Grunnleggende feilsøkingstrinn for å løse problemer i Lightroom Classic

Dette dokumentet inneholder grunnleggende feilsøkingstrinn som kan brukes til å løse de fleste problemer som kan oppstå under bruk av Lightroom Classic. Prøv alle trinnene nedenfor før du legger inn en melding på forumene eller kontakter kundestøtte for spesifikke Lightroom Classic-problemer.

Merk:

Hvis det oppstår en programstopp, må du sende inn alle programstopprapporter. Hvis du sender inn en programstopprapport for et kjent problem til Adobe og samtidig oppgir e-postadressen din, kan vi sende deg en løsning på problemet via e-post.

Kjente problemer i Lightroom Classic

Sjekk om problemet du støter på, er et kjent problem i den nyeste versjonen av Lightroom Classic.

Se Kjente problemer i Lightroom Classic.

Få støtte for nye kameraer

Det vanligste spørsmålet brukerstøtten får, er «Hvordan får jeg støtte for RAW-filer for de nyeste kameraene?»

Se Photoshop eller Lightroom støtter ikke kameraet mitt.

Installer de nyeste Lightroom Classic-oppdateringene

Du kan løse mange problemer ved ganske enkelt å sørge for at Adobe-programvaren er oppdatert.

Se Hold Lightroom Classic oppdatert.

Merk:

Adobe tilbyr teknisk støtte og sikkerhetsløsninger for den gjeldende versjonen og den tidligere versjonen. Feilrettinger er bare tilgjengelig for den gjeldende versjonen. Se Lightroom Classic – støttede versjoner for komplett informasjon.

Installer operativsystemoppdateringer

Du kan løse mange problemer ved ganske enkelt å sørge for at operativsystemet er oppdatert.

Adobe anbefaler at du gjør din egen testing på en passiv partisjon, for å forsikre deg om at nye operativsystemer fungerer sammen med nåværende maskinvare og drivere.

Tilgjengelige oppdateringer vises ikke i Creative Cloud, eller programmene er i prøvemodus

Vises ikke de tilgjengelige oppdateringene? Vises programmene som prøveversjoner?

Se Tilgjengelige oppdateringer ikke oppført.

Jeg kan ikke aktivere Lightroom Classic, eller applikasjonene er i prøvemodus

Kan du ikke aktivere Lightroom Classic, er Redigere-modulen deaktivert, eller vises programmer som prøveversjoner? Se:

Installere driveroppdateringer for skjermkortet (GPU)

Se Feilsøke problemer med grafikkprosessor (GPU) og grafikkdriver | Lightroom Classic for å feilsøke datamaskinens grafikkprosessor (Graphics Processing Unit) og driver.

Se Vanlige spørsmål om grafikkprosessor (GPU) | Lightroom Classic for å finne mer informasjon om hvordan Lightroom bruker datamaskinens grafikkprosessor (Graphics Processing Unit).

Windows:

Du kan unngå at GPU-drivere krasjer, at skjermen/dokumenter ikke oppdateres på riktig måte, blå eller utkryssede bilder eller problemer med fargevisning ved å bruke de nyeste videodriverne. Oppdaterte drivere er tilgjengelige på nettsidene til kortprodusenten (NVIDIA, AMD eller Intel).

Merk:

Du er ikke garantert å få den nyeste videodriveren kun ved å kjøre Windows Update. Du må besøke nettsidene til kortprodusenten direkte for å se etter driveroppdateringer.

macOS:

Videodriverne er inkludert i oppdateringer til operativsystemet. Sørg for at du har installert alle de nyeste OS-oppdateringene ved å velge Apple-menyen > Om denne maskinen > Programvareoppdatering.

Optimaliser ytelsen til Lightroom Classic

Se Optimaliser ytelsen for å optimalisere ytelsen til Lightroom Classic på datamaskinen din.

Kalibrer skjermen

Ødelagte skjermprofiler påvirker både ytelsen til og fargegjengivelsen i Lightroom Classic.

Kalibrer skjermen enten ved å bruke operativsystemets kalibreringsfunksjon eller et kalibreringsverktøy for å lage en god fargeprofil for din skjerm.

Se Hvordan kalibrere skjermen (og hvorfor du bør gjøre det) for å finne mer informasjon om hvordan du kalibrerer skjermen.

Du finner svar på vanlige spørsmål om Farge i Lightroom Classic her: Vanlige spørsmål | Farge i Lightroom.

Tilbakestill preferanser

Du kan løse mange uvanlige og mindre hyppige problemer ved å tilbakestille Lightroom Classic-innstillingene til fabrikkinnstillinger. 

Slik tilbakestiller du Lightroom Classic-innstillinger:

 1. Avslutt Lightroom Classic.
 2. Start Lightroom Classic mens du holder inne tastene Shift + Tilvalg (macOS) eller Shift + Alt (Windows).

En dialogboks spør deg om du vil tilbakestille innstillingene. 

 1. Klikk på Ja.
Tilbakestill Lightroom Classic-innstillinger

Feilsøk manglende bilder

Når du er i Redigere-modulen, indikerer Lightroom Classic at bildet ikke kunne bli funnet, er frakoblet eller mangler, eller det vises et «bilde mangler»-ikon () der bildet skulle vært i rutenettvisningen og filmstripen.

Se Finn manglende bilder.

Feilsøk kataloger

Se Lightroom Classic-katalog – vanlige spørsmål.

Hvis du åpner Lightroom Classic og katalogen er tom eller ikke inneholder alle bildene du forventer å finne, har du sannsynligvis opprettet en ny katalog ved et uhell eller åpnet feil eller en gammel katalog. Se: 

Hvis du støter på feilen «Lightroom-katalogen kan ikke åpnes fordi den allerede er åpen i et annet program» når du starter Lightroom Classic.

Se feilen: Lightroom-katalog kan ikke åpnes.

 

Ytterligere katalog-ressurser:

Forsiktig!

Administrere tredjepartstjenester for nettlagring og synkronisering med Lightroom Classic 

Når du synkroniserer med tjenester som Microsoft OneDrive eller Apple iCloud Drive i Lightroom Classic, må du være oppmerksom på at du kan bruke opp lagringsplass på Internett. For å unngå opplasting til synkroniseringstjenestens lagringsplass på Internett må du utelate plasseringen for bilder fra Lightroom-økosystemet i innstillingene for synkroniseringsklienten eller angi en annen mappeplassering i synkroniseringsinnstillingene for Lightroom Classic.

Feilsøk synkronisering

For å raskt finne svar på vanlige spørsmål om synkronisering i Lightroom Classic, kan du se Synkronisering i Lightroom Classic – vanlige spørsmål.

Feilsøk programtillegg

Hvis du har installert mange programtillegg fra tredjeparter og opplever at Lightroom Classic oppfører seg rart, må du feilsøke tilleggene.

 1. Hør med produsenten av programtillegget om de har en oppdatering for tillegget.
 2. Deaktiver problematiske programtillegg ved hjelp av programtilleggsbehandling i Lightroom Classic.
  1. Velg Fil > Programtilleggsbehandling i Lightroom.
  2. Klikk på Deaktiver for hvert av programtilleggene i listen.
  3. Sjekk om problemet vedvarer.
  4. Hvis problemet er løst, kan du slå programtilleggene på igjen ett etter ett.
  5. Sjekk om problemet oppstår på nytt etter at du har aktivert alle programtilleggene igjen.
Deaktiver programtillegg i Lightroom

Lightroom Classic starter ikke i Windows N

Lightroom Classic må ha Mediefunksjonspakke for Windows for å kunne starte.

Slik installerer du mediefunksjonspakken i Windows 10 N og Windows 11 N:

 • Windows 10 N:  Trykk på Start-knappen og deretter på Innstillinger > Apper > Apper og funksjoner > Valgfrie funksjoner > Legg til en funksjon.  Finn deretter frem til mediefunksjonspakken i listen over tilgjengelige valgfrie funksjoner.
 • Windows 11 N:  Trykk på Start-knappen og deretter Innstillinger > Apper > Valgfrie funksjoner.  Trykk på Vis funksjoner ved siden av Legg til en valgfri funksjon, og velg deretter mediefunksjonspakken i listen over tilgjengelige valgfrie funksjoner.
Merk:

Du blir ikke bedt om å starte datamaskinen på nytt, men du må starte den på nytt for å fullføre installeringen av mediefunksjonspakken.

Klikk her hvis du vil ha mer informasjon om Mediefunksjonspakke for Windows.

Feilsøk brukerkontotillatelser

Hvis ingen av feilsøkingstrinnene over løser problemet, kan problemet være relatert til brukertillatelser.

Klikk på «Reparer for å fortsette»

Hvis du får opp dialogboksen Lightroom støtte på problemer med brukertillatelser ved oppstart, klikker du på Reparer for å fortsette i feilmeldingsboksen.

Endre mappetillatelser manuelt

Endre tillatelsene manuelt for følgende mapper og alt innholdet i disse mappene til Les og skriv, slik at Adobe-programmer kan lese og skrive til disse mappene når de åpnes eller mens de er i bruk:

 • /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/
 • /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/Adobe/ 
 • /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Innstillinger/Adobe/Lightroom/
 • /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Buffere/Adobe/
 • /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Buffere/Adobe/Lightroom/ 
 • /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Buffere/Adobe Camera Raw 2/ 
 • /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/
 • /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/Lightroom/ 
 • /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/CameraRaw/
 • /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/OOBE/
 • /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/Vanlige/
 • /Brukere/[brukernavn]/Dokumenter/Adobe/
 • /Brukere/[brukernavn]/Dokumenter/LrClassicLogs/ 
 • /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Logger/Adobe/

Gjør følgende:

1.   Åpne biblioteksmappen til brukeren. For å gjøre det må du trykke på Tilvalg og velge > Bibliotek i Finder.

Merk:

Brukerens biblioteksmappe er skjult som standard i macOS X 10.7 og senere. Se Jeg kan ikke se brukerens bibliotekfiler på Mac OS X 10.7 og senere for å finne og få tilgang til brukerens biblioteksmappe.

2.   Endre tillatelsen for disse mappene og alt de inneholder, til «Les og skriv». Se emnene Tildel tillatelser til brukere og grupper og Bruk tillatelser på alt innhold i en mappe eller på en disk i Apple-artikkelen Angi tillatelser for elementer på Mac-maskinen din for å utføre endringene i tillatelser.

Merk:

Pass på at du bruker tillatelsen «Les og skriv» for alle elementene i disse mappene. Det krever at du skriver inn administratornavn og passord.

3.    Start Lightroom.        

Bruk et skript til å gjenopprette tillatelser

Hvis den forrige løsningen ikke løser problemet med mappetillatelse, kan du prøve denne lettkjørte, skallskriptbaserte løsningen som forklares nedenfor. Dette skallskriptet gjenoppretter automatisk eierskap og lese-/skrivetillatelser, og det fjerner aksesskontrolliste (ACL) fra gruppen med Adobe-mapper og undermapper hos brukeren.

Gjør følgende for å kjøre skallskriptet:

 1. Last ned LightroomCorrectPermission.zip ved hjelp av koblingen over. Standard nedlastingsplassering for filen er /Brukere/[brukernavn]/Nedlastinger/LightroomCorrectPermission.zip.
 2. Pakk ut den nedlastede zip-filen for å hente ut skallskriptfilen LightroomCorrectPermission.sh.
 3. På Mac-datamaskinen skriver du Terminal i Spotlight-søkeboksen og starter Terminal-appen.
 4. Dra den ferdig utpakkede skallskriptfilen LightroomCorrectPermission.sh (fra trinn 2) fra Finder til Terminalvinduet. Da ser du følgende tekst i Terminalvinduet:
  /Brukere/[brukernavn]/Nedlastinger/LightroomCorrectPermission.sh
 5. Trykk på Enter for å kjøre skallskriptet.
 6. Oppgi påloggingsinformasjonen til Mac-maskinen når du blir bedt om å gjøre det.
  Merk: Pass på at du bruker en konto med administratorrettigheter til å logge på.
 7. Start Lightroom.

Konfigurer en ny administratorbrukerkonto

Opprett en administratorbrukerkonto for å identifisere tillatelsesproblemer. For instruksjoner om hvordan du oppretter en administratorbrukerkonto, kan du se følgende:

macOS:

Merk:

Du må endre forgrunnsvinduet Ny konto fra [Standard] til [Administrator] når du oppretter brukeren.

Hvis du fortsatt har problemer på macOS, kan du prøve å reparere tillatelsene på disken. For mer informasjon, se Reparer disktillatelser med Disk Utility.

Merk:

Hvis du møter på en brukertillatelse-feil når du starter Lightroom Classic, kan du finne løsninger i Lightroom møtte på problemer med brukertillatelser under oppstart.

Windows:

Når du har opprettet administratorbrukerkontoen, logger du deg på med den nye brukeren og kjører Lightroom Classic for å se om problemet er løst.

Merk:

Du kan bruke kommandoen Reparer tillatelser til å reparere tillatelser for operativsystemet, men ikke for programmer, som for eksempel Lightroom Classic.

Start i sikkermodus for å feilsøke systemtillegg og verktøy

Av og til kan tillegg fra tredjeparter og andre verktøy virke inn på kjøringen av Lightroom Classic.

Hvis du starter datamaskinen i sikkermodus, er tillegg fra tredjeparter og andre verktøy slått av, noe som kan bidra til å løse problemet.

macOS:

 • Oppstart i sikker modus: På macOS deaktiverer sikker modus alle tredjepartsutvidelser og oppstartelementer. Den kjører bare nødvendige kjerneutvidelser og Apple-installerte oppstartselementer.

Windows:

Mer feilsøking

Prøv alle trinnene over før du legger inn en melding på forumene for spesifikke Lightroom Classic-problemer.

Hvis du har et spørsmål om hvordan noe gjøres eller spørsmål om endringer i virkemåte mellom Lightroom Classic-versjoner, kan du se følgende:

Hvis du trenger mer hjelp til generell feilsøking, kan du se følgende:

Hvis du trenger hjelp til installering/nedlasting av apper eller hjelp angående Creative Cloud-medlemskapet ditt, kan du se følgende:

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet