Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

Możesz pobrać program Prelude z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud, w tym programu Prelude, z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Możesz zainstalować program Prelude i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zarządzanie kontem

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Podstawy

Zapoznaj się z podstawowymi instrukcjami, aby zrozumieć obiegi pracy przyswajania i edycji wideo w programie Prelude.

Przejrzyj pełną listę skrótów klawiaturowych programu Prelude upraszczających obieg pracy.

Możesz określić ilość pamięci zarezerwowaną dla programu Prelude i innych aplikacji w obszarze Edit Memory Preferences (Edytuj preferencje pamięci). Dowiedz się więcej o ustawieniach preferencji pamięci w programie Prelude.

Tak, możesz tworzyć i zapisywać niestandardowe przestrzenie robocze za pomocą poleceń z menu Window (Okno). Dowiedz się więcej o dostosowywaniu przestrzeni roboczej, aby dopasować ja do swoich potrzeb.

Przyswajanie i edycja wideo

Wszystko zależy od typu pliku, który ma być przyswajany. Dowiedz się więcej o przyswajaniu wideo, tylko audio i plików zdjęć w programie Prelude.

Rozpocznij od zaznaczenia próbnego montażu, który ma być wyeksportowany, w panelu Project (Projekt). Więcej informacji o eksportowaniu próbnego montażu z programu Prelude.

Tak, możesz dodać notatki do plików multimedialnych do przejrzenia i recenzji przez redaktora lub dyrektora w programie Adobe Premiere Pro.

Dodaj metadane do zaznaczonego klipu filmu, wybierając polecenia Window (Okno) > Metadata (Metadane). Uzyskaj kompletne instrukcje dotyczące dodawania, importowania i eksportowania metadanych z klipów filmu.

Obejrzyj ten krótki samouczek, aby dowiedzieć się, jak przyswajać i edytować zdjęcia cyfrowe z aparatu w programie Prelude.

Integracja programów Prelude i Premiere Pro

Społeczność