דרישות המערכת של Fireworks CS6

Windows

 • מעבד Intel® Pentium® 4 או AMD Athlon® 64
 • Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 3 או Windows 7 עם Service Pack 1. יישומים של Adobe® Creative Suite® 5.5 ו- CS6 תומכים גם ב- Windows 8. עיין בשאלות נפוצות על CS6 לקבלת מידע נוסף על תמיכה ב- Windows 8.
 • זיכרון RAM בנפח ‎1 GB (מומלץ ‎2 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎1 GB להתקנה; שטח פנוי נוסף במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקני אחסון נשלפים המבוססים על הבזק)
 • צג ‎1280x1024‎ עם כרטיס וידאו של 16‎ סיביות
 • כונן DVD-ROM
 • תוכנה זו לא פועלת ללא הפעלה. נדרשים חיבור ורישום לאינטרנט בפס רחב לצורך הפעלת תוכנה, אימות מנויים וגישה לשירותים מקוונים.** הפעלה בטלפון אינה זמינה.

Mac OS

 • מעבד Intel מרובה ליבות
 • Mac OS X v10.6.8 או v10.7. היישומים Adobe Creative Suite 5‏, CS5.5 ו- CS6 תומכים ב- Mac OS X Mountain Lion‏ (v10.8) כשהם מותקנים במערכת מבוססת Intel.*
 • זיכרון RAM בנפח ‎1 GB (מומלץ ‎2 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי בנפח ‎1 GB לצורך התקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין באמצעי אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית רישיות או בהתקני אחסון נשלפים מסוג Flash)
 • צג ‎1280x1024‎ עם כרטיס וידאו של 16‎ סיביות
 • כונן DVD-ROM
 • תוכנה זו לא תפעל ללא הפעלה. לצורך הפעלת התוכנה, אימות מנוי וגישה לשירותים מקוונים, נדרשים חיבור לאינטרנט בפס רחב ורישום.** הפעלה בטלפון אינה זמינה.

* למידע נוסף על תמיכה ב-Mac OS X Mountain Lion.

**מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מסוימים של Adobe או שירותים מקוונים מתארחים של צד שלישי, או לאפשר גישה לשירותים כאלה (להלן " שירותים מקוונים"). השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. שירותים מקוונים אינם זמינים בכל המדינות או השפות, ייתכן שידרשו רישום משתמש, וייתכן שיופסקו או ישונו בשלמותם או בחלקם ללא הודעה. ייתכן שיחולו תשלומים נוספים או חיובים בגין מנוי.

דרישות המערכת של Fireworks CS5.5

Windows

 • מעבד Intel® Pentium® 4 או AMD Athlon® 64
 • Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 2 (מומלץ Service Pack 3‏); Windows Vista® Home Premium‏, Business‏, Ultimate או Enterprise עם Service Pack 1; או Windows 7
 • זיכרון RAM של ‎512MB (1 GB מומלץ)
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎1 GB להתקנה; שטח פנוי נוסף במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקני אחסון נשלפים המבוססים על הבזק)
 • צג 1280 x‏ 1024 עם מתאם גרפיקה של 16 סיביות
 • כונן DVD-ROM
 • חיבור לאינטרנט בפס רחב נדרש לשירותים מקוונים ולאימות מהדורת מנוי (אם זמינה) באופן קבוע*

Mac OS

 • מעבד Intel מרובה ליבות
 • Mac OS X גרסה 10.5.7 או 10.6
 • זיכרון RAM בנפח ‎512 MB (מומלץ ‎1 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎1 ‎GB להתקנה; שטח דיסק קשיח נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקנה בהתקן אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית-רישיות או בהתקני אחסון ניתנים להסרה מסוג Flash).
 • רזולוציית תצוגה של ‎1280 x 1024 עם כרטיס גרפי בעל תמיכה ב-16 סיביות
 • כונן DVD-ROM
 • חיבור לאינטרנט בפס רחב נדרש לשירותים מקוונים*

מוצר זה עשוי לאפשר לך להרחיב את הפונקציונליות שלו על-ידי קבלת גישה לתכונות מסוימות המתארחות באופן מקוון, לרבות השירותים המקוונים של CS Live (להלן "שירותים מקוונים"), בתנאי שיש לך חיבור לאינטרנט במהירות גבוהה. השירותים המקוונים, וחלק מהתכונות שלהם, אינם זמינים בכל מדינות, השפות או המטבעות, וניתן להפסיק אותם באופן חלקי או מלא ללא התרעה. השימוש בשירותים המקוונים כפוף לתנאי שימוש נפרדים ולמדיניות הפרטיות המקוונת. הגישה לשירותים עשויה לפעמים לדרוש רישום משתמש. שירותים מקוונים מסוימים, לרבות שירותים המוצעים בתחילה ללא תשלום, עשויים להיות כפופים לחיובים נוספים ולדרוש מנוי נפרד. לקבלת פרטים נוספים ולעיון בתנאי השימוש החלים ובמדיניות הפרטיות המקוונת, בקר בכתובת www.adobe.com/il.

דרישות המערכת של Fireworks CS5

Windows

 • מעבד Intel® Pentium® 4 או AMD Athlon® 64
 • Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 2 (מומלץ Service Pack 3‏); Windows Vista® Home Premium‏, Business‏, Ultimate או Enterprise עם Service Pack 1; או Windows 7
 • זיכרון RAM של ‎512MB (1 GB מומלץ)
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎1GB להתקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקנה בהתקני אחסון ניתנים להסרה מבוססי Flash)
 • רזולוציית תצוגה של ‎1280 x 1024 עם מתאם וידאו בעל תמיכה ב-16 סיביות
 • כונן DVD-ROM
 • חיבור לאינטרנט בפס רחב נדרש לשירותים מקוונים*

Mac OS

 • מעבד Intel מרובה ליבות
 • Mac OS X גרסה 10.5.7 או 10.6
 • זיכרון RAM בנפח ‎512 MB (מומלץ ‎1 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎1 ‎GB להתקנה; שטח דיסק קשיח נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקנה בהתקן אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית-רישיות או בהתקני אחסון ניתנים להסרה מסוג Flash).
 • רזולוציית תצוגה של ‎1280 x 1024 עם מתאם וידאו בעל תמיכה ב-16 סיביות
 • כונן DVD-ROM
 • חיבור לאינטרנט בפס רחב נדרש לשירותים מקוונים*

* מוצר זה עשוי לאפשר לך להרחיב את הפונקציונליות שלו על-ידי קבלת גישה לתכונות מסוימות המתארחות באופן מקוון, לרבות השירותים המקוונים של CS Live (להלן "שירותים מקוונים"), בתנאי שיש לך חיבור לאינטרנט במהירות גבוהה. השירותים המקוונים, וחלק מהתכונות שלהם, אינם זמינים בכל מדינות, השפות או המטבעות, וניתן להפסיק אותם באופן חלקי או מלא ללא התרעה. השימוש בשירותים המקוונים כפוף לתנאי שימוש נפרדים ולמדיניות הפרטיות המקוונת. הגישה לשירותים עשויה לפעמים לדרוש רישום משתמש. שירותים מקוונים מסוימים, לרבות שירותים המוצעים בתחילה ללא תשלום, עשויים להיות כפופים לחיובים נוספים ולדרוש מנוי נפרד. לקבלת פרטים נוספים ולעיון בתנאי השימוש החלים ובמדיניות הפרטיות המקוונת, בקר בכתובת www.adobe.com/il.

דרישות המערכת של Fireworks CS4

Windows

 • מעבד במהירות ‎1 GHz ומעלה
 • Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 2‏ (Service Pack 3 מומלץ) או Windows Vista® Home Premium‏, Business‏, Ultimate, או Enterprise עם Service Pack 1 (מאושר עבור Windows XP בגרסת 32 סיביות ו- Windows Vista)
 • זיכרון RAM בנפח ‎512 MB (מומלץ ‎1 GB)
 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎1 GB להתקנה; שטח פנוי נוסף במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקני אחסון המבוססים על הבזק)
 • גודל תצוגה של ‎1024 x 768 (מומלץ ‎1280 x 800) עם מתאם וידאו של 16 סיביות
 • כונן DVD-ROM
 • חיבור לאינטרנט בפס רחב נדרש לשירותים מקוונים*

תאימות ל-Windows 7

Mac OS

 • מעבד PowerPC® G5 או מעבד Intel®‎ מרובה ליבות
 • Mac OS X v10.4.11–10.5.4
 • זיכרון RAM בנפח ‎512 MB (מומלץ ‎1 GB)
 •  שטח דיסק קשיח פנוי של ‎1 GB להתקנה; שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין באמצעי אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית-רישיות או בהתקני אחסון מסוג הבזק)
 • גודל תצוגה של ‎1024 x 768 (מומלץ ‎1280 x 800) עם מתאם וידאו של 16 סיביות
 • כונן DVD-ROM
 • חיבור לאינטרנט בפס רחב נדרש לשירותים מקוונים*

,תאימות ל-Snow Leopard

*מוצר זה עשוי לאפשר לך להרחיב את הפונקציונליות שלו על-ידי קבלת גישה לתכונות מסוימות המתארחות באופן מקוון, לרבות השירותים המקוונים של CS Live (להלן "שירותים מקוונים"), בתנאי שיש לך חיבור לאינטרנט במהירות גבוהה. השירותים המקוונים, וחלק מהתכונות שלהם, אינם זמינים בכל מדינות, השפות או המטבעות, וניתן להפסיק אותם באופן חלקי או מלא ללא התרעה. השימוש בשירותים המקוונים כפוף לתנאי שימוש נפרדים ולמדיניות הפרטיות המקוונת. הגישה לשירותים עשויה לפעמים לדרוש רישום משתמש. שירותים מקוונים מסוימים, לרבות שירותים המוצעים בתחילה ללא תשלום, עשויים להיות כפופים לחיובים נוספים ולדרוש מנוי נפרד. לקבלת פרטים נוספים ולעיון בתנאי השימוש החלים ובמדיניות הפרטיות המקוונת, בקר בכתובת www.adobe.com/il.

דרישות המערכת של Fireworks CS3

 Windows

 • מעבד Intel Pentium 4‏, Intel Centrino‏, Intel Xeon או Intel Core Duo (או מעבד תואם)
 • Microsoft Windows XP עם Service Pack 2 או Windows Vista Home Premium‏, Business‏, Ultimate או Enterprise (מאושר למהדורות של 32 סיביות)
 • זיכרון RAM בנפח ‎512 MB (מומלץ ‎(1 GB
 • שטח פנוי של ‎ 1 GBבדיסק הקשיח (נדרש שטח פנוי נוסף במהלך ההתקנה)
 • רזולוציית צג של ‎1024 x 768 עם מתאם וידאו של 16 סיביות
 • כונן DVD-ROM
 • תוכנת QuickTime 7 דרושה עבור תכונות מולטימדיה
 • חיבור לאינטרנט או לטלפון נדרש עבור הפעלת המוצר
 • חיבור לאינטרנט בפס רחב נדרש ל- Adobe Stock Photos ולשירותים אחרים*

Mac OS

 • מעבד PowerPC G4 או מעבד Intel מרובה ליבות
 • Mac OS X v10.4.810.5 ‏(Leopard)
 • זיכרון RAM בנפח ‎512 MB (מומלץ ‎(1 GB
 • שטח פנוי של ‎ 1 GBבדיסק הקשיח (נדרש שטח פנוי נוסף במהלך ההתקנה)
 • רזולוציית צג של ‎1024 x 768 עם מתאם וידאו של 16 סיביות
 • כונן DVD-ROM
 • תוכנת QuickTime 7 דרושה עבור תכונות מולטימדיה
 • חיבור לאינטרנט או לטלפון נדרש עבור הפעלת המוצר
 • נדרש חיבור של פס רחב לאינטרנט עבור Adobe Stock Photos*‎‏ ושירותים נוספים

*שירותים מקוונים, לרבות אך ללא הגבלה, Adobe Stock Photos ו- Adobe Connect עשויים לא להיות זמינים בכל המדינות, השפות והמטבעות. זמינות השירותים כפופה לשינויים. שימוש בשירותים מקוונים כפוף לתנאים והתניות המפורטים בהסכם נפרד וייתכן שיחולו בגינו חיובים נוספים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת