Tips voor het oplossen van problemen en help

U kunt Adobe Media Encoder via de Creative Cloud-website downloaden. Meld u aan bij uw Adobe-account als u daarom wordt gevraagd. Klik vervolgens op Downloaden of Installeren voor Media Encoder. Zie Uw Creative Cloud-apps downloaden voor meer informatie.

Voor oplossingen bij de fout 'installatie mislukt', zie Fout: 'Installatie mislukt' Creative Cloud-desktopapp. Zie de Gids voor het oplossen van download- en installatieproblemen als u problemen hebt met downloaden, installeren of bijwerken.

Ja! U kunt proefversies van Creative Cloud-toepassingen downloaden uit de Creative Cloud-toepassingencatalogus. Meld u aan met uw Adobe ID en -wachtwoord op en meld u opnieuw aan om een proefversie te downloaden. Zie voor meer instructies Een Creative Cloud-proefkopie downloaden en installeren.

Lees deze eenvoudige oplossingen voor algemene problemen met Adobe ID en aanmelden om weer toegang tot uw account te krijgen.

U kunt Media Encoder en andere Creative Cloud-toepassingen op maximaal twee computers installeren. Als u de software op een derde computer wilt installeren, moet u hem eerst op een van de vorige computers uitschakelen. Kom meer te weten over het activeren en deactiveren van Creative Cloud-apps.

Meld u aan bij uw Adobe-account. Klik vervolgens op Wijzigen voor Huidig wachtwoord en volg de instructies op het scherm. Wachtwoord vergeten? Kom te hoe u het opnieuw instelt en wijzigt.

Het is heel eenvoudig om van Creative Cloud-abonnement te wisselen. Volg deze stapsgewijze instructies om uw abonnement bij te werken of te wijzigen.

Uw proefversie omzetten in een betaald abonnement is eenvoudig. Volg deze stapsgewijze instructies om uw abonnement bij te werken en te starten.

Als u uw abonnement annuleert, hebt u nog steeds toegang tot Creative cloud-lidmaatschap gratis voordelen en eventuele bestanden die u aan uw apparaat hebt opgeslagen. U hebt geen toegang tot toepassingen of de meeste services en uw cloudopslag wordt tot 2 GB worden verkleind. Kom te weten hoe u uw Creative Cloud-abonnement annuleert en wat de Adobe-abonnementsvoorwaarden inhouden.

Ja. In Adobe Premiere Pro klikt u op Wachtrij in plaats van Exporteren in het Deelvenster Exporteren. Hierdoor wordt voorkomen dat Adobe Premiere Pro vergrendelt terwijl u exporteert. Bekijk deze korte videotutorial voor meer informatie over het gebruik van Media Encoder als achtergrondmedia exportfunctie voor Adobe Premiere Pro.

Kies YouTube als publicatiedoel in het tabblad Publiceren in het dialoogvenster Exportinstellingen. Bekijk deze korte videotutorial om het volledige publiceren naar YouTube-workflow te leren.

Ja. Kies Twitter als publicatiedoel in het tabblad Publiceren in het dialoogvenster Exportinstellingen. Bekijk deze korte videotutorial om de volledige publiceren naar Twitter-workflow te leren.

Kies Bewerken > Exportinstellingen om het dialoogvenster Exportinstellingen te openen. Volg de onderstaande instructies om uw exportinstellingen te verfijnen.

Selecteer Maximale renderkwaliteit gebruiken of Renderen bij maximale bitdiepte in het dialoogvenster Exportinstellingen. Meer informatie over het inschakelen en gebruiken van de maximale bitdiepteinstellingen.

Er kan een probleem zijn met de manier waarop beeldmateriaal is gecodeerd. Wanneer Media Encoder frames vindt die niet gehercodeerd kunnen worden, worden er op die plek rode frames ingevoegd. Meer informatie over het corrigeren van rode frames in uw Adobe premiere Pro export.

Uw versie van Media Encoder kan verouderd zijn. Als u een Creative Cloud-abonnement hebt dat toegang tot Media Encoder bevat, meer informatie over het downloaden van updates voor uw app.

Een aantal factoren kunnen de oorzaak zijn van dit gedrag. Probeerde coderingspresets bij te werken, het bestandsformaat te wijzigen of Media Encoder te installeren op een andere computer om dit probleem op te lossen.

Community

Meedoen aan de conversatie.

Populaire verwante forums