Tips voor het oplossen van problemen en help

Downloaden & Installeren

Hoe kan ik Media Encoder downloaden en installeren?

U kunt Media Encoder uit de Creative Cloud-toepassingencatalogus downloaden. Meld u aan met uw Adobe ID en wachtwoord om de download te voltooien. Zie Uw Creative Cloud-apps downloaden voor meer informatie, zoals voor het installeren van oudere versies of het controleren op updates.

Waarom wordt Media Encoder niet geïnstalleerd?

Voor oplossingen bij de fout 'installatie mislukt', zie Fout: 'Installatie mislukt' Creative Cloud-desktopapp. Zie de Gids voor het oplossen van download- en installatieproblemen als u problemen hebt met downloaden, installeren of bijwerken.

Kan ik een proefkopie van Media Encoder downloaden?

Ja! U kunt proefversies van Creative Cloud-toepassingen downloaden uit de Creative Cloud-toepassingencatalogus. Meld u aan met uw Adobe ID en -wachtwoord op en meld u opnieuw aan om een proefversie te downloaden. Zie voor meer instructies Een Creative Cloud-proefkopie downloaden en installeren.

Hoe kan ik mijn Adobe ID of -wachtwoord ophalen?

Lees deze eenvoudige oplossingen voor algemene problemen met Adobe ID en aanmelden om weer toegang tot uw account te krijgen.

Kan ik Media Encoder op een andere computer installeren?

U kunt Media Encoder en andere Creative Cloud-toepassingen op maximaal twee computers installeren. Als u de software op een derde computer wilt installeren, moet u hem eerst op een van de vorige computers uitschakelen. Kom meer te weten over het activeren en deactiveren van Creative Cloud-apps.

Accountbeheer

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Meld u aan op uw Adobe accountpagina met uw huidige Adobe ID en -wachtwoord.Klik van daaruit op het tabblad Beveiliging & Privacy en klik vervolgens op Wijzigen onder Wachtwoord. Voor meer informatie over het wijzigen van uw wachtwoord en andere accountgegevens, raadpleegt u Uw Adobe ID-account beheren.

Hoe kan ik mijn creditcardgegevens wijzigen?

Hoe kan ik mijn abonnement bijwerken of wijzigen?

Het is heel eenvoudig om van Creative Cloud-abonnement te wisselen. Volg deze stapsgewijze instructies om uw abonnement bij te werken of te wijzigen.

Mijn proefversie verloopt binnenkort. Hoe kan ik deze omzetten?

Uw proefversie omzetten in een betaald abonnement is eenvoudig. Volg deze stapsgewijze instructies om uw abonnement bij te werken en te starten.

Hoe kan ik annuleren en wat er gebeurt er dan met mijn bestanden?

Als u uw abonnement annuleert, hebt u nog steeds toegang tot Creative cloud-lidmaatschap gratis voordelen en eventuele bestanden die u aan uw apparaat hebt opgeslagen. U hebt geen toegang tot toepassingen of de meeste services en uw cloudopslag wordt tot 2 GB worden verkleind. Kom te weten hoe u uw Creative Cloud-abonnement annuleert en wat de Adobe-abonnementsvoorwaarden inhouden.

Video over exporteren

Kan ik van Premiere Pro exporteren zonder mijn werk te onderbreken?

Ja. In Adobe Premiere Pro klikt u op Wachtrij in plaats van Exporteren in het Deelvenster Exporteren. Hierdoor wordt voorkomen dat Adobe Premiere Pro vergrendelt terwijl u exporteert. Bekijk deze korte videotutorial voor meer informatie over het gebruik van Media Encoder als achtergrondmedia exportfunctie voor Adobe Premiere Pro.

Hoe kan ik een video exporteren naar YouTube?

Kies YouTube als publicatiedoel in het tabblad Publiceren in het dialoogvenster Exportinstellingen. Bekijk deze korte videotutorial om het volledige publiceren naar YouTube-workflow te leren.

Kan ik een video naar Twitter exporteren?

Ja. Kies Twitter als publicatiedoel in het tabblad Publiceren in het dialoogvenster Exportinstellingen. Bekijk deze korte videotutorial om de volledige publiceren naar Twitter-workflow te leren.

Hoe kan ik mijn exportinstellingen in Media Encoder bijwerken?

Kies Bewerken > Exportinstellingen om het dialoogvenster Exportinstellingen te openen. Volg de onderstaande instructies om uw exportinstellingen te verfijnen.

Hoe kan ik op maximale diepte renderen bij het coderen en exporteren?

Selecteer Maximale renderkwaliteit gebruiken of Renderen bij maximale bitdiepte in het dialoogvenster Exportinstellingen. Meer informatie over het inschakelen en gebruiken van de maximale bitdiepteinstellingen.

Veelvoorkomende problemen

Waarom bevatten bestanden geëxporteerd uit Premiere Pro rode frames?

Er kan een probleem zijn met de manier waarop beeldmateriaal is gecodeerd. Wanneer Media Encoder frames vindt die niet gehercodeerd kunnen worden, worden er op die plek rode frames ingevoegd. Meer informatie over het corrigeren van rode frames in uw Adobe premiere Pro export.

Waarom heb ik gedupliceerde frames na het exporteren van mijn H.264-beeldmateriaal?

Uw versie van Media Encoder kan verouderd zijn. Als u een Creative Cloud-abonnement hebt dat toegang tot Media Encoder bevat, meer informatie over het downloaden van updates voor uw app.

Waarom kan ik geen DNxHD MXF-bestanden naar Adobe Premiere Pro of After Effects exporteren?

Een aantal factoren kunnen de oorzaak zijn van dit gedrag. Probeerde coderingspresets bij te werken, het bestandsformaat te wijzigen of Media Encoder te installeren op een andere computer om dit probleem op te lossen.

Community

Meedoen aan de conversatie.

Populaire verwante forums