Rozwiązywanie problemów z instalacją i usuwanie błędów

Ważne: Jeżeli masz już Kod zakończenia, przejdź do kroku 3.

Krok 1: (Ekran instalatora) Kliknij łącze podsumowania błędu

Ekran niepowodzenia instalacji programu Photoshop Elements 13
Ekran niepowodzenia instalacji — Kliknij podsumowanie błędu

Otwiera się strona HTML w Twojej domyślnej przeglądarce internetowej. Strona zawiera informacje dotyczące błędu.

Krok 2: Zanotuj kod zakończenia lub kod błędu

Na stronie HTML znajdź kod zakończenia lub kod błędu i tekst błędu. Ta informacja pomoże określić przyczynę błędu.

Podsumowanie błędu programu Photoshop Elements 13 w przeglądarce
Podsumowanie błędu w przeglądarce

Sprawdź plik dziennika instalacji (jeśli plik zawierający podsumowanie błędów nie jest dostępny)

Jeśli plik „summary.htm” nie jest otwierany w przeglądarce, kod błędu instalacji lub kod zakończenia można sprawdzić w pliku dziennika instalacji.  

 1. Wykonaj następujące czynności:

  • W systemie Windows przejdź do katalogu C:\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers\
  • W systemie Mac OS przejdź do katalogu //Library/Logs/Adobe/Installers/ 
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wyszukaj plik „install.log”. 
  • Jeśli pliku „install.log” nie można znaleźć, wyszukaj plik zawierający nazwę produktu i datę instalacji z rozszerzeniem „.log.gz”. Przykładowo: „Adobe Photoshop Elements 15 15.0 01-12-2017.log.gz”. 
  Uwaga:

  Rozszerzenie .gz oznacza, że jest to plik skompresowany.

  Otwórz plik skompresowany i wyodrębnij plik dziennika. Przykładowa nazwa pliku dziennika może wyglądać następująco „Adobe Photoshop Elements 15 15.0 01-12-2017.log”.

 3. Otwórz plik dziennika w edytorze tekstowym i przejdź na koniec pliku.

 4. Aby odnaleźć kod zakończenia, wyszukaj frazę „Exit code:” w pliku dziennika.

  Wartość po frazie „Exit Code: ” to poszukiwany kod zakończenia.

 5. Przejdź do Kroku 3.

Krok 3: Wybierz kod zakończenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kod zakończenia: 6 lub 7 

Ograniczenia systemu operacyjnego lub sprzętu mogą być przyczyną błędów 6 i 7.

Opis sposobu diagnozowania i usunięcia problemu dostępny jest w punkcie Błędy instalacji | Kod zakończenia: błędy podrzędne 6 i 7.

 • Kod zakończenia: 15

Opis rozwiązań dostępny jest w punkcie Błąd instalacji | Kod zakończenia: 15.

 • Kod zakończenia: 30 lub 31

Opis rozwiązań dostępny jest w punkcie Kody zakończenia 30 i 31: błędy zawierające komunikat „mało miejsca na dysku”.

 • Jeśli podczas instalacji programów Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements nadal występują problemy, skontaktuj się z Obsługą klienta Adobe (czat).
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto