Adobe Premiere Pro — Materiały do nauki i pomoc techniczna

Rozpocznij

Rozwiązywanie problemów i pomoc

Możesz pobrać aplikację z witryny Creative Cloud. Jeśli pojawi się monit, zaloguj się na konto Adobe i kliknij przycisk Pobierz lub Instaluj dla aplikacji. Więcej informacji: Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak. Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud, w tym Premiere Pro, z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Możesz zainstalować program Premiere Pro i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Program Premiere Pro można pobrać i zainstalować w systemie macOS i Windows. Szczegółowe informacje o wymaganiach systemowych i zalecanym sprzęcie można znaleźć w sekcjach:

ikona pobierania

Nadal potrzebujesz pomocy? Znajdź więcej rozwiązań dotyczących pobierania i instalacji

Zaloguj się na konto Adobe. W sekcji Hasło wybierz polecenie Zmień dla opcji Bieżące hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Postępuj według tych szczegółowych instrukcji, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

ikona konta

Wciąż potrzebujesz pomocy? Tu znajdziesz więcej informacji o kontach, płatnościach i planach.

Więcej informacji o znanych problemach występujących w najnowszej wersji programu Premiere Pro można znaleźć w sekcji Znane problemy.

Listę nowych funkcji można znaleźć na stronie Podsumowanie funkcji programu Premiere Pro. Zobacz listę naprawionych błędów, aby dowiedzieć się, co zostało naprawione w najnowszych wydaniach.

Obejrzyj tę serię krótkich samouczków, aby nauczyć się, jak tworzyć wideo i je edytować.

Wykonaj czynności przedstawione w tym artykule, aby zmienić szybkość i czas trwania klipów.

Użyj efektu Wypaczanie stabilizujące, aby automatycznie ustabilizować drżące lub nierównomierne ujęcia. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w artykule Stabilizowanie ruchu za pomocą efektu Wypaczanie stabilizujące.

Postępuj zgodnie z instrukcjami z tego samouczka, aby dostosować głośność i utworzyć efekty zmniejszania/zwiększania głośności w interfejsie Audio Clip Mixer. Aby poznać inne techniki, zapoznaj się z artykułem Dostosowywanie poziomów głośności.

Możesz łatwo zsynchronizować audio i wideo, używając poleceń Clip > Merge Clips. Instrukcje można znaleźć w artykule Synchronizowanie audio i wideo za pomocą funkcji Scal klipy.

Przycinanie i dzielenie klipów to jedna z podstaw edycji wideo. Dowiedz się, jak usunąć niechciane fragmenty klipu w Premiere Pro.

Po utworzeniu wstępnie przyciętej sekwencji na osi czasu dowiedz się, jak możesz przycinać klipy, aby dopracować edycje i synchronizację. 

Dowiedz się, jak stosować cięcia J-cut i L-cut, aby zachować płynność obrazu i dźwięku pomiędzy scenami.

Zastępcze obiegi pracy w programie Premiere Pro umożliwiają pracę z multimediami 8K, HDR i używającymi dużej liczby klatek na sekundę, co umożliwia przełączanie się między formatem natywnym i zastępczym oraz przyspieszenie pracy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Przetwarzanie i zastępczy obieg pracy w programie Premiere Pro CC 2015.3.

Edycja wideo o wysokiej rozdzielczości może być wolna. Aby poprawić wydajność w trakcie edycji, utwórz klipy o niskiej rozdzielczości zwane zastępczymi. Następnie przełącz się ponownie na oryginalne pliki, aby utworzyć ostateczne pliki. Dowiedz się więcej w samouczku Praca offline z zastępczymi multimediami.

Tak. Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać wideo DSLR, zapoznając się z samouczkiem Edycja wideo DSLR. Utwórz pokazy slajdów i poklatkowe sekwencje obrazów, zastosuj efekty i przejścia, a następnie wyreguluj kolory.

Wykonaj czynności z tego artykułu, aby nauczyć się obiegu pracy edycji materiału z wielu kamer.

Użyj panelu Podstawowa obróbka grafiki, by tworzyć kafelki, napisy końcowe i animowane kompozycje. Więcej instrukcji można znaleźć w artykule Tworzenie tytułów i ruchomych grafik.

Błędy kompilacji mogą wynikać z wielu przyczyn. Rozwiązania możesz znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z kompilowaniem podczas renderowania lub eksportowania

Zobacz rozwiązania zamieszczone w artykule Rozwiązywanie problemów z łączeniem i importowaniem plików audio.

W programie Premiere Pro mogą występować problemy z uzyskaniem dostępu do serwera aktywacji, co jest wymagane przez niektóre kodery-dekodery. Wypróbuj rozwiązania opisane w artykule Brakujące funkcje i wzorce sekwencji.

Można rozpocząć od wykonania ogólnych kroków rozwiązywania problemów opisanych w artykule Błędy związane z awariami programu Premiere Pro podczas uruchamiania.