Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

Jak mogę pobrać i zainstalować program Audition?

Możesz pobrać program Audition z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Dlaczego nie mogę zainstalować programu Audition?

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Czy mogę pobrać wersję próbną programu Audition?

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Czy mogę zainstalować program Audition na innym komputerze?

Możesz zainstalować program Audition i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zarządzanie kontem

Jak mogę zmienić hasło?

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Jak mogę odzyskać identyfikator Adobe ID lub hasło?

Jak mogę zmienić moje informacje o karcie kredytowej?

Jak mogę ulepszyć lub zmienić moje członkostwo?

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Postępuj według tych szczegółowych instrukcji, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Moja wersja próbna wkrótce wygaśnie. Jak mogę ją przekształcić?

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jak mogę anulować członkostwo? Co się stanie z moimi plikami?

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Nagrywanie i importowanie audio

Jak najlepiej skonfigurować mój sprzęt do używania programu Audition?

Wykonaj czynności z tego artykułu, aby dowiedzieć się, jak połączyć sprzęt audio z programem Audition.

Jak mogę nagrywać za pomocą programu Audition?

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak nagrać plik dźwiękowy, a także jak dostosowywać poziomy nagrywania i używać elementów sterowania odtwarzania.

Jak najlepiej importować pliki dźwiękowe?

Obejrzyj ten samouczek, aby poznać sposoby importowania plików dźwiękowych i przeglądania multimediów.

Dlaczego jakość dźwięku w moim nagraniu jest taka niska?

Problemy z nagrywaniem może powodować wiele czynników. Wypróbuj porady z tego artykułu, aby rozwiązać problemy z nagrywaniem, odtwarzaniem i monitorowaniem.

Rozwiązywanie problemów z audio

Jak mogę dopasować głośność wielu klipów?

Zaznacz klip i wybierz polecenia Clip (Klip) > Match Clip Volume (Dopasuj głośność klipu). Więcej informacji można znaleźć w artykule Jak dopasować, zmieniać głośność i miksować głośność klipów.

Czy mogę ręcznie dostosować głośność części klipu?

Tak. Z tego samouczka wideo dowiesz się, jak ręcznie dostosować poziomy audio.

Jak mogę usunąć stuki i trzaski?

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak użyć efektów Click/Pop Eliminator i DeClicker.

Jak mogę usunąć niepożądane dzwonienie i brzęczenie?

Obejrzyj tę serię wideo, aby dowiedzieć się, jak usuwać zakłócenia z plików dźwiękowych, np. dzwonienie i brzęczenie.

Czy mogę wyeliminować syczenie lub buczenie w tle?

Tak. Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak usuwać szumy w tle i ograniczyć syczenie.

Metody

Jak mogę połączyć wiele klipów audio?

Wykonaj czynności z tego artykułu, aby dowiedzieć się, jak porządkować i edytować klipy wielościeżkowe.

Jak mogę stopniowo zwiększyć głośność klipu audio?

Program Audition umożliwia dodanie różnych efektów zwiększania/zmniejszania głośności. Dowiedz się, jak dodawać efekty zwiększania/zmniejszania głośności audio za pomocą wyświetlacza fali dźwiękowej programu Audition.

Jak mogę wycinać i wklejać audio?

Wykonaj proste czynności z tego artykułu, aby dowiedzieć się, jak kopiować, wycinać, wklejać i usuwać audio.

Czy mogę poprawić tonację osoby śpiewającej?

Uzyskaj idealną tonację osób śpiewających za pomocą automatycznych narzędzi korekcji tonacji w programie Audition. Dowiedz się, jak to zrobić w samouczku Automatyczne korygowanie tonacji.

Dlaczego moje audio nie brzmi jak dźwięk stereo?

Zapoznaj się z tym samouczkiem, aby dowiedzieć się, jak używać efektu Stereo Expander w celu rozszerzenia zakresu stereo audio.