De tekst wordt weergegeven als vierkante vakjes | Double-bytetekens | niet-Japanse versie van Windows 10

Probleem: de tekst wordt weergegeven als vierkante vakjes

Als u catalogi, mensen, plaatsen, gebeurtenissen, labels, enzovoort een naam geeft met gewone double-bytetekens worden die tekens weergegeven als vierkante vakjes. 

Namen van personen, plaatsen en gebeurtenissen worden weergegeven als vierkante vakjes in plaats van double-bytetekens.

Dit probleem doet zich alleen voor op niet-Japanse versies van Windows 10 (bijvoorbeeld voor Engels of Duits). Het probleem doet zich niet voor op Japanse besturingssystemen. 

Tussenoplossing

Gebruik een Japanse versie van Windows 10. U kunt ook een Japans lettertype installeren op de computer waarop de niet-Japanse versie van Windows 10 wordt uitgevoerd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account