Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

Jak mogę pobrać i zainstalować program Premiere Pro?

Możesz pobrać program Premiere Pro z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Dlaczego nie mogę zainstalować programu Premiere Pro?

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Czy mogę pobrać wersję próbną programu Premiere Pro?

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud, w tym Premiere Pro, z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Jak mogę odzyskać mój identyfikator Adobe ID lub hasło?

Czy mogę zainstalować program Premiere Pro na innym komputerze?

Możesz zainstalować program Premiere Pro i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zarządzanie kontem

Jak mogę zmienić hasło?

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Jak mogę zmienić moje informacje o karcie kredytowej?

Jak mogę ulepszyć lub zmienić moje członkostwo?

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Moja wersja próbna wygasa wkrótce. Jak mogę ją przekształcić?

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jak mogę anulować członkostwo? Co się stanie z moimi plikami?

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Naprawa i dopasowanie materiału filmowego

Jak mogę utworzyć sekwencje i je edytować?

Obejrzyj tę serię krótkich samouczków, aby nauczyć się, jak tworzyć wideo i je edytować.

Jak mogę utworzyć sceny w zwolnionym tempie lub jak przyśpieszyć akcję?

Wykonaj czynności przedstawione w tym artykule, aby zmienić szybkość i czas trwania klipów.

Czy mogę ustabilizować materiał filmowy nagrany ręcznie?

Użyj efektu Warp Stabilizer, aby automatycznie ustabilizować drżące lub nierównomierne ujęcia. Instrukcje szczegółowe można znaleźć w artykule Stabilizowanie ruchu za pomocą efektu Warp Stabilizer.

Jak mogę zmienić objętość klipu?

Postępuj zgodnie z instrukcjami z tego samouczka, aby dostosować głośność i utworzyć efekty zmniejszania/zwiększania głośności w interfejsie Audio Clip Mixer. Aby poznać inne techniki, zapoznaj się z artykułem Dostosowywanie poziomów głośności.

Jak mogę synchronizować klipy audio z wideo w moim filmie?

Możesz łatwo zsynchronizować audio i wideo, używając poleceń Clip (Klip) > Merge Clips (Scal klipy). Instrukcje można znaleźć w artykule Synchronizowanie audio i wideo za pomocą funkcji Merge Clips.

Metody

W jaki sposób mogę stworzyć wersje proxy moich plików multimedialnych do edycji w programie Adobe Premiere Pro?

Obiegi pracy proxy w programie Premiere Pro umożliwiają pracę z multimediami 8K, HDR i używających dużej liczby klatek na sekundę, co pozwala na przełączanie się między formatem natywnym i proxy oraz przyspieszenie pracy. Więcej informacji na temat temat można znaleźć na stronie Przyswajanie i obieg pracy proxy w programie Premiere Pro CC 2015.3.

Jak najlepiej pracować z plikami o wysokiej rozdzielczości?

Edycja wideo o wysokiej rozdzielczości może być wolna. Aby poprawić wydajność w trakcie edycji, utwórz klipy o niskiej rozdzielczości zwane pośrednikami. Następnie przełącz się ponownie na oryginalne pliki, aby utworzyć ostateczne pliki. Dowiedz się więcej w samouczku Praca offline z pośrednimi multimediami.

Czy mogę używać wideo nagranego kamerą DSLR?

Tak. Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać wideo DSLR, zapoznając się z samouczkiem Edycja wideo DSLR. Utwórz pokazy slajdów i poklatkowe sekwencje obrazów, zastosuj efekty i przejścia, a następnie wyreguluj kolory.

Jak mogę utworzyć sekwencję z ujęć z wielu kamer?

Wykonaj czynności z tego artykułu, aby dowiedzieć się o obiegu pracy edycji materiału z wielu kamer.

Jak mogę utworzyć tytuły i napisy końcowe?

Użyj panelu Podstawowe grafiki, by tworzyć kafelki, napisy końcowe i animowane kompozycje. Więcej instrukcji można znaleźć w artykule Tworzenie tytułów i ruchomych grafik.

Typowe problemy

Jaki wpływ na program Premiere Pro ma koniec obsługi formatów i koderów-dekoderów programu QuickTime 7?

Firma Adobe zawsze stara się nadążać za najnowszymi obiegami pracy, formatami wsparcia i koderami-dekoderami szeroko stosowanymi w profesjonalnym przemyśle filmowym i wideo. W związku z tym firma Adobe postanowiła zakończyć obsługę formatów i koderów-dekoderów programu QuickTime 7. Więcej informacji można znaleźć w artykule Obsługa programu QuickTime 7 została zakończona.

Dlaczego wyświetlany jest komunikat o błędzie kompilacji?

Błędy kompilacji mogą wynikać z wielu przyczyn. Rozwiązania możesz znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z kompilowaniem podczas renderowania lub eksportowania

Dlaczego nie można odtworzyć ścieżki dźwiękowej?

Jak mogę znaleźć brakujące wzorce sekwencji lub kodery-dekodery?

W programie Premiere Pro mogą występować problemy z uzyskaniem dostępu do serwera aktywacji, co jest wymagane przez niektóre kodery-dekodery. Wypróbuj rozwiązania opisane w artykule Brakujące funkcje i wzorce sekwencji.

Dlaczego program Adobe Premiere Pro ulega awarii lub zawiesza się niedługo po uruchomieniu, wyświetlając komunikat o błędzie „Inicjalizacja MediaCore”?

Można rozpocząć od wykonania ogólnych kroków rozwiązywania problemów opisanych w artykule Błędy związane z awariami programu Premiere Pro podczas uruchamiania.