Funkcja Auto Analyzer nie uruchamia się, gdy program Photoshop Elements lub Premiere Elements zainstalowany jest w lokalizacji wybranej przez użytkownika, o specjalnych znakach w nazwie.

Funkcja Auto Analyzer nie uruchamia się, gdy moduł Elements Organizer, będący częścią programu Photoshop Elements lub Premiere Elements, zainstalowany jest w lokalizacji wybranej przez użytkownika, której nazwa zawiera znaki specjalne, takie jak rozszerzone znaki ASCII, 5C, cyrylicę, parę znaków zastępczych, znaki japońskie jedno- i dwubajtowe, liczby dwubajtowe.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem należy odinstalować program Photoshop Elements / Premiere Elements i zainstalować go ponownie w domyślnej lokalizacji lub lokalizacji, zawierającej w nazwie wyłącznie angielskie znaki.  

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online