Podręcznik użytkownika Anuluj

Zmiana szybkości i czasu trwania klipu

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Zmiana szybkości klipu

Aby utworzyć efekt szybkiego lub wolnego ruchu, należy zmienić szybkość klipu. Zmiana szybkości klipu powoduje zmianę czasu trwania klipu. Zwiększenie szybkości klipu powoduje usuwanie klatek, a w rezultacie skrócenie czasu trwania klipu. Natomiast spowolnienie klipu powoduje powtarzanie klatek i wydłużenie czasu trwania klipu. W przypadku klipów audio zmiana szybkości powoduje również zmianę częstotliwości. Polecenie Rozciągnięcie czasu zawiera opcję, która umożliwia zachowanie oryginalnej częstotliwości klipu audio przy każdej szybkości odtwarzania.

Szybkość klipu można zmienić tylko na osi czasu widoku Ekspert. Ta opcja nie jest dostępna na osi czasu widoku Przegląd.

Uwaga:

W przypadku zmiany szybkości klipu zawierającego półobrazy z przeplotem konieczne może być dostosowanie sposobu, w jaki program Premiere Elements przetwarza te półobrazy, szczególnie gdy szybkość spadnie poniżej 100% oryginalnej szybkości.

Zmienianie szybkości klipu za pomocą funkcji Rozciągnięcie czasu

 1. Aby spowolnić klip, z którego prawej strony na osi czasu widoku eksperta znajduje się inny klip, przeciągnij go na pustą ścieżkę lub na koniec filmu. Dzięki temu będzie można rozciągnąć klip bez ryzyka nałożenia go na przylegający klip.
 2. Zaznacz klip na osi czasu widoku eksperta.
  Uwaga:

  Jeśli klip nie został jeszcze wstawiony na osi czasu widoku eksperta, zamiast tego można go zaznaczyć w panelu Zasoby projektu.

 3. Wybierz opcję Klip > Rozciągnięcie czasu. Można również kliknąć panel Narzędzia na pasku operacji i wybrać polecenie Rozciągnięcie czasu.
 4. Do okna dialogowego Rozciągnięcie czasu wpisz wartość procentową do pola Szybkość. Wartość niższa niż 100% powoduje spowolnienie klipu, a wartość wyższa niż 100% powoduje zwiększenie jego szybkości.
 5. (Opcjonalnie) Aby zachować niezmienioną częstotliwość klipu audio, zaznacz opcję Utrzymuj częstotliwość dźwięku.
 6. Kliknij przycisk OK. Wyświetl podgląd zmian, a następnie wprowadź korekty zgodnie z potrzebami.
 7. Jeśli w kroku 1 klip został przesunięty, przeciągnij go ponownie na miejsce w filmie.

Zmiana szybkości i czasu trwania wielu klipów

W widoku Ekspert można zmienić szybkość i czas trwania wielu klipów.

 1. Aby zaznaczyć wiele klipów, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaznaczyć klipy niesąsiadujące ze sobą, klikaj je, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift.

  • Aby zaznaczyć sąsiednie klipy, kliknij w panelu Zasoby projektu i przeciągnij ramkę zaznaczenia wokół odpowiednich klipów.

  • Aby zaznaczyć wszystkie klipy, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-A.

 2. Wybierz opcje Klip > Rozciągnięcie czasu, aby zmodyfikować szybkość i czas trwania wszystkich wybranych klipów.

Zmiana czasu

NIEOGŁOSZONE

Ustawianie czasu trwania klipu

Czas trwania klipu wideo lub audio to czas jego odtwarzania od pierwszej klatki (punkt wejścia) do ostatniej klatki (punkt wyjścia). Początkowy czas trwania klipu jest taki sam, jak w przypadku importowania albo przechwytywania klipu. Najczęściej zmiana czasu trwania klipu jest realizowana poprzez przycinanie klatek z dowolnego końca. Koniec klipu można również przyciąć, wyznaczając konkretny czas trwania.

Obrazy statyczne — w przeciwieństwie do klipów wideo — nie są ograniczone do długości oryginalnego klipu. Czas trwania obrazu statycznego można ustawić na dowolną wartość.

 1. Zaznacz klip w panelu Zasoby projektu lub na osi czasu widoku eksperta.
 2. Wybierz opcje Klip > Rozciągnięcie czasu.
 3. W oknie dialogowym Rozciągnięcie czasu kliknij przycisk połączenia, aby rozłączyć szybkość i czas trwania. Po rozłączeniu zmiana czasu trwania spowoduje również zmianę szybkości odtwarzania klipu.
  Uwaga:

  Zwiększenie szybkości poza określony limit powoduje zmianę czasu trwania, nawet jeśli rozłączono parametry szybkości i czasu trwania.

 4. Wpisz nowy czas trwania i kliknij przycisk OK.

Odwrócenie kierunku odtwarzania klipu

Odwrócenie klipu powoduje odtwarzanie klipu do tyłu, od punktu wyjścia do punktu wejścia. W programie możliwe jest odwrócenie klipu z jednoczesną zmianą jego szybkości. W widoku Ekspert można odwrócić klip przy użyciu osi czasu widoku Ekspert. W widoku Przegląd można odwrócić klip za pomocą funkcji Zmiana czasu.

 1. Zaznacz klip na osi czasu widoku eksperta.
 2. Wybierz opcje Klip > Rozciągnięcie czasu.
 3. (Opcjonalnie) Aby zmienić szybkość klipu, wpisz wartość procentową szybkości do okna dialogowego Rozciągnięcie czasu. Wartość niższa niż 100% powoduje spowolnienie klipu, a wartość wyższa niż 100% powoduje zwiększenie jego szybkości.
 4. Wybierz opcję Odwróć szybkość i kliknij przycisk OK.
  Uwaga:

  Aby odwrócić klip i zmienić jego szybkość, wpisz ujemną wartość procentową szybkości. Wartość –200 spowoduje, że klip będzie odtwarzany do tyłu dwa razy szybciej niż normalnie, a wartość –50 spowoduje, że klip będzie odtwarzany do tyłu o połowę wolniej niż normalnie.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto