Podczas dodawania obrazu statycznego można przypisać do niego określony czas trwania. Czas trwania to ilość czasu, którą obraz zajmuje na osi czasu w widoku Przegląd/Ekspert. Dla wszystkich dodawanych obrazów statycznych można ustawić domyślny czas trwania, który następnie można zmieniać na osi czasu w widoku Przegląd/Ekspert.

Płynność odtwarzania w projekcie określa ilość czasu, jaką zajmuje określona liczba klatek. Jeśli dla projektu NTSC zawierającego 29,97 klatki na sekundę (kl./s) zostanie określona płynność odtwarzania 30, wówczas każdy obraz statyczny będzie miał czas trwania równy około jednej sekundzie. Jeśli w systemie PAL dla projektu zawierającego 25 kl./s zostanie określona płynność odtwarzania 25, wówczas czas trwania każdego obrazu statycznego na osi czasu w widoku Przegląd/Ekspert będzie równy jednej sekundzie.

Zmiana domyślnego czasu trwania obrazów statycznych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows wybierz opcje Edycja > Preferencje > Ogólne. W systemie Mac OS wybierz opcję Adobe Premiere Elements 12 > Preferencje > Ogólne.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy panel Zasoby projektu lub kliknij go, naciskając klawisz Ctrl, a następnie wybierz opcję Czas trwania obrazu statycznego.

 2. W polu Domyślny czas trwania obrazu statycznego określ liczbę klatek wymaganych jako domyślny czas trwania.

  Uwaga:

  Zmiana domyślnego czasu trwania obrazów statycznych nie wpływa na czas trwania obrazów statycznych, które już znajdują się na osi czasu w widoku Przegląd/Ekspert lub w panelu Zasoby projektu. Aby zastosować nowy domyślny czas trwania do wszystkich obrazów statycznych w projekcie, usuń je z panelu Zasoby projektu i ponownie zaimportuj do projektu.

Ustawianie unikalnego czasu trwania dla obrazu statycznego

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W widoku Ekspert umieść narzędzie Zaznaczanie na jednym z końców obrazu, a następnie przeciągnij.

  • Zaznacz klip i wybierz opcje Klip > Rozciągnięcie czasu. Wprowadź nowy czas trwania i kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online