Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

Możesz pobrać program Premiere Pro z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud, w tym Premiere Pro, z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Możesz zainstalować program Premiere Pro i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zarządzanie kontem

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Naprawa i dopasowanie materiału filmowego

Obejrzyj tę serię krótkich samouczków, aby nauczyć się, jak tworzyć wideo i je edytować.

Wykonaj czynności przedstawione w tym artykule, aby zmienić szybkość i czas trwania klipów.

Użyj efektu Warp Stabilizer, aby automatycznie ustabilizować drżące lub nierównomierne ujęcia. Instrukcje szczegółowe można znaleźć w artykule Stabilizowanie ruchu za pomocą efektu Warp Stabilizer.

Postępuj zgodnie z instrukcjami z tego samouczka, aby dostosować głośność i utworzyć efekty zmniejszania/zwiększania głośności w interfejsie Audio Clip Mixer. Aby poznać inne techniki, zapoznaj się z artykułem Dostosowywanie poziomów głośności.

Możesz łatwo zsynchronizować audio i wideo, używając poleceń Clip (Klip) > Merge Clips (Scal klipy). Instrukcje można znaleźć w artykule Synchronizowanie audio i wideo za pomocą funkcji Merge Clips.

Metody

Obiegi pracy proxy w programie Premiere Pro umożliwiają pracę z multimediami 8K, HDR i używających dużej liczby klatek na sekundę, co pozwala na przełączanie się między formatem natywnym i proxy oraz przyspieszenie pracy. Więcej informacji na temat temat można znaleźć na stronie Przyswajanie i obieg pracy proxy w programie Premiere Pro CC 2015.3.

Edycja wideo o wysokiej rozdzielczości może być wolna. Aby poprawić wydajność w trakcie edycji, utwórz klipy o niskiej rozdzielczości zwane pośrednikami. Następnie przełącz się ponownie na oryginalne pliki, aby utworzyć ostateczne pliki. Dowiedz się więcej w samouczku Praca offline z pośrednimi multimediami.

Tak. Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać wideo DSLR, zapoznając się z samouczkiem Edycja wideo DSLR. Utwórz pokazy slajdów i poklatkowe sekwencje obrazów, zastosuj efekty i przejścia, a następnie wyreguluj kolory.

Wykonaj czynności z tego artykułu, aby dowiedzieć się o obiegu pracy edycji materiału z wielu kamer.

Użyj panelu Podstawowe grafiki, by tworzyć kafelki, napisy końcowe i animowane kompozycje. Więcej instrukcji można znaleźć w artykule Tworzenie tytułów i ruchomych grafik.

Typowe problemy

Firma Adobe zawsze stara się nadążać za najnowszymi obiegami pracy, formatami wsparcia i koderami-dekoderami szeroko stosowanymi w profesjonalnym przemyśle filmowym i wideo. W związku z tym firma Adobe postanowiła zakończyć obsługę formatów i koderów-dekoderów programu QuickTime 7. Więcej informacji można znaleźć w artykule Obsługa programu QuickTime 7 została zakończona.

Błędy kompilacji mogą wynikać z wielu przyczyn. Rozwiązania możesz znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z kompilowaniem podczas renderowania lub eksportowania

W programie Premiere Pro mogą występować problemy z uzyskaniem dostępu do serwera aktywacji, co jest wymagane przez niektóre kodery-dekodery. Wypróbuj rozwiązania opisane w artykule Brakujące funkcje i wzorce sekwencji.

Można rozpocząć od wykonania ogólnych kroków rozwiązywania problemów opisanych w artykule Błędy związane z awariami programu Premiere Pro podczas uruchamiania.