Dostosowywanie przeglądarki Web Viewer

Narzędzie Account Administration (Zarządzanie kontem) umożliwia dostosowanie ustawień przeglądarki Content Viewer w wersji WWW (Web Viewer). Można włączyć przeglądarkę Web Viewer, ustawić próg paywalla, określić, jaka strona WWW ma być wyświetlana, jeśli udostępnione łącze prowadzi do nieistniejącego adresu URL itp. Szczegółowe informacje: Narzędzie Account Administration (Zarządzanie kontem). Informacje o obiegu pracy udostępniania społecznościowego: Korzystanie z udostępniania społecznościowego.

Tworzenie wersji przeznaczonej tylko dla przeglądarki Web Viewer

Możesz utworzyć specjalną wersję folio dla przeglądarki Web Viewer, która pojawi się wyłącznie w przeglądarce Web Viewer, a nie w przeglądarce urządzenia. Na przykład, możesz utworzyć folio 1024x580, które wyświetla się jedynie w orientacji poziomej, korzysta z terminologii takiej jak „kliknij” zamiast „dotknij” i zastępuje nieobsługiwaną panoramę obrazem statycznym.

Zaznaczenie opcji Tylko dla przeglądarki Web Viewer nie jest konieczne w celu wyświetlania artykułów w przeglądarce Web Viewer. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, przygotowana wersja 1024x768 dla iPada zostanie wyświetlona w przeglądarce Web Viewer.

 1. Tworzenie folio do wykorzystania jako wersja dla przeglądarki Web Viewer.

  Wersja dla Web Viewer może mieć dowolny rozmiar, np. 1024x600 lub 800x600. Należy przy tym pamiętać, aby podczas dodawania artykułów do folio proporcje folio i dokumentów źródłowych w dalszym ciągu były do siebie dopasowane. Można na przykład dodać artykuły 1024x768 do folio o wymiarze 800x600 (oba 4:3), ale nie do folio 1024x600.

  Można utworzyć dwie wersje folio o tych samych wymiarach, jeśli jedna z nich jest skonfigurowana jako wersja „Tylko dla przeglądarki Web Viewer”.

 2. Tworzenie plików źródłowych dla wersji przeznaczonej dla przeglądarki Web Viewer.

  Jedną z opcji jest utworzenie warstw wersji w istniejących dokumentach programu InDesign. Na przykład, gdy chcesz dodać lub zaimportować artykuły, włącz warstwy Web Viewer i wyłącz warstwę iPada HD. Inną możliwością jest utworzenie alternatywnych układów w programie InDesign CS6 lub nowszym.

 3. Określ odpowiednie informacje metadanych w celu stworzenia wersji. Podaj tę samą informację o nazwie folio w pozostałych wersjach folio. Jeśli jest to folio komercyjne, podaj ten sam identyfikator produktu.

 4. W Organizatorze narzędzia Folio Producer wybierz opcję Tylko w przeglądarce Web Viewer.

 5. Skompiluj aplikację z włączonym udostępnianiem społecznościowym i przetestuj wersję dla przeglądarki Web Viewer.

Osadzanie przeglądarki Web Viewer na stronie internetowej

Artykuły udostępnianie w przeglądarce Web Viewer można osadzić na stronie internetowej za pomocą znaczników iframe. Możliwość przedstawiania udostępnianych artykułów we własnych elementach projektowych pozwala stworzyć spójne oraz indywidualne środowisko dla klientów.

Aby obejrzeć prezentację wideo, zobacz film poświęcony osadzaniu publikacji na stronach internetowych.

Szczegółowe instrukcje zawiera artykuł Osadzanie przeglądarki Web Viewer na stronie WWW.

W osadzonej przeglądarce Web Viewer można dodać funkcję „Zaloguj się”, jednak wymagane jest do tego konto DPS Enterprise Edition oraz aplikacje z włączonymi bezpośrednimi uprawnieniami. Opcja Zaloguj się pozwala na dostęp tylko tym czytelnikom, którzy wykupili wydania lub subskrypcje bezpośrednio od wydawcy, a nie w sklepie z aplikacjami. Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku kont Professional Edition. Aby włączyć logowanie w przeglądarce Web Viewer, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Adobe albo z działem obsługi klienta.

Wyświetlanie zawartości przeglądarki Web Viewer bez połączenia z siecią

Rozszerzenie „Adobe Content Viewer offline extension for Chrome” umożliwia wyświetlanie zawartości aplikacji DPS Web Viewer w przeglądarce Chrome bez połączenia z Internetem. Zobacz Przeglądanie zawartości aplikacji Web Viewer w przeglądarce Chrome bez połączenia z siecią.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?