הכלים המשני, והרשימה Comments מוצגת בחלונית הימנית.

 2. באמצעות התפריט Options בפינה הימנית העליונה של הרשימה Comments, בצעו אחת מהאפשרויות הבאות:

  • הרחיבו או צמצמו את ההערות. לחצו על Expand All או Collapse All בתפריט האפשרויות Comments list. כדי להרחיב הערה בודדת, לחצו על ההערה או לחצו על () בהערה. כדי לכווץ הערה בודדת, לחצו על () בהערה.
  • יצירה או הדפסה של סיכום הערות.
  • ייבוא וייצוא של הערות.
  • ייצוא ל- Word או AutoCAD.
  • ציון העדפות הערות.

הרחבת הרשימה Comments

ניתן להרחיב את החלונית Comments כדי לשפר את הקריאות של הערות ארוכות.

 • כדי לשנות את גודל החלונית, הציבו את הסמן לאורך הגבול השמאלי של החלונית ולאחר מכן החזיקו וגררו שמאלה או ימינה.

מיון הערות

ניתן למיין הערות ברשימה Comments לפי עמוד, מחבר, תאריך, סוג, מצב unread או צבע. בשרשור של תגובות, רק ההודעה הראשונה ממוינת, והודעות התגובה ממוינות באותה קטגוריה של ההודעה הראשונה בשרשור.

 1. בחרו Tools ‏> Comment.

 2. ברשימה Comment, בחרו אפשרות מהתפריט Sort Comments by .

סינון הערות

ניתן להציג או להסתיר הערות לפי מצב, סוקר (מחבר), סוג או צבע. סינון משפיע על המראה של הערות גם בחלון המסמך וגם ברשימת ההערות. בשעת הדפסת הערות או סיכום הערות, ניתן לציין אם הערות מוסתרות יודפסו או יסוכמו. בשעת הסתרת הערת פתק שכוללת תגובה, גם שאר התגובות באותו שרשור יוסתרו.

הערה:

בסקירה מבוססת דוא"ל, הערות מוסתרות אינן נכללות בשעת שליחת ההערות ליוזם הסקירה.

 1. מהתפריט Filter comments  ברשימה Comments, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • לניקוי כל המסננים, לחצו על Clear All. לחלופין, השתמשו ב- Ctrl+8‏ (Windows) או Command+8‏ (Mac OS).

  • השתמשו בבורר מצבים כדי להציג או להסתיר את כל ההערות. לחלופין, השתמשו ב- Ctrl+Shift+8‏ (Windows) או Command+Shift+8‏ (Mac OS).

  • לסינון הערות, בחרו בקטגוריות שברצונכם להציג. לדוגמה, אם ברצונכם שיופיעו רק הערות מדבקה שנותקו לא פתורות, בחרו > Types >‏ Sticky Notes כדי שרק הערות המדבקה יופיעו, ולאחר מכן בחרו > Status >‏ Unresolvedכדי שרק הערות המדבקה שנותרו לא פתורות יופיעו.

  • כדי לפתוח את כל הפתקים הנפתחים, לחצו לחיצה ימנית על ביאור ובחרו Open All Pop-Ups. (זמין רק אם הרשימה Comments סגורה)

  • כדי לסגור את כל הפתקים הנפתחים, לחצו לחיצה ימנית על ביאור ובחרו Minimize Pop-Ups. (זמין רק אם הרשימה Comments סגורה)

מענה להערות

הערה:

ב- Acrobat Reader, תכונות ההערות זמינות רק במסמכי PDF שהופעלה בהם האפשרות של הוספת הערות. בדרך כלל, מסמכי PDF בתהליך עבודה של סקירה כוללים זכויות של הוספת הערות.

תגובות להערות שימושיות בעיקר בסקירותשיתופיות,כאשר המשתתפים קוראים את ההערות זה של זה. הן יכולות גם לשמש יוזמים של סקירות, שמעוניינים לאפשר לסוקרים לדעת כיצד הצעותיהם מוטמעות. כאשר סוקר אחד או יותר מגיבים להערה, קבוצת ההודעות נקראת שרשרת. ברשימה Comments, כל התגובות מוצגות. התגובות מוכנסות פנימה מתחת להערה המקורית.

תגובה בפתק הנפתח

 1. פתחו את הפתק הנפתח של ההערה.
 2. לחצו על Reply, בפינה הימנית העליונה של הפתק הנפתח.

 3. הקלידו את התגובה בתיבה שמופיעה.

תגובה ברשימת ההערות

 1. בחרו הערה ברשימה Comments.
 2. הקלידו את התגובה בתיבה שמופיעה.

מענה למשתתף בסקירה

 1. בחרו הערה והשתמשו ב@אזכור כדי למשוך את תשומת הלב של סוקר מסמך.

 2. הקלידו את התגובה בתיבה שמופיעה.

מחיקת תגובה

ניתן למחוק את ההערות ב- PDF. עם זאת, לא ניתן למחוק הערות של סוקרים אחרים.

 1. בפתק הנפתח, לחצו לחיצה ימנית על התגובה ובחרו Delete.

קביעת מצב

עבור מסמכי PDF משותפים באמצעות Adobe Document Cloud

המצב שימושי למעקב אחר הערות שקראתם, פתרתם או שדורשות פעולות נוספות. קביעת מצב הסקירה מאפשרת ליידע את המשתתפים בסקירה כיצד בכוונתכם לטפל בהערה.

בחרו את ההערה ברשימה Comments ולחצו לחיצה ימנית. לחלופין, ניתן ללחוץ על תפריט Options‏ () עבור ההערה שנבחרה ולבצע את הפעולות הבאות:

 • לסימון ההערה כהערה שנפתרה, בחרו Resolve.
 • כדי לסמן את הקריאהכקריאה שלא נקראה, בחרו Mark As Unread.

עבור מסמכי PDF משותפים באמצעות תיקיית רשת

קביעת מצב או סימן תיוג

 ב- Windows, באפשרותכם להשתמש במצב או בסימון תיוג כדי לציין מהן ההערות שברצונכם לייצא אל מסמך Word. קביעת מצב הסקירה מאפשרת להציג או להסתיר קבוצת הערות ולאפשר למשתתפים בסקירה לדעת כיצד בכוונתכם לטפל בהערה. לאחר קביעת מצב הסקירה, לא ניתן להסיר את תצוגת מצב הסקירה מההערה ברשימת ההערות, גם אם משנים את מצב הסקירה למצב None. סימני תיוג מיועדים לשימושכם האישי ואינם מוצגים כשמשתמשים אחרים צופים במסמך PDF, אלא אם כן משנים את מצב ההערות.

 1. בחרו את ההערה ברשימה Comments ולחצו לחיצה ימנית כדי להציג את תפריט האפשרויות. לאחר מכן בחרו אפשרות מהתפריט Set Status.

  מצב הסקירה מופיע בהערה לצד שם המשתמש שקבע את מצב ההערה. אם סוקר נוסף קובע את מצב הסקירה להערה זו, שני שמות הסוקרים ושני מצבי הסקירה מופיעים ברשימת ההערות.

 2. להצגת היסטוריית השינויים של הערה, לחצו לחיצה ימנית על סמל הפתק, על הסימון או על שורת הכותרת של פתק נפתח, ולאחר מכן בחרו Properties. לחצו על הכרטיסיה Review History.

הוספת סימן תיוג להערות

 1. בחרו הערה ברשימה Comments. מתפריט האפשרויות , בחרו Add Checkmark. בנוסף, ניתן ללחוץ לחיצה ימנית על ההערה ולבחור Add Checkmark. סמל סימון מופיע על-גבי ההערה.

הערה:

כברירת מחדל, תיבת הסימון מוסתרת. אם אתם משתמשים בתיבות סימון בממסכים מרובים, Acrobat יציג לכם הנחיה לאפשר תיבות סימון עבור כל המסמכים.

כדי להציג תיבת סימון עבור כל ההערות, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. עברו אל Edit > Preferences (ב-Windows), או אל Acrobat > Preferences (ב-macOS). תיבת הדו-שיח של ההעדפות תוצג.

 2. בקטגוריה Commenting, בחרו Show Checkbox תחת Making Comments.

  תיבת הסימון Show
 3. לחצו על OK.

תיבת הסימון זמינה כעת עבור כל ההערות. כדי להוסיף סימן ביקורת, בחרו את תיבת הסימון לצד ההערה.

סיכום הערות הוא דרך נוחה לקבלת תקציר של כל ההערות המשויכות למסמך PDF. בעת סיכום הערות, ניתן ליצור מסמך PDF עם הערות שניתן להדפיס, או להדפיס את הסיכום ישירות. הסיכום אינו משויך ואינו מקושר למסמך PDF שממנו נלקחו ההערות.

אפשרויות פריסת עמוד לסיכומי הערות
אפשרויות פריסת עמוד לסיכומי הערות

A. מסמך והערות עם קווים מחברים בעמוד יחיד B. מסמך והערות עם קווים מחברים בעמודים נפרדים C. הערות בלבד D. מסמך והערות עם מספרים סידוריים 

כברירת מחדל, Acrobat מדפיסה מסמכי PDF עם כל החותמות שהוחלו עליהם. לקבלת השליטה הגדולה ביותר על אופן ההדפסה של הערות, בחרו  > Print With Comments Summary מהרשימה Comments.

 1. סננו את ההערות כדי להציג רק את ההערות שברצונכם לכלול בסיכום. (ברשימה Comments, לחצו על Filter Comments ובחרו את קטגוריות ההערות שברצונכם להציג.)

  סינון קטגוריה
 2. לקבלת השליטה הגדולה ביותר על אופן ההדפסה של הערות, בחרו   > Print With Comments Summary. לחלופין, כדי ליצור PDF נפרד של ההערות, בחרו  > Create Comment Summary.

 3. בתיבת הדו-שיח Create Comment Summary, בצעו את הפעולות הבאות:

  • בחרו פריסה למסמך ולהערות. הפריסה קובעת את האפשרויות הזמינות.

  • בחרו כיצד למיין את ההערות.

  • ציינו טווח עמודים ובחרו האם לכלול עמודים ללא הערות.

  • בחרו אם ברצונכם להציג בסיכום את כל ההערות, או רק את ההערות המוצגות כעת.

 4. לחצו על Create Comment Summary.

חיפוש הערה

אתרו הערה ברשימת ההערות באמצעות חיפוש מילה או ביטוי מסוימים.

 1. בחרו Tools ‏> Comment כדי להציג את הרשימה Comments.

 2. לחצו על . בשדה Search Comments, ציינו את המילה או הביטוי שברצונכם לחפש.

הרשימה Comments מציגה את ההערות שמתאימות לקריטריוני החיפוש; מספר ההערות מוצג בכותרת הלוח.

מחיקת הערות

לא ניתן למחוק הערות של סוקרים אחרים בסקירה שיתופית או הערות נעולות.

הערה:

כדי למחוק את כל ההערות ב- PDF, בחרו Tools‏ > Redact‏ > Remove Hidden Information. לאחר מכן, בחרו את האפשרות Comments and markups מהחלונית Results. תכונה זו אינה זמינה ב- Reader.

מחיקת הערה

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו בהערה והקישו על Delete.

  • ברשימה Comments, לחצו לחיצה ימנית של ההערה שברצונכם למחוק ובחרו Delete מהתפריט ההקשרי.

   הערה: לפני שתקישו על Delete, ודאו שבחרתם בהערה.

Unlock a comment

הערה:

אפשרות זו זמינה עבור מסמכי PDF משותפים באמצעות תיקיית רשת

 1. לחצו לחיצה ימנית על ההערה ובחרו Properties.

 2. בטלו את הסימון באפשרות Locked.

בדיקת איות של כל המלל הכלול בהערות

ניתן לבצע בדיקת איות של מלל שהוספתם בהערות פתק ובשדות טופס. עם זאת, לא ניתן לבצע בדיקת איות של מלל במסמך PDF עצמו.

 1. בחרו את ההערה. מתפריט Options, בחרו Edit.

 2. לחצו לחיצה ימנית על המלל ובחרו Check Spelling.

 3. לחצו על Start. לשינוי מילה, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • ערכו את המילה שנבחרה. כדי לבטל את השינוי, לחצו על Undo Edit. לקבלת השינוי, לחצו על Change.

  • לחצו פעמיים על הצעת תיקון.

  • בחרו הצעת תיקון ולחצו על Change. לחצו על Change All כדי להחליף כל מופיע של המילה הלא מזוהית בתיקון המוצע.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת