Handboek Annuleren

Apps en updates distribueren en leveren

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Aan de slag met Global Admin Console
  1. De Global Admin Console gaan gebruiken
  2. Uw organisatie selecteren
  3. De organisatiehiërarchie beheren
  4. Productprofielen beheren
  5. Beheerders beheren
  6. Gebruikersgroepen beheren
  7. Organisatiebeleid bijwerken
  8. Beleidssjablonen beheren
  9. Producten toewijzen aan onderliggende organisaties
  10. Klaarstaande taken doorvoeren
  11. Inzichten verkennen
  12. Organisatiestructuur exporteren of importeren
 8. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 9. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 10. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 11. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Je team beheren in Adobe Express
  5. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  6. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  7. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  8. Naleving van aankoopverzoek
  9. Value Incentive Plan (VIP) in China
  10. VIP Select Help
 12. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 13. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Lees hoe u Adobe-apps en -updates kunt distribueren en leveren aan gebruikers in teams en ondernemingen.

Als u een pakket wilt maken, gaat u naar de Admin Console > Pakketten en klikt u op Een pakket maken.

Een pakket maken

Adobe levert updates, functies en nieuwe versies van apps zodra ze beschikbaar zijn. Bepaal hoe u deze apps en updates wilt distribueren en aan uw eindgebruikers wilt leveren. Er zijn verschillende opties beschikbaar en u kunt een of meer opties kiezen die het beste aansluiten bij uw behoeften.

 

 

 

Selfservice

 

Selfservicepakketten
Selfservicepakketten maken met AUSST
Beheerde pakketten
Beheerde pakketten maken met AUSST
Beschrijving Gebruikers kunnen apps en updates installeren met de Creative Cloud desktop-app die ze kunnen downloaden bij Adobe.
Gebruikers kunnen apps en updates installeren met de Creative Cloud desktop-app die ze kunnen installeren vanuit het pakket.
Gebruikers kunnen apps en updates installeren met de Creative Cloud desktop-app vanaf uw interne updateserver.
Gebruikers kunnen apps en updates installeren vanuit het pakket. U kunt ook Remote Update Manager gebruiken om updates op afstand vanaf Adobe.com te distribueren.
Gebruikers kunnen apps en updates installeren vanuit het pakket. U kunt ook Remote Update Manager gebruiken om updates op afstand vanaf uw interne updateserver te distribueren.
Geschikt voor licentietype

Gebruikerslicenties op naam (ondernemingen of teams)

Gebruikerslicenties op naam (ondernemingen of teams), licenties voor gedeelde apparaten, apparaatlicenties
Voorbeelden van gebruiksscenario's
 • Voldoen aan verschillende, veranderende vereisten van apps
 • De aanvankelijke voetafdruk op computers verkleinen

Naast datgene wat selfservicepakketten bieden:

 • De gebruikte internetbandbreedte verkleinen
 • Meer controle over updates
 • Meer controle in omgevingen met beperkte internettoegang
 • Alle gebruikers dezelfde app-versies bieden met oog op bestandscompatibiliteit
 • De gebruikte internetbandbreedte verkleinen
Naast datgene wat beheerde pakketten bieden:
 • Meer controle over updates
Toegestane app-versies Met de Creative Cloud desktop-app kunnen gebruikers de nieuwste apps en eerdere grote versies van elke app installeren. Voor meer informatie over ondersteunde versies raadpleegt u het ondersteuningsbeleid voor Creative Cloud.

Het tabblad Pakketten in de Admin Console biedt toegang tot elke versie van de Creative Cloud-apps.

Bij licenties voor gedeelde apparaten kunt u echter alleen Creative Cloud-versie 2019 en later van apps in pakketten opnemen.

Vereist Beheerdersrechten en een actieve internetverbinding op de computers van de gebruikers

Een actieve internetverbinding op de computers van de gebruikers

Een interne updateserver met een actieve internetverbinding
Een speciale IT-beheerder
Een interne updateserver en een speciale IT-beheerder
Controle van beheerder over apps en updates 1 (minst) 2 3 4 5 (meest)
Eenvoud van distributie 5 (meest)

4

2 3 1 (minst)

 

 

Apps beschikbaar stellen aan gebruikers

Relevante licenties (teams) of productprofielen (ondernemingen) toewijzen aan gebruikers
Een selfservicepakket maken en het pakket distribueren naar de computers van gebruikers
Een beheerd pakket maken en het pakket distribueren naar de computers van gebruikers

 

 

 

 

 

Updates beschikbaar stellen aan gebruikers

Gebruikers hebben toegang tot de Creative Cloud desktop-app en kunnen apps en updates zo nodig installeren.

Maak een pakket met alleen updates of gebruik Remote Update Manager om updates op afstand vanaf Adobe.com te distribueren.
Maak een pakket met alleen updates of gebruik Remote Update Manager om updates op afstand vanaf uw interne updateserver te distribueren.
Updates op afstand beheren Niet van toepassing Schakel Remote Update Manager in om updates op afstand uit te voeren op de computers van gebruikers
Het deelvenster Apps in-/uitschakelen voor gebruikers Het deelvenster Apps is standaard ingeschakeld en kan niet worden uitgeschakeld

Gebruik de opties Selfservice-installatie inschakelen en Toestaan dat niet-beheerders apps bijwerken en installeren wanneer u het pakket maakt.

Ervaring voor eindgebruikers Download de Creative Cloud desktop-app van Adobe.com en gebruik deze om apps en updates te installeren.
Installeer de Creative Cloud desktop-app vanuit het pakket en gebruik deze om apps en updates te installeren.
Installeer apps en updates vanuit een pakket of de Creative Cloud desktop-app als het deelvenster Apps is ingeschakeld.
Volgende stappen voor beheerders Ervoor zorgen dat de vereiste apps en services aan gebruikers zijn toegewezen
Volgende stappen voor gebruikers Ga aan de slag met je Creative Cloud-lidmaatschap

U kunt ook pakketten maken om producten en licenties te verwijderen of die alleen Acrobat bevatten.

Pakketten distribueren

Nadat u het pakket hebt gemaakt, kiest u een van de volgende methoden om de nieuwe pakketten te distribueren:

Zie Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams voor informatie over het distribueren van updates.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online