Voorvertoning van folio's en artikelen weergeven

Gebruik de Adobe Content Viewer om een voorvertoning van folio's weer te geven. De Adobe Content Viewer is beschikbaar als bureaubladtoepassing (genaamd Desktop Viewer) of als app voor mobiele apparaten. Desktop Viewer wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u DPS Desktop Tools bijwerkt. U kunt de viewer voor mobiele apparaten downloaden via de iPad App Store, Google Play Store en Windows Store. Zoek in de winkel van uw apparaat naar “content viewer.”

Tips voor voorvertonen van DPS-inhoud

 • Desktop Viewer of viewer voor apparaat? Gebruik Adobe Content Viewer op het doelapparaat. Adobe Content Viewer is beschikbaar in de iTunes App Store voor iPads en iPhones, in de Google Play Store en in de Windows Store (alleen 8.1). De Desktop Viewer is afgeschaft en voorvertoningen van inhoud worden hierin niet meer correct weergegeven.
 • Geldig folio? Zodra u een folio of artikel hebt gemaakt, kunt u een voorvertoning weergeven via de Desktop Viewer of de viewer op uw mobiele apparaat. Als u echter een voorvertoning van een folio wilt weergeven, moet het folio op de juiste wijze worden gemaakt. Wanneer uw folio bijvoorbeeld een artikel in liggende richting én een artikel in staande en liggende richting bevat, kan het folio niet worden voorvertoond. Wanneer u de Desktop Viewer gebruikt om een voorvertoning van een niet goed gemaakt folio weer te geven, ontvangt u een foutbericht.
 • Uploaden/downloaden of voorvertonen op apparaat? Er zijn twee methoden om inhoud voor te vertonen in Adobe Content Viewer op een apparaat. De ene methode is om het folio te uploaden naar Folio Producer en u vervolgens met dezelfde Adobe ID aan te melden bij Adobe Content Viewer en het folio te downloaden. De andere methode is om een iPad of iPhone te verbinden met uw Mac OS-computer en Voorvertonen op apparaat te gebruiken. Voorvertonen op apparaat is niet beschikbaar op Windows-computers of voor Android- of Windows-apparaten.
 • Lay-out, artikel of folio voorvertonen? InDesign biedt verschillende methoden om inhoud voor te vertonen en deze methoden bieden allemaal een andere ervaring. Als u voorvertoning gebruikt via het deelvenster Folio Overlays of de opdracht Bestand > Voorvertoning van folio, krijgt u alleen een voorvertoning van de lay-out in rasterindeling, niet van het artikel of folio. Als u voorvertoning gebruikt via het deelvenster Folio Builder, krijgt u een voorvertoning van het artikel of het folio afhankelijk van wat er is geselecteerd. Voor artikelen met vloeiend schuiven of artikelen met PDF-afbeeldingsindeling moet u het deelvenster Folio Builder gebruiken en niet de andere methoden.

Aanbevelingen van Adobe:

Een voorvertoning van folio's weergeven op de iPad of iPhone

De Adobe Content Viewer voor de iPad of iPhone is een algemene versie van de viewer die wordt gebruikt voor het testen van de DPS-inhoud die u maakt op de iPad of iPhone. Deze viewer wordt bijgewerkt wanneer een nieuwe DPS-versie wordt uitgebracht. Adobe Content Viewer biedt geen ondersteuning voor apparaten met iOS 5, waaronder iPad 1-modellen.

Opmerking:

Wanneer een nieuwe set gereedschappen wordt uitgebracht, werken folio's die u met de nieuwste viewerversie maakt mogelijk pas correct nadat Apple de nieuwe Adobe Content Viewer-versie heeft goedgekeurd. Als u het folio probeert te openen, verschijnt een bericht dat u de app moet bijwerken. Als u een Professional- of Enterprise-account hebt, kunt u een aangepaste versie van de Adobe Content Viewer maken. Zie Een aangepaste Adobe Content Viewer maken voor de iPad. U kunt ook een folio maken met behulp van een vorige ondersteunde viewerversie.

Met de Adobe Content Viewer-bibliotheek worden twee locaties gecontroleerd op folio's: de Folio Producer-server en de Distribution Service. De Folio Producer (gehost door acrobat.com) bevat alle folio's die in het deelvenster Folio Builder worden weergegeven. De Distribution Service bevat alle gepubliceerde folio's. Een blauw bliksemschichtpictogram in de foliominiatuur geeft aan dat een folio van de Folio Producer-server is gedownload. Een blauw stekkerpictogram geeft aan dat een folio door Voorvertoning op het apparaat wordt geladen. De folio's die naar de Distribution Service zijn gepubliceerd, bevatten geen blauwe pictogrammen. Folio's die worden gepubliceerd als Retail, worden niet weergegeven in de Adobe Content Viewer.

De pictogrammen geven de bron van het folio aan.

 1. Download de Adobe Content Viewer of werk deze bij op uw apparaat vanuit de App Store.

 2. Start Adobe Viewer op de iPad en meld u aan met de Adobe ID die u ook gebruikt om u aan te melden bij het deelvenster Folio Builder.

  De folio's waartoe u toegang hebt, zijn beschikbaar voor downloaden of voorvertonen.

  Opmerking:

  als uw folio niet in de viewerbibliotheek wordt weergegeven, controleert u of het folio geen artikelen bevat met een richting die niet overeenkomt met die van het folio, zoals een artikel dat alleen de richting Liggend heeft in een folio met twee richtingen.

Een voorvertoning van AEM-folio's weergeven

Als u een workflow van Adobe Experience Manager (AEM) gebruikt, kunt u een voorvertoning van AEM-folio's weergeven zonder de folio's te publiceren naar de Folio Producer-service.

 1. Tik in Adobe Content Viewer op AEM.
 2. Meld u aan met uw AEM-account. Geef uw AEM-gebruikersnaam en -wachtwoord op. Gebruik voor de URL de notatie http://<IP-adres>:<poortnummer voor AEM>.

U kunt de volgende navigatietechnieken gebruiken in de Adobe Content Viewer of in een aangepaste viewer.

 • Draai voor folio's met twee richtingen het mobiele apparaat om de horizontale of verticale versie van het artikel weer te geven.

 • Veeg omhoog en omlaag om een artikel te lezen. Veeg naar links en rechts om naar een ander artikel (of naar andere pagina's van een samengevoegd artikel) te gaan.

 • Tik op of veeg over interactieve gebieden.

 • Tik op een niet-interactief gebied om de navigatiebalken (soms ook wel de “HUD” of heads-up display genoemd) weer te geven. Tik op de knop Bibliotheek om naar de bibliotheek in een app met meerdere uitgaven te gaan of tik op de knop Home om terug te gaan naar het eerste artikel in een app voor één uitgave. Tik op de knop Terug om naar de vorige weergave te gaan. Tik op het pictogram Inhoudsopgave om de inhoudsopgave weer te geven. Sleep de scrubber om door miniatuurafbeeldingen te schuiven in de bladermodus.

 • Tik op de titel op de navigatiebalk om naar het eerste artikel terug te gaan. Dubbeltik op de titel om te schakelen tussen de weergave van de titel en de weergave van de titel en viewerversie. Tik voor iOS-viewers drie keer op de titel om de uitgave opnieuw in te stellen zodat elk artikel begint bij de eerste pagina in plaats van bij de vorige weergegeven pagina. (Voor apps van v32 en hoger kunt u een knop maken waarmee het folio opnieuw wordt ingesteld (gebruik navto://relative/reset)).

Adobe Content Viewer voor de iPad

A. De knop Bibliotheek B. De knop Terug C. De knop Inhoudsopgave D. Scrubber 

Folio's uit de viewer verwijderen

Als u een folio uit de viewer wilt verwijderen, tikt u op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van de bibliotheek. Kies Uitgaven verwijderen van iPad en selecteer en verwijder vervolgens de gewenste folio's. Als het folio nog steeds beschikbaar is op de server, kan het nog steeds worden gedownload in de viewer. Als het folio niet meer beschikbaar is op de server, verdwijnt het folio uit de bibliotheek.

Als u een folio uit de iPhone-bibliotheek wilt verwijderen, veegt u van rechts naar links over de naam van het folio. Wanneer u een veeggebaar maakt, wordt de knop voor weergeven gewijzigd in een knop voor verwijderen.

Android-viewer gebruiken om een voorvertoning weer te geven van inhoud

De Adobe Content Viewer voor Android wordt gebruikt voor het testen van de digitale inhoud die u maakt voor telefoons en tablets met Android 4.0.3 of hoger.

 1. Download Adobe Content Viewer van de Google Play Store.

 2. Start Adobe Viewer op het Android-apparaat en meld u aan met de Adobe ID die u ook gebruikt om u aan te melden bij het deelvenster Folio Builder.

  De folio's waartoe u toegang hebt, zijn beschikbaar voor downloaden of voorvertonen.

De Desktop Viewer gebruiken om een voorvertoning van inhoud weer te geven

De Adobe Content Viewer voor computer (ook wel Desktop Viewer genoemd) is een AIR-app waarmee u een voorvertoning van folio's, artikelen of lay-outs kunt bekijken op uw computer.

Voor de release Adobe AIR v20 zijn in Mac OS X 64-bits toepassingen vereist. Hierdoor kan de Adobe Content Viewer voor bureaublad niet worden uitgevoerd in Mac OS X wanneer AIR v20 is geïnstalleerd. Er wordt een foutbericht weergegeven met de melding dat de systeemeigen extensie voor de toepassing ontbreekt.

Het DPS-team is niet van plan om de Adobe Content Viewer voor bureaublad bij te werken voor het voorvertonen van DPS-inhoud in InDesign. U kunt het beste de functie voor voorvertonen op het apparaat gebruiken om voorvertoningen nauwkeurig weer te geven.

Voorvertonen op apparaat gebruiken

In plaats van folio's van de server te downloaden, kunt u de functie Voorvertonen op apparaat gebruiken om een folio direct van uw computer naar het mobiele apparaat te kopiëren.

Voorvertonen op apparaat is alleen beschikbaar op Mac OS-computers om inhoud rechtstreeks op een iPad of iPhone voor te vertonen.

 1. Sluit uw iPad of iPhone aan op uw computer.

 2. Start op uw iPad of iPhone de aangepaste Adobe Content Viewer die u met DPS App Builder hebt gemaakt.

  U hoeft zich niet aan te melden.

 3. Als u een artikel of folio wilt voorvertonen, selecteert u in het deelvenster Folio Builder in InDesign het folio of artikel waarvan u een voorvertoning wilt weergeven. Kies vervolgens Voorvertoning op [naam apparaat] in het menu Voorvertoning onder aan het deelvenster.

  Het voorvertoonde folio wordt van uw computer naar uw apparaat gekopieerd. Een voorvertoond folio blijft op het apparaat staan wanneer u het apparaat loskoppelt. Wanneer u het folio archiveert, wordt het verwijderd uit de bibliotheek. Een voorvertoond artikel blijft niet op uw apparaat staan wanneer u de voorvertoning beëindigt.

 4. Als u alleen de huidige lay-out wilt voorvertonen, opent u het deelvenster Folio Overlays en kiest u Voorvertoning op [naam apparaat] in het menu Voorvertoning onder aan het deelvenster.

  De voorvertoonde lay-out blijft op het apparaat staan wanneer u het loskoppelt. Als u terugkeert naar de bibliotheek, is de voorvertoonde lay-out verwijderd.

  Met het voorvertonen op apparaat vanuit het deelvenster Folio Overlays worden alleen de pagina's van de huidige lay-out weergegeven in PNG-indeling. Alternatieve lay-outs in InDesign CS6/CC worden niet in de voorvertoning opgenomen. Gebruik voor het voorvertonen van artikelen met vloeiend schuiven het deelvenster Folio Builder en niet het deelvenster Folio Overlays.

Voorvertonen met de Adobe Content Viewer in Windows 8.1

Er is een versie van de Adobe Content Viewer-app beschikbaar in de Windows Store. Zoek in de Windows Store naar “Adobe Content Viewer”. Deze app is alleen beschikbaar voor apparaten met Windows 8.1. Zie DPS-apps voor de Windows Store ontwikkelen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?