Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

Jak mogę pobrać i zainstalować program Edge Animate?

W listopadzie 2015 roku firma Adobe przestała aktywnie rozwijać program Edge Animate i nie można już zainstalować jego poprzednich wersji z konsoli Creative Cloud. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w temacie Dlaczego firma Adobe przestała rozwijać używaną przeze mnie aplikację?.

Dlaczego nie mogę zainstalować programu Edge Animate?

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” uprzednio pobranej aplikacji można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji konsoli Creative Cloud. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją

Jak mogę odzyskać identyfikator Adobe ID lub hasło?

Czy mogę zainstalować program Edge Animate na innym komputerze?

Program Edge Animate i inne aplikacje usługi Creative Cloud możesz zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zarządzanie kontem

Jak mogę zmienić hasło?

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Jak mogę zmienić moje informacje o karcie kredytowej?

Jak mogę ulepszyć lub zmienić moje członkostwo?

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te operacje, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Jak mogę anulować członkostwo? Co się stanie z moimi plikami?

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Często wykonywane zadania

Jakie formaty graficzne są obsługiwane w programie Edge Animate?

Program Edge Animate obsługuje obrazy PNG, GIF, JPG i SVG. Przewodnik po najlepszych praktykach dotyczących grafiki ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących użycia poszczególnych formatów.

Jak utworzyć animację?

Ten samouczek wideo ułatwia rozpoczęcie tworzenia pierwszej animacji. Z samouczka dowiesz się, jak utworzyć baner internetowy przy użyciu przejść i klatek kluczowych.

Jak dodać animację do witryny?

Dowiedz się, jak dodać animowaną zawartość do strony internetowej programu Muse lub witryny programu Dreamweaver.

Czy mogę dodać wideo do animacji?

Tak. Odpowiednie informacje można znaleźć w temacie Dodawanie wideo do animacji.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat programu Edge Animate?

Cenne informacje o używaniu tego produktu można znaleźć w temacie Często zadawane pytania dotyczące programu Edge Animate. Zawiera on omówienie typów animowanej zawartości, jakie można tworzyć, oraz typów grafiki, które można importować i eksportować, a także wiele innych informacji.

Społeczność

Popularne powiązane fora