Podręcznik użytkownika Anuluj

Stabilizowanie filmów za pomocą efektu stabilizacji potrząśnięć

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Aby ustabilizować roztrzęsione nagrania, można skorzystać z opcji stabilizacji potrząśnięć. Eliminuje ona niechciane poruszenia powstałe w wyniku ruchów kamery i umożliwia przekształcenie roztrzęsionych nagrań z urządzeń ręcznych w płynne, proste ujęcia.

Funkcja stabilizacji potrząśnięć jest dostępna w widokach przeglądu i eksperta. Najlepsze wyniki daje używanie stabilizacji potrząśnięć w widoku eksperta. Widok eksperta udostępnia zaawansowane opcje umożliwiające dostosowanie wyników stabilizacji potrząśnięć.

Zalecane jest wybranie małych części klipu z niechcianymi potrząśnięciami i użycie stabilizacji potrząśnięć. W celu rozdzielenia klipu na mniejsze części można go przyciąć.

Informacje o przycinaniu klipów można znaleźć w artykule Przycinanie klipów. Informacje o dzieleniu klipów można znaleźć w artykule Dzielenie klipów.

Stosowanie stabilizacji potrząśnięć w widoku przeglądu

 1. Kliknij przycisk Przegląd, aby przełączyć się do widoku przeglądu. Zaznacz na osi czasu klip wideo, do którego chcesz zastosować efekt stabilizacji potrząśnięć.  

 2. Kliknij ikonę Korekcja, aby otworzyć panel dopasowań. Kliknij przycisk Stabilizacja potrząśnięć.

  Opcja Stabilizacja potrząśnięć w panelu dopasowań

 3. Wybierz tryb stabilizacji potrząśnięć zgodny z potrzebami:

  • Szybko. Ten tryb pozwala na przyspieszoną analizę klipu w celu usunięcia potrząśnięć. Oferuje on podwyższoną wydajność, gdyż analizuje co drugą klatkę. Operacja trwa krócej, ale jej wynik może nie być zoptymalizowany.
  • Szczegółowo. W tym trybie analiza obejmuje wszystkie klatki, co pozwala uzyskać lepszy efekt. Tryb szczegółowy wydłuża czas przetwarzania.
  Tryby szybki i szczegółowy

 4. Zostanie otwarty panel Zastosowane efekty z dodanym efektem Stabilizacja potrząśnięć.

  Stabilizacja potrząśnięć w toku — pozostały czas

  W trakcie przetwarzania stabilizacji klatek można kontynuować pracę z projektem.

 5. Aby zatrzymać przetwarzanie klatek, kliknij przycisk Anuluj. Aby ponownie rozpocząć przetwarzanie, kliknij przycisk Stabilizuj.

Stosowanie stabilizacji potrząśnięć w widoku eksperta

Zalecane jest wykonywanie stabilizacji potrząśnięć klipów wideo w widoku eksperta. Pozwala on skonfigurować zaawansowane opcje, aby skuteczniej usunąć potrząśnięcia z klipu.

 1. Aby przełączyć się do widoku eksperta, kliknij zakładkę Ekspert. Aby ustabilizować ruch klipu wideo, zaznacz ten klip na osi czasu.

 2. Kliknij ikonę Korekcja, aby otworzyć panel dopasowań. Kliknij przycisk Stabilizacja potrząśnięć.

  Opcja Stabilizacja potrząśnięć w panelu dopasowań

 3. Kliknij opcję Szybko lub Szczegółowo, aby wybrać tryb stabilizacji potrząśnięć. Więcej informacji o trybach można uzyskać w sekcji Stosowanie stabilizacji potrząśnięć w trybie przeglądu.

  Tryby szybki i szczegółowy

 4. Zostanie otwarty panel Zastosowane efekty z dodanym efektem Stabilizacja potrząśnięć.

  Stabilizacja potrząśnięć w toku — pozostały czas

  W trakcie przetwarzania klatek przez funkcję stabilizacji potrząśnięć można kontynuować pracę z projektem.

 5. Kliknij opcję Zaawansowane, aby wyświetlić dostępne opcje zaawansowane. Można wybrać opcje w celu uniknięcia nadmiernego kadrowania lub dostosowania parametrów.

  Opcje zaawansowane — Stabilizacja potrząśnięć

  Zostaną wyświetlone opcje dostępne na zakładce Zaawansowane. Pozwalają one szczegółowo skonfigurować efekt stabilizacji potrząśnięć stosowany do klipów wideo.

  1. Opcja Ruch steruje żądanym nagraniem wynikowym. Funkcja wygładzania ruchu zachowuje pierwotne ruchy kamery, ale nadaje im płynności. W przypadku jej wybrania włączane jest wygładzanie ruchów kamery. Opcja braku ruchu powoduje próbę usunięcia wszystkich ruchów kamery z ujęcia. To ustawienie jest przydatne dla nagrań, w których co najmniej część głównego obiektu pozostaje w klatce przez cały stabilizowany zakres.
  2. Wygładzenie. Za pomocą suwaków można zwiększyć lub zmniejszyć natężenie wygładzania klipu wideo. Niższe wartości skutkują bliższym odzwierciedleniem pierwotnych ruchów kamery, a wyższe wartości dają płynniejsze ruchy. Wartości powyżej 100 wymagają kadrowania obrazu. Ta opcja jest włączana, gdy wynik jest ustawiany na wygładzenie ruchu.
  3. Klatka wideo. Definiuje sposób stabilizacji klatek wideo. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawienia klatki wideo.
  4. Silniejsza stabilizacja. Po wybraniu tego ustawienia funkcja stabilizacji potrząśnięć zaczyna pracę od nowa i wyszukiwane są elementy do śledzenia. Zaznaczenie tej opcji powoduje rozpoczęcie przepływu pracy analizy i poprawiania klipu. Ta analiza jest czasochłonna, ale daje najlepszy efekt.
  5. Ślady migawki postępowej. Podczas stabilizacji są automatyczne poprawiane ślady związane z efektem migawki postępowej. Wartością domyślną jest automatyczne ograniczenie tego efektu. Rozszerzone ograniczenie jest przydatne, gdy nagranie zawiera większe ślady.
  6. Kadrowanie a wygładzanie. W przypadku kadrowania ta opcja steruje równowagą między płynnością ruchów a skalowaniem prostokąta kadrowania poruszającego się po stabilizowanym obrazie. Niższe wartości pozwalają uzyskać płynność, ale oznaczają wyświetlanie większej części obrazu. Wartość 100% daje taki sam efekt jak użycie samej stabilizacji z kadrowaniem ręcznym. Więcej informacji na temat opcji Tylko stabilizacja można znaleźć w artykule Definiowanie klatki wideo.
  7. Wtapianie krawędzi syntezy. Pozwala określić natężenie wtapiania generowanych elementów. Ta opcja jest włączona tylko w przypadku stabilizacji klatek wideo z opcją syntezy krawędzi. Ta opcja jest włączona tylko w przypadku stabilizacji z określaniem klatek przez syntezę krawędzi. Sterowanie wtapianiem pozwala wygładzić krawędzie łączące wygenerowane piksele z pierwotną klatką. Więcej informacji na temat opcji Synteza krawędzi można znaleźć w artykule Definiowanie klatki wideo.

  Aby anulować zastosowanie efektu do klipu, kliknij przycisk Anuluj. Aby ponownie rozpocząć stabilizację klipu, kliknij przycisk Stabilizuj.

Ustawienia klatki wideo

Opcja Klatka wideo definiuje wygląd krawędzi w stabilizowanym nagraniu wynikowym. Można ustawić jedną z następujących wartości:

 • Tylko stabilizacja. Powoduje wyświetlenie całej klatki wraz z ruchomymi krawędziami. Ta opcja pozwala sprawdzić, ile zmian wymaga stabilizacja obrazu, gdyż czyni krawędzie bardzo wyraźnymi.
 • Stabilizacja i kadrowanie. Kadruje przemieszczające się krawędzie bez skalowania.
 • Stabilizacja, kadrowanie i skalowanie automatyczne. Powoduje kadrowanie ruchomych krawędzi i skalowanie obrazu w celu ponownego wypełnienia klatki.
 • Stabilizacja i synteza krawędzi. Powoduje wypełnianie pustych przestrzeni powstałych przez przesunięcie krawędzi materiału. Do wypełniania są używane elementy wcześniejszych i późniejszych klatek.

Zalecenia podczas korzystania z funkcji Stabilizacja potrząśnięć

 • Operacja stabilizacji potrząśnięć zajmuje dużo pamięci i jest czasochłonna. Podczas przetwarzania można nadal używać aplikacji, ale działa ona wolniej. Po zakończeniu pracy funkcji stabilizacji potrząśnięć aplikacja wraca do normalnego stanu. Zalecane jest znalezienie roztrzęsionych części nagrania, wyodrębnienie ich i uruchomienie funkcji stabilizacji potrząśnięć tylko na tych klipach.
 • W przypadku korzystania z funkcji stabilizacji potrząśnięć w widoku eksperta warto najpierw wypróbować tryb przeglądu. W trybie przeglądu efekt działa szybciej, ale czasami wprowadza niechciane kadrowanie materiału wyjściowego. Jeśli wynik nie odpowiada oczekiwaniom, spróbuj użyć trybu szczegółowego. Aby uzyskać lepsze wyniki, zaznacz opcję Silniejsza stabilizacja w obszarze Zaawansowane w trybie szczegółowym.
 • Upewnij się, że ustawienia projektu i klipu są ze sobą zgodne.
  • Czasami klip nie odpowiada bieżącemu projektowi, gdyż jest zgodny z jednym z ustawień predefiniowanych projektu w aplikacji. W takiej sytuacji stabilizacja wymaga, aby wymiary klipu odpowiadały ustawieniom projektu. Aby rozwiązać ten problem, utwórz nowy projekt.
  • Klip może też nie pasować do bieżącego projektu ani do ustawień predefiniowanych projektu w aplikacji. Aby rozwiązać ten problem, wyeksportuj klip do jednego z formatów standardowych, a następnie utwórz nowy projekt z tym klipem.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto