Zmiana szybkości klipu

Aby utworzyć efekt szybkiego lub wolnego ruchu, należy zmienić szybkość klipu. Zmiana szybkości klipu powoduje zmianę czasu trwania klipu. Zwiększenie szybkości klipu powoduje usuwanie klatek, a w rezultacie skrócenie czasu trwania klipu. Natomiast spowolnienie klipu powoduje powtarzanie klatek i wydłużenie czasu trwania klipu. W przypadku klipów audio zmiana szybkości powoduje również zmianę częstotliwości. Polecenie Rozciągnięcie czasu zawiera opcję, która umożliwia zachowanie oryginalnej częstotliwości klipu audio przy każdej szybkości odtwarzania.

Szybkość klipu można zmienić tylko na osi czasu widoku Ekspert. Ta opcja nie jest dostępna na osi czasu widoku Przegląd.

Uwaga:

W przypadku zmiany szybkości klipu zawierającego półobrazy z przeplotem konieczne może być dostosowanie sposobu, w jaki program Premiere Elements przetwarza te półobrazy, szczególnie gdy szybkość spadnie poniżej 100% oryginalnej szybkości.

Zmienianie szybkości klipu za pomocą funkcji Rozciągnięcie czasu

 1. Aby spowolnić klip, z którego prawej strony na osi czasu widoku eksperta znajduje się inny klip, przeciągnij go na pustą ścieżkę lub na koniec filmu. Dzięki temu będzie można rozciągnąć klip bez ryzyka nałożenia go na przylegający klip.
 2. Zaznacz klip na osi czasu widoku eksperta.

  Uwaga:

  Jeśli klip nie został jeszcze wstawiony na osi czasu widoku eksperta, zamiast tego można go zaznaczyć w panelu Zasoby projektu.

 3. Wybierz opcję Klip > Rozciągnięcie czasu. Można również kliknąć panel Narzędzia na pasku operacji i wybrać polecenie Rozciągnięcie czasu.
 4. Do okna dialogowego Rozciągnięcie czasu wpisz wartość procentową do pola Szybkość. Wartość niższa niż 100% powoduje spowolnienie klipu, a wartość wyższa niż 100% powoduje zwiększenie jego szybkości.
 5. (Opcjonalnie) Aby zachować niezmienioną częstotliwość klipu audio, zaznacz opcję Utrzymuj częstotliwość dźwięku.
 6. Kliknij przycisk OK. Wyświetl podgląd zmian, a następnie wprowadź korekty zgodnie z potrzebami.
 7. Jeśli w kroku 1 klip został przesunięty, przeciągnij go ponownie na miejsce w filmie.

Zmiana szybkości i czasu trwania wielu klipów

W widoku Ekspert można zmienić szybkość i czas trwania wielu klipów.

 1. Aby zaznaczyć wiele klipów, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaznaczyć klipy niesąsiadujące ze sobą, klikaj je, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift.

  • Aby zaznaczyć sąsiednie klipy, kliknij w panelu Zasoby projektu i przeciągnij ramkę zaznaczenia wokół odpowiednich klipów.

  • Aby zaznaczyć wszystkie klipy, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-A.

 2. Wybierz opcje Klip > Rozciągnięcie czasu, aby zmodyfikować szybkość i czas trwania wszystkich wybranych klipów.

Zmiana czasu

NIEOGŁOSZONE

Ustawianie czasu trwania klipu

Czas trwania klipu wideo lub audio to czas jego odtwarzania od pierwszej klatki (punkt wejścia) do ostatniej klatki (punkt wyjścia). Początkowy czas trwania klipu jest taki sam, jak w przypadku importowania albo przechwytywania klipu. Najczęściej zmiana czasu trwania klipu jest realizowana poprzez przycinanie klatek z dowolnego końca. Koniec klipu można również przyciąć, wyznaczając konkretny czas trwania.

Obrazy statyczne — w przeciwieństwie do klipów wideo — nie są ograniczone do długości oryginalnego klipu. Czas trwania obrazu statycznego można ustawić na dowolną wartość.

 1. Zaznacz klip w panelu Zasoby projektu lub na osi czasu widoku eksperta.
 2. Wybierz opcje Klip > Rozciągnięcie czasu.
 3. W oknie dialogowym Rozciągnięcie czasu kliknij przycisk połączenia, aby rozłączyć szybkość i czas trwania. Po rozłączeniu zmiana czasu trwania spowoduje również zmianę szybkości odtwarzania klipu.

  Uwaga:

  Zwiększenie szybkości poza określony limit powoduje zmianę czasu trwania, nawet jeśli rozłączono parametry szybkości i czasu trwania.

 4. Wpisz nowy czas trwania i kliknij przycisk OK.

Odwrócenie kierunku odtwarzania klipu

Odwrócenie klipu powoduje odtwarzanie klipu do tyłu, od punktu wyjścia do punktu wejścia. W programie możliwe jest odwrócenie klipu z jednoczesną zmianą jego szybkości. W widoku Ekspert można odwrócić klip przy użyciu osi czasu widoku Ekspert. W widoku Przegląd można odwrócić klip za pomocą funkcji Zmiana czasu.

 1. Zaznacz klip na osi czasu widoku eksperta.
 2. Wybierz opcje Klip > Rozciągnięcie czasu.
 3. (Opcjonalnie) Aby zmienić szybkość klipu, wpisz wartość procentową szybkości do okna dialogowego Rozciągnięcie czasu. Wartość niższa niż 100% powoduje spowolnienie klipu, a wartość wyższa niż 100% powoduje zwiększenie jego szybkości.
 4. Wybierz opcję Odwróć szybkość i kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Aby odwrócić klip i zmienić jego szybkość, wpisz ujemną wartość procentową szybkości. Wartość –200 spowoduje, że klip będzie odtwarzany do tyłu dwa razy szybciej niż normalnie, a wartość –50 spowoduje, że klip będzie odtwarzany do tyłu o połowę wolniej niż normalnie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online