EX11-fel vid uppdatering eller installering av Creative Cloud-appar

Vid installation eller uppdatering av Creative Cloud-program visas felet Installationen misslyckades. Det gick inte att extrahera till tillfällig katalog. Kontakta kundsupport.(EX11)," uppstår.

Det här felet indikerar att hämtningen av installationsfilerna slutfördes.  Ett fel uppstod när hämtade filer skulle sparas. Det kan bero på otillräckliga filbehörigheter eller tillgängligt diskutrymme.

Lösningar

1. Kontrollera tillräckligt disk utrymme

Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven och att den har tillräckligt med diskutrymme för att hämta och installera Adobe Creative-program.

2. Användar kontonamn mindre än 12 tecken

Kontrollera att befintligt användarnamn för konto inte innehåller mer än 12 tecken.  Om filsökvägen för kontonamnet för den temporära katalogen innehåller mer än 12 tecken kan uppdateringen eller installationspaketet misslyckas.

3. Kontrollera rätt fil tillstånd

Verifiera att aktuellt användarkonto har behörighet för att ändra och skriva till den temporära katalogen.  Prova att hämta och installera uppdateringen eller programmet i ett nytt användarkonto.

Om ett nyligen skapat lokalt administratörskonto löser problemet, verifiera fil behörighet för den tillfälliga katalogen i det tidigare använda Användarkontot.  Detaljer om hur du verifierar den filbehörigheten finns i lösning 2 för Error "Exit 6" or "Exit 7" | Install log | Read, write, system file errors | CS5, CS5.5.